:

Vad innebär det att vara registrerad som arbetsgivare?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär det att vara registrerad som arbetsgivare?
 2. Är mitt företag registrerat som arbetsgivare?
 3. Hur lång tid registrera arbetsgivare?
 4. När räknas man som arbetsgivare?
 5. Måste man vara registrerad som arbetsgivare?
 6. Hur vet jag om mitt företag är registrerat?
 7. Är företaget arbetsgivaren?
 8. Hur lång tid tar det innan mitt företag är registrerat?
 9. Är min chef min arbetsgivare?
 10. Kan en privatperson vara arbetsgivare?
 11. Vad innebär det att registrera sitt företag?
 12. Är arbetsgivare och chef samma sak?
 13. Är man skyldig att svara i telefon när arbetsgivaren ringer?
 14. Vad kostar det att vara arbetsgivare?
 15. Är arbetsgivare skyldig?

Vad innebär det att vara registrerad som arbetsgivare?

Prenumerera

När det ska betalas ut ersättning för utfört arbete (lön) så måste företaget vara registrerat som arbetsgivare. Hur kan man se om ett företag är registrerat som arbetsgivare?

Är mitt företag registrerat som arbetsgivare?

Ibland är den beslutade arbetsgivaravgiften noll kronor. Företag som är registrerade som arbetsgivare måste lämna en arbetsgivardeklaration även om de inte har betalat ut några ersättningar, exempelvis löner. Då ska företaget lämna uppgiften 0 kronor.

Det kan finnas flera förklaringar till att ett företag inte har betalat ut någon lön. Du som ska anlita ett företag kan fråga företaget om de har egen anställd personal som kan utföra arbetet.

Hur lång tid registrera arbetsgivare?

När du anställer för första gången ska du registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket. Det gör du enklast via e-tjänsten här på verksamt.se.

Varje månad ska du sedan redovisa uppgifter om utbetalda löner och förmåner, avdragen inkomstskatt samt arbetsgivaravgifter för dina anställda till Skatteverket. Du redovisar uppgifterna i en arbetsgivardeklaration

När räknas man som arbetsgivare?

En arbetsgivare kan vara ett företag eller en organisation. En arbetsgivare kan vara ett stort företag, ett litet enmansföretag, en ideell förening eller en myndighet eller kommun som ingår ett anställningsavtal med dig som anställd som ska utföra arbete för arbetsgivaren mot ersättning i form av lön och eventuellt andra förmåner.

Ditt anställningsavtal ska innehålla uppgifter om din anställningsform, en beskrivning av dina arbetsuppgifter, din uppsägningstid, din lön och andra förmåner, semester och din arbetstid. Arbetsgivaren kan vara ansluten till ett kollektivavtal som förhandlats fram av fackförbund och arbetsgivarorganisationer inom en viss bransch eller ett visst yrkesområde och som ditt anställningsavtal baseras på i så fall.

Chefen är den person som företräder arbetsgivaren i det dagliga arbetet med dig som anställd. Chefen är anställd av arbetsgivaren och ska driva verksamheten på uppdrag av arbetsgivaren och se till att den fungerar och uppfyller lagar och interna regler. Chefen leder arbetet och fördelar det mellan dig och dina kollegor och ska även se till att arbetsmiljön är säker och trivsam.

Måste man vara registrerad som arbetsgivare?

När du är registrerad som arbetsgivare kan du lämna arbetsgivardeklarationer i tjänsten Arbetsgivardeklaration på Mina sidor.

Du kan även lämna på blanketter. Du skriver ut en huvuduppgift per redovisningsperiod och har du betalat ut lön eller gett ut förmåner ska du också skriva ut en individuppgift per betalningsmottagare.

Hur vet jag om mitt företag är registrerat?

 • Företagsregistret innehåller 1 674 052 företag och 1 324 079 arbetsställen. 
 • 42 procent av företagen bedrivs som enskild firma och 37 procent som aktiebolag.
 • 99,7 procent av företagen är privatägda.
 • 1 946 aktiebolag, av 617 710 aktiebolag totalt, ägs av kommuner.

Det är smart att vårda sitt register därför att varje år:

 • ändrar cirka 180 000 företag och arbetsställen adressuppgifter
 • byter cirka 15 000 företag namn
 • nyaktiveras cirka 100 000 företag (registrerade med moms, F-skatt eller som arbetsgivare)
 • avaktiveras cirka 76 000 företag (upphör med moms, F-skatt eller som arbetsgivare).

Är företaget arbetsgivaren?

I Norge varierar arbetsgivaravgifterna efter var i landet anställningen är, från 0% till 14,1%.

Altinn.no har en översikt och en nedladdningsbar fil för att beräkna lönekostnader i Norge:

Hur lång tid tar det innan mitt företag är registrerat?

För företag

Företag där mäklare bedriver förmedling ska vara registrerade hos FMI. På dessa sidor finns information om vilka företag som ska ansöka, vilka krav som företaget måste uppfylla och hur en ansökan går till.

Är min chef min arbetsgivare?

Du har rätt till ett skriftligt anställningsavtal. Avtalet ska innehålla

 • arbetsgivarens namn och organisationsnummer
 • ditt namn och personnummer
 • anställningens längd med datum både för start och slut
 • om din tjänst är heltid, deltid eller endast vid behov
 • vad du ska få för lön
 • vilka arbetsuppgifter du ska ha
 • vad du har för yrkesbenämning.

Kan en privatperson vara arbetsgivare?

 • Om du är anställd i Sverige, och ska arbeta och befinna dig i Norge upp till 183 dagar under en 12-månadsperiod, kan du fortsätta att betala skatt till Sverige som vanligt.
 • Om du däremot uppehåller dig mer än 183 dagar i Norge ska du betala inkomstskatt till Norge från dag ett, det vill säga på hela inkomsten, inklusive traktamente. Den skatt och den arbetsgivaravgift som du redan betalt i Sverige kan då överföras till Norge, enligt det så kallade ”trekkavtalet”. Läs mer om nordiska trekkavtalet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller kontakta Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information.
 • Om du uppehåller dig i Norge längre än 183 dagar under en 12-månadsperiod förändras förutsättningarna för var du ska betala din skatt:

  Vad innebär det att registrera sitt företag?

  Hur fungerar det att registrera ett nytt bolag och vad är en firmatecknare? I denna artikel reder vi ut begreppen.

  Det finns olika regler för huruvida du är tvungen att registrera ditt företag eller inte, beroende på vilken typ av företag du tänkt starta.

  Är arbetsgivare och chef samma sak?

  Det är alltid arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön och det innebär att det blir arbetsgivaren som ställs till svars för brister i arbetsmiljön. Här hittar du en sammanfattning av några viktiga punkter när det gäller chefens ansvar.

  Det är alltid arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön. Arbetsgivaren kan delegera uppgifter i arbetsmiljöarbetet. Oftast sker detta till en chef på högre eller lägre nivå. Men delegeringen måste vara tydlig och inte kunna missuppfattas.

  Är man skyldig att svara i telefon när arbetsgivaren ringer?

  Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

  Lagen reglerar inte huruvida du är skyldig i att svara i telefon när chefen ringer då man är hemma på grund av sjukdom. Därmed saknas en skyldighet enligt lag att svara när chefen ringer då man är hemma på grund av sjukdom.

  Vad kostar det att vara arbetsgivare?

  När du anställer en person tillkommer extra kostnader utöver lönen som du bör ta med i beräkningen. Vi kan inte ge dig en exakt kostnad, utan en uppskattning på vad som kan tillkomma.

  Här ser du vad som ligger till grund för beräkningen. Du kan själv ändra i fälten.

  Är arbetsgivare skyldig?

  Skatteåterbäringen betalas ut den 5–6 april 2023 till dig som uppfyller kriterierna för skatteåterbäring i april. Har du inte fått dina pengar kan det bero på att du inte har anmält bankkonto.