:

Hur bokföra intern konferens?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokföra intern konferens?
 2. Vad är avdragsgillt vid konferens?
 3. Vad är intern konferens?
 4. När är intern representation avdragsgill?
 5. Hur kontera konferens?
 6. Får man betalt för konferens?
 7. Hur bokför man Konferenskostnader?
 8. Hur kontera konferenser?
 9. Får jag bjuda mina anställda på lunch?
 10. Är konferens en tjänsteresa?
 11. Är konferens arbetstid?
 12. Hur räknas arbetstid vid konferens?
 13. Hur redovisa konferens?
 14. Hur bokför man en konferens?
 15. Hur bokför jag en konferens?

Hur bokföra intern konferens?

Det finns inget särskilt konto för konferenser i BAS 2023. Syftet med, och målgruppen för, konferensen avgör valet av konto eftersom klassificering görs efter kostnadsslag. Konto 5940 Utställningar och mässor kan t.ex. även användas för utgifter i samband med konferenser/seminarier/kongresser som vänder sig till deltagare utanför företaget och konto 7610 Utbildning för utgifter avseende externa konferenser/seminarier/kongresser. Utgifter för företagets egna lokaler, tekniska hjälpmedel, personal etc. bokförs på respektive därför särskilt anpassat konto.

Vad är avdragsgillt vid konferens?

En konferensresa kan bli helt skattefri för deltagarna, det vill säga dina medarbetare. Men det ställer en del krav på konferensens upplägg och planering. Grundförutsättningen för att en konferens ska bli skattefri är att tiden huvudsakligen används till just ”konferens” – jobb, utveckling, möten och andra arbetsrelaterade ändamål.En konferens där avkoppling, aktiviteter och nöje tar för stor plats räknas tyvärr inte som en konferens eller studieresa, och kan då behöva förmånsbeskattas.

Skatteverket redovisar 3 stycken kriterier som måste uppfyllas för att konferens ska kunna vara skattefri för deltagarna:

Vad är intern konferens?

Vad som kännetecknar en skattefri konferensresa eller studieresa är bland annat:

 • Minst sex timmar per dag innehåller effektivt arbete.
 • Den effektiva arbetstiden under en resa som pågår en vecka är minst 30 timmar, jämnt fördelat under veckan.
 • Resan är till nytta för företaget.

Tänk på att det bör finnas ett detaljerat program för hela resan.

När är intern representation avdragsgill?

– Det måste finnas en direkt anknytning mellan representationen och din verksamhet. För att du ska kunna dra av momsen måste ditt företag ha rätt till att få tillbaka eller vara skyldigt att betala moms.

Hur kontera konferens?

För att kunna njuta av en konferens och samtidigt dra av kostnaden behöver konferensens program vara till nytta för företaget och innehåller minst 6 timmar långt program per dag eller 30 timmars program per vecka. Balansera nytta med nöje och planera in spännande aktiviteter och upplevelser som kan främja både professionell och personlig utveckling, samtidigt som ni njuter av varandras sällskap i en mysig, lärorik och avkopplande miljö.

När du planerar en konferens för dig och/eller dina anställda så kan det dyka upp fler kostnader än bara utbildningskostnaderna. Du kan behöva boka resor, hotell och betala för mat och annat kul som hör till en oförglömlig konferens. Men oroa dig inte, här finns hjälp att få.

Får man betalt för konferens?

För den del av konferensen som infaller under ordinarie arbetstid är det obligatoriskt för alla medarbetare att närvara. Du ingår då du tar anställning ett avtal med din arbetsgivare och där står när och hur mycket du ska arbeta och infaller konferensen under den tiden ska du närvara. Oavsett det är på ordinarie arbetsplats eller någon annanstans.

Hur bokför man Konferenskostnader?

– Det måste finnas en direkt anknytning mellan representationen och din verksamhet. För att du ska kunna dra av momsen måste ditt företag ha rätt till att få tillbaka eller vara skyldigt att betala moms.

Hur kontera konferenser?

Kostnader för externa kurser och konferenser är avdragsgilla om de är motiverade och till nytta i företaget. För en enskild näringsidkare eller delägare i ett handelsbolag kan avdragsrätten mins­kas om den privata nyttan är alltför stor. Gäller det en anställd minskas inte avdragsrätten, kostnaden blir istället avdragsgill som personal­kostnad. Det innebär i så fall att den anställde ska förmånsbeskattas och att företaget betalar socialavgifter på den ”privata delen”.

En anställd har gått en kurs som varit till nytta för företaget. Kostnaden för utbild­ningen [7610] och momsen [2640] debiteras medan leverantörs­skulder [2440] krediteras.

Får jag bjuda mina anställda på lunch?

Innan vi tittar på frågorna ska vi kort redogöra för de övergripande skattereglerna kring personalfester.

Efter coronapandemin är det många som fortfarande arbetar hemifrån. Frågan uppkommer därför fortfarande om man kan ha digitala personalfester eller konferenser utan beskattning av måltider. Tanken är då att de anställda ska äta "tillsammans" framför sina datorer.

Är konferens en tjänsteresa?

I samband med att en arbetsgivare planerar och sedan genomför en kick-off uppkommer ett antal frågor av skatterättslig karaktär. I den här artikeln går vi igenom vad man bör tänka på för att företaget ska kunna få fullt avdrag som för en driftskostnad och för att de som deltar inte ska bli förmånsbeskattade som för en privat levnadskostnad.

För att full avdragsrätt ska bli aktuellt är det en stark rekommendation att ta fram ett så detaljerat program som möjligt.

Är konferens arbetstid?

Kostnader för kickoff och konferenser räknas inte som representationskostnader ur avdragssynpunkt, vilket gör avdragsrätten tämligen obegränsad. Även kostnader för måltider och nöjen till personalen blir då avdragsgilla.

Men ur förmånssynpunkt räknas interna kurser och konferenser under vissa förutsättningar som representation. Därmed blir måltiderna i samband med interna kurser och konferenser i dessa fall skattefria för personalen.

Hur räknas arbetstid vid konferens?

För den del av konferensen som infaller under ordinarie arbetstid är det obligatoriskt för alla medarbetare att närvara. Du ingår då du tar anställning ett avtal med din arbetsgivare och där står när och hur mycket du ska arbeta och infaller konferensen under den tiden ska du närvara. Oavsett det är på ordinarie arbetsplats eller någon annanstans.

Hur redovisa konferens?

Utgifter för konferenser och konferensresor består av utgifter för resor, boende, föreläsare, utbildningsmaterial, kontorsmaterial och mat.

Konferenser är möten, sammanträden och utbildningar med ett program som är till nytta för deltagarna och den redovisningsenhet som står för utgifterna. Deltagarna i en konferens kan vara styrelsemedlemmar, VD, chefer, övrig personal jämte chefer, delägare och utomstående till personer till redovisningsenheten.

Hur bokför man en konferens?

Detta kan vara ett tänkbart konto 7631 Personalrepresentation, avdragsgill Skattefri intern representation kan exempelvis vara personalfester, informationsmöten, utbildningar, konferenser, styrelsesammanträden, bolagsstämmor och enklare förtäring. Skattefriheten för personalrepresentation kan även omfatta delägare som inte är anställda som medverkar på personalfester, informationsmöten, utbildningar, konferenser och bolagsstämmor.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. Klicka här för att registrera dig som medlem.

Hur bokför jag en konferens?

Utgifter för konferenser och konferensresor består av utgifter för resor, boende, föreläsare, utbildningsmaterial, kontorsmaterial och mat.

Konferenser är möten, sammanträden och utbildningar med ett program som är till nytta för deltagarna och den redovisningsenhet som står för utgifterna. Deltagarna i en konferens kan vara styrelsemedlemmar, VD, chefer, övrig personal jämte chefer, delägare och utomstående till personer till redovisningsenheten.