:

Hur länge spara kvitton bokföring?

Innehållsförteckning:

 1. Hur länge spara kvitton bokföring?
 2. Får man spara verifikationer digitalt?
 3. Hur länge ska man spara bokföring privatperson?
 4. Kan man slänga gamla räkningar?
 5. Vad gör man med gammal bokföring?
 6. Får man radera verifikationer?
 7. Hur länge ska en god man spara handlingar?
 8. Vilket års bokföring kan man slänga 2023?
 9. Måste man spara betalda fakturor?
 10. Måste man spara fakturor i pappersform?
 11. Hur länge spara bokföring 2023?
 12. Måste man låsa bokföringen?
 13. Vad menas med en verifikation?
 14. Hur tar man bort en Leverantörsfaktura i Fortnox?
 15. Vad ska en god man göra och inte göra?

Hur länge spara kvitton bokföring?

I den här artikeln svara vi på frågorna: Vad är en bokföringshandling? Hur länge måste den sparas? I vilket format ska den sparas?

Nu kan du slänga bokföringspärmarna från 2009. Men bör du göra det?

Får man spara verifikationer digitalt?

Browse the world's largest eBookstore and start reading today on the web, tablet, phone, or ereader.

Go to Google Play Now »

Hur länge ska man spara bokföring privatperson?

Tänk på att det är du som ansvarar för bokföringen! Även om du anlitar någon för att sköta din bokföring är det du som ansvarar för att bokföringen blir riktig. Detta ansvar kan du aldrig lämna ifrån dig. Så ställ krav på din bokförare att han eller hon förklarar om du inte förstår.

Några tips innan du lägger upp din bokföring!

 • Planera din bokföring. Tänk igenom innan hur den ska vara upplagd, så att den passar dina syften bäst.
 • Ta råd. Fråga vänner och bekanta som driver rörelse hur de gör med sina papper och sin bokföring.
 • Enkelhet. Gör din bokföring så enkel som möjligt när du startar upp, särskilt om du är lite osäker på dina kunskaper i bokföring.
 • Om du lämnar bort din bokföring. Sätt in underlagen varje dag i en pärm, där du har en flik för varje dag. Då är det lättare för den som sköter bokföringen att bokföra alla transaktioner på rätt dag.

För din egen skull är det viktigt att du har ordning på dina papper. Varje minut som behöver tas i anspråk för dig eller en redovisningskonsult kostar pengar. Sköter du din bokföring kan du spara pengar och undvika onödigt tidsspill.

Kan man slänga gamla räkningar?

Varje vecka rensar vi någon del av hemmet. Häng med varje vecka! Den här veckan rensar vi PAPPER. Vi sparar ofta alldeles för mycket papper. Det är väldigt vanligt att vi lägger dem på hög och har svårt att slänga sådant som egentligen är helt ointressant. Här kommer mina bästa tips (och du, om du har sparat papper i många år så är det här en process som kommer ta lång tid - och får göra det..!)

Vad gör man med gammal bokföring?

När du förvarar gammal bokföring bör du förvara materialet som vilka sekretessbelagda handlingar som helst. När det blivit dags att förstöra gammal bokföring, antingen efter 7 eller 3 år, behöver du göra detta på ett korrekt och säkert sätt. 

Se till att få din bokföring hämtad av ett företag som är specialiserade på att hantera känsliga och sekretessbelagda dokument. Beroende på hur stor mängd material det handlar om så kan du behöva be om en bokad hämtning. Om det rör sig om lite mindre material kan du använda dig av en sekretesstunna eller ett sekretesskärl.

Får man radera verifikationer?

 • To register a project, the developer needs to visit the official website of K-RERA and fill in the registration form
 • Next, enter the details of the promoter and the developer, upload the required documents and pay the requisite fee

Hur länge ska en god man spara handlingar?

En av de vanligaste frågorna som RFS ombudsman för gode män och förvaltare får är vilka regler som gäller för redovisning och arkivering. Flera föreningar har själva jobbat med frågan och nu har vår ombudsman tillsammans med Bo Levinson, medlem i RFS godmanspanel, skrivit ett dokument som vi hoppas ni ska ha nytta av.

Utgångspunkterna som reglerar att en god man är skyldig att hålla god ordning på sina papper återfinns i 12 kap 5§ föräldrabalken, FB:

Vilket års bokföring kan man slänga 2023?

Hur länge man måste spara bokföring kommer vi till. Men på vilket sätt ska det spara? I lagen står det (7 kap BFL) att du ska förvara räkenskapsinformation varaktigt och lättåtkomligt. Att du ska förvara den i Sverige och på ett betryggande och överskådligt vis. Det betyder i praktiken att du ska förvara den på ett sådant vis att det inte riskerar att förstöras.

Det är upp till var och en att tolka detta. Vissa tolkar det som att det kan sitta i en pärm på kontoret medans andra menar att man måste förvara den i ett brandsäkert skåp. Med lite eftertanke så bör kravet på ett brandsäkert skåp vara lite i överkant. Om det var normen skulle det krylla av brandsäkra skåp i Sverige.

Däremot bör man kanske tänka till lite när man förvarar sin bokföring. Att förvara sin fysiska bokföring i en kartong i källaren hemma hos mamma där det ibland blir översvämning på våren kanske inte är så klokt. Inte heller kanske hemma på vinden där det ofta springer råttor. Med lite sunt förnuft kommer man långt.

Ok, men vad är det då som du ska spara? Vad säger lagen? Ja, det är faktiskt en hel del saker. Till att börja med så är det grundbokföring och huvudbokföring. I dagens samhälle finns detta i det system som du arbetar i så som Fortnox eller Visma till exempel. Även sidoordnad bokföring räknas som räkenskapsinformation. Sidoordnad bokföringen kan till exempel vara ett register på inventarier, kundfordringar och leverantörsskulder. Detta i form av ett anläggningsregister och reskontror.

Sen är såklart alla verifikationer räkenskapsinformation. Verifikationer är det som dokumenterar en affärshändelse. Till exempel när du skapar en faktura. Då skapas ett verifikat i bokföringen som dokumentation för den affärshändelsen. Det är verifikatet. Detta lagras också i ditt bokföringssystem.

Sen är det nog det som de flesta tänker på. Underlagen till verifikationerna. Alltså handlingar som verifikationerna hänvisar till. Det är här den stora volymen av underlag ligger. Ett kvitton, en faktura eller liknande. Allt detta räknas som räkenskapsinformation och faller därmed inom ramen för vad du måste spara.

Måste man spara betalda fakturor?

Grundregeln i bokföringslagen är att räkenskapsinformation du tar emot från andra ska lagras i den form du får dem. När du skapar räkenskapsinformationen själv så kan du själv välja i vilken form den lagras. 

Undantaget är grundbok, huvudbok och behandlingshistorik som alltid måste finnas i elektronisk form (förutsatt att du har ett bokföringsprogram) eftersom de uppdateras kontinuerligt. Tre år efter räkenskapsårets utgång får du i båda fallen arkivera om räkenskaperna i en annan form, om du skulle vilja. 

 • Bokföringslagen 7 kap §1Dokument, mikroskrift och maskinläsbart medium med räkenskapsinformation som företaget har tagit emot från någon annan skall bevaras i det skick materialet hade när det kom till företaget.
 • Bokföringslagen 7 kap §6Ett företag får förstöra sådant material för bevarande av räkenskapsinformationen som avses i §1, om räkenskapsinformationen på ett betryggande sätt överföres till någon annat sådant material.
 • Om materialet är sådant som avses i §1, får det dock förstöras först från och med det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. 

Exempel på digitalt till papper: Har du fått en PDF på mejlen, skriver ut den, sätter papperet i en pärm och slänger PDF:en så har du alltså förstört originalet. Själva mejlet kan du slänga om du sparar PDF:en, men oftast är det enklast att spara mejlet också och söka på kundnamn eller mappa alla mejl från en viss kund. Du kan också skapa en regel i mejlprogrammet som automatiskt mappar alla mejl från samma avsändare.

Och tvärtom, papper till digitalt: Om du får ett dokument i pappersform, som en leverantörsfaktura eller kvitton, och scannar in dem så måste du ändå spara pappersoriginalet i tre år. Det fjärde året kan du ta bort pappersoriginalet och fortsätt att spara bokföringen endast digitalt i ytterligare fyra år. (Totalt sju år.)Kvitton har dessutom en tendens att blekna snabbt och all räkenskap måste vara läslig. (All bokföring ska enligt bokföringslagen vara överskådlig och i god ordning!) Det kan vara idé med just kvitton att scanna in och ta ut en kopia som arkiveras tillsammans med originalkvittot – som med tiden kommer att bli oläsligt. Själva bokföringen kan sedan presenteras helt digitalt via bokföringsprogrammet. 

Ett annat exempel är e-fakturor. Det är fakturans identitetssträng som är originalet, utskriften blir en kopia. Mottagen post via e-post skall lagras och sparas i 7 år men efter tre år får du föra över det till annan form om det görs säkert. Lagras fakturorna hos annan än företaget, exempelvis en byrå, se till att upprätta avtal om att informationen sparas enligt bokföringslagen. 

Måste man spara fakturor i pappersform?

Grundregeln i bokföringslagen är att räkenskapsinformation du tar emot från andra ska lagras i den form du får dem. När du skapar räkenskapsinformationen själv så kan du själv välja i vilken form den lagras. 

Undantaget är grundbok, huvudbok och behandlingshistorik som alltid måste finnas i elektronisk form (förutsatt att du har ett bokföringsprogram) eftersom de uppdateras kontinuerligt. Tre år efter räkenskapsårets utgång får du i båda fallen arkivera om räkenskaperna i en annan form, om du skulle vilja. 

 • Bokföringslagen 7 kap §1Dokument, mikroskrift och maskinläsbart medium med räkenskapsinformation som företaget har tagit emot från någon annan skall bevaras i det skick materialet hade när det kom till företaget.
 • Bokföringslagen 7 kap §6Ett företag får förstöra sådant material för bevarande av räkenskapsinformationen som avses i §1, om räkenskapsinformationen på ett betryggande sätt överföres till någon annat sådant material.
 • Om materialet är sådant som avses i §1, får det dock förstöras först från och med det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. 

Exempel på digitalt till papper: Har du fått en PDF på mejlen, skriver ut den, sätter papperet i en pärm och slänger PDF:en så har du alltså förstört originalet. Själva mejlet kan du slänga om du sparar PDF:en, men oftast är det enklast att spara mejlet också och söka på kundnamn eller mappa alla mejl från en viss kund. Du kan också skapa en regel i mejlprogrammet som automatiskt mappar alla mejl från samma avsändare.

Och tvärtom, papper till digitalt: Om du får ett dokument i pappersform, som en leverantörsfaktura eller kvitton, och scannar in dem så måste du ändå spara pappersoriginalet i tre år. Det fjärde året kan du ta bort pappersoriginalet och fortsätt att spara bokföringen endast digitalt i ytterligare fyra år. (Totalt sju år.)Kvitton har dessutom en tendens att blekna snabbt och all räkenskap måste vara läslig. (All bokföring ska enligt bokföringslagen vara överskådlig och i god ordning!) Det kan vara idé med just kvitton att scanna in och ta ut en kopia som arkiveras tillsammans med originalkvittot – som med tiden kommer att bli oläsligt. Själva bokföringen kan sedan presenteras helt digitalt via bokföringsprogrammet. 

Ett annat exempel är e-fakturor. Det är fakturans identitetssträng som är originalet, utskriften blir en kopia. Mottagen post via e-post skall lagras och sparas i 7 år men efter tre år får du föra över det till annan form om det görs säkert. Lagras fakturorna hos annan än företaget, exempelvis en byrå, se till att upprätta avtal om att informationen sparas enligt bokföringslagen. 

Hur länge spara bokföring 2023?

När du förvarar gammal bokföring bör du förvara materialet som vilka sekretessbelagda handlingar som helst. När det blivit dags att förstöra gammal bokföring, antingen efter 7 eller 3 år, behöver du göra detta på ett korrekt och säkert sätt. 

Se till att få din bokföring hämtad av ett företag som är specialiserade på att hantera känsliga och sekretessbelagda dokument. Beroende på hur stor mängd material det handlar om så kan du behöva be om en bokad hämtning. Om det rör sig om lite mindre material kan du använda dig av en sekretesstunna eller ett sekretesskärl.

Måste man låsa bokföringen?

fungerar och hur du får koll på ditt företags ekonomi (2:18 min).

Bokföring är det praktiska arbetet med att löpande registrera olika händelser, till exempel inköp och försäljning, på olika konton. Det är ett system för att ordna och behandla ekonomiska händelser (affärshändelser) i ett företag.

Innan du bokför ordnar du dina underlag till affärshändelserna som kvitton, fakturor och andra underlag så att du kan registrera och redovisa affärshändelserna.

Vad menas med en verifikation?

 • när verifikationen har upprättats
 • när affärshändelsen har ägt rum
 • vad affärshändelsen avser
 • vilket belopp det gäller
 • vilka köpare och säljare som är inblandade
 • vilka dokument som har legat till grund för affärshändelsen och var originalhandlingarna förvaras (om den inte finns bland verifikationerna)
 • verifikationsnummer eller något annat identifikationstecken samt andra uppgifter som är nödvändiga för att man ska kunna sammankoppla verifikationen med den bokförda händelsen.

Hur tar man bort en Leverantörsfaktura i Fortnox?

When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer. More information

Always Active

Vad ska en god man göra och inte göra?

Ett godmanskap eller förvaltarskap kan bestå av tre olika delar: ”bevaka rätt”, ”förvalta egendom” och ”sörja för person”. Det är vanligast att alla tre delarna finns med i gode mannens eller förvaltarens uppdrag, men det behöver inte vara så.

Nej, det är inte alltid den gode mannen eller förvaltaren som ska utföra alla åtgärder för dig. En god mans eller förvaltares uppgift är i stället att se till att saker blir utförda, inte att göra det själv. Det ingår till exempel inte i en god mans eller förvaltares uppdrag att städa eller göra matinköp.