:

Vad behövs för att fakturera företag?

Innehållsförteckning:

 1. Vad behövs för att fakturera företag?
 2. Vad menas med fakturering?
 3. Måste ett företag skicka faktura?
 4. Hur skickar man faktura till företag?
 5. Kan man fakturera sig själv?
 6. När ska man fakturera utan moms?
 7. Hur mycket ska jag fakturera per timme?
 8. Hur går fakturering till?
 9. Vad händer om ett företag inte skickar faktura?
 10. Hur lång tid efter ett arbete kan man fakturera?
 11. Får man skicka faktura via mail?
 12. Vad ska jag fakturera per timme?
 13. Kan man fakturera utan F-skatt?
 14. Är en faktura ett kvitto?
 15. Hur mycket kan man ta ut i lön som egen företagare?

Vad behövs för att fakturera företag?

En faktura är i grund och botten ett dokument som anger ett betalningskrav. Fakturor ställs oftast ut av företag till andra företag eller privatpersoner, men föreningar och andra organisationer kan även skapa och skicka fakturor. En faktura kan vara i fysisk eller elektronisk form. 

Mervärdesskattelagen ställer vissa krav på vad ett dokument bör innehålla för att officiellt kunna räknas som en faktura. På skatteverkets sidor hittar du mycket djupgående information gällande vad en faktura bör innehålla, men nedan har vi sammanställt det mest väsentliga.

Vad menas med fakturering?

En faktura ska innehålla viss information, klicka på bilden nedan för att se ett exempel på hur det kan se ut. När du klickar på ett nummer i fakturan får du lära dig mer om just den uppgiften.

Måste ett företag skicka faktura?

Jag har skrivit under ett borgensåtagande för ett glasögonabonnemang åt min dotter. En propieborgen.

Abonnemanget blev tvångsuppsagt då de saknade betalning för 5 fakturor och de har skapat en slutfaktura för resterande bindningstid i abonnemanget. De obetalda fakturorna samt slutfakturan har nu gått vidare till inkasso. Fakturor och påminnelser har endast skickats till min dotter. Jag som borgenär har inte fått vetskap om att det fanns obetalda fakturor.

Hur skickar man faktura till företag?

Vill du också få snabbare betalt när du fakturerar i företaget? Det är möjligt genom en effektiv faktureringsprocess. Med rätt teknik kan du fakturera dina kunder direkt, vilket i sin tur leder till att du får snabbare betalt. Slutresultatet? Ökad trygghet för dig som småföretagare.

Här har vi samlat massor av tips om hur du kan fakturera direkt och få snabbare betalt med hjälp av smart teknik – oavsett om du precis startat företag eller har drivit eget i många år.

Kan man fakturera sig själv?

I större organisationer finns vanligtvis en ekonomiavdelning som är ansvarig för att ta fram fakturaunderlag, skicka ut fakturor till kunderna samt bokföra dem. Driver man däremot en enskild firma eller ett mindre aktiebolag är det inte ovanligt att man som företagsägare sköter detta på egen hand. Tillhör du den skara som fakturerar själv finns det en hel del saker som är viktiga att tänka på. Nedanför har vi därför samlat fem tips till dig som sköter faktureringen på egen hand:  

När ska man fakturera utan moms?

På sidan om fakturering beskrivs de svenska reglerna. Utgångspunkten är att reglerna gäller för svenska beskattningsbara personers försäljningar. I vissa situationer kan det bli aktuellt för svenska beskattningsbara personer att använda utländska faktureringsregler och i vissa situationer kan det bli aktuellt för utländska företag att använda svenska faktureringsregler.

Oavsett vilket belopp du säljer för måste du utfärda en faktura när du säljer varor eller tjänster till beskattningsbara personer och juridiska personer som inte är beskattningsbara personer. Faktureringsskyldigheten gäller även för betalningar i förskott och a conto.

Även om du inte är skyldig att fakturera enligt momslagen måste du alltid ha ett underlag för din bokföring. Det innebär att du ska ha en verifikation för varje affärshändelse.

Hur mycket ska jag fakturera per timme?

Vi vet att det många som tycker att det är svårt att veta vilket timtaxa man ska ta och hur man ska prissätta sin tid som frilansare. Hur ska man egentligen räkna för att försäkra sig om att det finns pengar över efter skatt och för avdrag till tjänstepension och semestertillägg? Med Cool Companys Lönebarometer har du lönestatistiken på din sida när du ska prissätta din tid och din kompetens, så att du åtminstone inte tar för lite betalt.

Ja, det är en fråga många stället sig: hur mycket ska jag fakturera per timme? Lönebarometern är baserat på SCB:s lönestatistik vi har använt den för att hjälpa dig att räkna ut vad man som frilansare minst bör ta betalt per timme för att nå samma månadslön som om man vore fast anställd. Snittlönen per timme är baserad på att frilansaren arbetar cirka 130 timmar debiterbar tid per månad, vilket motsvarar 75 procent debiterbar tid.

Hur går fakturering till?

 • Du är ansvarig för att betala fakturan i tid.

 • Om du inte betalar i tid kan företaget ta ut en påminnelseavgift, skicka ditt ärende till ett inkassoföretag eller Kronofogden.

 • Om du har fått en felaktig faktura, påminnelseavgift eller krav från inkasso, måste du protestera till företaget skriftligen.

Vad händer om ett företag inte skickar faktura?

Spelreglerna i den här linjedragningen är allmänna och berör ursprungligen all betalningstrafik, där konsumenten betalar ett företag eller ett företag debiterar konsumenten. Vi rekommenderar att principen också tillämpas på fakturor eller betalningar av kommuner eller övriga offentliga samfund. Linjedragningen grundar sig på lagstiftning, konsumentombudsmannens ställningstaganden och konsumenttvistenämndens beslut.

Det finns bland annat separata förordningar om betalningar och fakturor som gäller tele-, el- och försäkringsbolag. Betalning av kredit kännetecknas också av egna särdrag. God indrivningssed, följderna av försenade betalningar och dröjsmål beskrivs i konsumentombudsmannens linjedragning  ”God sed vid indrivning av konsumentfördringar”. Dröjsmålsräntan behandlas i stället i den här anvisningen.

Hur lång tid efter ett arbete kan man fakturera?

Hej! Om en kund vägrar att betala fakturor till följd av att den anser att avtalet är uppsagt, vad kan man vidta för åtgärder då? Om man glömt fakturera för utfört arbete, vilket upptäcktes vid en genomgång, har man rätt till att fakturera i efterhand?

Hej!

Får man skicka faktura via mail?

En faktura ska innehålla viss information, klicka på bilden nedan för att se ett exempel på hur det kan se ut. När du klickar på ett nummer i fakturan får du lära dig mer om just den uppgiften.

Vad ska jag fakturera per timme?

Debiteringsgraden är den andel tid av din arbetsdag som du får betalt för. Som frilansare kommer du onekligen behöva göra arbetsuppgifter utan betalt. T.ex. administrera, bokföra, köpa in material och inte minst sälja. Just att sälja och nätverka lär ta extra mycket tid i början – innan du hunnit bygga upp en kundbas.  All obetalda tid behöver du ta höjd för när du fakturerar kunden. Som frilansare eller konsult kan du räkna med en debiteringsgrad på 80 %. Det betyder att om du jobbar 8 timmar per dag så debatterar du för 6 ½ timme och gör obetalda arbetsuppgifter resten av tiden. När du fakturera kunden behöver du därför lägga på 25 % för den obetalda tiden. 

Kan man fakturera utan F-skatt?

F-skatt står för företagsskatt. I Sverige behöver man registrera sig och betala företagsskatt för att bedriva egen verksamhet i eget företag. Som bevis för att man betalar F-skatt har man sitt F-skattebevis, eller F-skattsedel som det också kallas. 

Här har vi sammanställt en lista med information om och saker att tänka på vid F-skatt:

 • F-skatt står för företagsskatt och den behöver ansökas om och bli godkänd av Skatteverket. Det är kostnadsfritt att ansöka.
 • När F-skatten är godkänd har du en F-skattsedel.
 • F-skatt är en preliminärskatt som ska vara på samma belopp varje månad. Om inkomsterna av någon anledning ändras under året ska det rapporteras till Skatteverket.
 • Om du har blivit godkänd för F-skatt betalar du in dina egna skatter på de inkomster du har inom näringsverksamheten månadsvis. Exempelvis betalar du in din preliminärskatt och dina sociala avgifter på egen hand.
 • Om du har en F-skattsedel betyder det alltså att den som anlitar dig inte betalar in dessa avgifter för dig, det gör du själv och redovisar det genom att ange det på alla dina fakturor.
 • En F-skattsedel kan bli återkallad om avgifter inte betalas, redovisas eller om du inte inkomstdeklarerar.
 • Det finns registrerat att du har en godkänd F-skattsedel hos Skatteverket.

Om man ska bedriva verksamhet i Sverige måste man betala företagsskatt och ha en så kallad F-skattsedel. Men genom att vara egenanställd går man under Cool Companys F-skatt och kan därmed fakturera som privatperson utan F-skatt.

Många väljer att vara egenanställda när de ska testa en affärsidé under en tid, eller prova vattnet som frilansare. Men det är också många som väljer att driva sin verksamhet som egenanställd i många år då man slipper hantera det administrativa som t.ex. att betala in skatter och sociala avgifter själv.

Om du blir egenanställd kan du driva din konsult- eller frilansverksamhet som om du hade ett eget företag genom att du fakturerar genom Cool Companys F-skattsedel.

Är en faktura ett kvitto?

Både faktura och kvitto är icke-förhandlingsbara kommersiella instrument som används under en transaktion. Medan en faktura är ett dokument som görs av säljaren och utfärdas till köparen, för att auktorisera försäljningen. Den innehåller uppgifter om varorna och innehåller namn och adress till parterna för transaktion, pris, rabatt, datum och leveransort.

Däremot är kvitto, en enkel officiell bekräftelse, att varorna eller tjänsterna har mottagits. Den är upprättad av säljaren och ges till konsumenten och används för att visa ägande av föremålet. Dessa termer används i stor utsträckning i affärsverksamhet, eftersom de är relaterade till operativa aktiviteter. Många förstår inte betydelsen och skillnaden mellan faktura och kvitto och hamnar ihop varandra. Så, denna artikel kommer att rensa alla dina tvivel, ta en läsning.

Hur mycket kan man ta ut i lön som egen företagare?

Egna uttag ska bokföras som kapitaluttag och ska inte beskattas, utan det är resultatet i din verksamhet som du blir beskattad för. Du blir alltså beskattad för ett resultat där du inte får några avdrag för lön till dig själv. I gengäld ska du inte deklarera någon lön från din enskilda näringsverksamhet. Du kan läsa mer om bokföring av egna uttag i broschyren Bokföring, bokslut och deklaration del 1 (SKV 282).