:

Vad gäller vid uthyrning av bostadsrätt?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gäller vid uthyrning av bostadsrätt?
 2. Hur mycket hyra får man ta ut för en bostadsrätt?
 3. Kan man köpa en bostadsrätt för att hyra ut?
 4. Får man tjäna pengar på att hyra ut bostadsrätt?
 5. Får man hyra ut sin bostadsrätt hur länge som helst?
 6. Hur beskattas uthyrning av bostadsrätt?
 7. Hur lång tid kan man hyra ut en bostadsrätt?
 8. Är det värt att köpa lägenhet och hyra ut?
 9. Får min dotter bo i min bostadsrätt?
 10. Kan man äga en bostadsrätt utan att bo där?
 11. Vad händer om man inte deklarerar uthyrning?
 12. Hur mycket får man tjäna utan att betala skatt på uthyrning?
 13. Kan man bli av med lägenhet om man äger bostadsrätt?
 14. Hur mycket får man hyra ut sin bostad utan att skatta?
 15. Varför köpa istället för hyra?

Vad gäller vid uthyrning av bostadsrätt?

Det vanligaste är att man får hyra ut periodvis, i sex månader eller ett år. Detta kan sedan förlängas. Exempel på skäl att få hyra ut din lägenhet kan vara att du ska studera eller arbeta på annan ort, provsamboende eller sjukdom. Hyr du ut ett eller flera enskilda rum, medan du själv bor kvar kallas det att ha inneboende. Detta kräver inte något tillstånd.

Andrahandsupplåtelse kräver styrelsens (eller hyresnämndens) tillstånd. En bostadsrättshavare har däremot rätt att ha inneboende, så länge det inte medför negativa konsekvenser för föreningen eller dess medlemmar. Det finns inga regler som styr hur stor andel av lägenheten som får disponeras av inneboende. Inte heller hur många personer som en bostadsrättshavare får ha som inneboende. Gränsen mellan andrahandsupplåtelse och inneboende är inte glasklar. Det handlar om huruvida lägenheten är ”upplåten för självständigt brukande” eller inte. Bor bostadsrättshavaren själv kvar i lägenheten ses det aldrig som en andrahandsupplåtelse.

Faktorer av betydelse kan vara hur ofta och i vilken omfattning bostadsrättshavaren befinner sig i lägenheten. Till exempel om bostadsrättshavaren säger till i förväg, om hen går in med egen nyckel och kommer och går som hen vill. Det räcker alltså till exempel inte med att ett rum är låst för att det ska ses som inneboende. Är du osäker på om din uthyrning ska ses som en andrahandsupplåtelse eller inte, kontakta styrelsen och fråga!

Hur mycket hyra får man ta ut för en bostadsrätt?

Länger ner i artikeln kan du läsa om hur skälig hyra beräknas för respektive bostadstyp samt vilka regler som gäller. Med denna kalkylator kan du räkna ut skälig hyra för bostadsrätt, hus och hyresrätt.

Kalkylatorn räknar med Riksbankens referensränta + 2 procentenheter. Just nu räknar kalkylatorn alltså med 5,50 % i avkastningsränta.

Med denna kalkylator kan du räkna ut en skälig hyra för en bostadsrätt eller ett hus. Med Ekonomifokus egna kalkylator kan du räkna ut en skälig hyra för en hyresrätt.

Kan man köpa en bostadsrätt för att hyra ut?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När man pratar om att "äga en lägenhet" så är det boendeformen bostadsrätt som brukar åsyftas. Det finns en boendeform som heter ägarlägenhet, men detta är en ganska ovanlig sådan och därför utgår jag ifrån vad som gäller för bostadsrätter i mitt svar.

Får man tjäna pengar på att hyra ut bostadsrätt?

Hyra ut sin lägenhet – kan det vara ett bra sidoinkomst? Folk behöver ju någonstans att bo.

Om man har en bostadsrätt så kan det uppstå situationer där man inte kommer att bo i lägenheten under en tid, men heller inte vill sälja den. Det kan vara till exempel vid temporär flytt till annan ort, tillfällig vistelse utomlands eller att man flyttar ihop med en partner.

Detta behöver naturligtvis inte bli ett problem, utan är snarare en möjlighet. Man kan nämligen tjäna pengar på att hyra ut sin lägenhet.

Får man hyra ut sin bostadsrätt hur länge som helst?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad gäller när en privatperson avtalar om upplåtelse av bostadsrättslägenhet för annat än fritidsändamål, 1§. Enligt lagen så får man avtala om en bestämd hyrestid, och om man inte gör det så kommer hyresavtalet gälla för obestämd tid, 3§. Hyresgästen har rätt till en uppsägningstid på en månad och hyresvärdens uppsägningstid är på tre månader. Parterna kan dock själva avtala om andra uppsägningstider.

Hur beskattas uthyrning av bostadsrätt?

När du hyr ut din bostad får du ett schablonavdrag på 40 000 kr per kalenderår. Du får dessutom göra avdrag för den avgift som du betalar för den del du hyr ut om det är en bostadsrätt. Vid uthyrning av småhus får du göra avdrag med 20 % av hyresintäkten utöver det schablonmässiga avdraget på 40 000 kr per år. Överskottet på hyresinkomsten minus avdragen beskattas som inkomst av kapital vilket i dagsläget är 30 %. Det här är något som man själv tar upp i sin deklaration och inget som vi rapporterar till skatteverket.

Här kommer ett exempel:

Hur lång tid kan man hyra ut en bostadsrätt?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Uthyrning av bostadsrätt i andra hand

Är det värt att köpa lägenhet och hyra ut?

Faktorer att överväga när man köper ett hus för uthyrning

När du överväger att köpa en bostad för att hyra ut, är det viktigt att tänka på några faktorer för att göra rätt val. Läge är en av de viktigaste faktorerna – du bör försöka hitta en bostad i ett område med goda förbindelser till arbetsplatser, skolor och nöjen så att den är attraktiv för potentiella hyresgäster. Läs om: Köpa hus i Danderyd.

Investeringskostnader är också viktigt att beakta. Tänk på följande punkter:

Får min dotter bo i min bostadsrätt?

Det händer att styrelsen i en bostadsrättsförening börjar misstänka att en lägenhet inte verkar användas av bostadsrättshavaren. Kanske uppkommer misstanken efter att grannar berättat att bostadsrättshavaren inte längre syns, eller genom att dålig lukt sprids från lägenheten när ledningar för vatten och avlopp inte längre används. Får en bostadsrätt stå helt tom? Bör styrelsen agera på något sätt?

I HSB:s normalstadgar anges att en styrelse får neka medlemskap till den som inte avser att bosätta sig permanent i bostadsrättslägenheten. Om en person redan vid förvärvet av en bostadsrätt avser att låta lägenheten stå tom kan en styrelse alltså agera genom att inte bevilja personen medlemskap. Men vad händer om personen beviljas medlemskap och flyttar in, men sedan väljer att flytta ut och låta lägenheten stå tom?

Kan man äga en bostadsrätt utan att bo där?

Det händer att styrelsen i en bostadsrättsförening börjar misstänka att en lägenhet inte verkar användas av bostadsrättshavaren. Kanske uppkommer misstanken efter att grannar berättat att bostadsrättshavaren inte längre syns, eller genom att dålig lukt sprids från lägenheten när ledningar för vatten och avlopp inte längre används. Får en bostadsrätt stå helt tom? Bör styrelsen agera på något sätt?

I HSB:s normalstadgar anges att en styrelse får neka medlemskap till den som inte avser att bosätta sig permanent i bostadsrättslägenheten. Om en person redan vid förvärvet av en bostadsrätt avser att låta lägenheten stå tom kan en styrelse alltså agera genom att inte bevilja personen medlemskap. Men vad händer om personen beviljas medlemskap och flyttar in, men sedan väljer att flytta ut och låta lägenheten stå tom?

Vad händer om man inte deklarerar uthyrning?

Vid uthyrning av en privatbostad eller en hyreslägenhet ska hyran beskattas som inkomst av kapital. Med privatbostad menas ett småhus, en bostadsrätt eller ägarlägenhet som till övervägande del (mer än 50 %) används eller är avsett att användas av ägaren eller någon närstående för permanent boende eller för fritidsboende. Ett småhus definieras som en byggnad som är inrättad till bostad åt en eller flera familjer. Till en sådan byggnad kan det även ingå garage, förråd och andra mindre byggnader. Alla fastigheter som inte är privatbostadsfastigheter räknas som näringsfastigheter.

Från hyresintäkterna får de faktiska utgifterna för uthyrningen i bostaden inte dras av. Istället får man dra av ett fast schablonavdrag med 40 000 kr. Vid uthyrning av småhus får man även dra av ett rörligt belopp som motsvarar 20 % av hyresintäkten. Det betyder att om man hyr ut sin privatbostadsfastighet är de första 50 000 kr skattefria. Vid uthyrning av en bostadsrätt eller hyr­es­­­lägenhet får man utöver det fasta beloppet dra av den del av hyran/avgiften som hör till den uthyrda delen av bostaden. Avdraget får dock inte överstiga hyresintäkten.

Hur mycket får man tjäna utan att betala skatt på uthyrning?

Landlords

Under det senaste decenniet har lagarna och skattereglerna kring uthyrning av privatbostad blivit generösare. Dubbelt så stort schablonavdrag och avdrag för avgifter och hyra har gjort det lönsammare att hyra ut i andra hand. Det hela resulterar i att du får behålla en större del av pengarna som du får in av hyresbetalningar än tidigare. Det är inte ovanligt med frågor angående skatt när du hyr eller ska hyra ut ut hus, bostadsrätt eller rum.

Kan man bli av med lägenhet om man äger bostadsrätt?

Om du behöver ta lån hos banken när du ska köpa bostad finns det risk att problem uppstår. Då är det nämligen upp till banken att avgöra om din ekonomi räcker till för att äga flera bostäder på samma gång. Du måste ha tillräckligt hög inkomst för att betala samtliga bostadsavgifter, räntekostnader och driftskostnader i bostäderna, annars kan banken säga nej till lån. Om du däremot väljer att köpa bostad tillsammans med en sambo, maka, make eller annan familjemedlem ökar sannolikheten att banken beviljar lånet, eftersom era inkomster då läggs ihop när banken gör sin bedömning.

Hur mycket får man hyra ut sin bostad utan att skatta?

Om du hyr ut din bostad skall du ta upp hyresintäkterna i din deklaration och betala skatt på en del av dem. I denna artikel går vi igenom hur man räknar ut sin skatt och erbjuder enkla kalkylatorer som räknar ut skatten åt dig.

Varför köpa istället för hyra?

Oavsett hur just din situation ser ut och av vilken anledning du ska flytta är det ofta en och samma fråga som dyker upp – ska vi hyra eller köpa bostad? Beroende på livssituation kan de olika alternativen passa olika bra. Vi går igenom vad de innebär, vilka fördelar de kommer med och i vilka situationer de kan vara bästa alternativet!