:

Är det skatt på pensionssparande?

Innehållsförteckning:

 1. Är det skatt på pensionssparande?
 2. Hur beskattas eget pensionssparande?
 3. Hur mycket kan man pensionsspara skattefritt?
 4. Vad är skatten på pensionsförsäkring?
 5. Kan man ta ut pengar från sitt pensionssparande?
 6. Hur mycket skatt betalar man på IPS?
 7. Hur ska man tänka kring pensionssparande?
 8. Kan jag ta ut mitt privata pensionssparande?
 9. Hur mycket får man tjäna skattefritt varje år?
 10. När kan man ta ut sitt privata pensionssparande?
 11. När får man betala 50 procent skatt?
 12. Vad händer med pensionssparande om man dör?
 13. Vad händer med min privata pensionssparande om jag dör?
 14. Vilka betalar 50% skatt?
 15. Varför betalar jag 30% skatt?

Är det skatt på pensionssparande?

Det är Skatteverket som sammanställer alla årliga skattepliktiga inkomstuppgifter (kontrolluppgifter). Nya regler sedan 2019 gör att vi inte längre skickar någon årlig kontrolluppgift till dig från Pensionsmyndigheten. Du kan se alla dina skattepliktiga inkomstuppgifter hos Skatteverket. Skatteverket  (Länk till annan webbplats)

Vill du endast ha inkomstuppgifter om Pensionsmyndighetens utbetalningar loggar du in hos oss. Logga in på Mina sidor

Om du behöver uppgifter om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd  hämtar du dem genom att logga in hos oss på Pensionsmyndigheten. Har du inte e-legitimation kontaktar du oss enklast via e-post. Skicka e-post

Du kan enkelt ta reda på vilken skatt vi drar på din pension genom att logga in på Mina sidor. Om du till exempel har ett extra skatteavdrag kan du se det där. Du kan också ändra skatteavdraget. Logga in på Mina sidor

Hur beskattas eget pensionssparande?

Fram till januari 2016 fanns ett skatterättsligt incitament för var och en att själv spara till sin pension. Då fick man nämligen göra avdrag i deklarationen för insättningar till ett individuellt pensionssparkonto eller till en privat pensionsförsäkring. Avdragsrätten uppgick till 12 000 kronor per år till och med 2014 och 1 800 kronor för år 2015, innan den avskaffades helt 2016.

Tack vare detta skatteavdrag, kunde man dels bygga upp sitt pensionskapital och dels skjuta upp skatten för en del av sina inkomster fram tills man gått i pension och man börjar få lyfta pengar från pensionssparandet. Dessa medel skulle nämligen beskattas som inkomst först när man börjar ta ut pension istället för idag om du inte hade gjort avsättningen.

Denna möjlighet till avdragsgillt pensionssparande finns inte längre kvar. Det innebär att eventuellt sparande till sin egen pension får göras med redan beskattade pengar och utan möjlighet till avdrag i deklarationen.

Hur mycket kan man pensionsspara skattefritt?

Vi har digitala möten för dig med eget företag som vill veta mer om pension. Mötena är gratis och du behöver inte anmäla dig eller registrera dig för att delta. Delta på ett informationsmöte

När du driver ett aktiebolag måste du ta ut lön och betala pensionsavgifter för att få allmän pension.

Vad är skatten på pensionsförsäkring?

Du betalar inkomstskatt på din pension.

Många får pension från flera håll samtidigt. Den som betalar ut den största delen av pensionen drar skatt enligt den skattetabell som gäller för dig. Övriga pensionsutbetalare drar 30 procent i skatt.

Kan man ta ut pengar från sitt pensionssparande?

Om det totala värdet på ditt IPS-konto uppgår till högst ett prisbasbelopp har du rätt att avsluta kontot och få dina pengar utbetalda i förtid, även om du inte har fyllt 55 år.

Utbetalningen från IPS beskattas som inkomst av tjänst och banken drar normalt av 30 procent preliminärskatt.

Hur mycket skatt betalar man på IPS?

IPS står för ”individuellt pensionssparande” och är ett konto för privat pensionssparande. Det innebär att du på egen hand sparar ihop till din framtida pension.  

Hur ska man tänka kring pensionssparande?

Det nuvarande pensionssystemet växte fram under en tid då fast anställning med kollektivavtal var det normala och består oftast av två delar: Statlig pension och tjänstepension.

Den statliga/allmänna pensionen, påverkas främst av antalet år du arbetat och vilken lön du har. Den grundas på alla inkomster du betalar skatt för. Här kan du hos Pensionsmyndigheten läsa mera om vad den statliga/allmänna pensionen innefattar.

Många har även ytterligare en del i sin pension, nämligen tjänstepension. Enligt pensionsmyndigheten har ungefär 9/10 tjänstepension. Tjänstepensionen betalas av arbetsgivaren och storleken på tjänstepensionen kan variera från en arbetsgivare till en annan. Läs mera på Pensionsmyndigheten om tjänstepension.

Kan jag ta ut mitt privata pensionssparande?

Du kan logga in på Mina sidor för att få en snabb och enkel överblick över alla delar i din framtida pension. Då blir det lättare att ta ställning till om du vill eller behöver spara extra till pensionen. Där får du flera tips på hur du kan påverka din framtida pension. 

 • Investeringssparkonto (ISK) innebär att du sparar i aktier eller fonder och det du har på kontot ägs direkt av dig. 
 • Kapitalförsäkringen innehåller nästan alltid någon typ av försäkring. De aktier eller fonder du har där ägs inte av dig, utan av ett försäkringsbolag.
 • Amortera på bolån kan vara ett alternativ i kombination med eget sparande.

Hur mycket får man tjäna skattefritt varje år?

En hobbyverksamhet är en hobby som genererar vissa inkomster. För att räknas som hobbyverksamhet måste verksamheten utövas utan vinstsyfte av den så kallade hobbyidkaren på fritiden vid sidan av en annan sysselsättning.

Det kan vara svårt att veta var gränsen går mellan hobby- och näringsverksamhet. Därför måste man i många fall titta på helheten och göra en bedömning utifrån alla förutsättningar som verksamheten har.

Det här är några av de saker som skiljer hobbyverksamhet från företag:

När kan man ta ut sitt privata pensionssparande?

När du tecknade din privata pensionsförsäkring bestämdes det när pensionen ska betalas ut. Du har i allmänhet möjlighet att ändra utbetalningstiden enligt följande villkor: 

En privat pensionsförsäkring är samma sak som ett privat pensionssparande - en försäkring där dina pengar är låsta på kontot tills du fyller 55 år.

När får man betala 50 procent skatt?

Sedan 2018 har lönsamheten i norsk privata förskola urholkats. Den konservativa politikern  Mathilde Tybring-Gjedde sammanfattar anledningen så här till en norsk näringslivstidning. “Marginalen har minskat kraftigt genom att ställa hårda kvalitetskrav. Två av tre privata förskolor går nu jämnt upp eller med förlust.“

De senaste åren har vardagen för norska privata förskolor kantats av ökade regleringar, minskade bidrag och strejker.

När SBB köper lokalerna till nästan 300 förskolor spelar det stor roll hur företaget ser på den norska förskolemarknaden. Det är ju just norska förskolor som ska hyra lokalerna SBB köper. Om det går bra för de som hyr lokalerna kommer det också gå bra för hyresvärden och då blir lokalerna mer värda.

Vad händer med pensionssparande om man dör?

Det är viktigt att veta vilka val du kan göra för din pension och ditt efterlevandeskydd. Här får du kunskap, råd och vägledning för att kunna göra ett aktivt val.

Vad händer med min privata pensionssparande om jag dör?

 • Omställningspension hos Pensionsmyndigheten
 • Läs om vad som gäller för anställda inom kommuner och regioner hos KPA pension
 • Läs om vad som gäller för statligt anställda, eller tidigare statligt anställda hos SPV
 • Läs om vad som gäller för privatanställda tjänstemän hos Alecta
 • Läs om vad som gäller för privanställda arbetare hos Fora
 • Information om försäkring vid dödsfall hos AFA Försäkring
 • Det finns praktiskt information för efterlevande på Efterlevandeguiden

Vilka betalar 50% skatt?

 • Vad är inkomstskatt?
 • Vad är statlig skatt?
 • Vad är skiktgräns och brytpunkt (statlig skatt)?

Inkomstskatt, på engelska income tax, är en skatt som anställda betalar till kommun och landsting (kommunalskatt) på sitt arbete. För kommunalskatten är skattesatsen lika för alla oavsett inkomst, men olika kommuner har olika skattesatser. 2022 låg kommunalskatten i Sverige mellan 29 och 35 procent. 

När en anställd tjänar över en viss gräns, över den så kallade brytpunkten för statlig skatt, så får man också betala inkomstskatt till staten. Detta kallas statlig skatt eller statlig inkomstskatt.

Varför betalar jag 30% skatt?

. Det innebär att du som arbetsgivare ska betala in arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag på den anställdas lön.

Du behöver ta reda på den anställdas preliminärskatteuppgifter för att veta vilken skattetabell du ska använda för att beräkna skatteavdraget. Du kan ta reda på detta på två sätt:

Be den anställda att lämna in sin skattsedel till dig. Hen kan själv skriva ut, eller beställa, sin skattsedel via skatteverket.se.