:

Hur mycket är skatten på bensin och diesel?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket är skatten på bensin och diesel?
 2. När Försvinner skattereduktionen på bränsle?
 3. Vad kostar bensin utan moms?
 4. Vilket land har högst bensinskatt?
 5. Hur mycket skatt på 1 liter bensin?
 6. Vad kostar en liter bensin utan skatt?
 7. Hur stor del av bensinpriset är reduktionsplikt?
 8. Hur mycket får man tillbaka på bränsle?
 9. Vem bestämmer skatten på bensin?
 10. Varför är bensinen så dyr i Sverige?
 11. Hur mycket kostar en liter bensin utan skatt?
 12. Vad kostar en liter diesel utan skatt?
 13. Vad kostar bensin utan Reduktionsplikt?
 14. Hur mycket billigare blir bensinen utan reduktionsplikt?
 15. Är det bara Sverige som har reduktionsplikt?

Hur mycket är skatten på bensin och diesel?

Sänkt bensin- och dieselpris uppnås med sänkt skatt

Bilägaren har blivit statens kassako. Det senaste årtiondet har bensin- och dieselskatten höjts kraftigt. Drivmedelsskatten är dessutom konstruerad på sådant sätt att den ökar automatiskt varje år helt utan beslut eller debatt i riksdagen eller regeringen, hur odemokratiskt det än låter. Under fjolåret sänktes dock drivmedelsskatterna, både permanent och tillfälligt som ett krisstöd.

När Försvinner skattereduktionen på bränsle?

Avsikten med det nya åtgärdspaketet är att möta prisökningarna med anledning av Rysslands invasion. Bland åtgärderna finns:

Skatten på diesel och bensin sänks tillfälligt juni-oktober 2022, till den lägsta tillåtna nivån enligt EU:s regelverk. Det innebär att priset vid pump blir drygt 1,30 kronor lägre per liter, utöver den skattesänkning med 50 öre som sker i maj.

Vad kostar bensin utan moms?

Sänkt bensin- och dieselpris uppnås med sänkt skatt

Bilägaren har blivit statens kassako. Det senaste årtiondet har bensin- och dieselskatten höjts kraftigt. Drivmedelsskatten är dessutom konstruerad på sådant sätt att den ökar automatiskt varje år helt utan beslut eller debatt i riksdagen eller regeringen, hur odemokratiskt det än låter. Under fjolåret sänktes dock drivmedelsskatterna, både permanent och tillfälligt som ett krisstöd.

Vilket land har högst bensinskatt?

Prisvariationerna på drivmedel, bensin och diesel, är större utomlands jämfört med i Sverige. Somliga tankställen är betydligt dyrare än andra.

De priser som anges i nedan dokuments tabell är genomsnittspriset i respektive land. Se tabellen i första hand som en jämförelse av bensin och dieselpriser mellan olika länder - snarare än som ett besked om det exakta priset i ett visst land. Saknar du ett lands genomsnittspriser beror det på att vi saknar tillförlitlig källa för detta land. 

Europeisk standarddiesel fungerar utan problem i svenska bilar. Den är något kraftfullare jämfört med svensk diesel, men miljömässigt likvärdig. Renaste varianten kallas Citydiesel. 

I Italien och Frankrike heter diesel gazole eller gasoil, i Spanien gasóleo.

Det som kallas Biodiesel 100 är ren rapsolja. Se upp så du inte tankar fel!  

Hur mycket skatt på 1 liter bensin?

En upplagshavare är en aktör som är godkänd av Skatteverket, och som därmed får hantera vissa bränslen under ett uppskovsförfarande. Om du är godkänd som upplagshavare får du skjuta upp betalningen av energiskatt, koldioxidskatt och eventuell svavelskatt när du tillverkar, bearbetar eller förvarar så kallade uppskovsbränslen på särskilda godkända platser. Detsamma gäller när du flyttar uppskovsbränslen inom EU till särskilda godkända platser eller till särskilda platser som har anmälts i förväg. Bensin, dieselbrännolja och gasol är exempel på uppskovsbränslen.

För att du ska kunna godkännas som upplagshavare krävs att du

Vad kostar en liter bensin utan skatt?

Idag fredagen den 11:e mars när detta skrivs ligger bensinpriset på 21,39 kronor litern. Utav detta är 52%, eller 11,10 kronor, av priset skatter. Närmare bestämt bensinskatter.

Idag fredagen den 11:e mars när detta skrivs ligger dieselpriset på 24,72 kronor litern. Utav detta är 39%, eller 9,75 kronor, av priset skatter. Mer specifikt dieselskatter.

Hur stor del av bensinpriset är reduktionsplikt?

För att främja användningen av biodrivmedel har regeringen från 1 juli 2018 infört reduktionsplikt för bensin, diesel och från 1 juli 2021 även för flygfotogen. Det innebär att alla drivmedelsleverantörer måste minska växthusgasutsläppen från berörda drivmedel med en viss procentsats. 

Reduktionsplikten innebär ett mer långsiktigt styrmedel jämfört med tidigare skattenedsättning och bidrar till användningen av mer klimatsmarta biodrivmedel. Styrmedlet ska bland annat bidra till att nå det nationella målet om 70 procent minskade växthusgasutsläpp från inrikes transporter till 2030. Den som är skattskyldig för ett reduktionspliktigt drivmedel ska se till att drivmedlet bidrar till en viss minskning av klimatpåverkan. Det uppnås genom att gradvis öka inblandningen av biodrivmedel.

Hur mycket får man tillbaka på bränsle?

En upplagshavare är en aktör som är godkänd av Skatteverket, och som därmed får hantera vissa bränslen under ett uppskovsförfarande. Om du är godkänd som upplagshavare får du skjuta upp betalningen av energiskatt, koldioxidskatt och eventuell svavelskatt när du tillverkar, bearbetar eller förvarar så kallade uppskovsbränslen på särskilda godkända platser. Detsamma gäller när du flyttar uppskovsbränslen inom EU till särskilda godkända platser eller till särskilda platser som har anmälts i förväg. Bensin, dieselbrännolja och gasol är exempel på uppskovsbränslen.

För att du ska kunna godkännas som upplagshavare krävs att du

Vem bestämmer skatten på bensin?

En upplagshavare är en aktör som är godkänd av Skatteverket, och som därmed får hantera vissa bränslen under ett uppskovsförfarande. Om du är godkänd som upplagshavare får du skjuta upp betalningen av energiskatt, koldioxidskatt och eventuell svavelskatt när du tillverkar, bearbetar eller förvarar så kallade uppskovsbränslen på särskilda godkända platser. Detsamma gäller när du flyttar uppskovsbränslen inom EU till särskilda godkända platser eller till särskilda platser som har anmälts i förväg. Bensin, dieselbrännolja och gasol är exempel på uppskovsbränslen.

För att du ska kunna godkännas som upplagshavare krävs att du

Varför är bensinen så dyr i Sverige?

Att bränslepriserna ökat hänger främst ihop med marknadspriset på olja i världen, pandemin och kriget i Ukraina. Under 2022 har priset på bensin och diesel varit högre än vanligt under stora delar av året, vilket har gjort det tuffare för en del företag och hushåll. Som en lösning har regeringen sänkt skatten på bensin. Är det rätt väg att gå?  

Hur mycket kostar en liter bensin utan skatt?

Bensinen kostar nu 22,48 kronor litern efter en höjning med 75 öre. Men vart går egentligen pengarna för en liter bensin? Vad många inte vet är att skatten på bensin är 46 procent högre än på diesel. 

Bensinpriset har åkt jojo den senaste tiden med både stora sänkningar och höjningar. Trots att världsmarknadspriset på råolja gått ner till drygt 100 dollar per fat kostar bensinen fortfarande 22,48 kronor per liter efter höjningen med 75 öre. Bensinen brukar alltid vara dyrare på sommaren när många kör bil under ”driving season”. De flesta privatbilar i Sverige körs på bensin, så det höga priset slår mest mot vanliga bilister. LÄS MER: Chockhöjd skatt på bensin igen – då görs höjningen

Vad kostar en liter diesel utan skatt?

– Sverige har de mest ambitiösa klimatmålen i världen och vi har högre inblandning av biodrivmedel än vad resten av Europa har, säger Sofie Quant, kommunikationschef på Drivkraft Sverige. 

Moderaterna har nyligen gått ut med att de vill sänka skatten med en krona på diesel och bensin, något vår blivande statsminister Magdalena Andersson snabbt avfärdade i en intervju.

Vad kostar bensin utan Reduktionsplikt?

– Du kan ta bort all drivmedelsskatt och alla biodrivmedel. Du får ändå inte ned priset med tio kronor, säger Alarik Sandrup, näringspolitisk chef på Lantmännen.

Beloppet tio kronor härrör från uttalanden gjorda av bland annat SD i debatten inför valet – där en reduktionsplikt på EU:s miniminivå under överskådlig framtid presenterades som ett förslag ihop med sänkt skatt och moms på bränsle. Liknande förslag lades även fram av M och KD – partier som nu förhandlar med SD och L om att bilda regering.

Lantmännen – med 10 000 anställda – står för en stor andel av den etanol som används för att blanda i bensinen i Sverige.

Hur mycket billigare blir bensinen utan reduktionsplikt?

Dieselpriset kommer fortsatt vara högt under 2023. Först 2024 kan reduktionsplikten komma att sänkas.

Publicerad: 2022-10-19   Uppdaterad: 2022-10-27

Är det bara Sverige som har reduktionsplikt?

Rekommendationen att övergå till Europadiesel beror på att den tillåter en högre inblandning av biodrivmedel än den diesel som används idag och det behövs för att reduktionspliktens mål till 2030 ska kunna nås. Förslaget om att inkludera rena och höginblandade biodrivmedel skulle innebära att dessa inte längre har kvar den skattebefrielse de har idag.