:

Måste kvitton sparas i original?

Innehållsförteckning:

 1. Måste kvitton sparas i original?
 2. Kan man få fram ett kvitto i efterhand?
 3. Vad gör man om man tappat bort kvittot?
 4. Måste man ha originalkvitto?
 5. Måste kvitton sparas fysiskt?
 6. Måste kvitton sparas i pappersform?
 7. Har man rätt att byta utan kvitto?
 8. Måste butiker spara kvitton?
 9. Kan man få ut ett nytt kvitto?
 10. Kan man byta en vara utan kvitto?
 11. Måste man erbjuda fysiskt kvitto?
 12. Kan man scanna in kvitton?
 13. Kan man spara kvitton digitalt?
 14. Måste jag spara ett mottaget Papperskvitto när jag fotograferat eller skannat det?
 15. Vad säger lagen om kvitto?

Måste kvitton sparas i original?

Kvitton är en del av din räkenskapsinformation, som måste sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Det innebär 7 år och 6 månader för ett företag med räkenskapsår 1 juli – 30 juni. 

Kan man få fram ett kvitto i efterhand?

I begyndelsen af ​​hendes karriere så modellen helt anderledes ud.

Navnet på modellen Anastasia Kvitko er nu kendt for millioner af internetbrugere rundt om i verden. Sandt nok er det usandsynligt, at mange vil kunne huske, hvad pigen præcist annoncerede, og hvor hun blev filmet. Men hendes figur vil straks dukke op for øjnene på absolut alle. Ikke underligt, at Nastya kaldes russeren Kim Kardashian.

Vad gör man om man tappat bort kvittot?

Bokföringslagen ställer krav på att kvitton och andra former av dokument med räkenskapsinformation arkiveras. Likaså måste du kunna styrka kostnader när Skatteverket gör en granskning. Det händer dock att kvitton försvinner, inte minst när anställda gör reseräkningar.

Om du vill undvika försvunna kvitton kan du testa Skovik: Gå till Skovik och slipp bortappade kvitton »

Måste man ha originalkvitto?

13 april, 2017

En vanlig fråga vi får av våra kunder är om man måste spara papperskvittot. Till att börja med ska vi klargöra att det rått delade meningar om detta bland landets redovisningsbyråer, där vissa sagt att man i fall då det handlar om utlägg kunnat slänga kvittot. Vår hållning har alltid varit enligt försiktighetsprincipen. Det vill säga att vi som bokföringsbyrå rekommenderar alla kunder att agera på ett sätt som gör att vi vet att ingen myndighet eller revisor skulle kunna anmärka på företagets bokföring.

Måste kvitton sparas fysiskt?

Räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Det innebär för ett företag med räkenskapsår 1/7-30/6 att räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år och 6 månader. Bestämmelser om hur lång tid bokföringen måste sparas finns i 7 kap. bokföringslagen.

Mer information om vad räkenskapsinformation är och hur den ska sparas finns i kapitel 7 och 8 i BFN:s vägledning Bokföring.

Måste kvitton sparas i pappersform?

Tyvärr är svaret fortfarande ja på den frågan. Enligt Bokföringslagen måste man behålla underlag till bokföringen i det skick som man fick det i minst 7 år. I det fall man för över det till ett annat format, som t ex skanna eller fotografera ett papperskvitto, då gäller att man måste spara originalkvittot i 3 år plus det innevarande året. För säkerhets skull bör du spara det i fyra år.

Pappersunderlag som kvitton och fakturor anses utgöra räkenskapsinformation enligt Bokföringslagen (BFL). I BFL regleras hur räkenskapsinformationen ska arkiveras. Enligt BFL får räkenskapsinformation föras över från ett material (till exempel papper) till ett annat (till exempel ett maskinläsbart medium). Det är alltså möjligt att genom skanning överföra den i pappersform mottagna räkenskapsinformationen till elektronisk form. Den mottagna handlingen (pappersdokumentet) får dock förstöras först från och med det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Har man rätt att byta utan kvitto?

 • För att kunna reklamera måste du kunna bevisa ditt köp. Det gör du enklast med ett kvitto.

 • För stora och viktiga inköp bör du spara kvittot under hela reklamationstiden, alltså i minst tre år.

 • Om du inte har kvar ditt kvitto kan det gå bra att visa ett kontoutdrag i stället, om det framgår vad du har köpt.

Måste butiker spara kvitton?

Öppet köp innebär att du får pengarna tillbaka när du lämnar tillbaka en vara du inte längre vill ha inom en viss tidsperiod.

Nej, det finns ingen lag som säger att du har rätt att få tillbaka pengarna om du lämnar tillbaka en vara till en butik. Det är upp till de enskilda butikerna att bestämma om de vill erbjuda den möjligheten. Detsamma gäller tidsperioden. Vissa affärer erbjuder öppet köp i en månads tid medan andra kanske bara erbjuder det i tio dagar. Butiker kan även ha  bestämmelser för i vilket skick varan ska lämnas tillbaka. I vissa fall får förpackningen inte vara bruten till exempel.

LÄS MER: Konsumentköplagen – här är reglerna som gäller 

Bytesrätt innebär att du i stället för att få pengarna tillbaka, som du får vid ett öppet köp, i stället kan byta varan mot en annan från samma butik.

Kan man få ut ett nytt kvitto?

Har du tappat bort ditt kvitto och behöver en kopia? Var lugn, vi hjälper dig!

Så här gör du:

Kan man byta en vara utan kvitto?

FRÅGA. Jag har köpt en e-boksläsare som nu börjar krångla. Tyvärr har jag inte kvar kvittot. Kan jag ändå hävda att jag har någon garanti?

Måste man erbjuda fysiskt kvitto?

I stället hamnar kvittona i digital form i kundens digitala brevlåda – om så önskas.

– Tanken är att det plingar till i telefonen så att man kan kolla det på en gång, säger Peter Muld, som tror att hälften av Icas kunder kommer att vilja ha digitala kvitton år 2025.

Enligt lagen måste säljare erbjuda kvitto vid varje köp. Kvittot kan vara i fysisk form eller elektronisk.

Kan man scanna in kvitton?

Så jobbigt när en butik med detta systemet har postombud inne i butiken. Måste ringa på personal om man bara gått dit för att hämta paket..

Report

Kan man spara kvitton digitalt?

Så vad händer när det digitala kvittot väl har fotats? Enligt bokföringslagen ska ett kvitto sparas i den form det togs emot. Med andra ord ska papperskvittot sparas i pappersform och det digitala kvittot i digital form.

Om man fotat ett papperskvitto, så behöver papperskvittot endast sparas i 3 räkenskapsår om det finns en digital kopia som sparas i 7 räkenskapsår. Har du tagit emot ett digitalt kvitto som du vidarebefordrat till Expense (antingen via kvittolådan eller appen), så ska även detta sparas digitalt i 3 räkenskapsår om en digital kopia finns. Hur företaget arkiverar dessa kvitton är upp till organisationerna själva.

Måste jag spara ett mottaget Papperskvitto när jag fotograferat eller skannat det?

Det är det bokföringspliktiga företaget som är ansvarigt för arkivering av bokföringsmaterial. Räkenskapsinformationen måste sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskaperna avslutades. Om företaget har ett räkenskapsår som är 1/7 – 30/6 innebär det att materialet skall sparas i 7 år och sex månader.

Måste jag spara ett mottaget papperskvitto som jag fotograferat och skannat in?

Vad säger lagen om kvitto?

Om konsumenten vill ångra sig, reklamera, använda öppet köp eller bytesrätt kan du kräva att konsumenten ska kunna bevisa att varan är köpt av ditt företag. Ett kvitto är det bästa sättet att bevisa detta. Om konsumenten kan bevisa köpet på något annat sätt ska det också accepteras, till exempel med ett kontoutdrag eller en kontokortsslip.