:

Hur anmäler man ett utländskt företag?

Innehållsförteckning:

 1. Hur anmäler man ett utländskt företag?
 2. Måste utländska företag betala skatt i Sverige?
 3. Kan man registrera ett företag utomlands?
 4. Har utländska företag organisationsnummer?
 5. Kan man anmäla utländska företag till ARN?
 6. Hur beskattas ett utländskt bolag för sin verksamhet i Sverige?
 7. Måste man deklarera inkomst från utlandet?
 8. Vilka företag betalar inte skatt i Sverige?
 9. Vad händer om man inte skriver ut sig från Sverige?
 10. Hur mycket kan man tjäna utan att registrera företag?
 11. Måste man ha organisationsnummer?
 12. Vad kostar en anmälan till ARN?
 13. Vad kostar det att göra en anmälan till ARN?
 14. Vad händer om man inte deklarerar utländsk inkomst?
 15. Hur mycket kan man tjäna skattefritt i Sverige?

Hur anmäler man ett utländskt företag?

Från och med 1 januari 2021 finns nya regler för utländska företag som har anställda i Sverige, eller får ersättning för arbete i Sverige.

Måste utländska företag betala skatt i Sverige?

Från och med 1 januari 2021 finns nya regler för utländska företag som har anställda i Sverige, eller får ersättning för arbete i Sverige.

Kan man registrera ett företag utomlands?

Att vara egenföretagare, eller att arbeta som konsult, ger inte den tryggheten som en anställning gör. Du bör observera vad som händer med din socialförsäkring och hur och vilka skatter som ska betalas. Är du frilansare som fakturerar behöver du starta egen firma i ditt nya hemland. Som utflyttad kan du inte ha enskild firma kvar i Sverige. Proceduren med att registrera verksamhet i utlandet skiljer sig från land till land. Ta kontakt med det nya landets konsulat och en revisionsfirma som kan lotsa dig rätt. Hör även med Bolagsverket och föreningen Företagarna. Hos Verksamt.se finns det information om att starta eget.

Tillbaka till innehållsförteckningen om medflytt

Har utländska företag organisationsnummer?

När ett utländskt företag ska göra jobb i Norge på uppdrag av en norsk kund, krävs det någon form av verksamhetsregistrering för att kunna sköta förpliktelserna gentemot de norska myndigheterna. Uppdrag ska rapporteras, personal registreras och norsk moms hanteras med mera.

En anledning till att registrera ett NUF kan vara att ert svenska företag har norskboende personal som antingen arbetar för er i Sverige eller mot kunder i Norge, eller att ni har verksamhet i Norge som bedöms drivas på fast driftställe och att personalen därmed ska betala skatt i Norge från första arbetsdag.

Kan man anmäla utländska företag till ARN?

 • Du är skyldig att betala tull och moms på varor som du beställer från länder utanför EU. Utöver det kan transportföretaget lägga på en avgift för att hantera ditt paket och göra din tulldeklaration.

 • Om du handlat från ett land utanför EU skyddas du inte alltid av EU:s konsumentlagstiftning. Om företaget vänder sig till svenska konsumenter gäller dock oftast svensk lagstiftning.

 • Har du en tvist med ett företag utanför EU som vänder sig till svenska konsumenter så kan eventuellt Allmänna reklamationsnämnden, ARN, pröva ditt ärende.

 • Tänk på att varor som är tillåtna att säljas i andra länder kan vara förbjudna i Sverige och att varor på nätet kan vara förfalskningar.

 • Konsumentlagstiftningen i Storbritannien är väldigt lik EU:s, men du behöver numera betala importmoms samt tullavgift för varor över 1700 kronor.

Hur beskattas ett utländskt bolag för sin verksamhet i Sverige?

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Björn Rundström

Tillhandahållare av innehåll: Fastighetsnytt Förlags AB, 105 16 Stockholm, org. nr 556326-8837.

Måste man deklarera inkomst från utlandet?

Har du fått betala ett mindre årsbelopp med hänsyn till din inkomst? Vi kontrollerar dina inkomster i Sverige och utomlands i efterhand för att se om du har betalat rätt årsbelopp.

Vilka företag betalar inte skatt i Sverige?

Av Sveriges 20 största företag betalar åtta ingen eller väldigt lite i bolagsskatt – trots att de redovisar storvinster för sina aktieägare.

Sveriges 20 största företag redovisar jättevinster för sina aktieägare. Men åtta av de allra största bolagen har betalat ingen eller mycket lite i bolagsskatt. Det avslöjar SVT som har undersökt bolagens deklarationer för 2014.

Vad händer om man inte skriver ut sig från Sverige?

Man måste ingenting. Svaret är att det bestämmer du själv beroende på din speciella situation. Detta i sin tur beror på när och om du önskar att kapa alla band med Sverige. Du måste emellertid se till att du har allt klart i Spanien vad gäller försäkringar innan du avregistrerar dig hos Försäkringskassan. Vidare måste du vara medveten om skillnaden mellan att fysiskt bli utskriven jämfört med att skattemässigt bli utskriven ur Sverige. För detta gäller speciella regler och dessa två saker kan inte uppnås i samma ansökan. När du väl har bestämt dig för att flytta från Sverige till Spanien ska du avregistrera dig hos folkbokföringsmyndigheten, som numera är Skatteverket. Samma dag du anmäler utflyttning, eller högst ett par dagar senare, är du folkbokföringsmässigt utskriven ur Sverige. Därmed är du också utskriven från Försäkringskassan och det svenska socialförsäkringssystemet. Däremot påverkas inte skyldigheten att betala skatt i Sverige. Många tror att bara man är folkbokföringsmässigt utskriven från Sverige så är man också skattebefriad där men skattskyldigheten påverkas inte av folkbokföringen.

Från och med utresedagen måste du bevisa att du inte har så kallad väsentlig anknytning till Sverige för att bli skattemässigt utskriven från Sverige. Frågan prövas av Skatteverket i samband med den årliga deklarationen. Innan deklarationen lämnas in kan man i och för sig begära förhandsbesked, men det är mycket svårt att få. Det innebär således en viss svårighet för dig som individ att veta din skatteplikt från utresedagen till den dag din deklaration har blivit granskad av Skatteverket. Under fem år efter utflyttning måste man visa att man inte har anknytning till Sverige för att bli skattebefriad i Sverige. Låt oss börja med att reda ut begreppen om vad som krävs för att man ska vara utflyttad enligt svenska skatteregler. Med utflyttad menas en svensk som utvandrar, det vill säga permanent flyttar ut från Sverige till ett annat land. Hur en person ska beskattas i detta fall avgörs först sedan Skatteverket bestämt hans skatterättsliga hemvist.

Hur mycket kan man tjäna utan att registrera företag?

En hobbyverksamhet är en hobby som genererar vissa inkomster. För att räknas som hobbyverksamhet måste verksamheten utövas utan vinstsyfte av den så kallade hobbyidkaren på fritiden vid sidan av en annan sysselsättning.

Det kan vara svårt att veta var gränsen går mellan hobby- och näringsverksamhet. Därför måste man i många fall titta på helheten och göra en bedömning utifrån alla förutsättningar som verksamheten har.

Det här är några av de saker som skiljer hobbyverksamhet från företag:

Måste man ha organisationsnummer?

Organisationsnummer är ungefär som ett personnummer för företag. Organisationsnumret infördes 1975 och är en svensk företeelse. Det används som ett enhetligt system för att identifiera juridiska personer för att underlätta det stora informationsflödet mellan en juridisk person och myndigheter. En juridisk person avser bland annat kommuner, aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och stiftelser. Organisationsnumret används främst vid kontakt med Skatteverket och andra myndigheter men ska även stå med på företagets kundfakturor och kvitton. Ett företag (en juridisk person) måste ha ett organisationsnummer för att kunna ingå ett bindande avtal. Undantaget är enskilda näringsidkare, för dem fungerar ägarens personnummer som organisationsnummer.

Letar du efter en redovisningskonsult eller revisor till ditt företag? Ageras hittar en specialist som passar dina behov. 

Vad kostar en anmälan till ARN?

Nyligen föreslogs att konsumenter ska betala en avgift på 150 kr för att skicka in en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Något som i dag är gratis. Konsumenternas Försäkringsbyrå bevakar utvecklingen, så att inte avgiften blir ett hinder för konsumenters möjlighet till en lättillgänglig och effektiv tvistlösning utanför domstol.

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, avgör ärenden där konsumenter är i tvist med företag. De fattar beslut som är en rekommendation om hur ärendet ska lösas. Innan konsumenten anmäler ärendet måste företaget ha sagt nej till konsumentens krav. 

Vad kostar det att göra en anmälan till ARN?

Om du har framfört dina klagomål till företaget och ni inte kommer överens eller om företaget vägrar svara dig så kan nästa steg vara att göra en anmälan till ARN (Allmänna reklamationsnämnden). Det kostar ingenting att göra en anmälan.

Handläggningstiden i ARN varierar men räkna med några månader från anmälan till beslut. Resultatet av en prövning i ARN är ett beslut som kallas rekommendation, inte dom som från en domstol. Det innebär att beslutets innehåll inte kan tvingas på företaget. Det är alltså frivilligt för ett företag att följa ARN:s rekommendation men i ca. 80% av fallen följer företagen rekommendationerna.

Vad händer om man inte deklarerar utländsk inkomst?

Om du bor i Sverige är du skyldig att deklarera alla dina inkomster i Sverige oavsett varifrån de kommer och var de tjänats in. Har man missat att deklarera dessa inkomster kan Skatteverket gå tillbaka fem år och upptaxera individen samt ta ut straffavgift, så kallat skattetillägg. Genom att lämna in självrättelse kan du undvika skattetillägg.

Vi lever i ett mer och mer internationellt samhälle. Det är därmed fler och fler som har inkomster från utlandet. Det kan röra sig om inkomster man har tjänat in under vistelse utomlands eller om ärvda pengar/investeringar eller om investeringar man gjort utomlands. Så länge som en person är skattemässigt bosatt i Sverige är den personen skyldig att redovisa alla sina inkomster i sin inkomstdeklaration oavsett varifrån inkomsten kommer. Har man inte redovisat skattepliktiga inkomster och Skatteverket av någon anledning börjar efterforska eller fråga om dessa inkomster, kan Skatteverket upptaxera vederbörande samt ta ut skattetillägg på upp till 40 procent av den skatt som man borde ha betalat, det vill säga man får då betala både den skatt man skulle ha betalat plus 40 procent i en ytterligare avgift. Skatteverket kan till exempel börja efterfråga information på grund av att pengar har försts in i Sverige eller genom information som lämnats från utländska banker eller myndigheter. Trycket hårdnar på banker och länder för att lämna ut information till skattemyndigheter för att dessa ska kunna säkerställa att lagar och regler om beskattning efterföljs. Har man inte lämnat uppgift alls om inkomsten eller om man angett fel information i deklarationen kan Skatteverket gå tillbaka fem år och upptaxera (under 2015 kan Skatteverket gå tillbaka till 2009 och upptaxera). Rör det högre belopp kan det dessutom bli frågan om grovt skattebrott och då kan Skatteverket gå tillbaka 10 år, det vill säga till 2004 och lämna frågan till Åklagarmyndigheten.

Hur mycket kan man tjäna skattefritt i Sverige?

Normalt sett drar alltid din arbetsgivare skatten från din lön innan du får den in på kontot. Men hur mycket du ska betala i skatt beror på hur mycket du jobbar under hela året, och har du bara ett sommarjobb eller ett deltidsjobb kan det automatiskt bli så att du betalar för mycket skatt.

Man får tjäna upp till ett visst belopp varje år utan att betala skatt. Beloppet varierar från år till år och regleras efter grundavdraget. Enligt Skatteverket får du tjäna 22 208 kronor utan att betala skatt 2023. För 2022 gällde 20 431 kronor.

Men precis som vid alla jobb så drar din arbetsgivare skatt även vid ett sommarjobb eller deltidsjobb. För att slippa det måste du skattejämka.