:

Hur bokför man förseningsavgift till Bolagsverket?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man förseningsavgift till Bolagsverket?
 2. Är förseningsavgift avdragsgill?
 3. Vilket konto bokför man påminnelseavgift på?
 4. När används konto 1630?
 5. Vad är en förseningsavgift?
 6. När används konto 6990?
 7. Hur bokför jag en förseningsavgift?
 8. Vad bokför man på 6991?
 9. Hur bokför man förseningsavgift?
 10. Vad bokförs på 6991?
 11. När används konto 2850?
 12. När används konto 7632?
 13. Hur deklarera förseningsavgift?
 14. Hur bokför man en förseningsavgift?
 15. Vad bokförs på 6993?
 16. Hur bokförs förseningsavgift till Skatteverket?
 17. Hur bokförs insättningar till ett skattekonto?
 18. Kan Skatteverket ta ut förseningsavgift för en redovisningsenhet?

Hur bokför man förseningsavgift till Bolagsverket?

Förseningsavgift till Skatteverket bokförs på konto 6992 (Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla) eftersom det inte är avdragsgillt.

Om du har ett AB och behöver bokföra en förseningsavgift till Skatteverket kan du använda dig utav vår mall Förseningsavgift till Skatteverket 

Är förseningsavgift avdragsgill?

En faktura på 10 000 kr har tidigare skickats ut till kund. En tid senare måste du påminna kunden om att betala fakturan och en påminnelseavgift på 60 läggs till på påminnelsen. När kunden betalar in fakturabeloppet och påminnelseavgiften bokför du på följande sätt:

Vilket konto bokför man påminnelseavgift på?

En redovisningsenhet skickar betalningspåminnelser till kreditkunder för att påminna dem om att det finns förfallna fakturor hos redovisningsenheten som ännu inte har blivit betalda.

En redovisningsenhet har normalt som indrivningsrutin att först skicka en betalningspåminnelse till en kund som inte har betalat sin faktura eftersom en sådan miss kan bero på att kunden helt enkelt har glömt att betala fakturan.

När används konto 1630?

Ett skattekonto är ett konto hos Skatteverket som används för att hantera skatter och avgifter. Bokföring på skattekontot är liknande som bokföringen på ett vanligt tillgångskonto, där man debiterar kontot när pengar flyttas till det och krediterar det när pengar dras från det.

Alla som betalar skatt i Sverige har ett skattekonto, både företag och privatpersoner. Företag behöver hålla koll på sitt skattekonton för att undvika bli sen med betalningen och betala en kostnadsränta.

Vad är en förseningsavgift?

En avgift som tilläggs om en betalning inte sker enligt förfallodatumet. Förseningsavgiften kan endast hänvisas till andra företag, organisationer och myndigheter, inte till privatpersoner. 

Till exempel, om en betalning inte inkommit till Qred senast på förfallodatumet kan en förseningsavgift om 200 kr tilläggas på nästkommande faktura.

När används konto 6990?

Externa rörelsekostnader är värdet av förbrukade resurser avseende material, varor och tjänster under en redovisningsperiod som förbrukas i redovisningsenheten utan att säljas vidare till externa kunder.

Externa rörelseutgifter är icke periodiserade och icke klassificerade värden som har utbetalats eller som förväntas utbetalas från en redovisningsenhet. Externa kostnader är det verkliga värdet av förbrukade varor och tjänster i en redovisningsenhet under en redovisningsperiod.

Hur bokför jag en förseningsavgift?

En faktura på 10 000 kr har tidigare skickats ut till kund. En tid senare måste du påminna kunden om att betala fakturan och en påminnelseavgift på 60 läggs till på påminnelsen. När kunden betalar in fakturabeloppet och påminnelseavgiften bokför du på följande sätt:

Vad bokför man på 6991?

Du har anordnat en konferens och slutfakturan landar på 50 000 kr inklusive moms. Momsen är 25% och blir då 10 000 kr. Du bokför enligt kontantmetoden. Om du bokför enligt faktureringsmetoden byter du ut konto 1930 Företagskonto i exemplet till konto 2440 Leverantörsskulder.

Vilket kostnadskonto du använder beror på syftet med konferensen. I exemplet antar vi att ni har varit på en kongress och kostnaden avser då utbildning.

När du har en konferens med dina anställda är det inte bara själva utbildningen som kommer dyka upp som kostnad. Till exempel kan det tillkomma kostnader för resor, kost och logi med mera. I så fall behöver du välja det konto som passar för den specifika händelsen.

Hur bokför man förseningsavgift?

Räntekostnader på sena betalningar bokför du normalt på BAS-konto 8422. Detta kan skilja sig lite mellan olika bokföringsprogram där t.ex. Speedledger har konto 8410 för definierat för räntekostnader. Därefter lägger du vanligtvis 60 Kr i påminnelseavgift plus (eventuell) förseningsavgift m.m. på 6991. MEN de statliga straffavgifterna från Skatteverket är inte avdragsgilla. De får inte sänka resultatet som du ska betala skatt på. Därför måste du bokföra Skatteverkets förseningsavgifter på konto 6992. Använder du momskoder gäller det att hålla koll på att dessa rader är momsfria (räntor, förseningsavgifter).

(Skatteverket har egna avgifter och belopp som du hittar längre ned på sidan)

Tänk på att en påminnelseavgiften inte är momspliktig, du ska alltså inte bokföra någon moms på kostnaden även om ditt bokföringsprogram föreslår det som autokonteringsförslag. Du som fakturerar en kund ska givetvis inte heller lägga på någon moms på påminnelseavgifter.

Vad bokförs på 6991?

för 3 år sedan Uppdaterad

Vår faktura är oftast det första du bokför i ditt nya lagerbolag. Alla poster på vår faktura är avdragsgilla, utom 1900 kr (nybildningskostnaden på Bolagsverket).

När används konto 2850?

© 2023 Edison Solutions AB, specialister på bokföringsprogram, faktureringsprogram, löneprogram, skatteprogram, bokslutsprogram och andra typer av ekonomiprogram. Håkan Save Hansson är ansvarig för informationen på den här sidan. Frågor eller synpunkter? Mejla

På den här webb­platsen använder vi säkra kakor (cookies) för att för­bättra din upp­levelse. Vi använder inga kakor från tredje part eller annonsörer. Genom att använda webb­platsen god­känner du det. Vad är kakor?

När används konto 7632?

 • 1 Kontoklass
 • 2 Kontogrupp
 • 3 7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill
 • 4 Bokföringsmässig effekt
 • 5 Bokföringsmässig sammanställning

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Hur deklarera förseningsavgift?

För det första, håll dig lugn. Det är mänskligt att göra fel och du är knappast den enda företagaren som glömt bort skattedeklarationen, bland alla hundra andra måsten i ett företag. Det kan finnas giltiga skäl till att du inte hunnit deklarera din årliga moms, därför bör du hjälpa Skatteverket förstå din situation genom att snarast ringa dem på 0771–567 567 och berätta hur det ligger till.

Inkomstdeklaration är inte samma sak som skattedeklaration. Skattedeklaration är den deklaration av moms och arbetsgivaravgifter som svenska näringsidkare månadsvis lämnar till Skatteverket. Inkomstdeklaration , även kallad självdeklaration eller bara deklaration, är en årlig handling där inkomsttagare, privatpersoner och företag, redovisar hur mycket som intjänats under föregående år och hur mycket skatt som ska betalas. Du som vet att du kommer ha en försenad deklaration kan begära uppskov hos Skatteverket: Begära uppskov/anstånd med deklaration  – så gör du

Hur bokför man en förseningsavgift?

En redovisningsenhet som säljer till andra företag eller myndigheter kan ta ut en förseningsavgift om 450 SEK efter förfallodatum enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader.

Det krävs inte att en förseningsavgift har avtalats i förväg och förseningsavgiften kan tas ut i samband med att en betalningspåminnelse skickas ut till kunden. Ett företag som tar ut en förseningsavgift av sin kund får dock endast ta ut påminnelseavgift, inkassoavgift och avgift för amorteringsplan till den del dessa avgifter tillsammans överstiger 450 SEK.

Vad bokförs på 6993?

Bokföring av olika affärshändelser

Vi ger dig tips på hur olika affärshändelser i din verksamhet kan bokföras. Tänk på att det är generella tips och att det kan finnas undantag – dubbelkolla därför med en sakkunnig om du är osäker på något.

Hur bokförs förseningsavgift till Skatteverket?

Hur bokförs förseningsavgift till Skatteverket? Förseningsavgift till Skatteverket bokförs manuellt på konto 8423 (Räntekostnader för skatter och avgifter) eftersom det inte är avdragsgillt. Så här: 8423 Debet Totalsumma 19XX* Kredit Totalsumma *Välj det betalkonto som används, tex 1930 - Företagskonto.

Hur bokförs insättningar till ett skattekonto?

Insättningar till ett skattekonto som tillhör en juridisk person bokförs genom att ett konto för kassa och bank i kontogrupp 19 krediteras och att ett konto i kontogrupp 16 debeteras. Insättningar till ett skattekonto som tillhör en delägare i en enskild firma, i ett handelsbolag eller ett kommanditbolag bokförs genom att ett konto för

Kan Skatteverket ta ut förseningsavgift för en redovisningsenhet?

Skatteverket kan ta ut en förseningsavgift om en redovisningsenhet lämnar in en deklaration för sent, om innehållet i en lämnad deklaration är bristfälligt eller om en redovisningsenhet inte har fullföljt ett föreläggande inom en viss tid. Med deklaration avses inkomstdeklaration, skattedeklaration för moms, skattedeklaration