:

Vart kan man se sitt lönespecifikation?

Innehållsförteckning:

 1. Vart kan man se sitt lönespecifikation?
 2. Hur kommer jag åt min lönespecifikation?
 3. Varför kan jag inte se min lönespecifikation?
 4. Hur kan jag få min lönespecifikation på kivra?
 5. Måste arbetsgivaren spara lönespecifikationer?
 6. Hur långt innan kan man se lönespecifikation?
 7. Får man skicka lönespecifikation via post?
 8. När får vi lön denna månad?
 9. Hur många dagar innan kan man se lönen på kontot?
 10. Vem kan använda Kivra?
 11. Kan Skatteverket se min lönespecifikation?
 12. Måste arbetsgivaren lämna lönespecifikation?
 13. När ska lönespecifikationen skickas ut?
 14. När kan man se kommande lön på kontot?
 15. Hur mycket kommer lönerna öka 2023?

Vart kan man se sitt lönespecifikation?

För att skaffa tjänsten Lönebesked behöver ni besöka ett bankkontor. Sök upp ditt närmaste kontor.

Hitta ditt bankkontor

Hur kommer jag åt min lönespecifikation?

För att skaffa tjänsten Lönebesked behöver ni besöka ett bankkontor. Sök upp ditt närmaste kontor.

Hitta ditt bankkontor

Varför kan jag inte se min lönespecifikation?

Om du har fått ett mail skickat till dig där det framgår att din lönespecifikation är färdig, men den är ändå inte synlig, vänligen kontakta din chef eller löneadministratör.

Hur kan jag få min lönespecifikation på kivra?

Gör som tusentals andra arbetsgivare. Minska administrationen och skicka lönebeskeden digitalt i Kivra via CGIs båda lönesystem POL och Heroma. Säkert, hållbart och smidigt.

Med Kivras integration kan lönebesked skickas direkt från CGIs båda lönesystem POL och Heroma. Skicka alltid till alla medarbetare. De som registrerar Kivra senare får retroaktiv leverans. Enkelt för både medarbetare och arbetsgivare.

Att skicka lönebesked i Kivra är ett säkert val.

Eftersom lönebesked innehåller personuppgifter är säkerheten viktig. Här förklarar vi vad som gäller för dig som arbetsgivare att skicka lönebesked i Kivra.

Måste arbetsgivaren spara lönespecifikationer?

För att skaffa tjänsten Lönebesked behöver ni besöka ett bankkontor. Sök upp ditt närmaste kontor.

Hitta ditt bankkontor

Hur långt innan kan man se lönespecifikation?

För att skaffa tjänsten Lönebesked behöver ni besöka ett bankkontor. Sök upp ditt närmaste kontor.

Hitta ditt bankkontor

Får man skicka lönespecifikation via post?

Hej, jag undrar om det är okej för arbetsgivare att skicka lönespecifikation via okrypterad mejl enligt GDPR? Mitt företag ska precis börja anställda personal och jag har läst att man inte bör skicka lönespecifikationer via okrypterad mejl men jag har inte riktig fattat varför och vad mer exakt man inte får skicka via krypterad mejl. 

Svar: Det stämmer att man inte bör skicka lönespecifikationer via okrypterad mejl.

När får vi lön denna månad?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vilken lag är tillämplig?

Hur många dagar innan kan man se lönen på kontot?

Hej och tack för din fråga,

Det finns inte någon lag som reglerar denna fråga. Svaret blir därför beroende på vad ni avtalat om. Står det i anställningsavtalet att lön ska betalas ut senast den 25:e varje månad har arbetsgivaren hela den dagen på sig. Är avtalet utformat på så sätt att det framgår att pengarna ska komma dig till godo vid en viss tidpunkt gäller istället detta.

Vem kan använda Kivra?

Vad är egentligen en viktighet? Och hur kommer Kivra in i bilden? Vi har gjort en crash course på en minut och 40 sekunder.

Vad är egentligen en viktighet? Och hur kommer Kivra in i bilden? Vi har gjort en crash course på en minut och 40 sekunder.

Kan Skatteverket se min lönespecifikation?

En utländsk arbetsgivare som saknar fast driftställe i Sverige ska från och med den 1 januari 2021 göra skatteavdrag för svensk preliminär skatt på lön som betalas ut till en anställd för arbete i Sverige. 

En utländsk arbetsgivare utan fast driftsställe i Sverige ska göra skatteavdrag med 30 procent på ersättning för arbete som utförs i Sverige om det inte finns ett beslut från Skatteverket som säger något annat. Skatteavdragen ska redovisas per betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationer varje månad.

Måste arbetsgivaren lämna lönespecifikation?

Ett år efter införandet av GDPR råder det fortfarande osäkerhet bland företag om vilka regler som gäller för att distribuera lönespecifikationen. Det finns företag som tidigare skickade ut lönebeskeden med e-post, men som valt att ta ett steg tillbaka och åter använder vanlig post, menar Hogias HR-experter Erik Douglasson och Sara Janson. 

Som arbetsgivare har man ansvar för att se till att den kommunikationskanal man använder för att distribuera lönespecifikationerna till sina anställda är säker. Sara berättar att det behövs mer information. 

När ska lönespecifikationen skickas ut?

Då anställda på ett företag ska få lön för sitt utförda arbete får de också i regel en lönespecifikation i samband med att lönen utbetalas av arbetsgivaren.

I en lönespecifikation måste ett antal uppgifter finnas angivna. Bland annat måste den anställdes bruttolön stå med, det vill säga hur mycket den anställde tjänat innan arbetsgivaren dragit av skatt på lönen, den avdragna skatten ska även den vara angiven och även den slutliga nettolönen som den anställdes sedan får insatt på sitt bankkonto i slutet av månaden. Namn och adress till både arbetsgivaren samt arbetstagaren ska också finnas med på lönespecifikation. Andra uppgifter som an finnas med på en lönespecifikation är arbetad övertid, frånvarotimmar från arbetet det vill säga då den anställde varit sjuk, eventuell resetid inom arbetet och förmåner, arbetsgivaravgifter, timlön och antal sparade semesterdagar. Lönespecifikationen brukar skickas ut till de anställda runt tiden för löneutbetalningen men det finns inga regler kring när exakt arbetsgivaren ska ge sin personal deras lönespecifikationer. I kollektivavtal finns det endast föreskrifter om vilket datum själva lönen bör betalas ut.

När kan man se kommande lön på kontot?

Alla lönebesked i samma app. Låter det som en bra idé? Det tycker vi. Att få lönebeskeden hos oss är både säkert och hållbart. Om din arbetsgivare är ansluten kan du komma igång direkt. Kolla med din HR- eller lönechef.

Har du bestämt dig för att Kivra är en bra plats för dina lönebesked? Nu ligger bollen hos din arbetsgivare. Tre enkla steg, så är ni igång.

Hur mycket kommer lönerna öka 2023?

Kommunals 400 000 medlemmar får 4,1 procents löneökningsutrymme för 2023, enligt samma märke som industrins parter överenskommit. En utmaning att klara så hög löneökning, kommenterar SKR.

Texten uppdaterades 14.06