:

Vad gör ett stipendium?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gör ett stipendium?
 2. Vem kan få stipendium?
 3. Hur får man ett stipendium?
 4. Är stipendium en inkomst?
 5. När får man stipendium pengar?
 6. Är stipendium skattefria?
 7. Måste man betala tillbaka stipendium?
 8. När betalas stipendier ut?
 9. Varför får man stipendium?
 10. Är det lätt att få stipendium?
 11. Vad kan man använda stipendium till?
 12. Måste man betala skatt på stipendium?
 13. Vilka olika stipendier finns det?
 14. Hur betalas stipendium ut?
 15. Hur skriver man ett stipendium?

Vad gör ett stipendium?

Ett stipendium är en pengagåva som kan tilldelas till ett eller flera fasta ändamål. Den faktiska fördelningen av bidrag sker huvudsakligen genom fonder, baserad på fondens bestämmelser om vilket mål man har med stipendierna. Målet skrivs ned i fondens stadgar som beskriver vilka projekt, personer, föreningar eller företag som beviljas stöd.

Det första steget när du skall söka stipendium är att läsa stipendiets syfte, eftersom du som sökande använder såväl din egen som fondens tid förgäves om ditt behov ligger utanför syftet. Om du däremot finner en fond där ändamålet uppfyller kraven i fonden, så kan du skicka in en ansökan i enlighet med de formaliteter som fonden kräver.

Vem kan få stipendium?

Skulle du vilja ha lite extra pengar för att antingen finansiera dina studier eller ett spännande projekt? Då är ett tips att ansöka om ett stipendium! Här har vi samlat information om vad ett stipendium är, tips på vad du ska tänka på när du skriver en ansökan och hur du gör för att ansöka. För dig som går på högstadiet eller gymnasiet kan det ibland vara lika värdefullt och lönsamt att söka stipendier som att jobba extra! 

Ett stipendium består av pengar som delas ut till personer eller organisationer för att stödja ett bra ändamål. Stipendier delas oftast ut av stiftelser, föreningar, företag, banker eller branschorganisationer. För elever som går på högstadiet eller gymnasiet finns det ofta stipendier att söka som bidrag till er utbildning och kommande studier, eller ett projekt som ni brinner för. 

Hur får man ett stipendium?

Planerar du att åka utomlands för att studera eller behöver du hjälp att finansiera dina studier i Sverige? Funderar du då på att söka stipendium? Här kommer en enkel guide med allt du behöver veta för att söka stipendium.

Är stipendium en inkomst?

Ett stipendium är skattefritt om mottagaren får det för sin utbildning. Det är också skattefritt om mottagaren får det för annat ändamål än sin utbildning om det inte är en ersättning för arbete som utförts eller ska utföras för utbetalarens räkning. Det gäller under förutsättning att det inte betalas ut periodiskt, det vill säga under mer än två år.

Normalt gäller som huvudregel att ersättningar som betalas ut från en arbetsgivare eller i andra fall betalas ut på grund av arbete, ska beskattas som lön även om ersättningen kallats för stipendium.

När får man stipendium pengar?

Om du får ett stipendium för din utbildning behöver du inte betala skatt för stipendiet.

Ett stipendium är också skattefritt om du får det för annat än din utbildning, om det inte betalas ut periodiskt och det inte är ersättning för arbete som du har utfört eller ska utföra åt utbetalaren.

Är stipendium skattefria?

Nej, i de flesta fall behöver du inte betala skatt om du blir tilldelad ett stipendium. Skatteverket har gått ut med att stipendier är skattefria i följande fall:

Måste man betala tillbaka stipendium?

Klicka här för att söka bidrag & stipendier

Ja, många får pengar och alla pengar du får är skattefria och behöver inte betalas tillbaka. Kvinnor, män, ungdomar och barn kan få pengar. Friska, sjuka, funktionshindrade, fattiga, ensamstående föräldrar, arbetslösa, organisationer, institutioner, skolor, föreningar och företag verksamma inom vård, kultur, utbildning, omsorg, miljö,  kan få stöd.

När betalas stipendier ut?

Det är en gåva, vanligen i form av pengar, som delas ut till en person som stöd för studier, en viss resa eller viss forskning. Ett stipendium är personligt och utdelas ofta för att täcka framtida kostnader. Vissa stipendier delas ut för särskilda insatser som en individ har gjort (exempelvis kamratstipendium eller medaljer).

Det är en gåva, vanligen i form av pengar, som delas ut till en person som stöd för studier, en viss resa eller viss forskning. Ett stipendium är personligt och utdelas ofta för att täcka framtida kostnader. Vissa stipendier delas ut för särskilda insatser som en individ har gjort (exempelvis kamratstipendium eller medaljer).

En KTH-anknuten stiftelse bildas genom att en stiftare/donator (som en person, ett bolag eller en organisation) avsätter pengar till en stiftelse och KTH åtar sig att förvalta denna. Detta sker oftast genom ett testamente eller ett gåvobrev. Det vanliga är att bara avkastningen får användas till stipendier.

Hur stiftelsen får agera styrs av stiftelseförordnandet (som stadgar) som upprättas när stiftelsen bildas. Donatorn har möjlighet att villkora donationen genom att bestämma till vilket ändamål pengarna ska användas. KTH åtar sig att följa stiftelseförordnades (stiftarens) vilja. Exempel på regler är att stipendiet bara ska ges till:

 • begåvad student som studiestöd
 • person som kommer från Värmland
 • lärare/forskare/forskarstuderande som resestipendium
 • svensk medborgare
 • person som tagit examen vid KTH
 • person som läser en särskild utbildning
 • person av ett visst kön

De flesta av de KTH-anknutna stiftelserna är så kallade avkastningsstiftelser. Det innebär att de endast får dela ut avkastningen men inte röra övrigt kapital i stiftelsen. Det finns även några stiftelser som är tidsbegränsade som ska dela ut allt kapital i stiftelsen för att sedan avslutas.

Varför får man stipendium?

Börja i god tid, gärna mer än ett år innan. En bra början är att ringa, mejla eller skriva till stipendieförvaltaren och ta reda på alla detaljer kring stipendiet. Fråga om det finns en speciell ansökningsblankett du ska fylla i eller om det räcker med det ansökningsbrev du skriver själv.

Kolla upp vilka bilagor och övriga handlingar som stipendieförvaltaren vill ha in. Kontrollera om det finns ett sista datum för att skicka ansökan. Lägg tid på att få ihop ett bra ansökningsbrev. Skräddarsy ansökan för det aktuella stipendiet.

Är det lätt att få stipendium?

Ett stipendium kan göra stor skillnad för din karriär - men hur går du tilllväga för att ansöka och lyckas få ett stipendium? Hitta svaren nedan!

Att det finns stipendier att söka blir ganska lätt bortglömt och uppmärksammas inte så mycket. I själva verket finns det massa stipendier som du kan söka via olika företag, banker eller stiftelser och föreningar. Bara du lägger ner tid på att ansöka så kan det sluta med att du går lyckligt lottad ur processen.

Vad kan man använda stipendium till?

Det är en gåva, vanligen i form av pengar, som delas ut till en person som stöd för studier, en viss resa eller viss forskning. Ett stipendium är personligt och utdelas ofta för att täcka framtida kostnader. Vissa stipendier delas ut för särskilda insatser som en individ har gjort (exempelvis kamratstipendium eller medaljer).

Det är en gåva, vanligen i form av pengar, som delas ut till en person som stöd för studier, en viss resa eller viss forskning. Ett stipendium är personligt och utdelas ofta för att täcka framtida kostnader. Vissa stipendier delas ut för särskilda insatser som en individ har gjort (exempelvis kamratstipendium eller medaljer).

En KTH-anknuten stiftelse bildas genom att en stiftare/donator (som en person, ett bolag eller en organisation) avsätter pengar till en stiftelse och KTH åtar sig att förvalta denna. Detta sker oftast genom ett testamente eller ett gåvobrev. Det vanliga är att bara avkastningen får användas till stipendier.

Hur stiftelsen får agera styrs av stiftelseförordnandet (som stadgar) som upprättas när stiftelsen bildas. Donatorn har möjlighet att villkora donationen genom att bestämma till vilket ändamål pengarna ska användas. KTH åtar sig att följa stiftelseförordnades (stiftarens) vilja. Exempel på regler är att stipendiet bara ska ges till:

 • begåvad student som studiestöd
 • person som kommer från Värmland
 • lärare/forskare/forskarstuderande som resestipendium
 • svensk medborgare
 • person som tagit examen vid KTH
 • person som läser en särskild utbildning
 • person av ett visst kön

De flesta av de KTH-anknutna stiftelserna är så kallade avkastningsstiftelser. Det innebär att de endast får dela ut avkastningen men inte röra övrigt kapital i stiftelsen. Det finns även några stiftelser som är tidsbegränsade som ska dela ut allt kapital i stiftelsen för att sedan avslutas.

Måste man betala skatt på stipendium?

7.5.20   (Redigerad 17.5.21)   |   Nyheter

Märkte du att detta inlägg är redigerat för över två år sen? Kontakta oss gärna om du vill kolla att informationen fortfarande gäller.

Vilka olika stipendier finns det?

Börja i god tid, gärna mer än ett år innan. En bra början är att ringa, mejla eller skriva till stipendieförvaltaren och ta reda på alla detaljer kring stipendiet. Fråga om det finns en speciell ansökningsblankett du ska fylla i eller om det räcker med det ansökningsbrev du skriver själv.

Kolla upp vilka bilagor och övriga handlingar som stipendieförvaltaren vill ha in. Kontrollera om det finns ett sista datum för att skicka ansökan. Lägg tid på att få ihop ett bra ansökningsbrev. Skräddarsy ansökan för det aktuella stipendiet.

Hur betalas stipendium ut?

Som student vill man gärna dryga ut ekonomin och ett stipendium är ett bra sätt att skaffa ekonomiska medel. Stipendiepengarna kommer ofta från fonder som anskaffats av testamentesgåvor eller dylikt, men många kommuner och landsting delar också ut stipendier.

Vad kan stipendiepengar användas till? Svaren är många. Stipendier är ofta kopplade till ditt studieområde, din studieort eller din hemstad. Och ibland alla tre! Stipendier kan ofta verka otillgängliga, ansökningsproceduren krånglig och kriterierna snäva – men det är mödan värt när du får stipendiesumman i näven.

Hur skriver man ett stipendium?

Om du inte har gjort ett grundligt förarbete finns det risk att all den tid du lägger på ansökningen är förgäves. Står det att stipendiet delas ut till personer verksamma inom en specifik bransch eller boende i en särskild kommun? Om du inte uppfyller de grundläggande kriterierna är det ingen idé att lägga ner tid på att skriva en stipendieansökan.

Innan du börjar skriva stipendieansökan bör du ha koll på om du är behörig, vilka bilagor som krävs och när sista ansökningsdag är. Sätt en deadline för dig själv några dagar innan sista ansökningsdag för att ha tid att korrekturläsa och bearbeta din stipendieansökan.

Det är alltid bättre att skräddarsy din stipendieansökan istället för att skriva en ansökan som du skickar till flera olika organisationer eller stiftelser. Detta tar lite längre tid, men det är nästan alltid värt det.