:

Vilka skatter finns på el?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka skatter finns på el?
 2. Vad är elskatten idag?
 3. Hur stor är skatten på el?
 4. Hur många procent av elpriset är skatt?
 5. Vem tjänar på att elen är dyr?
 6. Hur fungerar elskatten?
 7. Hur mycket har staten tjänat på elpriset?
 8. Hur mycket är skatt på el 2023?
 9. Vad kostar elen utan skatt?
 10. Hur mycket tjänar staten på de höga elpriserna?
 11. Vilka gynnas av timpris på el?
 12. Vem betalar elskatt?
 13. Vilka företag gynnas av höga elpriser?
 14. Hur mycket kostar det att ha ugnen på en timme?
 15. Är det billigare att tvätta på helgerna?

Vilka skatter finns på el?

Du måste registrera dig som producent om du framställer skattepliktig el som förbrukas i Sverige. Som registrerad för energiskatt på el lämnar du en deklaration varje månad. Skatteverket får besluta att du lämnar deklarationen en gång per år om du beräknar att betala högst 50 000 kronor i energiskatt under ett beskattningsår. Ibland är el inte skattepliktig, se rubriken Undantag för skatteplikt.

Som producent köper du vanligtvis in el utan skatt samt redovisar och betalar energiskatt när du själv förbrukar el eller då du överför el till någon som inte är skyldig att deklarera skatt på el. Du behöver inte redovisa och betala skatt för el som du förbrukar för att framställa el eller som du överför till någon som själv deklarerar skatt på el. Beroende på om vissa förutsättningar uppfylls kan du göra avdrag med 9,6 öre per förbrukad kilowattimme för el som du själv förbrukat eller överfört inom vissa delar av norra Sverige.

Vad är elskatten idag?

Kostnad för energiskatt beräknat på 2023 års skattesats kan du se i tabellen. Kostnaden avser energiskatten inklusive moms.

De tre värdena för årlig energianvändning motsvarar ungefärlig energianvändning för en mindre lägenhet (2 000 kWh per år), större lägenhet eller mindre villa (5 000 kWh per år) samt för en villa med elvärme (20 000 kWh per år). Din egen egen energianvändning hittar du exempelvis på elnätsfakturan.

Hur stor är skatten på el?

Den kommande vintern ser ut att bli en rysare för hushållen. I alla fall i elområde 3 och 4. När elhandelsbolaget Bixia bedömde elpriset i södra Götaland (elområde 4) landade man på ett snittpris om 3,50 kronor per KWh under kommande höst och vinter. Från december 2021 till och med mars 2022 var snittpriset 1,40 kronor KWh. Mer än en fördubbling alltså.

Energiminister Khashayar Farmanbar uppgav tidigare i år att någon ny elpriskompensation för att stötta allmänheten inte var aktuell. Nu verkar han ha ändrat sig. Till tidningen Svenska Dagbladet uppger han att nya stöd inte kan uteslutas.

Hur många procent av elpriset är skatt?

Under normala omständigheter består elräkningen av elpriset, elnätsavgift, elskatt och 25 procents moms. Elräkningens slutsumma brukar bestå av ungefär hälften skatt. Elskatten är fast och påverkas inte av elprisets variationer men momsen läggs ovanpå allt och det gör att statens momsintäkter rusar i takt med att elpriserna skjuter i höjden.

– Det är stötande och provocerande att något som alla behöver straffbeskattas utan annan anledning än att staten får in extra resurser. Elen kan ju inte väljas bort av företagen eller hushållen, säger Christian Ekström.

Skattebetalarna påtalar också att utöver detta så gör de statliga bolagen Vattenfall och Svenska Kraftnät större vinster på grund av att de så kallade flaskhalsavgifterna också ökar kraftigt. Det gör att de 60 miljarderna den socialdemokratiska regeringen utlovat i subventioner till elkonsumenterna är självfinansierade.

Vem tjänar på att elen är dyr?

Aldrig tidigare har vi i Sverige sett elpriser på så hög nivå som just nu och särskilt besvärligt är det ju för kunder längst nere i södra Sverige, det så kallade elprisområde 4.

Det är stora, stora belopp som just nu flyter från elmarknadens olika aktörer. Vem tjänar? Vem förlorar? Nedan försöker vi reda ut lite begrepp.

Hur fungerar elskatten?

Det är ett krav i arbetsmiljölagen. Vårt uppdrag är att arbeta för att ingen ska behöva skada sig eller bli sjuk på grund av jobbet. Vi behöver få reda på vad som har hänt så fort som möjligt för att kunna bedöma om vi behöver göra en inspektion eller på något annat sätt komma i kontakt med arbetsgivaren.

Hur mycket har staten tjänat på elpriset?

Pensionärer som tvingas se halva sin pension gå till elräkningen.

Ensamstående mammor som tvingas slå av värmen för att elen är för dyr.

Hur mycket är skatt på el 2023?

Sedan 1996 har elskatten ökat från 9,10 öre per kWh till 39,2 öre per kWh exklusive moms 2023. Elhandelsföretaget och elnätsföretaget får ungefär en fjärdedel var av elpriset du betalar. Dagens subventioner och skattepålagor innebär att kunderna får betala för de kraftslag som politikerna gillar. Därför kan inte marknadskrafterna styra fullt ut, vilket missgynnar både konsumenterna och aktörerna på marknaden.

Energiskatten på elektrisk kraft, som elskatten egentligen heter, är en så kallad punktskatt. Denna typ av skatt tas ut på vissa utpekade varor, exempelvis energi, alkohol och tobak. Punktskatterna ger inte bara staten stora intäkter utan är också utformade för att förändra beteenden. Det handlar med andra ord om straffskatter.

Vad kostar elen utan skatt?

Fördelningen mellan kundens kostnader för elhandel, elnät samt skatter och avgifter är generell över längre tid och alltså inte dagsaktuell. Det är den situationen som beskrivs på denna sida, inklusive i broschyrerna längst ned på sidan. Pajdiagrammet visar medlevärdet för elområdena och baseras på SCB:s statistik för perioden januari 2020 till maj 2023.

Den genomsnittliga prisnivån har varierat kraftigt – med rekordlåga elpriser år 2020 som en följd av god hydrologi, mer installerad vind­kraft samt minskad efterfrågan som en följd av pandemin, vilket gav extremt låga priser i norr. Till följd av kriget i Ukraina fick vi sedan rekordhöga elpriser – i främst södra Sverige – från hösten 2021.

En mer dagsaktuell bild av elkostnadernas fördelning går att hitta här, se powerpoint "konsumentpriser och skatter". Se även SCB:s aktuella statistik som visar rådande elhandelspriser.

Hur mycket tjänar staten på de höga elpriserna?

I samma undersökning, som gjordes i början av oktober 2021, ställdes också frågan “Hur orolig är du för att elpriset kommer öka ytterligare i höst och vinter?”. Då uppgav hela 43 procent av svenskarna att de kände sig oroliga eller till och med mycket oroliga. Siffran för boende i södra Sverige var siffran ännu högre – hela 52 procent. 

–Vi märker av oron bland våra kunder och vår kundtjänst sliter hårt när elpriserna är som de är. Det vi gör när kunderna hör av sig är att informera om varför prisläget är som det är och ger tips på hur man kan hålla sin elanvändning nere, säger Tiina Strid.

Vilka gynnas av timpris på el?

I år har elpriserna ibland legat på minus. Något som kanske inte alltid känts av i plånboken. Det beror förstås på att elräkningen till stor del består av nätavgift och skatt, men också på att spotpriset på el varierar mycket – både från dag till dag, men också från timme till timme.

Du betalar det faktiska timpriset

Vem betalar elskatt?

Det pris som du som elkund betalar för din el (ibland kallat konsumentpriset) består av tre delar: elnät, elhandel samt skatter och avgifter. Halva den kostnad som typisk elkund i Sverige betalar för sin el består av skatter och avgifter. Med “skatter och avgifter” menas energiskatten, moms på denna samt vissa myndighetsavgifter.

Energiskatten är en svensk punktskatt. Punktskatter är skatter som historiskt har lagts på vissa typer av varor, för att bland annat öka statens inkomster och styra konsumtionen i en riktning som staten bedömer vara önskvärd. Energiskatten infördes i Sverige 1951 och kostade då 1 öre per kWh. Sedan 1981 är skatten differentierad, vilket innebär att den kostar olika mycket beroende på vem som konsumerar elen och var i Sverige konsumenten bor. I och med skattereformen 1990-1991 tillkom också moms på el som hushållen förbrukar. Momssatsen ligger idag på 25 procent.

Vilka företag gynnas av höga elpriser?

Det är många i Sverige som har drabbats av rekordhöga elpriser de senaste veckorna. Priserna på elektricitet har i vissa delar av landet aldrig varit så höga som just nu, trots att vintern fortfarande är en bra bit bort.

Många svenskar har fått en elräkning som är dubbelt så dyr mot vad man är van vid och det bådar inte gott inför en lång och kall vinter.

Hur mycket kostar det att ha ugnen på en timme?

Modern teknik har gjort ugnar mer energieffektiva än någonsin tidigare. Se till att du har en ugn med god energiklassning och använd rätt ugnsinställningar. Snabb uppvärmning och konvektion kan hjälpa dig att laga mat snabbare och mer effektivt.

Är det billigare att tvätta på helgerna?

Av Mats Olin på uppdrag av Svensk Energi.

Regeringen kom igår med förslaget att konsumenter ska kunna få sin elförbrukning avläst per timme. Ett syfte är att konsumenter ska kunna välja att köra energislukande maskiner på tider då elen är billig, till exempel på natten. I medier har detta tolkats som att det finns pengar att spara genom att exempelvis tvätta på natten.  Men besparingspotentialen är begränsad, visar det sig.