:

Får hyresvärden sälja el?

Innehållsförteckning:

 1. Får hyresvärden sälja el?
 2. Får hyresvärden ta betalt för el?
 3. Hur mycket får hyresvärden höja elpriset?
 4. Får hyresvärden rätt att stänga av elen?
 5. Får man Elstöd om elen ingår i hyran?
 6. Får el ingå i hyran?
 7. Får hyresgäster Elprisstöd?
 8. Hur mycket kommer hyrorna att höjas 2023?
 9. Får hyresgäster Elstöd?
 10. Får man byta lägenhet utan att hyresvärden har godkänt?
 11. Kan el ingå i hyran?
 12. Får hyresgäster del av Elstödet?
 13. Hur mycket kan en privat hyresvärd höja hyran?
 14. Hur blir hyrorna 2023?
 15. Får man Elprisstöd om man bor i lägenhet?

Får hyresvärden sälja el?

Läkaren intar en central roll vid bedömning av ersättning från sjukförsäkringen, då nedsatt arbetsförmåga enligt lag ska styrkas med läkarintyg. En av utmaningarna är hur man ska göra en objektiv bedömning, i vissa fall enbart grundad på anamnes. 

Detta uppmärksammades nyligen då Högsta förvaltningsdomstolen fastställde att en läkares bedömning av psykiatriska tillstånd i stor utsträckning måste utgå från vad patienten själv uppger [1]. 

Får hyresvärden ta betalt för el?

El, gas, vatten (både kall- och varmvatten) och värme är nyttigheter av sådant slag att de kan tillhandahållas separat från fastighetsuthyrningen om hyresvärden debiterar hyresgästerna för deras individuellt uppmätta förbrukning.

En hyresvärds uthyrning av fastighet till hyresgäster är som huvudregel undantagen från skatteplikt och omfattar tillhandahållanden av el, gas, vatten eller värme till hyresgästerna om sådana nyttigheter ingår i fastighetsuthyrningen som underordnade tillhandahållanden.

När en hyresvärd debiterar sina hyresgäster särskilt för tillhandahållande av el, gas, vatten eller värme och tar betalt för respektive hyresgästs faktiska förbrukning är det fråga om en separat transaktion som är skild från uthyrningen av fastigheten. Hyresgästen anses då efterfråga tillhandahållandet av el, gas, vatten eller värme separat utöver tillgången till fastigheten. Hyresvärdens tillhandahållande av sådana nyttigheter är då en separat och skattepliktig försäljning till hyresgästen. Det påverkar inte bedömningen att det är fråga om ett skattepliktigt tillhandahållande av el, gas, vatten eller värme enligt individuell förbrukning om hyresvärden överför vissa kostnader på hyresgästerna, exempelvis fasta eller rörliga kringkostnader för mätutrustning eller abonnemang.

Hur mycket får hyresvärden höja elpriset?

Så kom el-krisen och priserna steg. För Ulf Danielssons del blev det en fördubbling i höstas – från två till fyra kronor per kilowattimme, inklusive skatter och avgifter. Samtidigt presenterades det statliga el-stödet till privatpersoner, som en kompensation för att priserna hade varit så höga i den södra halvan av Sverige. 

Men det stod snart klart att det första el-stödet bara går till hushåll med egna elnätsavtal.

– När jag läste det reagerade jag direkt på att det blir orättvist. Ska tiotusentals hyresgäster som inte har egna avtal inte få el-stöd? Jag förstår inte varför.

Alla kommunala bostadsbolag i södra och mellersta Sverige, plus de största privata hyresvärdarna, totalt 255 bolag, har fått Hem & Hyras enkät om det planerade el-stödet till företag. 179 bolag, alltså 70 procent, har svarat.

86 av dessa hyresvärdar har lägenheter med gemensamma elavtal. Antingen är elen inbakad i hyran eller så köper hyresgästen sin el via hyresvärden och betalar utifrån sin förbrukning.

46 procent av dem uppger att de planerar att behålla el-stödet själva i stället för att vidarebefordra det till de hyresgäster som har betalat elen via hyran eller IMD (se tabell).

Får hyresvärden rätt att stänga av elen?

Bostad & Fastighet

Hej ! Jag hyr en lgh där elen ingår. Nu har jag inte kunnat betala hyran på 3 månader p.g.a att Fogden snor pengar som inte finns. Jag lever under existensminimum. Nu hotar värden med att stänga av elen. Får han verkligen göra det ? Han har ej lämnat detta till Fogden än. Så i praktiken kan jag ju bo kvar och ska han kräva hyra så får ju i så fall dra av för elen när han stänger av den. Tvivlar på att han får göra så.

Får man Elstöd om elen ingår i hyran?

För att få ta del av stödet måste du använt el under perioden 1 oktober 2021 - september 2022. Ersättningen ges till personen som stod på elnätsavtalet den 18 november 2022. I elområde 3 ges en ersättning på 50 öre/kWh ut medan elområde 4 ger en ersättning på 79 öre/kWh. Här kan du läsa mer om elområdena.

Får el ingå i hyran?

Undrar om det finns lägenheter/områden där el och vattenförbrukning ingår i hyran?Eller områden där el eller vatten ingår i hyran.Tack.

Får hyresgäster Elprisstöd?

Fastighetskoncernen Wallenstams besked att elpriserna för bolagets hyresgäster höjs med 650 procent möter stark kritik.

Enligt Hyresgästföreningen, som rasar mot höjningen, slussar bostadsbolagen över alla ökade kostnader på hårt pressade hushåll.

– Det förhållningssättet kommer vi aldrig att acceptera, säger Erik Elmgren, förbundschef på Hyresgästföreningen.

Hur mycket kommer hyrorna att höjas 2023?

Hyresjusteringen är i snitt 4,5 %. Det innebär att hyran för en genomsnittlig lägenhet på ca. 71 m2 hos Hyresbostäder inom Rätt Hyra nu är ca. 7 307 kr/mån, vilket motsvarar en justering på ca. 315 kr per månad.

Hyreshöjningen sker från och med 1 januari, men kommer framgå av din faktura avseende april månads hyra. Således kommer januari, februari och mars hyreshöjningar ske retroaktivt under april, maj och juni. I juli kommer avierna se ut som vanligt.

Får hyresgäster Elstöd?

Han har själv varit engagerad i Hyresgästföreningen i många år och blev upprörd när han fick veta att flera fastighetsägare inte tänker slussa vidare elstödspengarna till sina hyresgäster.

– Jag tycker att det är fel. Väldigt många hushåll i Sverige har inte egna elavtal. Vad händer med oss? Ska vi inte få pengar alls? Jag tycker att de som har betalat för elen ska få pengarna.

Får man byta lägenhet utan att hyresvärden har godkänt?

För att få byta bostad måste både du och den du ska byta med ha tillstånd av era hyresvärdar. Får ni inte det måste var och en söka och få tillstånd av hyresnämnden.

Du kan få tillstånd av hyresnämnden att byta bostad om samtliga dessa förutsättningar är uppfyllda:

Kan el ingå i hyran?

Undrar om det finns lägenheter/områden där el och vattenförbrukning ingår i hyran?Eller områden där el eller vatten ingår i hyran.Tack.

Får hyresgäster del av Elstödet?

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Under vecka 8 sker utbetalning av det så kallade elstödet till alla hushåll (i elområdena 3 och 4) med egna elnätsavtal. Stödet gäller oavsett boendeform, men om det är hyresvärden som står på elabonnemanget riskerar hyresgästerna att bli utan pengar. Detta trots att dessa hyresgäster de facto redan betalat för sin elförbrukning.

Hur mycket kan en privat hyresvärd höja hyran?

Med förskottshyra eller hyresförskott avses hyra som betalats på förhand. Det är inte samma sak som hyresgarantin.

Förskottshyra kan avtalas om endast när hyresavtalet ingås, inte senare under hyresförhållandet. Förskottshyra kan endast krävas av särskilda skäl och även då för högst tre månader. Ett särskilt skäl kan till exempel vara att förskottshyran används för reparationer i bostaden. Om hyresvärden uppbär förskottshyra, bör man samtidigt komma överens om hur betalningen ska beaktas i de senare hyresbetalningarna under hyresförhållandet.

Hur blir hyrorna 2023?

Hyresjusteringen är i snitt 4,5 %. Det innebär att hyran för en genomsnittlig lägenhet på ca. 71 m2 hos Hyresbostäder inom Rätt Hyra nu är ca. 7 307 kr/mån, vilket motsvarar en justering på ca. 315 kr per månad.

Hyreshöjningen sker från och med 1 januari, men kommer framgå av din faktura avseende april månads hyra. Således kommer januari, februari och mars hyreshöjningar ske retroaktivt under april, maj och juni. I juli kommer avierna se ut som vanligt.

Får man Elprisstöd om man bor i lägenhet?

Här följer frågor och svar för dig som hyresgäst:

Titta på ­elräkningarna hur många kilowat­timmar du har förbrukat ­under ­oktober 2021 till ­september 2022. Multiplicera med 0,5 om du bor i ­elprisområde 3 och med 0.79 om du bor i elprisområde 4. Du får ­också stöd för eventuell förbrukning i ­fritidshus.