:

Hur mycket är skatt på diesel 2022?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket är skatt på diesel 2022?
 2. Hur mycket är skatten på diesel?
 3. Varför så hög skatt på diesel?
 4. Hur mycket är skatten på bränsle?
 5. Vilka bilar blir skattebefriade 2023?
 6. Varför är bränslet så dyrt i Sverige?
 7. Varför är diesel dyrare än bensin 2022?
 8. Vad kostar en liter bensin utan skatt?
 9. Varför är diesel dyrare i Sverige än Danmark?
 10. Varför är diesel dyrare än bensin i Sverige?
 11. Vilka delar består dieselpriset av?
 12. Varför är diesel så dyrt i Sverige?
 13. Vilka dieselbilar får högre skatt?
 14. Hur gammal ska bilen vara för att vara skattefri?
 15. Vilket land har högst skatt på drivmedel?

Hur mycket är skatt på diesel 2022?

 • Sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk (pdf 299 kB)

Skattenedsättningen utökas med 2 000 kronor per kubikmeter till en sammanlagd nedsättning av energi- och koldioxidskatt på 3 930 kronor per kubikmeter från 1 juli 2022 till och med 30 juni 2023. Förslaget medför ändringar i lagen om skatt på energi som föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och upphör att gälla vid utgången av juni 2023.

Hur mycket är skatten på diesel?

Bensinen kostar nu 22,48 kronor litern efter en höjning med 75 öre. Men vart går egentligen pengarna för en liter bensin? Vad många inte vet är att skatten på bensin är 46 procent högre än på diesel. 

Bensinpriset har åkt jojo den senaste tiden med både stora sänkningar och höjningar. Trots att världsmarknadspriset på råolja gått ner till drygt 100 dollar per fat kostar bensinen fortfarande 22,48 kronor per liter efter höjningen med 75 öre. Bensinen brukar alltid vara dyrare på sommaren när många kör bil under ”driving season”. De flesta privatbilar i Sverige körs på bensin, så det höga priset slår mest mot vanliga bilister. LÄS MER: Chockhöjd skatt på bensin igen – då görs höjningen

Varför så hög skatt på diesel?

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Hur mycket är skatten på bränsle?

Drivkraft Sverige är branschorganisationen för bränsle- och drivmedelsbranschen. Våra medlemsföretag erbjuder hållbar mobilitet och ser till att det finns bränsle och drivmedel för hållbara resor och transporter samt bitumen till vägar i hela landet. Vi arbetar för att Sverige ska bli klimatneutralt 2045. Våra medlemsföretag omfattar cirka 3000 marknadsplatser och 9 raffinaderier som tillsammans producerar 4 miljoner kubikmeter biodrivmedel. 

Vilka bilar blir skattebefriade 2023?

 • personbilar
 • lastbilar
 • bussar
 • motorcyklar
 • traktorer klass 1 (trafiktraktor)
 • motorredskap
 • släpvagnar (med en totalvikt av 751 kg eller mer)
 • tunga terrängvagnar.

Varför är bränslet så dyrt i Sverige?

Att bränslepriserna ökat hänger främst ihop med marknadspriset på olja i världen, pandemin och kriget i Ukraina. Under 2022 har priset på bensin och diesel varit högre än vanligt under stora delar av året, vilket har gjort det tuffare för en del företag och hushåll. Som en lösning har regeringen sänkt skatten på bensin. Är det rätt väg att gå?  

Varför är diesel dyrare än bensin 2022?

Priserna på energi skjuter i höjden. I början av 2021 kostade en liter lastbilsdiesel 10,01 DKK - nu kostar den 15,69 DKK. Och kör man på bensin är utvecklingen ännu häftigare. Så sent som i oktober fick man göra av med 11,95 DKK för ett kilo transportbiogas.

I skrivande stund har det priset vuxit till 19,95 DKK. Tyvärr är de höga priserna här för att stanna, bedömer Dansk Industris filialdirektör för energi. – Det höga gaspriset beror inte minst på kriget i Ukraina, medan oljepriset steg tidigare i processen på grund av att OPEC-länderna minskade produktionen under coronakrisen som en konsekvens av fallande efterfrågan.

De höga energipriserna märks på många håll. Även inom väggodstransportbranschen, där budgetar måste ses över, erbjudanden förändras och slutresultatet förändras. Det är en extrem utveckling med historiskt höga energipriser som vi bevittnar. Priset på gas har aldrig varit högre de senaste 25 åren, och det har också påverkat elpriset.

Det finns några som tjänar bra på de rekordhöga energipriserna. Olje- och gasbolagen ExxonMobil och Chevron redovisade båda rekordvinster tack vare rekordhöga bensinpriser under kvartalet.

Vad kostar en liter bensin utan skatt?

Bensinen kostar nu 22,48 kronor litern efter en höjning med 75 öre. Men vart går egentligen pengarna för en liter bensin? Vad många inte vet är att skatten på bensin är 46 procent högre än på diesel. 

Bensinpriset har åkt jojo den senaste tiden med både stora sänkningar och höjningar. Trots att världsmarknadspriset på råolja gått ner till drygt 100 dollar per fat kostar bensinen fortfarande 22,48 kronor per liter efter höjningen med 75 öre. Bensinen brukar alltid vara dyrare på sommaren när många kör bil under ”driving season”. De flesta privatbilar i Sverige körs på bensin, så det höga priset slår mest mot vanliga bilister. LÄS MER: Chockhöjd skatt på bensin igen – då görs höjningen

Varför är diesel dyrare i Sverige än Danmark?

En inte oviktig del i planeringen av en semesterresa med bil i Europa är att ta reda på vad bränslet – både bensin och diesel, samt el för den som har elbil – kostar i de olika länderna.

För att du ska kunna göra prisjämförelser mellan olika länder har vi gjort det hela enkelt för dig. Vi ha sammanställt de genomsnittliga bensinpriserna och dieselpriserna för olika länder i Europa här nedan. Priserna är uppdaterade 9:e september 2023. Även om priserna snabbt kan ändras ger de i alla fall en god uppfattning om skillnaderna mellan de olika länderna.

Ett land som hade billigare priser i förhållande till andra länder vid tidpunkten för publiceringen har förmodligen fortsatt lägre kostnader för bränslen även om priset förändrats.

Bensinpriser och dieselpriser i Europa uppdaterade 2023-09-09. Priserna är omräknade från EUR valuta till SEK.

Varför är diesel dyrare än bensin i Sverige?

“Svängningarna har blivit väldigt mycket högre sedan Rysslands invasion av Ukraina”, säger Viktor Gunnarsson som ansvarar för konkurrenskraftsfrågor på branschorganisationen Drivkraft Sverige till Dagens Nyheter.

Efter Rysslands invasion stack priset på diesel i väg till över 28 kronor litern på macken i Sverige.

Vilka delar består dieselpriset av?

Drivmedel inkluderar ett flertal produkter som är nödvändiga för både privatpersoner och företag. Vanliga konsumentprodukter är bensin och diesel. Utöver detta köper företag även bränsle till sjötransport, flygbränsle samt eldningsolja för uppvärmning av huvudsakligen industrilokaler, vilket konsumenter inte gör. Den huvudsakliga råvaran i dessa produkter är råolja. Områden med stora oljefyndigheter är till exempel Nordsjöområdet, mellanöstern, delar av Ryssland och USA. Råolja är en av världens mest handlade råvaror och kan ses som en temperaturmätare för hur den globala ekonomin mår eftersom sambandet mellan efterfrågan på olja och ekonomisk tillväxt är starkt.

Varför är diesel så dyrt i Sverige?

Den 1 juli 2018 infördes reduktionsplikten som syftar till att minska växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle genom inblandning av biodrivmedel. ​Reduktionsplikten innebär en skyldighet/tvång för bränsledistributörer att minska utsläppen av växthusgaser från bensin eller dieselbränsle genom inblandning av biodrivmedel.​ I diesel behöver bränsledistributörer blanda in omkring 35 % biodrivmedel för att klara kraven och således blir priset på biodrivmedel en viktig faktor för slutpriset. I diesel är det RME och HVO som blandas in, dessa varor har två helt olika prissättningar. I bensin är kravet på reduktion lägre och effekten av priset på biodrivmedel har således inte lika stor effekt. I bensin kan man blanda in etanol och nafta för att minska utsläppen.

Efterfrågan styrs i grunden av den ekonomiska utvecklingen i världen och framför allt konjunkturcyklerna i världens stora ekonomier. Utbudet av råolja påverkas till exempel av det politiska klimatet i de oljeproducerade länderna, överenskommelser om produktionskvoter inom Opec (ett samarbetsorgan för oljeproducerande länder som kontrollerar ca 40% av världens råoljeproduktion) och tyvärr ofta av oförutsedda händelser som tex. naturkatastrofer eller konflikter.

Vilka dieselbilar får högre skatt?

Många nya bilar som säljs efter 1 januari kommer att ha en högre fordonsskatt. Det beror på den nya mätmetod som införts, vilken ger en mer rättvis bild av hur mycket koldioxid som en bil släpper ut.

WLTP, som den nya mätmetoden kallas, visar högre siffror för koldioxidutsläppen, jämfört med tidigare mätmetod NEDC. Dessa siffror är dock mer korrekta, eftersom man nu mäter faktisk körning och inte teoretisk, som tidigare. Eftersom nivån på fordonsskatten i Sverige delvis beror på mängden utsläpp, höjs därför skatten för nya bensin- och dieselbilar från och med årsskiftet.

Hur gammal ska bilen vara för att vara skattefri?

Hur gammal måste en bil vara för att bli skattefri?

Långt ifrån säker på detta, men jag har hört att den ska vara minst 30 år eller äldre när det gäller personbilar. Samt att det ska framgå enligt vägtrafikregistret att den är så pass gammal, men som sagt är jag lite osäker på att jag har rätt nu

Vilket land har högst skatt på drivmedel?

Idag fredagen den 11:e mars när detta skrivs ligger bensinpriset på 21,39 kronor litern. Utav detta är 52%, eller 11,10 kronor, av priset skatter. Närmare bestämt bensinskatter.

Idag fredagen den 11:e mars när detta skrivs ligger dieselpriset på 24,72 kronor litern. Utav detta är 39%, eller 9,75 kronor, av priset skatter. Mer specifikt dieselskatter.