:

Vad är en uppdragsgivare?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en uppdragsgivare?
  2. Vad innebär det att vara en uppdragstagare?
  3. Vad är det för skillnad mellan arbetstagare och uppdragstagare?
  4. Vad är skillnaden mellan arbetstagare och uppdragstagare?
  5. När är man uppdragstagare?
  6. Vad menas med en uppdragstagare?
  7. Vad gör en uppdragstagare?

Vad är en uppdragsgivare?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Vad innebär det att vara en uppdragstagare?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Vad är det för skillnad mellan arbetstagare och uppdragstagare?

Arbetstagarbegreppet är inte klart definierat i svensk lag utan för att avgöra om det föreligger en anställning får en helhetsbedömning göras i varje enskilt fall. Grundläggande är dock att en fysisk person utför arbete för annan under dennes ledning. Den arbetande har alltså ingen bestämmanderätt utan den ligger hos arbetsgivaren, arbetstagaren förväntas utföra de arbetsuppgifter som hen tilldelas på utsatt arbetstid. Vad som vidare tyder på att en anställning föreligger är att ersättning för utfört arbete är garanterad, ersättningen är således inte enbart resultatgrundad.

Vad är skillnaden mellan arbetstagare och uppdragstagare?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

DefinitionerVarken arbetstagare eller uppdragstagare är begrepp som är klart definierade i lag, vilket innebär att en helhetsbedömning måste göras i varje enskilt fall. Vad som dock är fastställt är att en arbetstagare är en fysisk person som utför arbete för annan under dennes ledning, mot ersättning. Arbetstagaren har alltså ingen bestämmanderätt, utan bestämmanderätten tillfaller arbetsgivaren.

När är man uppdragstagare?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

DefinitionerVarken arbetstagare eller uppdragstagare är begrepp som är klart definierade i lag, vilket innebär att en helhetsbedömning måste göras i varje enskilt fall. Vad som dock är fastställt är att en arbetstagare är en fysisk person som utför arbete för annan under dennes ledning, mot ersättning. Arbetstagaren har alltså ingen bestämmanderätt, utan bestämmanderätten tillfaller arbetsgivaren.

Vad menas med en uppdragstagare?

Ett uppdragsavtal är en bestämmelse mellan en uppdragsgivare och en fristående uppdragstagare (till exempel en konsult). Ett uppdragsavtal skiljer sig från ett anställningsavtal (som används när en arbetsgivare anställer egna arbetstagare), genom att uppdragstagaren är fristående från arbetsgivaren samt frånvaron av en specifik lagstiftning som reglerar uppdragsavtalet. Därför omfattas inte uppdragsavtalet av lagen om anställningsskydd, som gäller vid ett vanligt anställningsavtal.

Vad gör en uppdragstagare?

Arbetstagarbegreppet är inte klart definierat i svensk lag utan för att avgöra om det föreligger en anställning får en helhetsbedömning göras i varje enskilt fall. Grundläggande är dock att en fysisk person utför arbete för annan under dennes ledning. Den arbetande har alltså ingen bestämmanderätt utan den ligger hos arbetsgivaren, arbetstagaren förväntas utföra de arbetsuppgifter som hen tilldelas på utsatt arbetstid. Vad som vidare tyder på att en anställning föreligger är att ersättning för utfört arbete är garanterad, ersättningen är således inte enbart resultatgrundad.