:

Får man dra av moms på lastbil?

Innehållsförteckning:

 1. Får man dra av moms på lastbil?
 2. Hur mycket moms på transport?
 3. Hur mycket moms på bilar?
 4. Är det moms på bilar?
 5. Hur mycket får man dra med lastbil?
 6. Vad räknas som lastbil?
 7. Får man dra moms på frakt?
 8. När är det 12% moms?
 9. Vad räknas som lastbil Skatteverket?
 10. Får man köra 90 med lastbil?
 11. Hur mycket drar en lastbil?
 12. Vad är klass 1 lastbil?
 13. Måste man betala moms på frakt?
 14. Vad har 25% moms?
 15. Är moms 20 eller 25?

Får man dra av moms på lastbil?

Följande är saxat från Skatteverkets webb. DOCK rekommenderar jag fortfarande att man för säkerhets skull pratat med "masen" för att slippa problem. Be dessutom om skriftlig information från dem. Denna kan då åberopas vid en eventuell tvist då bevisbördan ligger på dig att bevisa att du inte har gjort fel.....

Om du ska köpa, hyra eller leasa bil eller annat fordon

Hur mycket moms på transport?

Momsen (mervärdesskatten) är en konsumtionsskatt som tillämpas på nästan alla varor och tjänster som köps och säljs för användning eller konsumtion i EU (I det här fallet de 27 EU-länderna).

EU har en rad grundregler för moms men hur de tillämpas kan variera från land till land. I de flesta fall måste du betala moms på alla varor och tjänster i alla steg av försörjningskedjan ända till försäljningen till slutkunden. Det kan också omfatta alla led i produktionskedjan – från början till slutet, t.ex. inköp av komponenter, transport, montering, underhåll, förpackning, försäkring och försändelse till slutkunden.

Hur mycket moms på bilar?

Grundregeln är att bilar som i huvudsak är lämpade för personbefordran inte medges avdrag för moms, medan lastbilar medges momsavdrag.

Är det moms på bilar?

Grundregeln är att bilar som i huvudsak är lämpade för personbefordran inte medges avdrag för moms, medan lastbilar medges momsavdrag.

Hur mycket får man dra med lastbil?

Välkommen till Dragvikt.se, komplett och kortfattad information om släpvagnsvikter för bilar & lätta lastbilar här i Sverige.

Hur tung släpvagn du får dra med din personbil (Klass I) eller lätt lastbil beror på två saker, dragbilens begränsning (vad den är godkänd för) samt din körkortsbehörighet.

Denna hemsida handlar om både lätta släpvagnar & tunga släpvagnar samt det som kallas efterfordon.

För att veta hur tungt släp du får dra så börjar vi med att ta reda på vilken dragvikt din bil- eller lätta lastbil är godkänd för.

Här gäller den dragvikt som bilen är registrerad för hos Transportstyrelsen, detta står antingen på registreringsbeviset som hör till bilen eller om du skriver in bilens registreringsnummer på Transportstyrelsens hemsida och kontrollerar det där.

Nu när du vet hur mycket du får dra med din bil / lätta lastbil så behöver du även ta hänsyn till hur mycket ditt körkort tillåter dig att dra.

Här beskrivs B-körkort, B-körkort taget före 1 juli 1996, B-körkort med utökad behörighet samt BE-körkort och BE-körkort taget före 19 januari 2013.

Ordet totalvikt som förekommer nedanför innebär bilens vikt inklusive förare, passagerare (fullt lastad) samt bränsle. Hos släpvagnar innerbär ordet totalvikt att det är släpvagnens vikt då den är fullt lastad. Summarum, totalvikt = den totala vikt (inkl. allt) som fastställts av tillverkaren.

B-körkort - Med det mest förekommande körkortet, B-körkort, så får bilen (personbil klass I) / lätta lastbilen ha en totalvikt på 3500 kg medans man samtidigt får dra en lätt släpvagn med en totalvikt på 750 kg, vilket blir 4250 kg totalt. Men, om släpvagnen väger över 750 kg så får den sammanlagda totalvikten endast uppgå till 3500 kg, vilket är viktigt att komma ihåg!

B-körkort taget före 1 juli 1996 - Här finns ingen skillnad i dragvikt jämfört med körkort som tagits efter 1 juli 1996, skillnaden är istället att man får köra en personbil (ej lätt lastbil) som har en totalvikt över 3500 kg, vilket vanligtvis gäller husbilar, dvs. personbil klass II.

B-körkort med utökad behörighet - Med en utökad behörighet av det vanliga B-körkortet (B96) så ökar den tillåtna sammanlagda totalvikten av bilen och släpet med 750 kg. Bilen / lätta lastbilen + släpvagnen får alltså tillsammans ha en totaltvikt på 4250 kg istället för 3500 kg som med B-körkort, dvs. bil + släp = max 4250 kg totalt. Från och med 1 juli 2017 så finns det dock ett villkor att om man gjort körprovet med en automatväxlad bil så får man enbart använda sig av den utökade behörigheten om man kör en bil med automatlåda, detta villkor framgår som B96.78 på körkortet.

Vad räknas som lastbil?

Provet består av totalt 60 frågor, men du kan som högst få 55 poäng. Det beror på att 5 av frågorna är testfrågor, och de räknas inte in i provresultatet. För att provet ska bli godkänt måste du svara rätt på 44 frågor. Provtiden är 40 minuter. Du kan välja att lyssna på frågorna i provet om du vill.

Får man dra moms på frakt?

Ska fraktavgiften ses som en tjänst eller är den beroende av den underliggande varan som levereras? Detta ställer till huvudbry för många företagare, både när man ska fakturera själv och när man ska försöka bokföra saker man beställt till företaget. Momsen verkar liksom aldrig stämma och det verkar inte finnas något enhetligt system eller regel för när det blir 6% och 25% moms på frakten. För att se systemet i momsen på det här området så måste man se frakten som en del av varan. Man ska alltså inte se det som en form av tjänst som man gör vid bokningsavgift på resor. Man skulle lätt kunna argumentera för att själva frakten är en fristående tjänst som alltid borde få 25% moms. Det skulle vara helt logiskt och korrekt resonemang, men tyvärr är logik inte momssystemets starkaste gren.

Det är faktiskt med rådande praxis momssatsen för själva varan som styr momssatsen på frakten. Om du beställer en bok så har den 6% moms och då får frakten 6% moms. Om du beställer en soffa så har den 25% moms och då får frakten 25% moms.

Det är dock inte så många olika typer av varor som du kan se 6% moms på frakten på. Det rör sig i princip alltid om böcker och tidningar (om de inte innehållet består av mycket reklam då blir det 25%). Även frakt av människor (persontransport) har 6% moms. Så frakten på en människa blir också 6%. Bra att veta för den växande industrin Trafficking och flyktingsmugglare.. men tänk på att om frakten av människor är mer av en upplevelse än en transport (guidade turer) då är momsen 25% på den frakten eftersom det inte är fråga om en transport utan just en upplevelse.

När är det 12% moms?

Moms – mervärdesskatt eller mervärdesomsättningsskatt – är en skatt som ska betalas till staten vid köp av varor och tjänster. 

Både privatpersoner och företag betalar moms, men det är du som driver företag som märker av att den existerar. För privatpersoner är momsen alltid inkluderad i priset och man behöver inte göra någonting mer än att betala totalsumman för sin vara eller tjänst.

Själva momsinbetalningen – och hur stor den blir – tar nämligen du som företagare, eller näringsidkare, hand om i samband med din momsdeklaration. Företagare kan nämligen kvitta momsen på sina inköp mot momsen på sin försäljning. Därför brukar man ofta presentera priset exklusive moms när man vet att det är företag som ska handla.

I Sverige använder vi oss av olika momssatser beroende på vilken typ av vara eller tjänst som avses. På de allra flesta varor eller tjänster gäller 25 % moms, det vill säga att du som näringsidkare lägger på 25 % på ditt pris. Det finns dock undantag.

För till exempel livsmedel, restaurangbesök, hotell samt konstverk som köps direkt från konstnären gäller istället 12 % moms, medan tidningar, böcker, konserter samt  taxi-, buss-, flyg- och tågresor inom Sverige enbart beläggs med 6 % moms. 

Vissa branscher är dessutom undantagna från momsplikt helt och hållet. För sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster betalas exempelvis ingen moms alls.‍

Vad räknas som lastbil Skatteverket?

Av lagen om vägtrafikdefinitioner framgår att med motorcykel avses ett motorfordon på två hjul eller tre symmetriskt placerade hjul som är konstruerat för en hastighet som överstiger 45 km/h eller, om det drivs av en förbränningsmotor, denna har en slagvolym som överstiger 50 kubikcentimeter. Har motorfordonet 3 symetriskt placerade hjul får vikten i körklart skick uppgå till högst 1 000 kg. Till motorcykel räknas inte mopeder.

Till motorcykel räknas också fordon på fyra hjul och med en massa utan last som är högst 450 kg eller 600 kg om det är inrättat för godsbefordran förutsatt att dess maximala nettoeffekt inte överstiger 15 kilowatt. En motorcykel är ett motorfordon och ska därför vara avsedd att användas huvudsakligen på väg.

Får man köra 90 med lastbil?

Ska fraktavgiften ses som en tjänst eller är den beroende av den underliggande varan som levereras? Detta ställer till huvudbry för många företagare, både när man ska fakturera själv och när man ska försöka bokföra saker man beställt till företaget. Momsen verkar liksom aldrig stämma och det verkar inte finnas något enhetligt system eller regel för när det blir 6% och 25% moms på frakten. För att se systemet i momsen på det här området så måste man se frakten som en del av varan. Man ska alltså inte se det som en form av tjänst som man gör vid bokningsavgift på resor. Man skulle lätt kunna argumentera för att själva frakten är en fristående tjänst som alltid borde få 25% moms. Det skulle vara helt logiskt och korrekt resonemang, men tyvärr är logik inte momssystemets starkaste gren.

Det är faktiskt med rådande praxis momssatsen för själva varan som styr momssatsen på frakten. Om du beställer en bok så har den 6% moms och då får frakten 6% moms. Om du beställer en soffa så har den 25% moms och då får frakten 25% moms.

Det är dock inte så många olika typer av varor som du kan se 6% moms på frakten på. Det rör sig i princip alltid om böcker och tidningar (om de inte innehållet består av mycket reklam då blir det 25%). Även frakt av människor (persontransport) har 6% moms. Så frakten på en människa blir också 6%. Bra att veta för den växande industrin Trafficking och flyktingsmugglare.. men tänk på att om frakten av människor är mer av en upplevelse än en transport (guidade turer) då är momsen 25% på den frakten eftersom det inte är fråga om en transport utan just en upplevelse.

Hur mycket drar en lastbil?

För att förstå hur mycket bränsle en lastbil drar per mil, är det viktigt att titta på några faktorer som påverkar dess bränsleförbrukning. Här är några av de vanligaste faktorerna som påverkar bränsleförbrukningen av lastbilar:

Vad är klass 1 lastbil?

Provet består av totalt 60 frågor, men du kan som högst få 55 poäng. Det beror på att 5 av frågorna är testfrågor, och de räknas inte in i provresultatet. För att provet ska bli godkänt måste du svara rätt på 44 frågor. Provtiden är 40 minuter. Du kan välja att lyssna på frågorna i provet om du vill.

Måste man betala moms på frakt?

Momssatsen för frakt- och fakturaavgiften/expeditionsavgiften på fakturan/fakturorna blir den momssats som du har på den största summan/beloppet på din faktura.

Ifall du inte vill att det ska bli på det viset så kan du lägga din moms för dessa avgifter som artiklar på fakturan istället. Detta är viktigt för enligt mervärdesskattelagen ska beskattningsunderlaget för fraktkostnad och fakturaavgift fördelas på beskattningsunderlaget för respektive vara. Det innebär att du behöver fördela frakt och fakturaavgifter på olika momssatser.

Vad har 25% moms?

Välj momskalkylator nedan efter vad du vill räkna ut och vilka värden du redan har på ditt kvitto eller faktura. Ange de två värden du har i rätt kalkylator och kalkylatorn räknar direkt ut de andra två. Vill du till exempel räkna ut moms baklänges så använd första kalkylatorn nedan, där du anger pris inkl. moms samt momssats.

En del av kalkylatorerna nedan är samma, men de är dubblerade för att du enklare ska kunna hitta rätt kalkylator utifrån vad du vill räkna ut och de kända värdena du har.

Är moms 20 eller 25?

Moms er en forkortelse for meromsætningsafgift, dog bruges ordet merværdiafgift i momsloven. Dette er en dansk afgift på alle varer solgt i Danmark. Afgiften er på 25 % af varens pris og bliver lagt oveni i prisen. Dvs. når du køber en varer er 20% af prisen moms. Den moms, som din virksomhed betaler ved et varekøb eller ved et køb af en ydelse, kaldes for indgående moms eller købsmoms. Hvis din virksomhed har solgt en varer kaldes det udgående moms.

Pendanten til den indgående moms eller købsmoms er udgående moms. Udgående moms bliver også kaldt for salgsmoms. Når din virksomhed sælger en vare eller en tjenesteydelse, skal du lægge momsbeløb oven i regningen. Det beløb, som din virksomhed får ind i moms, er den udgående moms eller salgsmoms.