:

Är det bra med en aktiesplit?

Innehållsförteckning:

 1. Är det bra med en aktiesplit?
 2. När har Holmen utdelning 2023?
 3. Vad är årets aktieutdelning för Holmen?
 4. Vad händer när en aktiesplit?
 5. Har Investor gjort en split?
 6. Hur mycket som ska betalas för varje aktie?
 7. Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2023?
 8. Vilka aktier har bäst utdelning 2023?
 9. Är aktieutdelning skattefri?
 10. Vilka aktier har bra utdelning?
 11. Hur länge ska man behålla en aktie?
 12. Vad händer om en aktie går ner 100 %?
 13. Är det värt att köpa Investor?
 14. Hur mycket äger Investor?
 15. Får man inte köpa 1 aktie?

Är det bra med en aktiesplit?

En aktiesplit innebär att ett bolag delar upp sina aktier i fler, mindre delar. Detta betyder att ditt innehav som ursprungligen till exempel bestod av 1 aktie, nu blivit till 10 aktier. Det totala aktievärdet är fortfarande detsamma före och efter split, bara att det fördelas på fler aktier.

När har Holmen utdelning 2023?

Vid årsstämma i Holmen fastställdes utdelningen till totalt 16 kronor per aktie. Som ny styrelseledamot invaldes Carina Åkerström.

Räkenskaper för verksamhetsåret 2022, utdelning m.m. Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2022 och beslutade att utdelning ska lämnas med 16 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 30 mars 2023. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning komma att utbetalas den 4 april 2023.

Vad är årets aktieutdelning för Holmen?

Vid årsstämma i Holmen fastställdes utdelningen till totalt 16 kronor per aktie. Som ny styrelseledamot invaldes Carina Åkerström.

Räkenskaper för verksamhetsåret 2022, utdelning m.m. Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2022 och beslutade att utdelning ska lämnas med 16 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 30 mars 2023. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning komma att utbetalas den 4 april 2023.

Vad händer när en aktiesplit?

En aktiesplit innebär att ett bolag delar upp sina aktier i fler, mindre delar. Detta betyder att ditt innehav som ursprungligen till exempel bestod av 1 aktie, nu blivit till 10 aktier. Det totala aktievärdet är fortfarande detsamma före och efter split, bara att det fördelas på fler aktier.

Har Investor gjort en split?

 • Investor aktiesplit
 • Datum för Investors aktiesplit
  • Bekräftade datum
 • Vad är en aktiesplit?
  • Exempel på aktiesplit
  • Bolag utan aktiesplit
 • Fler har råd med Investor
 • Detaljer

Nu pratas det om att bolaget med stor sannolikhet snart kommer att göra en aktiesplit som innebär att både aktiekursen och utdelningarna därefter blir en fjärdedel av vad de är idag. Detta leder dock naturligt till en del frågor — vad är egentligen en aktiesplit, och hur påverkar det mig som aktieägare?

Den som äger aktier idag kan vara lugn; det enda som händer är att du morgonen efter splitten genomförs har fyra gånger så många Investor i din aktieportfölj.

Den som inte äger några aktier kan faktiskt också vara lugn, för efter splitten är det billigare än någonsin att köpa sig en av Sveriges mest älskade aktier.

Hur mycket som ska betalas för varje aktie?

En stiftelseurkund är ett dokument som visar att man har beslutat att starta ett aktiebolag. Dokumentet ska undertecknas av samtliga stiftare som är med och startar aktiebolaget och ska skickas in till Bolagsverket. Stiftelseurkunden får inte vara äldre än sex månader när den skickas in, oftast görs det digitalt.

Stiftelseurkunden ska innehålla viktig information som datum för stiftandet av aktiebolaget, hur mycket som ska betalas för varje aktie, fördelningen av aktier mellan stiftarna, personuppgifter på styrelseledamöter, revisorer och lekmannarevisorer, ett förslag på företagsnamn samt hur eventuell överkurs ska fördelas. Den ska också innehålla information om att aktierna kan betalas med apportegendom.

Hur mycket utdelning kan jag ta ut 2023?

Förenklingsregeln utgår ifrån en schablon motsvarande 2,75 inkomstbasbelopp. För utdelning 2023 uppgår gränsbeloppet enligt förenklingsregeln till 195 250 kronor, oavsett löneuttag.

Förenklingsregeln kan bara nyttjas i ett bolag och att schablonbeloppet beräknas utifrån ägarens andel i bolaget. Är ni flera ägare till ett bolag så fördelas schablonbeloppet utifrån ägarandel.

Vilka aktier har bäst utdelning 2023?

Vill du bygga din egen utdelningsportfölj? I så fall har du kommit till rätt sida. Nedan förklarar vi mer om begrepp som aktieutdelning, direktavkastning och månadsutdelare. Vi resonerar kring om man bör satsa på utdelningsbolagen med högst eller den mesta stabila direktavkastningen samt listar inspiration till bra svenska och amerikanska utdelningsaktier september 2023.

Längst ner finns du också ett nyhetsflöde med aktuella nyheter som rör utdelningar!

Vilka utdelningsaktier är bäst att satsa på? Vilka ger högst utdelning och vilka har bäst historik? Nedan presenterar vi några olika listor med utdelningsaktier som du kan kika närmare på och läsa mer om.

Om man inte har stor erfarenhet kan det vara lämpligt att fokusera på större och mer stabila utdelningsaktier med en god historik av bibehållen, eller gärna höjd, utdelning från år till år. Om man även kan tänka sig några amerikanska innehav finns betydligt fler bra utdelningsaktier att välja på.

Att investera i utdelningsaktier är ett av de mest populära sätten att tjäna pengar på aktier. För att komma igång med utdelningsaktier och dra fördel av dem så gäller det dock att först få inblick i hur de fungerar. Då kan du också fatta smartare beslut för att bygga upp en aktieportfölj som passar dina sparmål. Låt oss därför först svara på frågan om vad utdelningsaktier faktiskt är och varför de är populära.

När du köper aktier på börsen så köper du andelar i ett bolag. Det gör också att du blir berättigad till aktieutdelning. Av alla bolagen på börsen är det nämligen vissa som delar ut pengar till sina aktieägare. Aktier i ett bolag som delar med sig av sin vinst genom sådana utdelningar kallas ofta för just utdelningsaktier. Det är upp till varje företag om de vill göra en aktieutdelning eller inte, men det är särskilt vanligt i större, mer mogna bolag som löpande genererar överskott (vinst).

Är aktieutdelning skattefri?

Huvudregeln är att utdelning på en näringsbetingad andel är skattefri (24 kap. 35 § IL). Läs mer om när en andel i en utländsk juridisk person kan vara näringsbetingad.

En förutsättning för att en andel ska vara en näringsbetingad andel är att den ägs av en sådan juridisk person som räknas upp i 24 kap. 32 § IL (ägarföretaget). Läs om ägarvillkoret. Om ett företag erhåller en rätt till utdelning på aktier som företaget inte äger kan utdelningen inte blir skattefri (HFD 2012 not. 32, mål nr 939-12).

Vilka aktier har bra utdelning?

Vill du bygga din egen utdelningsportfölj? I så fall har du kommit till rätt sida. Nedan förklarar vi mer om begrepp som aktieutdelning, direktavkastning och månadsutdelare. Vi resonerar kring om man bör satsa på utdelningsbolagen med högst eller den mesta stabila direktavkastningen samt listar inspiration till bra svenska och amerikanska utdelningsaktier september 2023.

Längst ner finns du också ett nyhetsflöde med aktuella nyheter som rör utdelningar!

Vilka utdelningsaktier är bäst att satsa på? Vilka ger högst utdelning och vilka har bäst historik? Nedan presenterar vi några olika listor med utdelningsaktier som du kan kika närmare på och läsa mer om.

Om man inte har stor erfarenhet kan det vara lämpligt att fokusera på större och mer stabila utdelningsaktier med en god historik av bibehållen, eller gärna höjd, utdelning från år till år. Om man även kan tänka sig några amerikanska innehav finns betydligt fler bra utdelningsaktier att välja på.

Att investera i utdelningsaktier är ett av de mest populära sätten att tjäna pengar på aktier. För att komma igång med utdelningsaktier och dra fördel av dem så gäller det dock att först få inblick i hur de fungerar. Då kan du också fatta smartare beslut för att bygga upp en aktieportfölj som passar dina sparmål. Låt oss därför först svara på frågan om vad utdelningsaktier faktiskt är och varför de är populära.

När du köper aktier på börsen så köper du andelar i ett bolag. Det gör också att du blir berättigad till aktieutdelning. Av alla bolagen på börsen är det nämligen vissa som delar ut pengar till sina aktieägare. Aktier i ett bolag som delar med sig av sin vinst genom sådana utdelningar kallas ofta för just utdelningsaktier. Det är upp till varje företag om de vill göra en aktieutdelning eller inte, men det är särskilt vanligt i större, mer mogna bolag som löpande genererar överskott (vinst).

Hur länge ska man behålla en aktie?

Precis som namnet säger anger du en fast kurs som är ditt stopp (“går den under 60 så säljer jag”). Du kommer ur en affär utan större förlust men du låser inte in en uppnådd vinst.

Ett bättre sätt är en släpande stop loss baserat på en procentsats. Vi säljer till exempel om aktien faller mer än 6% från den högsta kurs den haft under vårt innehav. Nu tar vi inte större risk än 6% och då aktien gått bättre än 6% låser vi inne vår uppnådda vinst. Till skillnad från den fasta stoppen följer vi med aktien uppåt med automatik.

Lär dig mer om släpande stop loss baserat på procent

Vad händer om en aktie går ner 100 %?

Våra beslut styrs i stor utsträckning av våra känslor, men det är trots allt mycket svårt att pricka in aktiemarknadens toppar och dalar. Sannolikheten är att känslorna gör så att vi säljer vid helt fel tillfälle när börsen redan rasat och alla är rädda, eller köper alldeles för sent när börsen redan återhämtat sig och investerare börjar få upp hoppet igen.

Ett vanligt misstag är att sluta spara eller sälja av i orostider och sedan spara mer när det vänder tillbaka upp. Men effekten blir att du får sämre avkastning än du skulle kunna ha fått om du inte sålt. 

Är det värt att köpa Investor?

Dessa aktier är listade på Stockholmsbörsen (Large Cap, Mid Cap, samt Small Cap). Jag har filtrerat ut vissa preferensaktier och aktier med låg volym.

Hur mycket äger Investor?

Vi använder cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Genom att godkänna accepterar du att cookies används. Läs mer och hantera inställningar

Får man inte köpa 1 aktie?

Last Updated on 19 August, 2023 by

Du får inte köpa aktier innan du har fyllt 18 år. För att köpa aktier måste du ha ett giltigt aktiehandelskonto som är verifierat av en registrerad aktiehandlare. Dessutom måste du förstå riskerna som är involverade i att investera i aktier.