:

Hur bokföra privata utgifter?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokföra privata utgifter?
 2. Kan man dra av moms på köp av privatperson?
 3. Hur ska jag bokföra egna utlägg?
 4. Vad händer om man köper privata saker på företaget?
 5. Hur bokföra privata inköp med företagskort?
 6. När används konto 2890?
 7. Kan företag köpa från privatpersoner?
 8. Kan man få tillbaka moms som privatperson?
 9. Vad är skillnaden om jag köper av en privatperson eller från ett företag?
 10. Kan företag köpa av privatperson?
 11. Får man använda företagskort privat?
 12. När används konto 2440?
 13. När används konto 2850?
 14. Vad gäller vid köp av privatperson?
 15. När kan man handla utan moms?

Hur bokföra privata utgifter?

Har du gjort köp med privata medel (det spelar ingen roll om du betalat det kontant, med kontokort, kreditkort mm ) som hör till verksamheten så betyder det att företaget har en skuld till dig. När det ska bokföras så hanteras det som vilket inköp som helst. Skillnaden är betalkontot du använder. Eftersom det inte är gjort med företagets betalkonto utan av dig privat så kan man säga att företaget får en skuld till dig. Du bör då välja skuldkontot 2018 (Övriga egna insättningar) som betalkonto.

Kan man dra av moms på köp av privatperson?

Om du har blandad verksamhet, det vill säga att du säljer både momsfria och momspliktiga varor eller tjänster, fungerar det så här:

Om du bara använder varan eller tjänsten i den delen av verksamheten som är momsfri får du inte dra av någon moms.

Hur ska jag bokföra egna utlägg?

Har du köpt något med privata medel som hör till verksamheten så har du gjort ett så kallat "utlägg". Utlägg hanterar man enklast i Bokios Utläggsfunktion. Följande guide är om du istället vill bokföra utlägget direkt i bokföringen.

För att hantera utlägg som du eller någon av dina medarbetare gjort åt bolaget så bokför du det som vanligt som den händelse (kostnad) som det ska vara tex lunch eller inköp av dator. Men istället för att välja betalkonto: Företagskonto så väljer du Anställds privata konto (2890 - övriga kortfristiga skulder).

Vad händer om man köper privata saker på företaget?

I den här kalkylen kan du räkna ut vad som är skillnad i kostnad mellan att låta aktiebolaget betala eller köpa privat? Hur mycket lägre blir kostnaden jämfört med om du betalar med lön som du tar ut ur ditt aktiebolag? Denna kalkyl visar ungefär hur stor skillnaden blir.

Inköp du behöver i din verksamhet kan du dra av på företaget. Ibland är det dock lätt att man ändå tar inköpet privat av olika anledningar. I denna kalkyl kan du se hur det påverkar kostnaden för dig.

Hur bokföra privata inköp med företagskort?

Hej, hur ska jag bokföra om:

1. jag handlat för egen bruk varor (handlat på Ica) med företagskortet?

När används konto 2890?

För dig som ännu inte startat bolag, kan det vara en bra idé att be om rådgivning hos banken för att ta reda på vad du faktiskt behöver. Ofta skaffar man ett företagskonto, men ett alternativ är också att använda sitt privata bankkonto. Det är en mer kostnadseffektiv lösning men däremot kanske inte riktigt lika bra på längre sikt. Risken finns att det blir svårt att skilja på vilka utgifter och inkomster som hör till företaget respektive är privata.

Har du satt upp ett företagskonto på banken så kan du bokföra alla intäkter och utgifter där detta används på bokföringskonto 1930 (Företagskonto). Skulle du använda ett privat bankkonto, får du istället bokföra på ett skuldkonto (se stycket om "Privata pengar").

Genom att kontinuerligt stämma av saldot på 1930 med det faktiska saldot på banken, får du en bra kontroll på att bokföringen stämmer. Har du inget fysiskt företagskonto, utan enbart ett privat, men ändå bokför på 1930 så kommer saldot på bokföringskontot aldrig kunna stämma med bankkontots faktiska saldo. Det här kan bli lite problematiskt, samtidigt som Skatteverket ej godkänner bokföring på ett företagskonto som inte existerar.

Utöver ett företagskonto på banken, kan man också ha ett kreditkort (som hör till företaget) för att betala utgifter i verksamheten. Har du gjort ett inköp med kreditkort så har det då affärshändelsen ägde rum, inte dragits några pengar direkt från banken. Däremot har du skapat dig en skuld till kreditkortsinstitutet. Detta hanteras på olika sätt beroende på om du använder kontant- eller fakturametoden. Är du osäker så kan du logga in på Verksamt.se för att se vilken metod du har i ditt bolag.

Kan företag köpa från privatpersoner?

Det korta svaret på frågan om företag kan köpa av privatpersoner är helt enkelt – ja. Beroende på typen av köp och omfattningen och frekvensen av dem finns det dock några aspekter som bör beaktas.

Denna artikel är skriven av Sanne Ringdal, jurist från DER Juridik

Kan man få tillbaka moms som privatperson?

Att det heter mervärdesskatt beror på att det bara är det ökade värdet på en vara eller tjänst, mervärdet, som ett ­företag betalar in moms på.

Man skiljer mellan ingående moms och utgående moms.

Vad är skillnaden om jag köper av en privatperson eller från ett företag?

När man driver enskild firma är det lätt att firmans pengar och de privata pengarna hamnar i samma hög då du och den enskilda firman är samma person. Vad innebär det för dig som driver firman? Jo, att det är du som privatperson som riskerar att bli betalningsskyldig för bolagets skulder. Med ett aktiebolag slipper du det.

Ett aktiebolag räknas som en juridisk person och är därmed skild från dig som är ägare av bolaget. Du är med andra ord inte direkt betalningsskyldig för ditt aktiebolags skulder, eftersom det inte är du personligen som ingår kontrakt eller gör inköp. Lika för båda företagsformerna är dock att bokföringslagen bestämmer hur du ska redovisa alla företagets kostnader.

Mer läsning: Därför bör du driva AB istället för enskild firma

Kan företag köpa av privatperson?

Som företag är det egentligen inga konstigheter att göra inköp från privatperson. Det som kan ställa till problem är vid köp tjänster då privatpersonen i fråga som man köper ifrån skulle kunna ses som anställd i ditt bolag. Vid inköp av varor finns inte denna problematik.

Eftersom en privatperson inte är momsregistrerad kommer denne inte kunna göra avdrag för moms på fakturan vilket innebär att ditt företag inte ska redovisa moms på inköpet.

Får man använda företagskort privat?

Driver man företag så har man ett företagskort, punkt. Så resonerar många som startar bolag, men faktum är att det är en gammal sanning som inte helt stämmer längre. Vi skulle istället vilja utmana det tankesättet genom att säga att ett företag inte alls måste ha ett företagskort, och att alternativet både kan vara effektivare och bättre för ditt företag.

På Wint tar vi hand om tusentals kunders bokföring. Vi har automatiserat bokföringen och tagit bort så många moment som möjligt från företagarens bord, så att de kan fokusera på sin business istället för på administration och bokföring. 

När används konto 2440?

Så här bokför du när en faktura skickas. Datum är den dag som står på fakturan som fakturadag, vilket också normalt är den dag då du skickar fakturan. Om du vill kan du samtidigt föra in fakturan i en kundreskontra som är en sidoordnad bokföring för kundfordringar. I många bokföringsprogram kan du lägga upp en reskontrabok­föring där fakturorna automatiskt läggs in vid grundbokföringen.

 Du skickar en faktura [1510] på 8 000 kr [3001] plus moms [2610].

När används konto 2850?

 • 1 Kontoklass
 • 2 Kontogrupp
 • 3 2850 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)
 • 4 Bokföringsmässig effekt
 • 5 Bokföringsmässig sammanställning

Skuldkonto ökar alltid på kredit och minskar på debit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som balanskonton.

Vad gäller vid köp av privatperson?

Köp av begagnade varor är en ständigt ökande marknad, inte minst är det vänligt för miljön och ett bra sätt att öka hållbarheten. Vi köper bilar, kläder, tekniska prylar och annat som vi är i behov av. Visst är det smidigt? Men det finns också en del saker som är bra att känna till. Visste du till exempel att du inte har samma rättigheter när du köper begagnade varor av en privatperson som när du handlar av en näringsidkare? I alla fall inte om ni inte avtalat om det. Låt oss fylla på din kunskapsbank!

När det gäller köp av varor mellan privatpersoner blir köplagen (1990:931) tillämplig till skillnad från köp mellan en näringsidkare och en konsument då konsumentköplagens (1990:932) bestämmelser gäller. Köplagen har inte samma skydd och ger inte samma rättigheter som konsumentköplagen vilket gör att man ska vara noggrann och säkerställa att den begagnade varan uppfyller dina villkor innan man genomför köpet.

Köplagen är inte tvingande, utan dispositiv, vilket innebär att man kan avtala bort lagens bestämmelser. Om inte annat följer av avtalet ska man tillämpa köplagens bestämmelser. Som köpare och säljare kan ni själva välja leveranstid, tillvägagångssätt för avlämning och hur betalning ska ske genom ett köpeavtal.

Både säljare och köpare bör vara måna om att skriva ett köpeavtal. I det bör man i alla fall ha med de fyra ståndpunkterna vem, vad, när och var. Vem är säljare? Vem är köpare? Vad är det för vara som finns till försäljning? Vid vilken tidpunkt ska det ske? På vilken plats ska man genomföra köpet och hur ska man leverera varan? Frågorna är viktiga att besvara för att göra det så enkelt som möjligt vid en eventuell tvist. Tydlighet är nyckeln vid köpeavtal.

När kan man handla utan moms?

När du handlar som privatperson i EU ska du bara betala moms en gång, nämligen i det land där du gör ditt inköp.

Du kan ta med dig hem vilken vara som helst som du köpt i ett annat EU-land, utan att behöva stanna vid gränsen eller deklarera den i tullen. Det enda villkoret är att dina inköp måste vara för ditt eget eller din familjs personliga bruk. Du får inte sälja vidare varorna.

Om du bor i ett land utanför unionen och besöker EU har du rätt att få tillbaka momsen på de varor som du köpt under vistelsen i EU. Visa upp varorna i tullen vid utresan senast tre månader efter att du köpte dem, tillsammans med momsåterbetalningsblanketten. Den brukar fyllas i av säljaren, men alla handlare deltar inte i systemet eftersom det är frivilligt. I vissa länder måste man ha handlat för ett visst belopp för att kunna få tillbaka momsen.