:

Vad händer om man inte deklarerar krypto?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer om man inte deklarerar krypto?
 2. Hur mycket skatt betalar man på Crypto?
 3. Måste man deklarera om man gått med förlust?
 4. Hur köper man Crypto i Sverige?
 5. Hur beskattas krypto i Sverige?
 6. Har Skatteverket koll på kryptovaluta?
 7. Har Skatteverket koll på krypto?
 8. Är krypto olagligt i Sverige?
 9. Hur mycket svarta pengar får man tjäna?
 10. Hur ska man deklarera kryptovaluta?
 11. Är krypto lagligt i Sverige?
 12. Har Skatteverket tillgång till Binance?
 13. Hur vet Skatteverket om kryptovaluta?
 14. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 15. Vad är straffet för att jobba svart?
 16. How is crypto taxed in Sweden?
 17. Is bitcoin a taxable event in Sweden?
 18. How do I pay tax on crypto?
 19. How is crypto taxed in Sweden?
 20. Is bitcoin a taxable event in Sweden?
 21. How do I pay tax on crypto?

Vad händer om man inte deklarerar krypto?

Privatpersoner som köper kryptovaluta behöver skatta och redovisa på eventuella vinster.

I Sverige betraktas kryptovalutor som en tillgång vilket innebär att vinster som uppstår vid avyttring ska beskattas med 30 procent i kapitalvinstskatt.

Om du har gjort förlust när du handlat med kryptovaluta får du göra avdrag upp till 70 procent. 

Du kan dessutom räkna in avgifter du betalat vid köpestillfällen i omkostnadsbeloppet. 

Du som tidigare har handlat med aktier på ett vanligt kapitalkonto och deklarerat kommer känna igen processen eftersom det fungerar på samma sätt.

Hur mycket skatt betalar man på Crypto?

Sitter du med årets deklaration och funderar hur du ska betala skatt på dina kryptotransaktioner för 2022? Vi har tagit fram en snabbguide som hjälper dig att betala skatt för bitcoin. Läs vår guide nedan!

I denna artikel besvarar vi några av de vanligaste frågorna om skatt och deklaration avseende krypto.

Måste man deklarera om man gått med förlust?

Den som godkänner sin deklaration digitalt senast den 30 mars, utan att göra tillägg eller ändringar, får sin eventuella skatteåterbäring mellan den 5 april och den 6 april. Som ändring räknas till exempel avdrag för resor till och från arbetet eller redovisning av bostadsförsäljning.

- Om du är en av dem som kommer att få skatteåterbäring och saknar en ordentlig sparbuffert är mitt råd att passa på att öka på bufferten, så att du kan känna dig trygg med att du klarar de oförutsedda utgifter som för eller senare dyker upp i livet. Har du redan en ordentlig buffert kan skatteåterbäringen kanske bli en bra grundplåt till ett nytt sparmål, säger Arturo Arques.

Får man inte sin deklaration digitalt kan man logga in med e-legitimation i Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1 och deklarera, även om man inte har fått sin pappersdeklaration ännu.

Hur köper man Crypto i Sverige?

Det finns flera sätt att komma åt kryptovalutor på för den som vill investera. Vi kommer lyfta de vanligaste sätten att handla med kryptovalutor på.

Hur beskattas krypto i Sverige?

Det finns flera sätt att komma åt kryptovalutor på för den som vill investera. Vi kommer lyfta de vanligaste sätten att handla med kryptovalutor på.

Har Skatteverket koll på kryptovaluta?

Kom igång med kryptohandel kan vara svårt speciellt när det kommer med deklarationen. Men om du har hållt på med krypto handel så ska man deklarera sin handel. Det kan gälla allt från bytt kryptovaluta mot annat valutaslag, om du har lånat ut kryptovaluta, om du har använt kryptovaluta som insats för spel och om du gjort ett inköp där du använt kryptovaluta. Om du exempelvis har en onlineshop på ditt företag och tar betalt i bitcoin med bokför denna transaktion i kronor räknas det som att du gör ett eget uttag av bitcoin i samma ögonblick som du tar emot dem från kunden. Detta ska redovisas i Skattedeklarationen på bilaga K4 och avser bitcoin som inte räknas som lager i verksamheten.

Har Skatteverket koll på krypto?

Idag finns ingen reglering som täcker kryptovalutor i Sverige, vilket innebär att Finansinspektionen inte utövar tillsyn. Det innebär bland annat att spekulanter i kryptovalutor bör vara vaksamma på en förhöjd risk för bedrägerier.

Vissa aspekter av kryptotillgångar regleras dock, exempelvis växlingen mellan vanlig valuta och krypto vad gäller penningtvätt.

Och för kryptotillgångar som är underliggande tillgång för finansiella instrument, till exempel ett certifikat, gäller redan idag reglerna i MiFID 2, ”Markets in Financial Instruments Directive”, berättar Per Nordkvist, biträdande områdeschef på Bankområdet, Finansinspektionen.

Är krypto olagligt i Sverige?

till Statsrådet Per Bolund (MP)

År 2008 lanserades bitcoin, den första blockkedjan, med den bakomliggande drivkraften att skapa en möjlighet för människor att på ett oberoende sätt utföra värdeöverföringar utan inblandning av stater, banker och liknande institut som mellanhänder.

Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

Möjligheten att tjäna pengar är den huvudsakliga drivkraften bakom organiserad brottslighet. För att kriminella ska kunna använda brottsvinster i den lagliga ekonomin tvättas svarta pengar rena.

Syftet med penningtvätten är att dölja var pengarna kommer ifrån. Exempelvis sker transaktioner som omvandlar pengar från till exempel narkotikahandel eller bankrån, till skenbart lagliga inkomster och tillgångar.

Det stora flertalet utredningar om penningtvättsbrott har sin början i polisens ordinarie linjearbete eller fångas upp i andra brottsutredningar.

I många utredningar av brott, oavsett brottstyp, finns anledning att göra en finansiell kartläggning där exempelvis transaktioner utreds. I ett sådant arbete upptäcks ofta penningtvätt, till exempel genom att pengar slussas runt mellan olika personer och konton.

Ett av syftena med kriminaliseringen av penningtvätt är att motverka att brottsutbyte förs in och cirkulerar i det finansiella systemet. För att motverka detta bör det vara en central och naturlig del av brottsbekämpningen att spåra, säkra och förverka vinning av brott.

Hur ska man deklarera kryptovaluta?

Data är guld och information makt, därför är säkerheten på dina servrar av yttersta vikt. HPE och Arrow samarbetar för att du ska kunna vara säker på att din servermiljö är i trygga händer – från början till slut.

I dagens samhälle är behovet av säkra och opåverkade servrar mer påtagligt än någonsin tidigare. Enligt Patrik Hallberg, affärsutvecklare på Arrow, är det därför extra viktigt att säkerställa serverns integritet.

Är krypto lagligt i Sverige?

Enligt ett förhandsavgörandet i högsta förvaltningsdomstolen har det klargjorts att handel med kryptovalutor, ur ett skatteperspektiv inte ska jämföras med utländsk valuta eller värdepapper. Kryptovalutor ska istället behandlas enligt bestämmelserna om andra tillgångar i 52 kap. inkomstskattelagen. Detta innebär att avyttring av bitcoin ska redovisas som kapitalvinst. En avyttring sker om du:

 • Säljer kryptovaluta mot en fiat valuta (Kronor, Euro, USD mm)
 • Nedan går vi igenom olika situationer och hur de beskattas.

  Du som privatperson ska alltid betala skatt på inkomster från mining av bitcoin och andra kryptovalutor. Normalt beskattas dessa som inkomst av tjänst (hobby) och i enskilda fall kan dessa inkomster beskattas som inkomst från näringsverksamhet.

  Kriterier för att det ska klassas som näringsverksamhet är att verksamheten drivs under en längre period på ett professionellt sätt med utrustning anpassad för mining. Samt att det förväntas att verksamheten ska generera vinst och att kapaciteten antas kunna generera 25 bitcoin eller mer årligen.

  Har Skatteverket tillgång till Binance?

  Idag finns ingen reglering som täcker kryptovalutor i Sverige, vilket innebär att Finansinspektionen inte utövar tillsyn. Det innebär bland annat att spekulanter i kryptovalutor bör vara vaksamma på en förhöjd risk för bedrägerier.

  Vissa aspekter av kryptotillgångar regleras dock, exempelvis växlingen mellan vanlig valuta och krypto vad gäller penningtvätt.

  Och för kryptotillgångar som är underliggande tillgång för finansiella instrument, till exempel ett certifikat, gäller redan idag reglerna i MiFID 2, ”Markets in Financial Instruments Directive”, berättar Per Nordkvist, biträdande områdeschef på Bankområdet, Finansinspektionen.

  Hur vet Skatteverket om kryptovaluta?

  Enligt ett förhandsavgörandet i högsta förvaltningsdomstolen har det klargjorts att handel med kryptovalutor, ur ett skatteperspektiv inte ska jämföras med utländsk valuta eller värdepapper. Kryptovalutor ska istället behandlas enligt bestämmelserna om andra tillgångar i 52 kap. inkomstskattelagen. Detta innebär att avyttring av bitcoin ska redovisas som kapitalvinst. En avyttring sker om du:

 • Säljer kryptovaluta mot en fiat valuta (Kronor, Euro, USD mm)
 • Nedan går vi igenom olika situationer och hur de beskattas.

  Du som privatperson ska alltid betala skatt på inkomster från mining av bitcoin och andra kryptovalutor. Normalt beskattas dessa som inkomst av tjänst (hobby) och i enskilda fall kan dessa inkomster beskattas som inkomst från näringsverksamhet.

  Kriterier för att det ska klassas som näringsverksamhet är att verksamheten drivs under en längre period på ett professionellt sätt med utrustning anpassad för mining. Samt att det förväntas att verksamheten ska generera vinst och att kapaciteten antas kunna generera 25 bitcoin eller mer årligen.

  Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

  När du tar emot pengar via Swish finns det ingen automatisk skatteavdrag. Det är ditt ansvar som mottagare att redovisa inkomsten till Skatteverket och betala skatt på den om det behövs. Detta gäller oavsett om pengarna är en gåva eller betalning för en tjänst eller vara.

  För att redovisa din inkomst från Swish-betalningar kan du använda dig av Skatteverkets tjänst ”Inkomstdeklaration 1”. Där kan du ange beloppet du har tjänat och betala den skatt du är skyldig.

  Vad är straffet för att jobba svart?

  Genom att jobba svart förlorar du många av dina rättigheter som ett vitt jobb innebär. Om du jobbar svart saknar du ett riktigt anställningsbevis, verkliga arbetsrättigheter och löneskydd.

  How is crypto taxed in Sweden?

  For the 2022 tax year, capital assets are usually taxed at a fixed rate of 30%. You might also need to pay tax on crypto received as income such as mining or staking rewards. In the next section, we will look closer at how crypto is actually taxed and viewed from a legal perspective in Sweden.

  Is bitcoin a taxable event in Sweden?

  Selling crypto for another crypto is similar to buying crypto for another crypto and is therefore considered a taxable event that attracts Capital Gains Tax. In line with most European countries, mining of bitcoin or other cryptocurrencies is not a tax-free event in Sweden either.

  How do I pay tax on crypto?

  If its a salary, then you will declare it under Inkomst av Tjänst. If it refers to mining, you need to fill out a T2 form. If you have received crypto in the form of loan interest or staking rewards, then you will be subject to interest income tax (In Swedish: Ränteinkomst). Similar to capital gains tax, it is taxed at a rate of 30%.

  How is crypto taxed in Sweden?

  For the 2022 tax year, capital assets are usually taxed at a fixed rate of 30%. You might also need to pay tax on crypto received as income such as mining or staking rewards. In the next section, we will look closer at how crypto is actually taxed and viewed from a legal perspective in Sweden.

  Is bitcoin a taxable event in Sweden?

  Selling crypto for another crypto is similar to buying crypto for another crypto and is therefore considered a taxable event that attracts Capital Gains Tax. In line with most European countries, mining of bitcoin or other cryptocurrencies is not a tax-free event in Sweden either.

  How do I pay tax on crypto?

  If its a salary, then you will declare it under Inkomst av Tjänst. If it refers to mining, you need to fill out a T2 form. If you have received crypto in the form of loan interest or staking rewards, then you will be subject to interest income tax (In Swedish: Ränteinkomst). Similar to capital gains tax, it is taxed at a rate of 30%.