:

Vad får man behålla vid personlig konkurs?

Innehållsförteckning:

 1. Vad får man behålla vid personlig konkurs?
 2. Vem kan gå i personlig konkurs?
 3. När hamnar man i personlig konkurs?
 4. Hur vanligt är personlig konkurs?
 5. Vad händer om man går i personlig konkurs?
 6. Vad händer när en person försatts i konkurs?
 7. Vem ska få pengar först vid konkurs?
 8. Hur mycket får man kvar att leva på vid skuldsanering?
 9. Får man tillbaka pengarna vid konkurs?
 10. Vad gör man om man inte kan betala sina skulder?
 11. Vad händer med skatten vid konkurs?
 12. Vad händer med skulder efter personlig konkurs?
 13. Hur lång tid tar det att avsluta en konkurs?
 14. Vad händer när man går i personlig konkurs?
 15. Vad händer med personlig borgen vid konkurs?

Vad får man behålla vid personlig konkurs?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar vilken typ av existensminimum som finns vid en personlig konkurs.

Vem kan gå i personlig konkurs?

För att en fysisk person ska kunna försättas i konkurs krävs att denne är på obestånd. Att en person är på obestånd betyder att hen inte kan betala av sina skulder och att det inte är tillfälligt. Om en person har större skulder än tillgångar, men vet att det snart kommer in pengar och att skulderna då kan betalas, är hen inte på obestånd.

Det är inte tillräckligt att någon bara är på obestånd för att hen ska sättas i personlig konkurs. Det krävs också att någon ansöker om personlig konkurs hos tingsrätten. Oftast görs det av den som vill få en skuld betald (en borgenär). Den som har en skuld att betala kallas gäldenär och det är gäldenären som sätts i personlig konkurs.

När hamnar man i personlig konkurs?

En person som inte under längre tid kan betala sina skulder kan man gå i personlig konkurs. I följande artikel går vi igenom de grundläggande begreppen gällande personlig konkurs. 

En person som har en skuld kallas för gäldenär. Den som har lånat ut en summa pengar och som gäldenären är skyldig pengar till kallas för borgenär, eller om det är flera fordringsägare kallas de för borgenärer.

Hur vanligt är personlig konkurs?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar vilken typ av existensminimum som finns vid en personlig konkurs.

Vad händer om man går i personlig konkurs?

Personlig konkurs innebär att den skuldsattes ägodelar övertas för att betala av skulderna och gäller de tillgångar som kan utmätas. Ett beslut om personlig konkurs fattas av tingsrätten. Personlig konkurs gäller en fysisk person, alltså en privatperson. Det finns även konkurs för juridiska personer, som till exempel företag.

Konkurslagen inleds så här (första paragrafen i första kapitlet):

Genom konkurs tar en gäldenärs samtliga borgenärer i ett sammanhang tvångsvis i anspråk gäldenärens samlade tillgångar för betalning av sina fordringar. Under konkurs omhändertas tillgångarna för borgenärernas räkning av konkursboet.

Vad händer när en person försatts i konkurs?

Södertörns tingsrätt, 3 september, 2021

En person eller ett bolag som inte kan betala sina skulder och inte kommer att kunna göra det under en längre tid, kan efter ansökan försättas i konkurs av tingsrätten (på juridiskt språk pratar man här om att personen eller bolaget är på obestånd). Den som har skulder kallas gäldenär och den som inte fått betalt kallas för borgenär. En ansökan om konkurs kan göras av gäldenären själv eller av en borgenär.

Vem ska få pengar först vid konkurs?

Om du inte klarar av att betala dina skulder kan du antingen få utmätning på lönen eller begära skuldsanering från Kronofogden och därmed behöva leva på existensminimum. Existensminimum, som även kallas förbehållsbelopp, är det belopp som anses skäligt för att du ska klara dina levnadskostnader, exempelvis för boende, mat och försäkringar.  

Hur mycket får man kvar att leva på vid skuldsanering?

Om du inte klarar av att betala dina skulder kan du antingen få utmätning på lönen eller begära skuldsanering från Kronofogden och därmed behöva leva på existensminimum. Existensminimum, som även kallas förbehållsbelopp, är det belopp som anses skäligt för att du ska klara dina levnadskostnader, exempelvis för boende, mat och försäkringar.  

Får man tillbaka pengarna vid konkurs?

När ett flygbolag går i konkurs innebär det att alla deras flyg ställs in. Kan du ha rätt till ersättning?

Om en flygning i en paketresa blir inställd, ansvarar paketresearrangören för att resenären ska nå sin destination. Om din resa inte har påbörjats ska arrangören få en chans att ordna en lämplig ersättningsresa. Kan de inte göra det kan du begära en återbetalning.

Vad gör man om man inte kan betala sina skulder?

Om du inte betalar en räkning i tid, leder det alltid till tilläggskostnader. Ju längre en utbetalning drar ut på tiden, desto mer växer slutsumman ända tills räkningen betalas.

Om betalningen försenas mycket leder det till betalningsanmärkningar. En betalningsanmärkning påverkar livet negativt på många olika sätt. Det kan till exempel bli svårt att få ett mobilabonnemang, en internetuppkoppling eller en hyresbostad om man har en betalningsanmärkning. I värsta fall kan det också bli svårare att få jobb. Betalningsanmärkningen påverkar ändå inte avtal som man ingått före anmärkningen.

Grafiken nedan åskådliggör hur stor en obetald räkning på 60 euro kan bli efter att den har behandlats i många olika instanser.

Det finns personer med skulder i alla inkomst- och samhällsgrupper. Det officiella ordet för en person som har skulder är gäldenär. Var och en av oss kan hamna i livssituationer som leder till att den ekonomiska situationen påverkas kraftigt till det sämre oberoende av hurdana inkomster vi har från början.

Arbetslöshet, förändringar i inkomstnivån, sjukdom, skilsmässa, pensionering, och andra olika utmaningar i livet som gör att vi får det svårt att sköta vår ekonomi leder lätt till skuldproblem.

Och nu har coronakrisen betydligt försämrat vissa yrkesgruppers möjlighet till en ordentlig inkomst. Det här kan i sin tur leda till betalningssvårigheter för allt fler personer med skulder.

Det första du ska göra är att gå igenom dina inkomster, utgifter och skulder och ta reda på månadsavgifterna. Det lönar sig också att kolla noggrant igenom utbetalningsdagarna för inkomster.

Skriv upp alla dina utgifter och gå igenom vilka som betalas varje månad och vilka som betalas mer sällan. När du går igenom alla inkomster, utgifter och månadsavgifterna för dina skulder, får du en klar uppfattning om din ekonomiska situation.

När du går igenom dina utgifter, kan du samtidigt fundera på var du kan spara. När du skriver upp dina utgifter, blir de synliga och det är lättare att göra medvetna val vid inköp.

Vad händer med skatten vid konkurs?

Många företag får vid något tillfälle svårt att betala skatten i tid. Det kan till exempel bero på att en kund är sen med en betalning eller att en viktig uppdragsgivare har försatts i konkurs. I den här artikeln beskriver vi vad som händer om ett företag inte betalar skatten i tid.

Vad händer med skulder efter personlig konkurs?

Fråga: Jag undrar vad som egentligen händer vid en konkurs, rent konkret och hur lång tid själva processen brukar ta?

Svar: Konkursen inleds med att antingen företaget eller någon av fordringsägarna (borgenärerna) ansöker om konkurs hos tingsrätten. Om det inte finns några hinder mot konkursen ska tingsrätten pröva frågan om konkurs.

Hur lång tid tar det att avsluta en konkurs?

Fråga: Jag undrar vad som egentligen händer vid en konkurs, rent konkret och hur lång tid själva processen brukar ta?

Svar: Konkursen inleds med att antingen företaget eller någon av fordringsägarna (borgenärerna) ansöker om konkurs hos tingsrätten. Om det inte finns några hinder mot konkursen ska tingsrätten pröva frågan om konkurs.

Vad händer när man går i personlig konkurs?

För att en fysisk person ska kunna försättas i konkurs krävs att denne är på obestånd. Att en person är på obestånd betyder att hen inte kan betala av sina skulder och att det inte är tillfälligt. Om en person har större skulder än tillgångar, men vet att det snart kommer in pengar och att skulderna då kan betalas, är hen inte på obestånd.

Det är inte tillräckligt att någon bara är på obestånd för att hen ska sättas i personlig konkurs. Det krävs också att någon ansöker om personlig konkurs hos tingsrätten. Oftast görs det av den som vill få en skuld betald (en borgenär). Den som har en skuld att betala kallas gäldenär och det är gäldenären som sätts i personlig konkurs.

Vad händer med personlig borgen vid konkurs?

En konkurs kan alltså bli aktuell om en privatperson eller ett företag, vilka kallas för gäldenär i konkurssammanhang är på obestånd. Syftet med en konkurs är att gäldenärens långivare, vilka kallas för   borgenärer, ska få betalt.

Genom att inleda ett konkursförfarande säkerställs att gäldenären inte gynnar en viss borgenär framför övriga borgenärer genom att betala borgenären med de sista pengar som gäldenären har. Ifall detta ändå sker strax innan konkursen är ett faktum finns möjligheten att kräva tillbaka betalningen. Det kallas för återvinning.