:

Vad menas med blankning av aktier?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med blankning av aktier?
 2. Vad händer när en aktie blankas?
 3. Hur påverkas aktier av blankning?
 4. Varför blankas vissa aktier?
 5. Är blankning bra?
 6. När måste man betala tillbaka blankade aktier?
 7. Hur mycket kan du förlora vid blankning?
 8. Vilka aktier går inte att blanka?
 9. Kan man blanka på ISK?
 10. Vem förlorar på blankning?
 11. När måste man köpa tillbaka blankade aktier?
 12. Varför är SBB så blankade?
 13. Är SBB övervärderat?
 14. Är SBB köpvärd?
 15. Borde man sälja SBB?

Vad menas med blankning av aktier?

För att kunna blanka aktier behöver du ta reda på vilka avtal som behöver undertecknas hos din bank eller mäklare. De flesta aktörer har standardiserade ramavtal som behandlar de förpliktelser och skyldigheter som finns mellan dig som blankare och utlånaren av aktier. Om blankningspositionen går åt fel håll kan du bli skyldig din bank eller mäklare pengar, och därför behöver du i normalfallet även skriva på ett kreditavtal som reglerar den säkerhet du behöver.

När alla avtal är påskrivna och godkända söker du helt enkelt upp en blankningsbar aktie och lägger en säljorder. Så snart ordern är genomförd sätts säljlikviden in på ditt konto och du ser ett negativt antal aktier på din kontoöversikt. Den dagen du vill ta dig ur din position köper du helt enkelt tillbaka samma antal aktier som du har lånat, då är din position stängd och du har inte längre någon exponering eller skyldigheter gentemot varken banken/mäklaren eller utlånaren.

Blankning har historiskt sett inte varit tillgängligt för småsparare utan någonting som enbart varit tillgängligt för institutionella aktörer. Detta har förändrats och i dagsläget är det fullt möjligt även för småsparare att blanka aktier hos Avanza och Nordnet.

Det är mycket möjligt att det går att blanka även hos storbankerna, men det finns väldigt liten publik information och tipset från oss på Finanspunkten är att använda Avanza eller Nordnet, eftersom det är enkelt och förhållandevis billigt. Här hittar du en längre artikel om nätmäklarna och olika kontotyper där vi går ner på djupet och belyser fördelarna med att exemplevis använda ett ISK-konto. Självklart kan du också blanka aktier i ett ISK-konto.

Vad händer när en aktie blankas?

En person som har en kort nettoposition i en emittent ska anmäla till FI när positionen uppnår 0,1 % av emittentens emitterade aktiekapital. Anmälan ska även ske för varje steg om 0,1 % däröver, såväl upp som ned, samt när positionen sjunker under 0,1 %. En anmälan om kort nettoposition ska ha inkommit till FI senast kl. 15.30 (centraleuropeisk tid, CET) handelsdagen efter den dag då den anmälningspliktiga positionen uppstod.

Även korta nettopositioner i svenska emitterade statspapper ska anmälas till FI om positionen uppnår eller sjunker under det så kallade relevanta tröskelvärdet. Det relevanta tröskelvärdet för svenska statspapper publiceras på Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens, Esma, webbplats, se rubriken Regler nedan.

Hur påverkas aktier av blankning?

Blankning innebär att du säljer aktier som du inte äger. Du säljer aktierna därför att du tror att aktiernas kurs ska sjunka. Du lånar aktierna och säljer dem till en köpare. Sen köper du tillbaka värdepapperna till ett förhoppningsvis lägre pris och återlämnar dessa till ägaren. Om återköpspriset är lägre än försäljningspriset när du köper tillbaka aktierna, inklusive kostnader, så har du gjort en vinst.

Blankning innebär en relativt stor risk. Vid vanliga aktieköp finns en begränsad risk, en placering blir aldrig värd mindre än noll kronor. Vid blankning kan en aktie i princip stiga hur mycket som helst pga. av en kursuppgång och du måste då kunna betala den aktuella kursen.

Varför blankas vissa aktier?

En person som har en kort nettoposition i en emittent ska anmäla till FI när positionen uppnår 0,1 % av emittentens emitterade aktiekapital. Anmälan ska även ske för varje steg om 0,1 % däröver, såväl upp som ned, samt när positionen sjunker under 0,1 %. En anmälan om kort nettoposition ska ha inkommit till FI senast kl. 15.30 (centraleuropeisk tid, CET) handelsdagen efter den dag då den anmälningspliktiga positionen uppstod.

Även korta nettopositioner i svenska emitterade statspapper ska anmälas till FI om positionen uppnår eller sjunker under det så kallade relevanta tröskelvärdet. Det relevanta tröskelvärdet för svenska statspapper publiceras på Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens, Esma, webbplats, se rubriken Regler nedan.

Är blankning bra?

Som med alla typer av investeringar finns det både fördelar och nackdelar du bör väga mot varandra. Det finns även vissa risker med blankning att ta hänsyn till innan du investerar.

Fördelen med blankning är att det ger investerare chansen att tjäna pengar även i en nedåtgående marknad. Om du lyckas identifiera bolag vars aktie sjunker i pris, kan du utnyttja detta till din fördel.

När måste man betala tillbaka blankade aktier?

För att kunna blanka aktien behöver du först och främst låna någon annans aktier för att kunna sälja dessa. Ett aktielån går till på sådant sätt att du lånar aktier mot betalning, denna betalning utgår genom ränta. Hur stor räntekostnaden blir är beroende på tillgång och efterfrågan för lån i varje specifik aktie, finns låg tillgång så brukar räntekostnaden kunna bli hög. 

När du har fått tillgång till ett aktielån säljer du dessa aktier i marknaden.  

Hur mycket kan du förlora vid blankning?

För att tjäna pengar på en fallande aktiekurs lånar man helt enkelt aktier som man inte äger på marknaden genom att ta upp en blankningsposition. Sedan säljer man aktierna och hoppas kunna köpa tillbaka dem billigare i framtiden. Blankaren har, eftersom han eller hon har lånat aktierna av någon, ett krav på sig att någon gång i framtiden lämna tillbaka de lånade aktierna. Om priset som man köper tillbaka aktierna för (inklusive avgifter) är lägre än priset man från början sålde dem för, har man gjort en vinst när man lämnar tillbaka de lånade aktierna. Vinsten är alltså skillnaden mellan försäljningspriset och återköpspriset.

Vilka aktier går inte att blanka?

En ej blankningsbar aktie är en aktie som ingen är villig att låna ut för blankning. Vid traditionell blankning får du hitta en marknadsaktör som går med på att låna ut aktierna för att till slut köpa tillbaka dem från dig när du stänger positionen. Betydelsen av "ej blankningsbar aktie" kommer från att det inte går att hitta någon som är beredd att låna ut aktierna för blankning, således blir det en ej blankningsbar aktie.

Det är normalt din mäklare som hittar möjligheterna för blankning och därefter vidarebefordrar ägarens lånekostnader till dig. Men blankning kan bidra till att sänka priset för en aktie på marknaden eller kanske till och med ge upphov till en bear market. Utlånaren skulle fortfarande behålla sin långa position på aktiemarknaden, och om det sker en ökning av korta positioner kan utlånaren börja dra tillbaka sina aktier. Din mäklare kan då ha svårt att hitta en långivare för aktien, vilket innebär att den nu är ej blankningsbar.

Om aktierna i ett företag blir ej blankningsbara är det inte längre möjligt att blanka dem på traditionellt vis. CFDs kan ge dig en mycket mer flexibel metod för blankning, eftersom du inte säljer de faktiska aktierna, utan endast spekulerar på kursrörelserna.

Kan man blanka på ISK?

Vad betyder det att blanka en aktie? Att gå kort är mer komplicerat än att köpa en aktie. Som blankare måste du skriva på ett speciellt avtal med din bank för att få lov att att göra det. Detta beror på att man som blankare riskerar att hamna i en negativ position mot institutet eller banken. Om spekulationen går fel och aktien stiger i värde kan man istället för att tjäna pengar bli skyldig pengar. Här nedan kan du se hur enkelt det är att shorta eller blanka en termin i Tradestation. Detta använder jag ofta och det är superenkelt att jobba med. Nedan modul kallas också “Matrix”. Det är en modul där du enkelt kan få in realtidskurser och kan blanka och köpa som du vill. Blixtsnabbt om du har snabbt internet som jag har.

På engelska säger man short eller kallar blankning för short selling. Det betyder alltså samma sak som att blanka något. Man försöker då att tjäna pengar i en nedgång istället för tvärtom.

När man blankar aktier så går äganderätten över till blankaren och sedan vidare till den som köper aktien av blankaren. Utlånaren av aktierna förlorar sin rösträtt men återfår den när aktien väl lämnas tillbaka. Men i och med att utlånaren har en fordringsrätt på blankaren, så kan denne person när som helst begära att få tillbaka aktien. Men vad händer vid om det sker aktieutdelning i aktien? Jo, då är det så att utdelningen tillfaller den som lånat ut aktien och då måste alltså blankaren betala utdelningen för dessa blankningar.

Man kan shorta aktier utan att ta upp ett aktielån. Detta kallas för naken eller oäkta blankningar. Utbudet av blankningsbara aktier blir då även större eftersom aktierna inte behöver finnas för utlåning för att man ska kunna genomföra blankningen. Den här typen av blankning är tillåten i Sverige men bara om affären avlutas under samma handelsdag som den initierats.

Liksom all typ av satsning på börsen innebär att shorta aktier alltid en risk. Risken är att man behöver betala ett högre pris för att lämna tillbaka aktien än vad man lånade för att köpa den för från början. En aktie kan ju dock enbart minska i värde med 100% medan den kan stiga i värde hur mycket som helst. Ser man det på det sättet så kanske inte blankningar är så dumt ändå? Det kan hända saker på börsen som kan leda till oväntade kursuppgångar såsom bud på ett företag. Det är därför viktigt att man har koll på vad som kan hända om olika situationer uppstår. Det är också viktigt att veta att den man lånat aktier av kan återkalla dem när som helst. Detta kommer innebära att man måste stänga sin position.

Vem förlorar på blankning?

För att tjäna pengar på en fallande aktiekurs lånar man helt enkelt aktier som man inte äger på marknaden genom att ta upp en blankningsposition. Sedan säljer man aktierna och hoppas kunna köpa tillbaka dem billigare i framtiden. Blankaren har, eftersom han eller hon har lånat aktierna av någon, ett krav på sig att någon gång i framtiden lämna tillbaka de lånade aktierna. Om priset som man köper tillbaka aktierna för (inklusive avgifter) är lägre än priset man från början sålde dem för, har man gjort en vinst när man lämnar tillbaka de lånade aktierna. Vinsten är alltså skillnaden mellan försäljningspriset och återköpspriset.

När måste man köpa tillbaka blankade aktier?

Som med alla typer av investeringar finns det både fördelar och nackdelar du bör väga mot varandra. Det finns även vissa risker med blankning att ta hänsyn till innan du investerar.

Fördelen med blankning är att det ger investerare chansen att tjäna pengar även i en nedåtgående marknad. Om du lyckas identifiera bolag vars aktie sjunker i pris, kan du utnyttja detta till din fördel.

Varför är SBB så blankade?

Skriv upp dig på våra mejllistor för att inte missa något: sammanställningar över senaste veckan, nya tjänster på FV Jobb och seminarieinformation – samtliga tjänster är Gratis.

Är SBB övervärderat?

Det krisande fastighetsbolaget SBB:s JM-försäljning ger bolaget lite välbehövligt andrum. Men nu riktas blickarna mot de fastighetsavyttringar på 6 miljarder kronor som SBB utlovade redan i rapporten för det fjärde kvartalet.

”De fick kanske lite andrum i samband med att de avyttrade JM-aktierna, så det blir nog inga ‘firesales’ i närtid. Men det är klart, om aktien fortsätter falla så bör de få ett sämre förhandlingsläge i de pågående processerna”, säger Anders Elvinsson, ansvarig för värdering och strategisk rådgivning på fastighetsrådgivaren Cushman & Wakefield och en av två personer bakom podcasten Fastighet & Finans till Nyhetsbyrån Direkt.

Är SBB köpvärd?

SBB har på tisdagen sålt två fastigheter för 2,8 miljarder kronor. Försäljningen sker cirka 10 procent under bokfört värde, enligt ett pressmeddelande.Beslutet att kommunicera rabatten förklaras så här, av SBB:s finansdirektör Helena Lindahl:”Vi har hörsammat önskemål om att presentera hur transaktionspriset förhåller sig till bokfört värde.”

Borde man sälja SBB?

SBB har på tisdagen sålt två fastigheter för 2,8 miljarder kronor. Försäljningen sker cirka 10 procent under bokfört värde, enligt ett pressmeddelande.Beslutet att kommunicera rabatten förklaras så här, av SBB:s finansdirektör Helena Lindahl:”Vi har hörsammat önskemål om att presentera hur transaktionspriset förhåller sig till bokfört värde.”