:

Vilken körjournal app är bäst?

Innehållsförteckning:

 1. Vilken körjournal app är bäst?
 2. Vilken elektronisk körjournal är bäst?
 3. Vad kostar elektronisk körjournal?
 4. Vad gäller vid elektronisk körjournal?
 5. Vad händer om man inte fyller i körjournal?
 6. Får chefen kolla körjournal?
 7. Måste man föra körjournal?
 8. Vad händer om jag inte har körjournal?
 9. Får chefen kolla min körjournal?
 10. Måste man ha körjournal enskild firma?
 11. Måste jag föra körjournal?
 12. Får kollegor läsa min mail?
 13. Kan arbetsgivaren se vad jag gör på telefonen?
 14. Får man köra hem med firmabil?
 15. Kan jag se om någon läst mitt mail?

Vilken körjournal app är bäst?

Om du vill få ersättning för dina resor måste du ha en korrekt körjournal och historik som innehåller tid, destination och syfte för varje resa du gör i jobbet. Med en elektronisk körjournal är det betydligt enklare att hålla koll på resorna, särskilt om du ofta kör bil i jobbet.

När du går igenom utbudet av milersättningsappar är det lätt att missa essentiella funktioner som du bör hålla utkik efter, för att säkra att du lever upp till Skatteverkets krav på körjournaler.

Läs vidare för att få reda på vilka funktioner som är viktiga och vilka som är bra att ha när du väljer den bästa milersättningsappen för dig.

Vilken elektronisk körjournal är bäst?

För många är skrynkliga kaffefläckade körjournaler ett minne blott. Men inte för alla. För trots att det idag finns moderna lösningar där den som framför bilen i princip bara behöver köra, är det många som fortfarande måste bekymra sig över att manuellt fylla i miltal, adresser, mätarställningar och datum med en bläckpenna som förhoppningsvis fungerar.

Förenkla vardagen för er, och era anställda, genom att satsa på moderna digitala och elektroniska körjournaler. De elektroniska körjournalerna är ofta enkla att installera i bilen och minimerar risken för felkällor, effektiviserar era arbetsdagar och ger er möjlighet att fokusera på förbättrad produktivitet. Som arbetsgivare får du dessutom ofta möjlighet till verktyg som GPS-positionering under arbetsdagarna, GPS-spårning om bilen blir stulen, CO2-rapporter samt registrering av trängselskatter och avgifter.

För många är skrynkliga kaffefläckade körjournaler ett minne blott. Men inte för alla. För trots att det idag finns moderna lösningar där den som framför bilen i princip bara behöver köra, är det många som fortfarande måste bekymra sig över att manuellt fylla i miltal, adresser, mätarställningar och datum med en bläckpenna som förhoppningsvis fungerar.

Förenkla vardagen för er, och era anställda, genom att satsa på moderna digitala och elektroniska körjournaler. De elektroniska körjournalerna är ofta enkla att installera i bilen och minimerar risken för felkällor, effektiviserar era arbetsdagar och ger er möjlighet att fokusera på förbättrad produktivitet. Som arbetsgivare får du dessutom ofta möjlighet till verktyg som GPS-positionering under arbetsdagarna, GPS-spårning om bilen blir stulen, CO2-rapporter samt registrering av trängselskatter och avgifter.

Vad kostar elektronisk körjournal?

Har du tröttnat på att fylla i körtid och uppgifter manuellt? Händer det att vissa uppgifter glöms bort? Glöm penna & loggbok - satsa på en elektronisk körjournal.

En elektronisk körjournal kan registrera antalet körningar, tid för dessa, samt spåra sträckor som körts. Med detta system blir det enklare att optimera körvägar och logistik. Dessutom riskerar ni inte att anställda missar att fylla i uppgifter som ska registreras hos Skatteverket.

På Expertvalet har du möjlighet att beställa flera offerter från företag som säljer och installerar elektronisk körjournal. Du mottar offerterna kostnadsfritt och jämför därefter vilken lösning som passar din verksamhet bäst. Många åkerier, kommuner och serviceföretag använder idag elektroniska körjournaler för att minska administration som manuella system innebär.

Vad gäller vid elektronisk körjournal?

Det finns en uppsjö av elektroniska körjournaler. Allt ifrån appbaserade till de som är fast installerad hårdvara med miljö- och bränsleuppföljning. Den första elektroniska körjournalen lanserades i slutet av 1990-talet. Sedan dess har tekniken utvecklats rejält. Numera är det inte bara möjligt att mäta körsträckan utan också att registrera körbeteende som hastighet, inbromsning, kurvtagning och hur mycket koldioxid varje resa släpper ut. Arbetsgivaren kan också se i realtid exakt var de anställda befinner sig. Det här väcker givetvis frågor om den personliga integriteten. Fredrik Håkansson arbetar som säljcoach och som konsult i frågor som rör elektroniska körjournaler.

– När det kommer till elektronisk körjournal och integritet är det viktigt att det finns en bilpolicy som slår fast vad som gäller på företaget, säger Fredrik Håkansson. Än så länge är det vanligare att körbeteendet registreras på tjänstebilar som endast används i tjänsten, exempelvis servicebilar som hantverkare brukar använda, men det kommer säkert att bli vanligare även bland förmånsbilarna i framtiden. Man kan tänka sig att det ordnas tävlingar på arbetsplatser om vem som kör mest klimatsmart.

Hur man bromsar, accelererar och tar kurvorna påverkar nämligen utsläppen av koldioxid en hel del. En mjuk körstil kan göra stor skillnad, både ekonomiskt och för miljön.

Men i grund och botten är en elektronisk körjournal ett bevis inför Skatteverket att bilen verkligen används i tjänsten och att föraren har rätt till milersättning för tjänsteresorna. Eftersom Skatteverket även accepterar manuella körjournaler är det inget tvång att använda en digital sådan. Men en anställd kan inte säga nej om arbetsgivaren vill installera en elektronisk körjournal i en tjänstebil. Däremot kan man neka om det gäller en privat bil då den elektroniska körjournalen inkräktar på den personliga integriteten.

Vad händer om man inte fyller i körjournal?

Här är tre exempel på situationer där det är bra att ha en detaljerad och noggrant förd körjournal:

 • Kör du tjänstebil har du dispositionsrätten till tjänstebilen. För att undvika bilförmån måste du kunna visa att bilen används endast i ringa omfattning för privat körning. Med ringa omfattning menas att bilen används för privat körning vid högst 10 tillfällen per år och med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. För att en skattepliktig förmån inte ska uppkomma krävs att båda förutsättningarna är uppfyllda.
 • Kör du mer än 3 000 mil i tjänsten under ett kalenderår? Då finns det möjlighet att reducera bilförmånsvärdet till 75 procent. I första hand är det arbetsgivaren som reducerar bilförmånsvärdet. Har inte detta gjorts har du möjlighet att göra det i din privata inkomstdeklaration. Att begära nedsättning i din privata inkomstdeklaration kan också vara aktuellt om du under kalenderåret haft två eller flera arbetsgivare och den totala körsträckan i din tjänstekörning överstiger 3 000 mil.
 • Får chefen kolla körjournal?

  Inför förhandlingen med facket är det viktigt att arbetsgivaren sätter sig in i vad dataskyddslagen säger om behandling av personuppgifter.

  – När förhandlingen är klar bör arbetsgivaren också informera personalen om vad som kommer att ske, kanske genom att visa en ny eller uppdaterad policy. Fundera över vilket syftet är med att införa positioneringsteknik. En arbetsgivare som vill använda denna teknik för att uppfylla Skatteverkets krav på körjournaler, kan stödja sig på rättslig förpliktelse.

  Måste man föra körjournal?

  Ofta är det personer som har förmånsbil som för körjournal. Anledningen är att de måste kunna visa upp för arbetsgivaren hur mycket de har kört i tjänsten och hur mycket de har kört privat. Kör du mer än 3 000 mil per år i tjänsten får du en sänkning av ditt förmånsvärde, vilket betyder att du inte behöver betala lika mycket skatt för din förmånsbil.

  Ibland står arbetsgivaren för bilens drivmedel när anställda kör i jobbet. Då måste de anställda också föra körjournal, oavsett om de har förmånsbil eller inte, för att visa vilka resor de gjort i jobbet och som de borde få ersättning för.

  Vad händer om jag inte har körjournal?

  Körjournaler är ett ganska nött ämne i landets olika rättsinstanser; ofta saknas de eller är i olika grad bristfälliga. Företagsledare som har dispositionsrätt till företagets bilar blir därför i många fall förmånsbeskattade för både bil och drivmedel. Något som de flesta gärna hade klarat sig utan. Men hur ser man då som företagsledare till att slippa förmånsbeskattning?

  Som företagsledare med dispositionsrätt till företagets bilar är det väldigt viktigt att kunna visa att dessa inte använts privat om man vill slippa förmånsbeskattning. Bevisbördan för att visa att bilar inte använts privat i mer än ringa omfattning ligger i sådana här fall på företagsledaren, inte på Skatteverket. För Skatteverket räcker det att företagsledare haft möjlighet att använda bilarna privat i mer än ringa omfattning för att påföra förmånsbeskattning. Som företagsledare ska du kunna bevisa att detta inte skett om du vill slippa förmånsbeskattning.

  Får chefen kolla min körjournal?

  Trafik. Natten till i lördags rasade stora delar av E6:an utanför Stenungsund i ett jordskred. Vägen är nu helt avstängd och trafiken leds om via riksväg 650 över Ucklum. Men Trafikverket vill att tung trafik i stället ska gå via Trollhättan på E45:an.

  Viltolyckor. Hösten är här, så var uppmärksam bakom ratten. Och du som går: Glöm inte reflexer! Under oktober och november ökar antalet skadeanmälningar till försäkringsbolagen om viltolyckor rejält.

  Pension. På onsdag infaller Tjänstepensionens dag. Och denna försäkring är det hög tid att ägna tid åt, oavsett var du befinner dig i arbetslivet.

  Måste man ha körjournal enskild firma?

  Har du tjänstebil är det viktigt att du för körjournal. Här förklarar Per Granqvist på Skatteverket varför du ska föra körjournal, vad den ska innehålla och vad som kan hända om du inte gör detta. Du får också info om förmånsbeskattning och när du kan vara berättigad till ett nedsatt förmånsvärde.

  En körjournal är ett bra sätt att visa hur en arbetsgivares bil används, det vill säga om den bara körs i tjänsten av den anställde eller om den även körs privat. Man antecknar de resor man gör på ett ganska detaljerat sätt.

  Måste jag föra körjournal?

  • mätarställning vid årets början
  • mätarställning vid årets slut.

  Utöver det bör körjournalen även ha följande uppgifter:

  Får kollegor läsa min mail?

  Enligt Europakonventionen om mänskliga rättigheter har var och en rätt till skydd för sin kommunikation och sitt privatliv, vilket även gäller på arbetet eller i egenskap av anställd. Grundregeln för alla företag bör därför vara att låta sina medarbetares e-post vara i fred. För att faktiskt kunna följa detta och undvika situationer där arbetsgivare behöver komma åt sina medarbetares e-post rekommenderas att tydliga rutiner utformas som anger att:

  E-post alltid flyttas från inkorg till relevant arkivering i företagets mappstruktur, CRM-system, ärendehanteringssystem eller likande.

  Kan arbetsgivaren se vad jag gör på telefonen?

  Idag är det flera företag som erbjuder sina anställda förmånen att ha en jobbmobil som de även får använda privat. Men hur privat är egentligen din jobbtelefon? Det är något som tidningen Kollega reder ut.

  Något som många företag erbjuder sina anställda som en förmån är en jobbtelefon, som även får användas privat och likaså brukar detta gälla för jobbdatorn. Vill man däremot köpa mobilskal och andra skydd till telefon och dator brukar man få stå för den kostnaden själv. Men något som man kanske inte tänker på är att arbetsgivaren faktiskt får och kan gå igenom både telefon och dator om de så vill, förutsatt att detta är jobbrelaterat. Fast för en nyfiken arbetsgivare kan just privat och arbetsrelaterat vara något som är svårt att skylla på eftersom att många tänker att eftersom det är företagets IT-utrustning som används så ska de också ha rätten att kolla hur detta används. Eller?

  Får man köra hem med firmabil?

  Warning: preg_match(): Compilation failed: unrecognized character follows \ at offset 24 in /home/mowininf/public_html/components/com_kunena/controller/topic/item/display.php on line 476

  18 aug 2014 08:55 #21 av peter tilling

  Kan jag se om någon läst mitt mail?

  För att kunna visa innehållet behöver vi ditt godkännande. Om du inte fått möjlighet att godkänna kan det bero på ett tillfälligt fel hos oss eller att ett plugin till din webbläsare blockerar vår förfrågan.

  Du kan välja bort alla funktioner där din webbläsares aktivitet kan lagras för att direkt eller indirekt ge dig personligt anpassade annonser.