:

Vilket konto bokföra självrisk?

Innehållsförteckning:

 1. Vilket konto bokföra självrisk?
 2. Hur bokför man ersättning från försäkringsbolag?
 3. Är självrisk momsfri?
 4. Kan man bokföra själv?
 5. När används konto 7691?
 6. Vad bokförs på konto 6590?
 7. Hur bokför man ersättning för skada?
 8. Vad bokförs på konto 7621?
 9. Vad innebär självrisk när man har en försäkring?
 10. Hur fungerar det med självrisk?
 11. Kan man bokföra i efterhand?
 12. Kan man bokföra utan kvitto?
 13. Vad bokförs på konto 7690?
 14. Vad bokförs på konto 6991?
 15. Vad bokförs på 6991?

Vilket konto bokföra självrisk?

Bilverkstaden skickar en faktura på självrisken 1 000 kr plus momsen 2 500 kr, dvs. på totalt 3 500 kr till företaget. Försäkringsbolaget får en faktura på skadan minus självrisken, dvs. på 9 000 kr.

Hur bokför man ersättning från försäkringsbolag?

Försäkringsersättningar innebär oftast att du också betalar en självrisk på det belopp som du får återbetalt. Det kan dock se ut på lite olika sätt, beroende på om du fått ersättningen från försäkringsbolaget i form av en reparation eller likvida medel.

Generellt behöver kostnaden för självrisken också tas upp.

Är självrisk momsfri?

Försäkringsersättning för skador på tillgångar och andra skador orsakade av en redovisningsenhet som utbetalas från en försäkring utgör en skattepliktig och momsfri inkomst i näringsverksamheten.

En redovisningsenhet som har en företagsförsäkring eller liknande försäkring kan få försäkringsersättning vid skador på tillgångar i redovisningsenheten och vid skador på tillgångar hos en tredje part som kräver skadestånd.

Kan man bokföra själv?

Tänk på att det är du som ansvarar för bokföringen! Även om du anlitar någon för att sköta din bokföring är det du som ansvarar för att bokföringen blir riktig. Detta ansvar kan du aldrig lämna ifrån dig. Så ställ krav på din bokförare att han eller hon förklarar om du inte förstår.

Några tips innan du lägger upp din bokföring!

 • Planera din bokföring. Tänk igenom innan hur den ska vara upplagd, så att den passar dina syften bäst.
 • Ta råd. Fråga vänner och bekanta som driver rörelse hur de gör med sina papper och sin bokföring.
 • Enkelhet. Gör din bokföring så enkel som möjligt när du startar upp, särskilt om du är lite osäker på dina kunskaper i bokföring.
 • Om du lämnar bort din bokföring. Sätt in underlagen varje dag i en pärm, där du har en flik för varje dag. Då är det lättare för den som sköter bokföringen att bokföra alla transaktioner på rätt dag.

För din egen skull är det viktigt att du har ordning på dina papper. Varje minut som behöver tas i anspråk för dig eller en redovisningskonsult kostar pengar. Sköter du din bokföring kan du spara pengar och undvika onödigt tidsspill.

När används konto 7691?

 • 1 Kontoklass
 • 2 Kontogrupp
 • 3 7691 Personalrekrytering
 • 4 Bokföringsmässig effekt
 • 5 Bokföringsmässig sammanställning

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Vad bokförs på konto 6590?

We use cookies to collect information on your interaction with our website and combine this with the data you provide us to build a profile so we can show you content tailored to your interests. By accepting, you allow us to collect and process your personal informationas described here.

Hur bokför man ersättning för skada?

En redovisningsenhet kan erhålla skadestånd på grund av sakskador, felaktig rådgivning, driftavbrott och andra händelser som orsakar ekonomisk skada för redovisningsenheten.

Ekonomisk skada kan innebära ett intäktsbortfall, ökade kostnader eller ökad inkomstskatt. En redovisningsenhet som avser att kräva skadestånd av en annan part upprättar ett skriftligt skadeståndskrav som skickas till den andra parten.

Vad bokförs på konto 7621?

Sjukvårdsförsäkring för anställda redovisas normalt under kontogrupp 76 Övriga personalkostnader.

En arbetsgivare kan erbjuda sina anställda en sjukvårdsförsäkring för att få fri sjukvård och specialistvård utan att behöva stå i vårdkö. Försäkringen kan också ge fri sjukvårdsupplysning, vårdplanering, förebyggande insatser och rehabilitering. Den gäller vanligtvis utan självrisk. En sjukvårdsförsäkring tecknas antingen som en gruppsjukvårdsförsäkring eller som en individuell sjukvårdsförsäkring. Den anställde förmånsbeskattas för försäkringen och den skattepliktiga förmånen beräknas till 60 procent av försäkringspremien. 40 procent av en sjukvårdsförsäkring är alltså en skattefri förmån. Arbetsgivaren ska därför dra förmånsskatt från den anställdes lön och lämna korrekta uppgifter på lönespecifikationen. För arbetsgivaren är det en avdragsgill kostnad. Enskilda näringsidkare kan bara teckna en sjukvårdsförsäkring privat.

Vad innebär självrisk när man har en försäkring?

Beloppet på självrisken beror på vilken försäkring du har, till exempel hemförsäkring eller bilförsäkring. I vissa fall påverkas självrisken av de val du gjorde när du tecknade försäkringen. Du kan till exempel ibland få ett lägre pris på försäkringspremien om du valt en högre självrisk, och tvärtom.

Din självrisk finns i ditt försäkringsbrev som du kan hitta på Mina Sidor. Om du har Kivra får du automatiskt dina försäkringsbrev och fakturor upplagda i din digitala brevlåda i Kivra.

Hur fungerar det med självrisk?

Självrisk är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Hur mycket det är beror på vilken försäkring det gäller och vad det är som har hänt.

Kan man bokföra i efterhand?

bokföras senast påföljande arbetsdag och övriga affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske. 

Det finns dock flera möjligheter att senarelägga bokföringen.

Kan man bokföra utan kvitto?

none id="readability-page-1" class="page">

Terminalglasögon bokförs på konto 7690 Övriga personalkostnader eller konto 5480 Arbetskläder och skyddsmaterial.

Vad bokförs på konto 7690?

none id="readability-page-1" class="page">

Terminalglasögon bokförs på konto 7690 Övriga personalkostnader eller konto 5480 Arbetskläder och skyddsmaterial.

Vad bokförs på konto 6991?

Ett begrepp som ofta dyker upp i bokföringssammanhang är avdragsgillt. Men vad är det? Vad betyder avdragsgill? Hur vet jag om något är avdragsgillt eller inte?

När du registrerade ditt företag fick du registrera ett område som företaget är verksamt inom. Det området innebär också att ditt företag fick en s.k. SNI-kod. SNI betyder Svensk NäringsIndelning, och är indelad i olika kategorier och undergrupper. Koden innehåller alltid fem siffror, och den kod ditt företag har skall också ge en bild av vilket område företaget är verksamt inom.

Jag tänkte att vi skall börja med att kika på vad avdragsgillt betyder för att börja svara på den frågan.

Avdragsgilla kostnader betyder att du kan dra av den kostnaden från ditt företags resultat. Att du “drar av” något från ditt resultat innebär i sin tur att du gör mindre i vinst, vilket leder till att du betalar mindre skatt. Kanon, kan man tycka!

Men du kan inte dra av vad som helst från ditt resultat. För att något skall vara avdragsgillt behöver kostnaden vara förenlig med företagets verksamhet. 

Kommer du ihåg SNI-koderna vi pratade om i början av artikeln? 

Just det. SNI-koderna beskriver som vi nämnde vad ditt företag skall syssla med. För att du som företagare skall kunna dra av “rätt” kostnader behöver den typen av kostnad kunna “passa in” i din SNI-kod. Även kostnader som som är nödvändiga för att driva verksamheten får tas upp som avdragsgilla. Det kan vara till exempel kontorshyra, elräkning för lokal och så vidare. 

Vad bokförs på 6991?

Utgifter för avdragsgilla inköp av mindre belopp kan debiteras konto 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla. Utgifter för icke avdragsgilla inköp debiteras konto 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla.