:

Vilken valutakurs ska användas vid bokslut?

Innehållsförteckning:

 1. Vilken valutakurs ska användas vid bokslut?
 2. Vilken valutakurs ska användas?
 3. Hur räknar man ut valutakurs?
 4. Vad är kronan värd i dag?
 5. Hur ska ett bokslut se ut?
 6. Hur bokför jag en kurs?
 7. Hur bokför man valutakursdifferens?
 8. Hur bokför man valutakursvinst?
 9. Hur räknar man ut euro till svenska kronor?
 10. Är valutakursvinster skattepliktiga?
 11. Hur har penningvärdet förändrats?
 12. Hur har kronans värde förändrats?
 13. Kan man göra bokslut själv?
 14. Hur gör man ett bokslut steg för steg?
 15. Är kurser avdragsgilla?

Vilken valutakurs ska användas vid bokslut?

På sidan Sök räntor & valutakurser kan du göra egna sökningar på valutakurser i Riksbankens databas, och välja om du vill få fram dagsnoteringar, månadsgenomsnitt eller årsgenomsnitt.

Vilken valutakurs ska användas?

Ett företag ska presentera alla affärshändelser i en och samma redovisningsvaluta. Transaktioner som är i en annan valuta än redovisningsvalutan måste därför omräknas. Omräkning till redovisningsvalutan ska ske första gången en affärshändelse bokförs. Det är avistakursen som ska användas vid omräkning. Vad som menas med avistakurs förklaras längre ned i detta blogginlägg.

Ett företag ska presentera sina affärshändelser i en och samma valuta. Denna valuta blir då företagets redovisningsvaluta. Det finns bara två valutor som får användas som redovisningsvaluta i svenska företag, nämligen svenska kronor (SEK) och Euro.

Med avistakurs avses den växelkurs som gäller vid köp eller försäljning av utländsk valuta för omedelbar leverans. Det som brukar användas som avistakurs är den genomsnittliga dagskurs som publiceras av Riksbanken eller Europeiska Centralbanken.

Hur räknar man ut valutakurs?

Vad står euron i? Hur mycket dollar får jag för 1000 SEK? Det får du svar på med Valutaomvandlaren. Vår egen valutaomräknare som hjälper dig att snabbt räkna ut hur mycket resevaluta du får för dina pengar just nu. Valutaomvandlaren uppdateras löpande med aktuella växlingskurser på populära valutor som euro, dollar och pund som du enkelt kan hämta ut i våra uttagsautomater eller beställa hem.

Vad är kronan värd i dag?

Svensk Krona (SEK) används som valuta i Sverige. Här kan du enkelt få aktuell växlingskurs genom att konvertera Svensk Krona (SEK) till exempelvis, Euro (EUR), Amerikanska dollar (USD) Brittiska pund (GBP) eller till någon annan av världens alla valutor.

Hur ska ett bokslut se ut?

Ett bokslut är en sammanställning av ett företags bokföring vid en viss tidpunkt. I grunden består bokslutet av en resultaträkning, en balansräkning och vissa tilläggsupplysningar eller noter. Alla företag ska avsluta den löpande bokföringen för varje räkenskapsår med ett bokslut. Vissa företag gör även periodbokslut under räkenskapsåret, t.ex. kvartalsvis eller månadsvis. I denna artikel skriver vi om det bokslut man gör i slutet på räkenskapsåret.

Hur bokför jag en kurs?

En vanlig fråga som vi ofta får är hur utbildning ska bokföras. Då brukar vi börja med att fråga om utbildningen är ok att dra på företaget? Hur vet man egentligen det? Jo, Skatteverket har krav som behöver vara uppfyllda: 

1. Utbildningen har ett samband med den verksamhet som du redan bedriver

Hur bokför man valutakursdifferens?

När du hanterar utgående fakturor i annan valuta än SEK kan det uppstå valutakursdifferenser om valutakursen har ändrats från det att fakturan skapades till det att betalning sker. Dessa differenser måste då bokas som en valutakursvinst eller valutakursförlust, och kopplas till fakturan och betalningen, för att posterna ska lägga sig som stängda i kundreskontran.

Kontrollera att betalningen och fakturan är matchade mot varandra i kundreskontran

Hur bokför man valutakursvinst?

Ett företags fordringar, skulder, avsättningar och kontanter i utländsk valuta ska vid beskattningen värderas till kursen vid beskattningsårets utgång (14 kap. 8 § första stycket IL). Denna värderingsregel gäller inte för finansiella instrument som är lager och som enligt 17 kap. 20 § IL tas upp till det verkliga värdet.

Innebörden av att fordringar, skulder, avsättningar och kontanter i utländsk valuta enligt 14 kap. 8 § IL ska värderas till kursen vid beskattningsårets utgång, är att orealiserade vinster eller förluster som beror på ändrade valutakurser kommer att påverka företagets beskattningsbara resultatet.

Regeln är inte beroende av hur företaget har redovisat posterna i räkenskaperna. Oavsett om företaget har beaktat kursändringar i räkenskaperna eller inte, är det valutakurserna på balansdagen som ska tillämpas vid beskattningen.

Bestämmelsen i 14 kap. 8 § IL har en generell utformning och gäller alla slags fordringar i en näringsverksamhet. Ett företags fordringar kan skattemässigt vara antingen kapitaltillgångar, lagertillgångar, kundfordringar eller liknande tillgångar. Med kapitaltillgångar avses i inkomstslaget näringsverksamhet andra tillgångar än t.ex. lagertillgångar och kundfordringar (25 kap. 3 § IL).

Hur räknar man ut euro till svenska kronor?

Snälla hjälp till med att förbättra översättningen på den här webbplatsen . Det är en maskin som har översatt från engelska och den behöver någon mänsklig rättning.

Denna Euro och Svenska kronor omvandlare är uppdaterad med valutakurser från 16 december 2023.

Är valutakursvinster skattepliktiga?

För dig som funderar på att flytta hem till Sverige finns det en skattefälla som många inte tänker på – det är beskattningen av valutakursvinster.

De flesta känner till att den svenska kapitalinkomstbeskattningen omfattar räntor, utdelningar och kapitalvinster på värdepapper som aktier, fonder och obligationer. Där är skatten 30 procent. Om det går att sälja skattefritt eller om skatten på sådana inkomster är betydligt lägre i det land där man bor är det ofta en bra idé att sälja och betala den lägre skatten innan man flyttar till Sverige.

För tillgångar där du har en långsiktigt sparhorisont är det däremot inte alltid lönsamt att betala in skatten långt i förväg, även skatten är lägre än den svenska. Räkna själv eller hör med din rådgivare om du ska sälja och köpa tillbaka. I Sverige finns det inte några regler om att ”vändningsaffärer” inte räknas, det går alltså att sälja och samma dag köpa tillbaka ett värdepapper.

Svenska passens giltighetstid, möjlighet till provisoriska pass och extrapass, krav på medborgarskapsutredning och eventuella undantag för personlig inställelse. Experter från Polismyndigheten och UD reder ut vad som gäller.  Ett ständigt aktuellt ämne som rör utlandssvenskar är de svenska passen. Långa väntetider för att förnya sitt pass, passens giltighetstid på fem år och kravet på personlig […]

Nu söker vi en ny praktikant till vårt kansli för vårterminen 2024! Vi söker dig som studerar statsvetenskap eller medie- och kommunikation. Det är en stor fördel om du har kunskap om och intresse för politik och politiskt beslutfattande, och du behöver vara bra på att uttrycka dig och ha fallenhet för det skrivna ordet. […]

Rimligt att exkludera partner samt ogifta barn under 18 år till svenska medborgare från kravet på kunskaper i svenska och samhällskunskap för att beviljas permanent uppehållstillstånd. Det menar Svenskar i Världen i ett remissyttrande till justitiedepartementet.    Regeringen beslutade den 22 juni 2022 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag som innebär att […]

Vem bär ansvaret att hämta pensionsuppgifter i andra länder om man har bott utomlands men vill pensionera sig i Sverige? Stämmer det att ens pension sänks när man gifter sig, och vad sker med pensionen om ens partner går bort? Och kommer den borttagna garantipensionen tillbaka för pensionärer bosatta utomlands? På denna Livefika gästas vi av en […]

Kan mitt barn, som aldrig varit skriven i Sverige, skaffa BankID? Får jag ta lån i en svensk bank för renovering av sommarstugan trots att jag är utskriven? Kan jag ha ett investeringssparkonto om jag bor i USA? På denna Livefika, som är exklusiv för medlemmar och partner, kan du ställa dina bankrelaterade frågor direkt till experter från SEB.  Bankernas verksamhet regleras av ett […]

Hur har penningvärdet förändrats?

Inflation och deflation, vad är det och vad innebär det för min privatekonomi? I den här bloggen reder vi ut begreppen.

Inflation

Hur har kronans värde förändrats?

Prisomräknaren baserar sig på statistiken för SCB:s Konsumentprisindex (KPI). Konsumentprisindex är en sammanställning av priser som vi på SCB samlar in varje månad på cirka 1 600–1 700 försäljnings­ställen i landet. Dessa priser representerar vad den enskilde konsumenten faktiskt betalar och därför ingår även moms och eventuella rabatter.

Kan man göra bokslut själv?

på högst tre miljoner kronor får upprätta ett förenklat årsbokslut enligt det så kallade K1-regelverket. Om omsättningen är högre måste du upprätta ett vanligt årsbokslut.

Hur gör man ett bokslut steg för steg?

 • Betala och fakturera allt som har med året att göra
 • Bokför allt som har med året att göra, inbetalningar och utbetalningar och eventuella andra saker som ännu inte bokförts

Vad som behövs göras i bokslutet beror på verksamheten och dess bokföring. En balansrapport är en väldigt bra utgångspunkt för bokslutsarbetet.

Att ha koll på och förstå dessa saldon är en viktig del i bokslutet.

Är kurser avdragsgilla?

 • har ett samband med den verksamhet som du redan bedriver och
 • den medför att din verksamhet har nytta av dina nya kunskaper.

Du får inte avdrag för en utbildning som utökar din verksamhet eller som är en förutsättning för att kunna starta en verksamhet.