:

Kan man bli återbetalningsskyldig om man säger upp sig?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man bli återbetalningsskyldig om man säger upp sig?
 2. Vad gäller när en anställd säger upp sig?
 3. Hur mycket skadestånd vid uppsägning?
 4. Måste man jobba efter uppsägning?
 5. Hur lång tid är man återbetalningsskyldig?
 6. Vad händer med mina sparade semesterdagar vid uppsägning?
 7. Vad ska man tänka på när man säger upp sig?
 8. Har man rätt till a-kassa om man säger upp sig själv?
 9. Hur mycket kostar det att sparka en anställd?
 10. Hur mycket kostar en uppsägning?
 11. Kan man sjukskriva sig under sin uppsägningstid?
 12. Får man jobba på annat jobb under uppsägning?
 13. När har man rätt till återbetalning?
 14. Hur mycket får man tjäna utan att bli återbetalningsskyldig?
 15. Vad händer med semesterdagar som inte tas ut vid uppsägning?

Kan man bli återbetalningsskyldig om man säger upp sig?

Hej! Jag sa upp mig under föräldraledigheten och blir nu återbetalningsskyldig enligt min arbetsgivare för det belopp som blir över av föräldrapenningen efter att jag fått min semesterersättning. Det är för att föräldrapenningen dras i efterhand och jag inte fått någon lön den sista månaden då jag inte är anställd längre. Det känns konstigt att vara tvungen att betala tillbaka pengar till arbetsgivaren för att man varit föräldraledig, stämmer det att det går till så? Jag har ju föräldrapenningen så jag får ju pengar från fk men min föräldrapenning är ju precis så att vi brukar klara oss och det här hade jag faktiskt inte alls räknat med..

Vad gäller när en anställd säger upp sig?

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) har en anställd en månads uppsägningstid. Det går att avtala om längre uppsägningstid. Kollektivavtal har till exempel ofta längre uppsägningstid beroende på ålder och anställningstid, ofta tre månader. Längre uppsägningstider än dessa kan vara oskäliga avtalsvillkor. Om den anställda slutar utan hänsyn till uppsägningstiden kan hen bli skadeståndsskyldig.

Hur mycket skadestånd vid uppsägning?

De flesta uppsägningar har och företagsledningen har förhandlat med fackklubben före uppsägningarna och har då ingen skyldighet att betala något avgångsvederlag.

Unionens fackklubbar och ombudsmän förhandlar ändå varje år fram avgångsvederlag åt många medlemmar som blir uppsagda.

Måste man jobba efter uppsägning?

Jag är anställd på ett Coop-­lager men just nu är jag föräldra­ledig. Tanken är att jag ska komma tillbaka och börja jobba nästa vecka. Jag kontaktade min arbetsgivare i dag och sa upp mig eftersom jag har fått ett nytt jobb.

Den nya arbets­givaren vill att jag börjar så snart som möjligt. Jag vet att kollegan som vikarierar för mig gärna vill fortsätta på tjänsten. Jag har en månads uppsägningstid, men finns det någon möjlighet för mig att kunna sluta tidigare? /Tobias 

På din arbetsplats finns ett kollektivavtal tecknat avseende Lager- och terminalpersonal samt chaufförer. Du har en skyldighet att arbeta din uppsägningstid, men i kollektivavtalet regleras att om man säger upp sig själv och det finns en lämplig ersättare så kan man sluta sin anställning tidigare, om man kommer överens om det. Kontakta din fackklubb om du behöver stöd i samtalet med arbetsgivaren om detta. /Anneli, facklig rådgivare

Nichlas Rasmussen blev svårt nackskadad på Icas lager. Efter en lång kamp med stöd av facket har han nu fått rätt till ersättning värd fem miljoner kronor.

– En stor sten har fallit från mina axlar, säger han.

Sjukersättning och livränta ger Nichlas Rasmussen nära fem miljoner kronor i ersättning för nackskadan han drabbas av på Icas lager 2017. Bild: Privat / Shutterstock

Att fortsätta arbeta med lagerplock var uteslutet. I stället fick han prova på olika administrativa uppgifter medan han var sjukskriven på halvtid: truckverkstaden, expeditionskontrollen, säkerhetsavdelningen. I dag arbetar han på avdelningen för verksamhetsstöd, där han bland annat assisterar gruppchefer och driver projekt. Fortfarande på halvtid.

– Min arbetsgivare Ica har varit jättebra och låtit mig jobba efter mina förutsättningar, säger Nichlas Rasmussen.

Arbetsskadeförsäkring via Afa försäkringIngår i kollektivavtalet och ger bland annat ersättning vid olycksfall på jobbet.

Från Försäkringskassan kan du få tre typer av ersättning

 • Sjukpenning. Betalas ut när du inte kan jobba för att du är sjuk. Ger cirka 80 procent av din inkomst upp till ett tak. Efter 180 dagar prövas din arbetsförmåga mot ”normalt förekommande arbeten” på arbetsmarknaden. Det kan innebära att du inte längre får sjukpenning.
 • Men trots det, och trots att läkare beskrev Nichlas situation, ansåg Försäkringskassans handläggare efter en tid att han inte längre behövde vara sjukskriven.

  De avslog också hans ansökan om sjukersättning (förtidspension) trots intyg om att han kommer att få leva med besvären resten av livet. Myndigheten hävdade att det fanns arbeten som han skulle kunna klara att utföra på heltid.

  ­– Förra hösten var jag utförsäkrad och tvingades gå på a-kassa på den halvtid jag inte orkade jobba.

  Ombudet Tom Aspengren hjälpte Nichlas att överklaga avslagsbeslutet i domstol – ända upp till Högsta förvaltningsdomstolen.

  I väntan på att ärendet skulle prövas där skickade de in en ny ansökan. Då gav Försäkringskassan med sig. Plötsligt fick Nichlas Rasmussen rätt till både sjukersättning och livränta på halvtid ända fram tills han går i pension. Enligt Tom Aspengren är ersättningen värd 4,8 miljoner kronor. Nichlas är glad och lättad.

  – En stor sten har fallit från mina axlar. Jag får 21 000 kronor varje månad. Jag slipper stressen över att inte kunna försörja mig.

  Nichlas känner stor tacksamhet mot dem som funnits runt honom i hans kamp: skyddsombudet, fackklubben, ombudsmannen, juristen, arbetsgivaren. Och så klart familjen.

  – Min sambo och min son har fått dra ett tungt lass när mitt humör svängt med alla motgångar. Nu kan jag äntligen andas ut.

  Olyckan som gav Nichlas Rasmussen en livslång nackskada ska inte kunna ske igen. Efter händelsen har Ica monterat skyddsnät som ska förhindra att människor träffas av fallande kollin på fryslagret i Helsingborg. På övriga lager finns andra typer av skydd.

  En lagändring hade troligen avgörande betydelse för att Försäkringskassan till slut ändrade sin bedömning av Nichlas Rasmussens fall.

  Sedan hösten 2022 måste Försäkringskassan vid sitt avslagsbeslut precisera vilken typ av arbete personen skulle kunna klara av. I Nichlas fall ansåg myndigheten att han kunde arbeta heltid som parkeringsvakt. Det tyckte inte hans juridiska ombud Tom Aspengren vid LO-TCO Rättsskydd.

  Gå flera mil bland hala isfläckar och våldsbenägna felparkerare? Helt uteslutet för någon med svåra smärtor och skör nacke, argumenterade juristen med stöd av läkare. 

  K-rauta läggs ner och hundratals anställda berörs, men företaget får ändå godkänt av facket. ”Det är naturligtvis jättetråkigt, men arbetsgivaren har skött det snyggt” säger en ombudsman på Handels.

  Det finskägda byggvaruhuset K-Rauta ska avsluta sin verksamhet i Sverige. Ägarenkoncernen Kesko har beslutat att all verksamhet framöver ska bedrivas under varuhuset K-byggs flagg.

  Det betyder att sju av de sammanlagt 16 K-Rauta-varuhusen kommer att slå igen. Övriga nio varuhus ska förvandlas till K-bygg-butiker.

  Omstruktureringen, som kommer ske successivt under 2024, påverkar cirka 200–300 anställda. De lokala förhandlingarna om vilka som kommer att sägas upp respektive omplaceras är ännu inte avslutade.

  Hittills har dock företaget visat att man tar situationen och de anställdas oro på allvar, konstaterar Jens Lindström, ombudsman på Handels förhandlingsenhet:

  – Om man jämför med till exempel H&M så är det stor skillnad. Kesko Sverige har gjort en riskbedömning och har tidsplaneringen klar, säger han.

  Ledningen har också förutsett att svåra samtal kommer behöva hållas och förberett sig på det genom att utbilda butikscheferna.

  – Det är en insats som visar på en genomtänkt strategi. I stället för att folk ska gå oroliga med sina frågor och funderingar, så försöker företaget förbereda både butikscheferna och de anställda, säger Jens Lindström.

  Han får medhåll av Maria Dahl, ombudsman på Handels i Växjö, en av de sju orter där K-Rauta-varuhuset läggs ned:

  Automatiserat behöver inte betyda enformigt och ensamt. Ett besök på Onemeds lager i Göteborg visar att det finns knappar att trycka på för att minska stressen och öka arbetsglädjen.

  Hur lång tid är man återbetalningsskyldig?

  Det kan hända att en mottagare under innevarande år blir skyldig att betala tillbaka ersättning som felaktigt har betalats ut. Det kan t.ex. avse för mycket utbetalad lön. I samband med återkravet ska utbetalaren rätta arbetsgivardeklarationen (individuppgiften) för den eller de månader som återkravet avser (26 kap. 40 § SFL). Detta innebär att personen får korrekta uppgifter förifyllda i sin deklaration som sedan ligger till grund för personens beskattning.

  Vad händer med mina sparade semesterdagar vid uppsägning?

  Det finns tre situationer när du med stöd av semesterlagen kan betala ut semesterdagar i pengar:

 • Om arbetsgivaren inte kunnat förlägga semestern under semesteråret. Det kan till exempel bero på att arbetstagaren varit sjuk hela året. Då kan betalda semesterdagar betalas ut, men enbart de dagar som tillsammans med nya intjänade dagar överstiger tjugofem betalda semesterdagar.
 • Om arbetstagaren avslutar sin anställning. Innestående semester betalas då ut som semesterersättning efter det att anställningen upphört. Semestern kan också betalas ut i pengar om det gäller en tidsbegränsad anställning som pågår mindre än tre månader.
 • Vad ska man tänka på när man säger upp sig?

  De allra flesta tycker nog att det känns lite jobbigt att säga upp sig, ofta för att man helt enkelt inte vill göra arbetsgivaren besviken. För många grundar sig oron i att relationen till arbetsgivaren ska skadas, och hur man ska kunna gå vidare med goda referenser i ryggen. 

  Och visst är det viktigt att tänka på referenser och att arbetsgivaren du planerar att lämna kan vara någon du vill ska rekommendera dig i framtiden. Kom dock ihåg att referenserna inte kommer att fälla avgörandet när du söker jobb i framtiden. Referenstagningen kommer ganska sent i processen vilket gör att arbetsgivaren i det läget redan träffat dig och bildat sig en uppfattning av dig och dina kompetenser. Med det sagt är det dock alltid viktigt att försöka lämna en arbetsgivare med så goda relationer som möjligt, du vet aldrig när era vägar kommer att korsas igen.

  Ha också i åtanke att du inte är skyldig din arbetsgivare att stanna på arbetsplatsen för resten av ditt liv. Att du vill utvecklas i karriären, höja din lön eller helt enkelt testa dina vingar någon annanstans är ingenting konstigt. Chefen är också människa, och har sannolikt själv bytt jobb både en och två gånger i sin karriär. Självklart kan chefen bli besviken över att du säger upp dig, men du ska aldrig ha dåligt samvete över att fatta ett beslut som rör din karriär och din utveckling.

  Har man rätt till a-kassa om man säger upp sig själv?

  Om man säger upp sig blir man oftast avstängd 45 ersättningsdagar, vilket motsvarar 9 veckor om man är arbetslös på heltid. Detsamma gäller om man väljer att avsluta ett arbetsmarknadspolitiskt program utan giltig anledning. Som mest kan fem avstängningsdagar per vecka räknas av.

  När man har varit arbetslös och avstängd i 45 dagar, ska man klara av två obligatoriska karensdagar innan ersättning kan börja att betalas ut. Varken de 45 avstängningsdagarna eller de 2 karensdagarna dras av från den 300 dagar långa ersättningsperioden.

  Avstängningsdagarna är en sanktion som ska vara kännbar. Därför räknas exempelvis inte dagar som man får ersättning från någon annan eller dagar som man inte varit arbetslös av från avstängningsperioden, exempelvis semester, föräldraledighet, sjukdom eller om man inte varit inskriven hos arbetsförmedlingen.

  Hur mycket kostar det att sparka en anställd?

  Om du säger upp en anställd så gäller alltid minst en månads uppsägningstid. Uppsägningstiden kan vara längre, beroende på hur länge personen varit anställd i ditt företag eller vad som står i kollektivavtalet

  . Om det inte finns något kollektivavtal så gäller Lagen om anställningsskydd (LAS). 

  Innan du kan säga upp någon på grund av arbetsbrist måste du undersöka möjligheten att omplacera den anställda. Omplaceringen ska vara en ledig tjänst som behöver tillsättas inom företaget. Den anställda måste ha tillräckliga kvalifikationer för att kunna utföra arbetet på den nya tjänsten. Med tillräckliga kvalifikationer avses minimikravet vid en nyanställning. Som arbetsgivare måste du således acceptera den upplärningstid som skulle ha gällt vid en nyanställning på jobbet i fråga.

  Du är alltså inte skyldig att skapa nya arbetsuppgifter eller inrätta en ny tjänst.

  Hur mycket kostar en uppsägning?

  Om du av någon anledning vill sluta på din arbetsplats, bör du först bestämma dig för vid vilken tidpunkt du vill sluta. När du har kommit fram till vilket datum som passar bäst, kanske beroende på när du ska börja på ett nytt jobb, behöver du undersöka vilken du har.

  Uppsägningstiden kan vara olika beroende på om det finns eller inte, vad som står i ditt och vilken anställningsform du har.  

  När du vet hur lång du har och har bestämt vilken dag du vill att anställningen ska upphöra, säger du upp dig så många månader som din uppsägningstid är innan du ska sluta. Beroende på vilken relation du har till din arbetsgivare kan det ligga nära till hands att ni tar uppsägningen i ett samtal. Förklara varför du säger upp dig, om du vill, och bekräfta sedan uppsägningen skriftligen, exempelvis via mejl.

  Kan man sjukskriva sig under sin uppsägningstid?

  Att bli uppsagd under sjukskrivning kan upplevas som både snopet och högst oroande. En uppsägning när du dessutom är sjuk kan ställa till det i livet på flera plan, men du har rättigheter och det finns möjligheter.

  I den här artikeln får du veta mer om giltiga anledningar till uppsägning under en sjukskrivning och tips på hur du kan gå vidare i livet om du blir drabbad.

  Får man jobba på annat jobb under uppsägning?

  Oavsett om det är du eller arbetsgivaren som har avslutat anställningen och oavsett anledningen så har du som anställd en uppsägningstid från det att du meddelar eller meddelas att din anställning upphör. Hur lång tid beror på lag, kollektivavtal och anställningsavtal samt slutligen på förhandlingen mellan dig och din motpart i samband med att anställningen avslutas.

  Uppsägningstiden börjar löpa i samband med att den anställde mottager besked om uppsägning. Ett besked om uppsägning ska vara skriftligt, ges personligen och innehålla viss information t.ex. hur den anställde kan överklaga uppsägningsbeslutet. I det fall en arbetsgivare inte har möjlighet att överräcka uppsägningsbeskedet personligen kan beskedet skickas per rekommenderad post varvid uppsägningstiden börjar gälla tio dagar från det att brevet kunde hämtas ut i det fall ingen hämtar ut det. Skulle uppsägningsbeskedet vara bristfälligt utformat kan det få till följd att uppsägningstiden inte anses ha påbörjats, dvs att anställningen fortgår, samt även leda till att arbetsgivaren blir skyldig att betala skadestånd till arbetstagaren.

  När har man rätt till återbetalning?

  Hur dina rättigheter ser ut beror på vilken typ av kort du betalade köpet med.

  Du har ett starkare skydd när du betalar med ett kreditkort. Ett kreditkort är ett kort där du i slutet av månaden får en räkning på alla köp du har gjort med kortet.

  Hur mycket får man tjäna utan att bli återbetalningsskyldig?

  Din inkomst när du jobbar extra påverkar ditt studiemedel. Du får inte jobba hur mycket som helst och samtidigt få studiebidrag och studielån. Hur mycket du får tjäna kallas för fribelopp, och fribeloppet är olika stort beroende på om du studerar på hel- eller halvfart och hur många poäng du tar under en termin. Vårt tips är att du håller koll på hur stort ditt fribelopp är när du planerar hur mycket du ska jobba. Fribeloppet är beräknat per halvår (termin).

  Vad händer med semesterdagar som inte tas ut vid uppsägning?

  Om du har fått din semester beviljad och säger upp dig eller blir uppsagd, har du alltid rätt att ta ut semester under din uppsägningstid. Om semestern inte har blivit beviljad vid uppsägningen får du normalt inte ta ut semester under uppsägningstiden – om inte din arbetsgivare godkänner det. 

  Enligt semesterlagen har du rätt till minst fyra sammanhängande veckors semester mellan juni och augusti. Det gör att om din uppsägningstid omfattar den perioden kan du ändå ha rätt att vara ledig. Det är däremot viktigt att du har en dialog med både din nuvarande och framtida arbetsgivare om hur ni löser sommarledigheten.