:

Vad kan man göra för avdrag på en skogsfastighet?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kan man göra för avdrag på en skogsfastighet?
 2. Hur mycket får man dra med ATV?
 3. Får man köra fyrhjuling på skogsväg?
 4. Vad kan man dra av på jordbruksfastighet?
 5. Är fyrhjuling avdragsgill?
 6. Hur mycket är 30 hektar skog värd?
 7. Vad innebär Traktorregistrerad fyrhjuling?
 8. Får man köra fyrhjuling på privat mark?
 9. Får man köra cross på skogsvägar?
 10. Får man dra rot på jordbruksfastighet?
 11. Vad räknas fyrhjuling som?
 12. Vad gäller för Traktorregistrerad fyrhjuling?
 13. Vad får man för 1 hektar skog?
 14. Hur mycket är 5 hektar skog värd?
 15. Måste en fyrhjuling vara registrerad?

Vad kan man göra för avdrag på en skogsfastighet?

Vi börjar med ett exempel. Säg att du köper ett rent skogsskifte utan annan mark eller byggnader för 100 000 kr. Skiftet är slutavverkat och det finns inte en pinne kvar.

Ett alternativ vore att du istället köper ett lika stort skogsskifte med avverkningsbar skog på. Låt oss säga att det skulle kosta 1 000 000 kr. Direkt efter köpet avverkar du allt och får in 900 000 kr. Netto har även detta kalhygge kostat 100 000 kr.

Hur mycket får man dra med ATV?

Det finns några olika registreringsformer på dagens ATV. De vanligaste registreringsformerna som säljs idag är traktor eller vägregistrerade tack vare de mångsidiga användningsområdena. För att veta vilken typ av körkort för ATV som du behöver måste vi först titta på de olika registreringsformerna som finns.

Får man köra fyrhjuling på skogsväg?

En fyrhjuling kan vara av olika fordonstyp, beroende på vad den är registrerad som. De vanligaste typerna av fordonsslag är:

Vad kan man dra av på jordbruksfastighet?

Utgifter för reparationer och underhåll av byggnad som ingår i näringsverksamheten och markanläggning får dras av omedelbart. Däremot ska utgifter för förbättringar, till exempel ny-, till- och ombyggnad läggas till avskrivningsunderlaget och dras av genom årliga värdeminskningsavdrag.

En privatbostad där ägaren eller närstående bor, ingår inte i näringsverksamheten. Privatbostaden ingår i inkomstslaget kapital. Skuldräntor som avser privatbostad får inte dras av i näringsverksamheten. Avdrag görs i kapital. Om lantbruks­enheten är belånad och det inte kan utredas hur stor del av utgiftsräntor och skulder som hör till privatbostad respektive näringsverksamheten ska en skälig fördelning av skulder och räntor göras.

Är fyrhjuling avdragsgill?

Magnus Christiansson och Kristian Wedel tror på en viss avmattning, men att utvecklingen på skogspriserna därefter fortsätter. Foto: Simon Henriksson

Hur mycket är 30 hektar skog värd?

Magnus Christiansson och Kristian Wedel tror på en viss avmattning, men att utvecklingen på skogspriserna därefter fortsätter. Foto: Simon Henriksson

Vad innebär Traktorregistrerad fyrhjuling?

En fyrhjuling kan vara av olika fordonstyp, beroende på vad den är registrerad som. De vanligaste typerna av fordonsslag är:

Får man köra fyrhjuling på privat mark?

Generellt är all körning på barmark i terräng med fyrhjulingar förbjuden. Men med en terräng- eller traktorregistrerad ATV får du köra på enskild väg, på inhägnat område och på din egen mark för att bruka den. Du får även korsa allmänna vägar i 20km/h för att ta dig till och från dina egna ägor. 

Om din ATV är terrängregistrerad krävs ett förarbevis. För att få det krävs det att:

 • du fyllt 16 år
 • du gått en utbildning hos en godkänd utbildare
 • du har gjort ett godkänt kunskapsprov.

Har du haft ett körkort före den 1 januari 2000 (även om det återkallats senare) behöver du inget förarbevis. 

Får man köra cross på skogsvägar?

All naturmark utanför vägar, till exempel skogsmark, kalfjäll, våtmarker, stränder, hedar, parker, åkrar och ängar räknas som terräng. Det gäller även stigar, vandringsleder, motionsspår och leder eller som skapats i terrängen vid till exempel skogsbruk. Det behövs inga förbudsskyltar för att förbudet mot terrängkörning ska gälla. 

Får man dra rot på jordbruksfastighet?

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för ett utvidgat ROT-avdrag som också omfattar mindre, passiva jordbruksfastigheter och tillkännager detta för regeringen.

Vad räknas fyrhjuling som?

Med över 10 år i branschen har vi på ATV Huset stött på nästan alla frågor och funderingar som du som kund kan ha innan ett ATV Köp. Idag finns det många olika märken och modeller att välja på och det är inte alltid lätt att veta vilken som passar ens behov. På ATV Huset har vi lång erfarenhet av att sälja fyrhjulingar och vi hjälper dig hela vägen med ditt ATV köp! Kontakta oss idag om du har några frågor så hjälper vi dig!

Vad gäller för Traktorregistrerad fyrhjuling?

En fyrhjuling kan vara av olika fordonstyp, beroende på vad den är registrerad som. De vanligaste typerna av fordonsslag är:

Vad får man för 1 hektar skog?

Snittpriserna på skogsmark ökade efter två års nedgång något under 2014. Det visar ny statistik från LRF Konsult. Det är ortsbor i kommunen som gör flest affärer, och ungefär 60 procent av affärerna är tillköp till befintligt innehav.

Birgitta Löthman, mäklare i Skogssällskapet, menar att intresserade grannar kan få priset att skjuta i höjden rejält, samtidigt som en annan fastighet med liknande egenskaper kan vara svårsåld om det inte finns intresse från grannar.

Hur mycket är 5 hektar skog värd?

Procentuellt var uppgången störst i södra Sverige där priset steg med 13,8 procent till 817 kronor per skogskubikmeter, enligt beräkningar från Ludvig & Co.

 I mellersta landsdelen steg priserna på skogsmark med 9,4 procent vilket innebar 540 kronor skogskubikmetern. I norra Sverige steg priserna 10 procent till 333 kronor per skogskubikmeter.

Måste en fyrhjuling vara registrerad?

Intresset för fyrhjulingar ökar och tyvärr också olyckorna. Reglerna kan tyckas lite krångliga, eftersom fyrhjulingar delas in i en rad olika fordonsslag beroende på vad de ska användas till.

En fyrhjuling kan vara en terränghjuling, fyrhjulig motorcykel, traktor, fyrhjulig moped eller ett motorredskap. Beroende på hur fyrhjulingen är registrerad gäller olika regler. Om du funderar på att skaffa en fyrhjuling ska du alltså börja med att tänka på vad du ska använda den till. Gemensamt är krav på skyddshjälm, förarbehörighet och viss ålder (15 år), samt att det normalt är förbjudet att köra fyrhjuling i terräng. Så fort fyrhjulingen ska användas utanför inhägnat järnvägs-, fabriks- eller tävlingsområde ska den vara registrerad. Din egen mark gäller inte som inhägnat område!