:

Vad händer med Sectra?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer med Sectra?
 2. Är det bra med aktiesplit?
 3. Vad händer med mina aktier vid en split?
 4. När splittar man en aktie?
 5. Vem äger Sectra?
 6. Hur är det att jobba på Sectra?
 7. Hur mycket som ska betalas för varje aktie?
 8. Har Investor gjort en split?
 9. Vem får mina aktier om jag dör?
 10. Kan jag sälja mina aktier till vem jag vill?
 11. Hur länge ska man ha en aktie för att få utdelning?
 12. När ska man sälja en aktie som går dåligt?
 13. Vad betyder Sectra?
 14. Kan en svensk jobba i Schweiz?
 15. Får man jobba extra när man har ett heltidsjobb?
 16. When did Sectra share split?
 17. Where is Sectra based?
 18. What is shareholding in Sectra?
 19. What is included in the Sectra contract?
 20. When did Sectra share split?
 21. Where is Sectra based?
 22. What is shareholding in Sectra?
 23. What is included in the Sectra contract?

Vad händer med Sectra?

Sectra levererar medicinsk utbildningsplattform till italienskt simulationscenter för förbättrad utbildning

Linköping – 14 september, 2023 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://sectra.com/) (STO: SECT B) har signerat ett kontrakt med italienska simulationscentret SIMNOVA. Centret kommer att integrera Sectras medicinska utbildningsplattform, Sectra Education Portal, i sin simuleringsbaserade utbildning vilken återskapar den kliniska processen från start till mål. Detta kommer i sin tur att förbättra studenternas inlärningsprocess, eftersom det ger dem möjlighet att träna och utveckla sina färdigheter i en säker miljö.

Är det bra med aktiesplit?

En aktiesplit är vad som händer när ett noterat företag splittar sina utstående aktier, vilket resulterar i fler aktier. Företagets marknadsvärde och värdet på varje aktieinnehavares investering förblir samma under en aktiesplit, men värdet på varje aktie reduceras samtidigt som antalet aktier ökar.

Syftet med en aktiesplit är att locka nya investerare så att man kan öka marknadsandelar på medellång till lång sikt. När ett företag splittar sina aktier – eller till och med när de tillkännager att det finns en plan på att göra det – orsakas ofta volatilitet i aktiepriset. Många investerare ser en aktiesplit som ett tecken på att ett företag fungerar bra, vilket kan göra att aktievärdet ökar på grund av investeraroptimism. Även traders kan se aktiespliten som positiv eftersom den kan skapa marknadsvolatilitet, vilket leder till fler handelsmöjligheter.

Du äger tio aktier i ett företag, där varje aktie värderad till 100 kr innan en aktiesplit på 2:1. Detta ger dig ett värde på 1 000 kr i aktier. Efter splitten äger du 20 aktier, där varje aktie är värd 50 kr (100 kr ÷ 2). Dina totala investering förblir samma på 1 000 kr.

En omvänd aktiesplit är när ett företag vill minska antalet utestående aktier och öka dess aktiepris. Vissa aktiebörser har ett minsta aktievärde, så företag kan göra en omvänd aktiesplit för att undvika att avnoteras från den börsen. Företag kan även göra en omvänd split för att framstå som mer värdefulla för potentiella investerare, där en aktie med högre värde kan komma att förbättra sentimentet. Men för vissa investerare kan en omvänd aktiesplit vara ett tecken på att ett företag inte fungerar bra och det kan därför verka avskräckande.

Precis som med en vanlig aktiesplit kan en omvänd aktiesplit trigga volatilitet och därmed skapa spännande förhållanden, vilket gör att traders kan hitta större möjligheter.

Vad händer med mina aktier vid en split?

En split, vars namn kommer från engelskans “split” som betyder dela, innebär att ett bolag delar upp en aktie i flera delar. Anledningen till varför man gör detta är för att få ner priset på varje enskild aktie.

Trots att priset på varje aktie sjunker kommer inte bolagets värde, eller värdet på aktieägarnas innehav, att påverkas då antalet aktier blir fler.

Om ett bolag vill halvera priset på sin aktie vill de dela upp varje aktie i två delar. Detta blir då en split på 2 och kommer anges på följande sätt 2:1. Där den första siffran står för hur många nya aktier du får för en 1 gammal.

Det finns lite olika anledningar att göra en split men det vanligaste är att bolaget vill göra sin aktie mer hanterbar och attraktiv för investerare. Ett högt pris på en aktie kan leda till att den är svårhandlad och bolag gör det därför oftast lättare för sina investerare att minska priset på aktien.

En hög omsättning på en aktie är något positivt, detta leder oftast till en mer rättvisande värdering. När priset på en aktie är lägre medför detta att fler investerare kan handla aktien och omsättningen stiger.

Det är t.ex. inte många småsparare som kan handla aktier som potentiellt kostar flera tusen kronor. Det blir då lättare och mer hanterbart för småsparare att handla aktien om priset på aktien ligger omkring 100 kronor.

När splittar man en aktie?

En aktiesplit är ett sätt för bolaget att styra aktiekursen till önskat intervall utan att det totala börsvärdet förändras. 

Antingen så ökar eller minskar man antalet aktier, samtidigt som kvotvärdet och aktiekursen justeras i motsvarande utsträckning så att börsvärdet är lika stort före som efter en split. En kosmetisk åtgärd skulle man kunna kalla det. 

Jämför gärna med en tårta som delas i dubbelt så många delar men som fortfarande är lika stor.Uppdelning av aktier är det officiella begreppet för en split.

Vem äger Sectra?

Sectra är en av världens ledande leverantörer av IT-system för hantering av medicinska bilder och patientinformation, och det var i Sverige som vår resa inom medicinsk bildhantering började 1989. I dag använder fler än 2 000 vårdgivare världen över – inklusive en majoritet av Sveriges regioner och privata aktörer inom diagnostik – våra system och tjänster.

Kombinationen en stark produktportfölj med en kunnig och passionerad lokal organisation, är det som bygger vår långsiktiga framgång. Från Sectras huvudkontor i Linköping erbjuder vi dig som kund dygnet-runt-support, men också proaktiv systemövervakning. Med vår specialiserade supportorganisation är ditt Sectra-system alltid i trygga händer.

Hur är det att jobba på Sectra?

Jag upplever att Tech Talents sticker ut från andra konsultbolag genom att erbjuda kundspecifika uppdrag. Det är väldigt viktigt för mig att få vara med och välja mitt jobb och mitt uppdrag! 

Julia Jobson är en av våra konsulter som jobbar på Sectra som software developer. Hon tog examen i somras från Linköpings Universitet där hon läst Teknisk Fysik och Elektroteknik. Julia kom i kontakt med Tech Talents genom vår karriäragentur när Mikael Kron kontaktade henne som potentiell kandidat och lockades av Tech Talents kundsamarbeten.

Hur mycket som ska betalas för varje aktie?

Ett aktiebolag bildas av en eller flera stiftare. Stiftarna ska börja med att upprätta ett utkast till en stiftelseurkund. I den ska anges t.ex. hur mycket som ska betalas för varje aktie (teckningskursen) samt namn och personuppgifter på styrelsen och revisorn framgå. Stiftelseurkunden ska också innehålla en bolagsordning.

Har Investor gjort en split?

 • Investor aktiesplit
 • Datum för Investors aktiesplit
  • Bekräftade datum
 • Vad är en aktiesplit?
  • Exempel på aktiesplit
  • Bolag utan aktiesplit
 • Fler har råd med Investor
 • Detaljer

Nu pratas det om att bolaget med stor sannolikhet snart kommer att göra en aktiesplit som innebär att både aktiekursen och utdelningarna därefter blir en fjärdedel av vad de är idag. Detta leder dock naturligt till en del frågor — vad är egentligen en aktiesplit, och hur påverkar det mig som aktieägare?

Den som äger aktier idag kan vara lugn; det enda som händer är att du morgonen efter splitten genomförs har fyra gånger så många Investor i din aktieportfölj.

Den som inte äger några aktier kan faktiskt också vara lugn, för efter splitten är det billigare än någonsin att köpa sig en av Sveriges mest älskade aktier.

Vem får mina aktier om jag dör?

AF (aktie- och fonddepå) -  Kapitalet tillfaller dödsboet och dödsbodelägarna. Dödsbodelägare får välja om eventuella värdepapper på kontot ska säljas eller flyttas.

  ISK (investeringssparkonto) - Kapitalet tillfaller dödsboet och dödsbodelägarna. Dödsbodelägare får välja om eventuella värdepapper på kontot ska säljas eller flyttas.

Kan jag sälja mina aktier till vem jag vill?

Vad händer om en delägare vill sälja sina aktier? Eller om han eller hon skiljer sig? Har ni kommit överens om hur ni gör om någon vill driva en sidoverksamhet med ungefär samma inriktning? Och om en delägare går bort – vad händer då med bolaget? Med rätt avtal kan ni se till att ni är överens och slipper konflikter och eventuella tvister i framtiden. Här är sju situationer där ni vinner på att vara överens.

Hur länge ska man ha en aktie för att få utdelning?

Ett bolag strävar efter att ha optimal balans när det kommer till kapital - varken för mycket eller för lite. Det behövs precis tillräckligt med pengar för att bolaget ska kunna betala kostnader, fortsätta växa och öka sin vinst – men inte mer än så. Det är vanligt att mäta ett företags prestation i lönsamhetsmått, såsom vinsten i förhållande till bolagets eget kapital. Av den anledningen blir resultatet av för mycket pengar negativt, ungefär som att fylla ett decilitermått med en liter vatten.

När ska man sälja en aktie som går dåligt?

Vi vet inte hur framtiden kommer att bli, men ibland verkar det uppenbart att du skulle tjäna på att sälja ett aktieinnehav eller en fond, för att byta till en bättre investering. Fast många sparare tycker att det känns jobbigt och svårt att sälja, vilket ofta beror på att försäljningen upplevs som att erkänna att du har gjort ett misstag.

Men att sälja kan tvärtom ofta vara en positiv åtgärd. Här är en lista med fem skäl som gör att du med gott samvete kan säga adjö till en investering.

Vad betyder Sectra?

För prenumerationsärenden, ring 08-573 651 00 · Tillhandahållare av innehåll: Dagens industri, 105 16 Stockholm, org.nr: 556221-8494 · Ansvarig utgivare:

Peter Fellman

Kan en svensk jobba i Schweiz?

Innan du och dina anställda väljer vilket arbetstillstånd i Schweiz som är bäst för era behov måste ni veta att kraven skiljer sig åt beroende på nationalitet. Medborgare från länderna i Europeiska unionen (EU) och Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA) stöter på färre hinder och omfattas inte av ett kvotsystem för utlandsstationerad arbetskraft.

När dina anställda ansöker om ett schweiziskt visum får de egentligen ett Schengenvisum. Detta dokument tillåter anställda att resa genom vilket Schengenland som helst. Om du anställer EU/EFTA-medborgare kan de ansöka om något av följande alternativ:

 • Tillstånd L: Detta tillstånd passar personer som vistas tillfälligt i Schweiz i mindre än ett år. Arbetssökande behöver ett anställningsavtal som gäller för tre till 12 månader, och visumet utfärdas för samma tidsperiod.
 • Tillstånd B: Utlandsstationerade som vill bo i Schweiz i längre än ett år kan ansöka om B-tillstånd om de har ett anställningsavtal som varar i minst 12 månader.
 • Tillstånd G: Gränsöverskridande pendlare som arbetar i Schweiz men bor i ett annat EU/EFTA-land är berättigade till ett G-tillstånd. De måste återvända till sin huvudsakliga bostadsort minst en gång i veckan.

Får man jobba extra när man har ett heltidsjobb?

Den som har två jobb får förstås lön från två ställen. Därmed finns en del skatteregler att tänka på. Om du exempelvis tjänar 30 000 kronor i månaden hos din ordinarie arbetsgivare och 10 000 kronor på ditt extrajobb ska du betala statlig skatt. Den är 20 procent på inkomster över 36 933 kronor.

Dina arbetsgivare kommer dock att dra skatt enligt tabellen för den inkomst du har, vilket innebär att du betalar för lite skatt.

– Min rekommendation då är att be huvudarbetsgivaren att dra mer skatt. Det kan arbetsgivaren göra utan ett beslut från oss. Det är kanske inte så trevligt att få en massa kvarskatt, säger Tiina Fors som är rättslig expert på Skatteverket.

When did Sectra share split?

The record date for the share split is 27 September. As a result of the share split, the total number of shares in the company will increase to 192,627,470, consisting of 13,103,460 Class A shares and 179,524,010 Class B shares. 23 September: Last day of trading in Sectra shares before the split.

Where is Sectra based?

The company was founded in 1978, has its head office in Linköping, Sweden, with direct sales in 19 countries, and operates through partners worldwide. The Sectra share (SECT B) is quoted on the Nasdaq Stockholm exchange.

What is shareholding in Sectra?

Shareholding in Sectra refers to Ap, and subsequent changes known to Sectra. Number of shares comprises direct shareholdings and holdings through companies and family. CEO and President Sectra AB. Previously President Sectra’s medical operation and Executive Vice President Sectra AB, full-time at Sectra since 1991, ship’s captain

What is included in the Sectra contract?

The contract, signed in December 2021, includes radiology and breast imaging modules. The Sectra solution, integrated with Epic, will provide a fully integrated, digital imaging patient record across the health system.

When did Sectra share split?

 • The record date for the share split is 27 September. As a result of the share split, the total number of shares in the company will increase to 192,627,470, consisting of 13,103,460 Class A shares and 179,524,010 Class B shares. 23 September: Last day of trading in Sectra shares before the split.

Where is Sectra based?

 • The company was founded in 1978, has its head office in Linköping, Sweden, with direct sales in 19 countries, and operates through partners worldwide. The Sectra share (SECT B) is quoted on the Nasdaq Stockholm exchange.

What is shareholding in Sectra?

 • Shareholding in Sectra refers to Ap, and subsequent changes known to Sectra. Number of shares comprises direct shareholdings and holdings through companies and family. CEO and President Sectra AB. Previously President Sectra’s medical operation and Executive Vice President Sectra AB, full-time at Sectra since 1991, ship’s captain

What is included in the Sectra contract?

 • The contract, signed in December 2021, includes radiology and breast imaging modules. The Sectra solution, integrated with Epic, will provide a fully integrated, digital imaging patient record across the health system.