:

Får man hyra ut en ägarlägenhet?

Innehållsförteckning:

 1. Får man hyra ut en ägarlägenhet?
 2. Får man hyra ut en äganderätt?
 3. Hur mycket får man tjäna på att hyra ut?
 4. Vad är fördelen med ägarlägenhet?
 5. Måste man betala skatt om man hyr ut ett rum?
 6. Hur beskattas ägarlägenheter?
 7. Hur beskattas ägarlägenhet?
 8. Hur vet Skatteverket att jag hyr ut?
 9. Är Airbnb lagligt i Sverige?
 10. Hur mycket kostar ägarlägenhet?
 11. Hur mycket får man tjäna på Airbnb utan att skatta?
 12. Hur mycket får man hyra ut för utan att skatta?
 13. Vad kostar ägarlägenhet?
 14. Vem köper ägarlägenhet?
 15. Kan Skatteverket se Airbnb?

Får man hyra ut en ägarlägenhet?

Enkelt beskrivet är ägarlägenhet en boendeform som innebär att du i ett flerbostadshus äger din egen lägenhet. Eftersom varje ägarlägenhet räknas som en egen fastighet och därför betraktas som fast egendom precis som ett hus, kallas det också ägarlägenhetsfastighet.

Får man hyra ut en äganderätt?

- Villaägarna har länge arbetat för att göra avdragen större och enklare att förstå. Dels för att underlätta för våra medlemmar, dels för att vi är övertygade om att med ett generöst regelverk för uthyrning av privatbostäder kan husägarna bidra till att lindra den bostadsbrist som råder för ungdomar, framför allt i storstäderna. Att hyra ett rum i en villa kan vara en bra lösning för studenter eller unga personer som fått sitt första arbete i storstaden säger förbundsjurist Anneli  Cederschiöld.

Du kan hyra ut hela eller delar av ditt hus skattefritt för hyresintäkter upp till 40 000 kronor årligen. Dessutom får du som hyr ut dra av 20 procent av hyresintäkten. De två avdragen får dock aldrig överstiga själva hyresintäkten.

För dig som hyr ut en inredd källare eller någon annan del av ditt hus till en hyresgäst för 4 000 kronor per månad hela året, blir det totala tillåtna avdraget 49 600 kronor. Det är mer än hela hyresintäkten, som uppgår till 48 000 kronor. Hela hyresintäkten blir därför helt skattefri. Vid ett överskott är skatten 30 procent.

Hur mycket får man tjäna på att hyra ut?

Det som skiljer Airbnb från många andra tjänster för andrahandsuthyrning är att det är smidigt att hyra ut hela eller delar av bostaden under kort tid, exempelvis enstaka dygn.

De flesta andra hyresförmedlingar förmedlar andrahandsuthyrning på lite längre sikt, från en vecka upp till flera månader och ibland även flera år. Med Airbnb kan man till exempel hyra ut sin bostad när man själv är på semester eller bara borta över helgen. Man kan även hyra ut enskilda rum i sin bostad för att tjäna lite extra pengar.

Om du istället vill hyra ut din bostad under lång tid så är hemsidan Samtrygg.se toppenbra med alla de hjälpmedel och trygghetslösningar de erbjuder sina uthyrare och hyresgäster. Samtrygg erbjuder till exempel hyresgaranti, dvs de garanterar att den som hyr ut får sina pengar oavsett om hyresgästen betalar hyran eller inte.

Du får hyra ut ditt hus hur mycket du vill. Det finns inga gränser och du behöver inga tillstånd.

Vad är fördelen med ägarlägenhet?

BYGGVESTA • SPONSRAD 

Ökad frihet i form av både finansiering och framtidsplaner. Ägarlägenheter, som länge har haft en självklar plats på bostadsmarknaden i våra grannländer, har nu kommit till Sverige och Barkarbystaden. Men vad innebär egentligen ägarlägenheter och vilka är fördelarna? Vi bad mäklarna Cathrin och Andreas på Nytt Hem reda ut fenomenet.

Måste man betala skatt om man hyr ut ett rum?

Det som skiljer Airbnb från många andra tjänster för andrahandsuthyrning är att det är smidigt att hyra ut hela eller delar av bostaden under kort tid, exempelvis enstaka dygn.

De flesta andra hyresförmedlingar förmedlar andrahandsuthyrning på lite längre sikt, från en vecka upp till flera månader och ibland även flera år. Med Airbnb kan man till exempel hyra ut sin bostad när man själv är på semester eller bara borta över helgen. Man kan även hyra ut enskilda rum i sin bostad för att tjäna lite extra pengar.

Om du istället vill hyra ut din bostad under lång tid så är hemsidan Samtrygg.se toppenbra med alla de hjälpmedel och trygghetslösningar de erbjuder sina uthyrare och hyresgäster. Samtrygg erbjuder till exempel hyresgaranti, dvs de garanterar att den som hyr ut får sina pengar oavsett om hyresgästen betalar hyran eller inte.

Du får hyra ut ditt hus hur mycket du vill. Det finns inga gränser och du behöver inga tillstånd.

Hur beskattas ägarlägenheter?

 • Alla uppgifter i fastighetsdeklarationen ska visa vad som gäller för ägarlägenheten den 1 januari 2023.
 • Det finns två kolumner till varje uppgift:
  • Den vänstra (gröna) kolumnen innehåller de senaste uppgifterna Skatteverket har om ägarlägenheten, om vi har några.
  • Den högra (vita) kolumnen fyller du själv i om Skatteverkets uppgift saknas eller inte stämmer längre.
 • Kom ihåg att skriva under deklarationen. Fältet för underskrift hittar du längst ner på blankettens andra sida.
 • På blankettens första sida finns adressen till Skatteverkets inläsningscentral dit du skickar blanketten senast den 6 mars 2023.

Hur beskattas ägarlägenhet?

I propositionen föreslås ändringar i reglerna om fastighetstaxering, statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift och inkomstskatt. Förslagen ansluter till den proposition om införande av ägarlägenheter som regeringen också beslutar denna dag.

I propositionen om ägarlägenheter föreslås att det införs lagregler som gör det möjligt att inrätta s.k. ägarlägenheter i Sverige. Enligt förslaget ska en ägarlägenhet innehas med en direkt äganderätt och utgöra en tredimensionell fastighet av särskilt slag, ägarlägenhetsfastighet, avsedd att rymma endast en bostadslägenhet. De regler som gäller för bildande och nyttjande av andra tredimensionella fastigheter föreslås i princip gälla även för ägarlägenhetsfastigheter. Det innebär bl.a. att en ägarlägenhetsfastighet ska kunna hyras ut eller överlåtas utan några särskilda begränsningar.

I förevarande proposition föreslås de ändringar och tillägg som behövs för att infoga ägarlägenheter i skattesystemet. Bortsett från den värderingsmodell som föreslås ska användas vid fastighetstaxeringen innebär förslagen att skattereglerna för ägarlägenheter i sak ska vara desamma som för småhus.

I dag är det inte möjligt att i Sverige inneha enskilda lägenheter i flerbostadshus med äganderätt, s.k. ägarlägenheter. Frågan om att införa lagregler som gör det möjligt att bilda ägarlägenheter har dock varit aktuell under lång tid. Frågan togs upp av 2000 års ägarlägenhetsutredning i betänkandet Att äga sin lägenhet (SOU 2002:21). Efter remissbehandling av betänkandet gjorde den dåvarande regeringen bedömningen att det inte borde införas någon lagstiftning om ägarlägenheter (prop. 2003/04:115). Riksdagen anslöt sig till denna bedömning (bet. 2003/04:BoU9, rskr. 2003/04:236).

Frågan om att införa ägarlägenheter har nu åter aktualiserats. Regeringen har denna dag beslutat propositionen Ägarlägenheter, som innehåller förslag till införande av ägarlägenheter i samband med nyproduktion (prop. 2008/09:91).

Förslagen i propositionen om införande av ägarlägenheter aktualiserar behovet av kompletterande ändringar i skattelagstiftningen. I det uppdrag som 2000 års ägarlägenhetsutredning hade ingick inte att lägga fram några lagförslag på skatteområdet. Chefen för Finansdepartementet gav dock i juni 2007 en särskild utredare i uppdrag att utarbeta förslag till de kompletterande skatteregler som behövs för ägarlägenheter.

Regeringens bedömning: Ägarlägenheter bör inordnas i skattesystemet på ett sådant sätt att det i möjligaste mån råder neutralitet i beskattningen av dessa och småhus.

Hur vet Skatteverket att jag hyr ut?

1 september 2022 kl 13:00

Nyheter Trots generösa avdragsregler för inkomster via andrahandsuthyrning misstänker Skatteverket utbrett skattefusk. Ingen vet hur stort svinnet är och mycket av uthyrningen sker via forum där kontrollen bygger på människors ärlighet. "Vi har inte resurser att kontrollera", säger en expert på Skatteverket.

Är Airbnb lagligt i Sverige?

För att en bostadssituation ska räknas som en andrahandsuthyrning krävs endast att du låter någon nyttja d.v.s. bo i din lägenhet självständigt, utan att du samtidigt bor där. Om du får betalt eller inte spelar konstigt nog ingen roll. Inte heller gör det någon skillnad om det är en familjemedlem eller en total främling som hyr.

Inneboende är en annan sak, då har du någon som bor med dig i din lägenhet, oftast genom att personen hyr ett rum/en del av din lägenhet. En förutsättning för att det ska vara fråga om inneboende är att du själv fortfarande bor kvar och har kontrollen över lägenheten.

Korttidsuthyrning av den typ som exempelvis förmedlas via Airbnb har i praxis inte ansetts utgöra andrahandsuthyrning utan ”hotellverksamhet”. Därför har föreningen alltid rätt att neka sådan uthyrning då lägenheten som upplåtits som bostad ska användas som bostad och inte hotell.

Som förklarats i punkt 1 är begreppet andrahandsuthyrning mycket vidare än vad många tror. Oavsett om det är barn eller släktingar krävs tillstånd från hyresvärd eller bostadsrättsförening. Bor du i bostadsrätt gäller att du måste ha skäl för att få hyra ut din bostad i andra hand och föreningen ska dessutom inte ha befogad anledning att säga nej. Att tillfälligt behöva bo på annan ort på grund av studier eller jobb är just sådana skäl som ger dig rätt att hyra ut din bostad i andra hand. Att vilja tjäna pengar och hyra ut via Airbnb är däremot inte ett giltigt skäl men därmed inte sagt att din förening kommer att säga nej. De kan fortfarande säga ja men har rätt att säga nej.

Hur mycket kostar ägarlägenhet?

Ägarlägenheter blev en ny boendeform 2009 och innebär ett ägande på samma sätt som en villa. I stora delar av Europa är ägarlägenheter betydligt vanligare än i Sverige. När du köper en ägarlägenhet innebär det att du äger din lägenhet – på riktigt. Du har i stort sett samma frihet som när du bor i villa eller radhus, även om du bor i ett flerbostadshus. Ägarlägenheten räknas som fast egendom och den som äger lägenheten har lagfart på bostaden. Lägenheten är en del i en samfällighet, där de som äger gemensamt får sköta underhållet av till exempel yttertak, fasader, trapphus och förråd. Man betalar en avgift till samfällighetsföreningen för de utgifterna. Vill du hyra ut lägenheten kan du göra det utan att ansöka om tillstånd. 

Vid köp av en bostadsrätt så innebär det att du köper nyttjanderätt där du får bo på obegränsad tid förutsatt att du respekterar bostadsrättsföreningen stadgar och ordningsregler. Du som har en bostadsrätt äger alltså en andel i bostadsrättsföreningen tillsammans med dina grannar. Som bostadsrättshavare har du underhållsansvaret inom bostaden medan föreningen ansvarar för fastigheten i stort. 

Funderar du på att sälja? Boka en kostnadsfri värdering och ta reda på vad din bostad är värd! Tillsammans gör vi ditt drömboende till verklighet där vi hjälper dig hela vägen!

Hur mycket får man tjäna på Airbnb utan att skatta?

Om du säljer eller hyr ut något via en app eller hemsida, till exempel om du hyr ut en bostad via Airbnb, så kommer du att krävas på nya uppgifter.

Bakgrunden är nya regler för så kallade digitala plattformsföretag som började gälla 1 januari. 

Hur mycket får man hyra ut för utan att skatta?

- Villaägarna har länge arbetat för att göra avdragen större och enklare att förstå. Dels för att underlätta för våra medlemmar, dels för att vi är övertygade om att med ett generöst regelverk för uthyrning av privatbostäder kan husägarna bidra till att lindra den bostadsbrist som råder för ungdomar, framför allt i storstäderna. Att hyra ett rum i en villa kan vara en bra lösning för studenter eller unga personer som fått sitt första arbete i storstaden säger förbundsjurist Anneli  Cederschiöld.

Du kan hyra ut hela eller delar av ditt hus skattefritt för hyresintäkter upp till 40 000 kronor årligen. Dessutom får du som hyr ut dra av 20 procent av hyresintäkten. De två avdragen får dock aldrig överstiga själva hyresintäkten.

För dig som hyr ut en inredd källare eller någon annan del av ditt hus till en hyresgäst för 4 000 kronor per månad hela året, blir det totala tillåtna avdraget 49 600 kronor. Det är mer än hela hyresintäkten, som uppgår till 48 000 kronor. Hela hyresintäkten blir därför helt skattefri. Vid ett överskott är skatten 30 procent.

Vad kostar ägarlägenhet?

Privat uthyrning eller näringsverksamhet? Skatteverkets expert Johan Schauman reder ut vad som gäller för den som äger en ägarlägenhet – och vill hyra ut den.

Vem köper ägarlägenhet?

Ägarlägenhet innebär ett ökat självbestämmande eftersom du själv äger lägenheten och söker lagfart enligt samma regler som för andra typer av fastigheter. Du disponerar fullständigt över lägenheten och kan måla om, byta kök, hyra ut den och så vidare.

Precis som för den som äger en villa eller ett radhus finns också möjlighet att pantsätta, belåna och överlåta sin fastighet.

Kan Skatteverket se Airbnb?

Du ska registrera dig och betala moms om du svarar ja på alla de här frågorna:

Du bedriver skattepliktig ekonomisk verksamhet om du svarar ja på alla dessa frågor. Du ska därför betala moms på dina intäkter från uthyrningen.