:

Vad är en SEPA-betalning Handelsbanken?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en SEPA-betalning Handelsbanken?
 2. Hur gör jag en SEPA-betalning?
 3. Vad menas med SEPA?
 4. Vad kostar en SEPA-betalning?
 5. Varför SEPA betalning?
 6. Hur lång tid tar en SEPA betalning?
 7. Finns SEPA i Sverige?
 8. När frågar banken vart pengarna kommer ifrån?
 9. Vad är SEPA Transfer?
 10. Hur mycket kontanter är lagligt att ha hemma?
 11. Kan man ta ut 100 000 kr i kontanter?
 12. Är Sverige med i SEPA?
 13. Hur lång tid tar en SEPA?
 14. Kan man ta ut 200000 i kontanter?
 15. När kommer kontanter att försvinna?
 16. How to skickar pengar betalar Endast Handelsbankens avgifter?
 17. What is Handelsbanken Global Gateway?
 18. What is the difference between Handelsbank and betaltjänstlagen?
 19. What is the difference between SEK and EU-betalning?

Vad är en SEPA-betalning Handelsbanken?

Du väljer hur avgifterna ska fördelas vid utlandsbetalning. Det finns tre olika alternativ:

Du som skickar pengar betalar endast Handelsbankens avgifter, Normalfallet (SHA).Handelsbankens avgifter för betalningen läggs på beloppet som ska skickas och betalas av dig som skickar pengarna. Övriga avgifter för betalningen betalas av den som tar emot pengarna. Detta alternativ måste väljas för att betalningen ska kunna bli en EU- eller SEPA-betalning.

Hur gör jag en SEPA-betalning?

SEPA är en viktig del i att förverkliga EU:s vision om att skapa en gemensam inre marknad för Europa och att göra det lika enkelt och bekvämt för medborgare och företag att betala över hela Europa som det är att betala i hemlandet. Anpassningen till SEPA har inneburit att vi idag kan skicka och ta emot kontantlösa betalningar i euro till vilken mottagare som helst i Europa med enhetliga betaltjänster och med samma grundläggande villkor, rättigheter och skyldigheter som det fungerar på nationell nivå idag. Med SEPA är det inte längre någon skillnad mellan nationella och gränsöverskridande betalningar i euro.

SEPA-projektet lanserades av den europeiska bank- och betalningsindustrin representerad av European Payments Council (EPC). EPC har lett arbetet med att ta fram standarder och regler för SEPA-betalningar, enligt vilka bankerna kan utveckla nya betaltjänster. Europeiska centralbanken (ECB) är ordförande för Euro Retail Payments Board som sammanför industri-, myndighets- och konsumentrepresentanter och ansvarar bland annat för styrning av SEPA-processen.

Vad menas med SEPA?

* EES är ett samarbete som omfattar alla EU:s medlemsländer (för närvarande Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike) samt Norge, Island och Liechtenstein och Storbritannien. EES är en förkortning för Europeiska Ekonomiska Samarbetsrådet.

Vad kostar en SEPA-betalning?

Du väljer hur avgifterna ska fördelas vid utlandsbetalning. Det finns tre olika alternativ:

Du som skickar pengar betalar endast Handelsbankens avgifter, Normalfallet (SHA).Handelsbankens avgifter för betalningen läggs på beloppet som ska skickas och betalas av dig som skickar pengarna. Övriga avgifter för betalningen betalas av den som tar emot pengarna. Detta alternativ måste väljas för att betalningen ska kunna bli en EU- eller SEPA-betalning.

Varför SEPA betalning?

Direktdebiteringstjänsten SEPA kan användas för eurobetalningar i hela SEPA-området.

SEPA-direktdebitering för betalare består av två tjänster: grundläggande SEPA-direktdebitering och SEPA-direktdebitering mellan företag. Tjänsterna kan användas för eurobetalningar i hela SEPA-området.

Den grundläggande direktdebiteringstjänsten är avsedd för både privat- och företagskunder. Direktdebiteringstjänsten mellan företag är däremot avsedd endast för företag.

Hur lång tid tar en SEPA betalning?

När du importerar från utlandet och ska betala din leverantör är det viktigt att du väljer rätt sorts betalning och att du får med all information.

Finns SEPA i Sverige?

En SEPA-betalning är en betalning som görs till ett bankkonto i ett annat EU/EES land via din bank i euro.

SEPA står för Single Euro Payment Area och är ett samarbete som standardiserades år 2014-2016 och där alla europeiska banker ingår.

Syftet med samarbetet är att göra utlandsbetalningar inom området smidigare och lika enkla som en vanlig inhemsk banköverföring.

För att göra en SEPA-betalning över din nätbank behöver du inte göra något extra - det enda du behöver göra är att logga in på din internetbank med ditt BankID, välja “utlandsbetalning” och fylla i belopp samt mottagarens uppgifter (IBAN, BIC, namn, address).

Eftersom en SEPA-betalning alltid är nominerad i euro, väljer du euro som valuta. Sedan är det bara att godkänna överföringen för att den ska skickas iväg.

Om du vill skicka pengar utomlands utanför SEPA-samarbetet via din bank så blir det en så kallad SWIFT-betalning, som är lite mer komplicerad och har fler, dyrare avgifter. Dessutom kan det ta upp till en vecka innan pengarna når mottagaren.

När frågar banken vart pengarna kommer ifrån?

För ca 2 månader sedan tog jag ett privatlån för min frus räkning för ett brådskande ärende. Vi lyckades sedan få ihop till lösen av lånet. Jag ringde då banken och bad om att få betala tillbaka hela summan. Detta har jag gjort innan smidigt och utan några problem. Men denna gång blev jag överrumplad av frågor gällande pengarnas ursprung.

Jag gav då ett icke-genomtänkt svar och sa att jag hade fått pengarna från vänner och att jag inte hade förbrukat hela lånet. Nu insisterar banken att få papper som visar att jag har lånat från vänner och att jag inte hade förbrukat hela lånet. Som svar har jag förklarat att det hela är ett missförstånd och redovisat transaktionerna mellan mitt konto, min frus konto och banken som jag har lånat ifrån. Dessa visar tydligt hur pengarna har överförts och till vem. Jag misstänker dock att min redovisning inte kommer att räcka och att banken kommer att fortsätta att vara motsträvig.

Vad är SEPA Transfer?

* EES är ett samarbete som omfattar alla EU:s medlemsländer (för närvarande Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike) samt Norge, Island och Liechtenstein och Storbritannien. EES är en förkortning för Europeiska Ekonomiska Samarbetsrådet.

Hur mycket kontanter är lagligt att ha hemma?

 • sedlar och mynt
 • andra betalningsmedel, såsom checkar och överlåtbara skuldebrev
 • guldmynt (med ett guldinnehåll på minst 90 %) 
 • guldtackor, -klimpar eller -klumpar (med ett guldinnehåll på minst 99,5 %). 

Kan man ta ut 100 000 kr i kontanter?

Publisert: 05.01.2021

Jeg har lånt en stor sum til en venn av meg. Han vil nå begynne å betale tilbake, og sier han kommer til å betale meg kontant; i første omgang 100 000 kontant. Jeg svarte at det er altfor mye kontant, og at det nok overskrider hva som er lov. Jeg spurte ikke hvor han får de kontantene fra, da det ikke angår meg hvor han får pengene fra. Hvor mye har han lov til å gi meg kontant som tilbakebetaling på lånet, og eventuelt hvor lang tid må det gå før han igjen kan gi denne maksgrensen?

Är Sverige med i SEPA?

* EES är ett samarbete som omfattar alla EU:s medlemsländer (för närvarande Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike) samt Norge, Island och Liechtenstein och Storbritannien. EES är en förkortning för Europeiska Ekonomiska Samarbetsrådet.

Hur lång tid tar en SEPA?

Gör du din betalning i internetbanken får du automatiskt ett förslag på betalningstyp utifrån dina registrerade uppgifter. Betalningstypen påverkas av till exempel hur snabbt betalningen ska nå mottagaren, vilket land betalningen ska ske till och i vilken valuta.

Har du speciella behov för betalningar till utlandet? Välkommen att kontakta banken för mer information om våra övriga betalningsalternativ.

Kan man ta ut 200000 i kontanter?

– Vi er forskjellige, og jeg er opptatt av at kontanter etter sentralbankloven er et tvungent betalingsmiddel. Hun på 80 må også oppleve at det er trygt å bruke kontanter som en del av sin hverdag.

– Det er viktig å ivareta retten til å betale anonymt. Noen ganger er det greit ikke å legge inn spor etter seg overalt. Vi må ikke kriminalisere dette ønsket, advarer Vedum.

Finansministeren mener kontanter i sum gir fleksibilitet og trygghet, selv om vi over tid bruker mer digitale løsninger.

– Det skal ikke skje, men en del av beredskapen er for å planlegge for det som ikke skal skje. De seneste årene har dét vært noe av begrunnelsen for at penger er tvunget betalingsmiddel, en tilleggsberedskap.

– Det er også anbefalt å ha andre grunnvarer hjemme hos seg. Å ha kontanter hjemme er en del av samfunnsberedskapen, svarer Vedum.

När kommer kontanter att försvinna?

Nej. Kontanter kommer att fortsätta vara det grundläggande betalningsmedlet under överskådlig framtid. Kontanters värde kan lätt äkthetskontrolleras. Det är lätt att upptäcka förfalskningar och ingen utomstående part behövs för att göra en betalning. Inga andra betalningsinstrument än kontanter inbegriper på ett lika effektivt sätt dessa tre element.

How to skickar pengar betalar Endast Handelsbankens avgifter?

 • Du som skickar pengar betalar endast Handelsbankens avgifter, Normalfallet (SHA). Handelsbankens avgifter för betalningen läggs på beloppet som ska skickas och betalas av dig som skickar pengarna. Övriga avgifter för betalningen betalas av den som tar emot pengarna.

What is Handelsbanken Global Gateway?

 • Handelsbanken Global Gateway is your way of communicating with the Bank. The gateway makes it possible for you to simplify, automate and rationalise your company's payment and ledger routines procedures. Regardless of whether your company uses a general standard file format or a local format.

What is the difference between Handelsbank and betaltjänstlagen?

 • Handelsbanken kan inte garantera att det inte tillkommer ytterligare kostnad hos utländsk bank som kan komma att dras från det skickade beloppet. Vissa betalningar till och från andra länder inom EES omfattas av en särskild lag. Betaltjänstlagen innehåller regler om tid och kostnader för betalningar.

What is the difference between SEK and EU-betalning?

 • En betalning i SEK räknas endast som EU-betalning i Sverige. Det snabbaste sättet att skicka pengar. Observera att det kan ta någon dag extra beroende på mottagarland.* * Ej valbart för betalningar i EUR inom EU/EES eller för betalningar i SEK inom Sverige. Vid betalningssätt Normal- eller Express kan du välja att även betala mottagarens avgifter.