:

Hur många förnamn är vanligast?

Innehållsförteckning:

 1. Hur många förnamn är vanligast?
 2. Vad räknas som förnamn?
 3. Hur många förnamn finns i Sverige?
 4. Vad är de vanligaste förnamnet i Sverige?
 5. Måste man ha ett förnamn?
 6. Vad är förnamn och mellannamn?
 7. Vad är det värsta namnet?
 8. Vilket Killnamn är finast?
 9. Måste man ha flera förnamn?
 10. Vad får man inte heta i förnamn?
 11. Kan man ta bort sitt förnamn?
 12. Kan man lägga till ett förnamn?
 13. Kan man heta Gud?
 14. Vilka namn får man inte ha?
 15. Vilket namn är ovanligast?

Hur många förnamn är vanligast?

Idag har Stig namnsdag.

Här fokuserar vi på personnamn; namn på enskilda individer. Först och främst fokuserar vi på förnamn & tilltalsnamn men på sikt kommer vi även att ha med efternamn i vår statistik. Det namnskick; norm för personnamn; vi kommer att inrikta oss på är det svenska efter principen Förnamn (ibland två eller tre) följt av Efternamn. Ett av Förnamnen är Tilltalsnamn; det namn som används dagligen.

Vad räknas som förnamn?

Det finns cirka 759 000 efternamn om man räknar varje stavning som ett eget namn. Antalet kvinno­förnamn är cirka 238 000 men antalet mans­förnamn är "bara" cirka 203 000 om man räknar varje stavning som ett eget namn.

På SCB:s webbplats finns också en tabell med de vanligaste kvinnonamnen, mansnamnen och efternamnen.

Du kan även ta reda på hur vanligt ett visst namn är genom vårt Namnsök.

Hur många förnamn finns i Sverige?

Det finns regler för vilka namn du kan välja. Vissa typer av namnbyten behöver du inte betala för, medan andra kostar pengar.

 • Ansöka om namn för ett nyfött barn
 • Byta förnamn
 • Byta efternamn
 • Ansöka om ett nybildat efternamn
 • Byta till ett fritt efternamn
 • Byta till en makas eller makes efternamn

Vad är de vanligaste förnamnet i Sverige?

Här hittar du de 100 vanligaste namnen i Sverige 2022.

Sveriges vanligaste namn är utan tvekan Maria, nästan 450 000 personer i Sverige heter det i förnamn. Det näst vanligaste namnet i Sverige är Anna som bärs av nästan 300 000 personer. Det tredje vanligaste, och även det vanligaste namnet för män i Sverige, är Erik som nästan 300 000 personer heter.

Måste man ha ett förnamn?

Om du har ett giltigt pass rekommenderar vi i så fall att du bokar resan i det namn som står i ditt pass och gör ett nytt pass efter resan när namnändringen är klar. Du kan också vänta med att skicka in namnansökan till efter resan.

Om du inte har något giltigt pass eller om ditt pass snart går ut rekommenderar vi att du

1. skaffar ett nytt pass i ditt nuvarande namn2. bokar resan i ditt nuvarande namn3. skickar in ansökan om namnändring efter att du fått ditt nya pass4. skaffar ett nytt pass med ditt nya namn när du kommit hem och namnändringen är klar.

I tjänsten kan du som är över 18 år och har Swish ansöka om följande ändringar:

 • lägga till eller ta bort förnamn
 • ändra stavning på förnamn
 • ändra ordningsföljd mellan dina förnamn
 • ändra ditt tilltalsnamn.

Vad är förnamn och mellannamn?

Hos Skatteverket kan du ansöka om att lägga till, byta ut, ändra stavning på och stryka förnamn nästan helt som du själv vill. Du kan ändra namn flera gånger, och du behöver inte behålla något förnamn du haft tidigare. Du kan välja förnamn fritt, oavsett vilket juridiskt kön du har.

Det kostar 250 kronor att göra ändringar av förnamn.

Vad är det värsta namnet?

Antagligen har någon som hette Snorre en gång satt sin prägel här och lida betyder backe eller sluttning. Snorres backe helt enkelt. Snorrslida är helt klart roligare.

Ja, här vill man inte bada Fast egentligen är det bara en by i Västerbotten.

Vilket Killnamn är finast?

Tabellen visar de 100 vanligaste tilltalsnamnen som getts till pojkar 2022. Namnen redovisas med den vanligaste stavningen, men samtliga stavningar ingår i det redovisade antalet.

Måste man ha flera förnamn?

Historiskt har tre tydliga principer varit vanliga i såväl Sverige som övriga Västeuropa när det gäller val av förnamn: allitteration, variation och uppkallning.

Allitteration innebar att barnets namn skulle börja på samma konsonant som förälderns namn eller på vokal om förälderns namn börjar på vokal. Utbredningen av allitterationen är osäker; den är främst känd från folkvandringstida furstesläkter, men förefaller ha varit ovanlig redan på vikingatiden. Exempelvis började en lång rad av ynglingaättens kungar på vokal: Ane, Egil, Ottar, Anund och Ingjald. Allitteration förekommer emellertid fortfarande, även om det mest är i formen av att namnen på syskon ofta börjar på samma bokstav.[1][2]

Variation innebar att ett av lederna i barnets namn skulle vara identiskt med motsvarande led i förälderns (eller någon annan släktings) namn, och kunde alltså bara användas tillsammans med sammansatta/tvåledade namn. Exempelvis nämns på en runsten (U 461) en kvinna Fastlög, som hade sonen Fastulv och dottern Holmlög. Under vikingatiden var variationen mycket vanlig, men upphörde i stort sett när vikingatiden slutade.[3][1][2]

Det äldsta kända kvinnonamnet är Neithotep, som var drottning av Egypten 3200 f.Kr.[15][16]

Under medeltiden blev det vanligt i Sverige att använda namn som burits av kristna helgon, fast de kunde få en försvenskad form. Namnskicket var likartat i den västra och östra rikshalvan. Eftersom förvaltningsspråket var svenska, möter oss svenska namn också i urkunder från Finland och senare i finska kyrkböcker, även om dessa namn i verkligheten kunde ha en finsk form (Matti istället för Matts, Pekka istället för Per osv.)

De klart vanligaste namnen under 1300-talet är Olof och Johan. De nästa fem namnen på båda sidorna om bottenhavet är Niklas, Laurens, Peter, Anders och Jakob (för Finlands del är ordningsföljden något osäker). Dessutom är Henrik vanligt i Finland. Det finns ett nära samband mellan helgonens status och namnens popularitet. De som hade den högsta eller näst högsta festgraden, totum duplex eller duplex, stod oftast högst i kurs som dopnamn. De allra heligaste namnen, såsom Maria, dristade man sig dock inte använda. Sverige domineras ännu vid denna tid av gamla nordiska namn, medan mycket få gamla finska namn förekommer i den så kallade Svartboken med finska medeltidshandlingar. I Satakunda bar 88,6 procent ett namn som tillhörde något av de 24 mest vördade helgonen.[17]

Vad får man inte heta i förnamn?

Några av kriterierna är att namnet inte uppenbart får låta som ett efternamn, väcka anstöt eller vara olämpligt. Det får heller inte kännas obehagligt för den som ska bära namnet att heta just så.

Det kommer inte gå igenom om det är uppenbart att namnet är ett smeknamn.

Inte heller får man döpa sitt barn till Malmö, Göteborg, Umeå – eller andra uppenbara ortsnamn.

Och kanske är det rimligt att det faktiskt finns regler kring vad vi får döpa våra barn till. Risken finns att "Skruven" känns lite oseriöst att skriva under med när man skickar ett personligt brev i en jobbansökan.

På samma sätt blir det kanske lite förvirrande stämning på uppropet första dagen på högskolan när "Lycklig", "Mamma", "Dark-Knight", ”Finans” eller ”Glitterstar” ropas ut i aulan. Sugen på att vara den som med hög och klar stämma ropar "Japp, HÄR"?!

De här namnen finns alla på listan av namn som personer velat döpa sina barn till i Sverige hittills år 2020. Men gemensamt har de också att de fått avslag hos Skatteverket.

Kan man ta bort sitt förnamn?

Du kan lägga till, byta, ändra ordningsföljd eller ta bort förnamn genom en ansökan till Skatteverket. Du kan byta förnamn flera gånger och du behöver inte behålla något ursprungligt förnamn.

Ett förnamn får inte vara sådant att det kan uppfattas som stötande eller kan leda till obehag för den som ska ha det. Det får inte heller uppfattas som ett efternamn eller vara olämpligt som förnamn av någon annan anledning.

Kan man lägga till ett förnamn?

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att din fråga handlar om hur man kan lägga till flera förnamn.

Kan man heta Gud?

Föräldrar som vill ge sina barn nybildade, tidigare okända förnamn ska enligt Skatteverkets nya riktlinjer bedömas generösare. ”Hellre fria än fälla” är mottot.

Fast det finns fortfarande gränser. Förnamn får inte väcka anstöt, alltså är inte svordomar och könsord lämpliga. Inte heller får namnet väcka anstöt av religiösa skäl. Namn som Gud, Allah och Fan tillåts inte. Förnamn som kan antas leda till obehag för bäraren tillåts inte heller. Men man ska i fortsättningen vara mildare i bedömningen när det gäller vuxna personer. De antas kunna bedöma detta själva.

Vilka namn får man inte ha?

Christoffer och Minna i Alingsås tillhör de som har gått hela vägen. När de fick en son förra året valde de ett namn från släkten.

Föräldrarna hade inte hört den skånska tolkningen förr och menar att det är självklart att de inte hade valt namnet i så fall. Men grejen är att namnet Tolle uttalas med kort o och det skånska uttrycket uttalas med å.

När de undersökte saken närmare fann de att det redan finns 39 män i Sverige som heter just Tolle. En undersökning som är enkelt gjord på Skatteverkets hemsida.

Den sista hade fått namnet godkänt så sent som fyra veckor innan de skickade in sin ansökan. Enligt Institutet för språk och folkminnen finns namnet dessutom belagt sedan äldre tid vilket framgår av uppgifter i bokserien Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län.

Vilket namn är ovanligast?

När du väljer namn finns det oändliga möjligheter – och många har vi aldrig hört talas om! Vill du ha ett av landets mest unika namn? Här listar vi tio pojk- och flicknamn som bara ett fåtal personer heter i Sverige!