:

Vad är en apostille stämpel?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en apostille stämpel?
 2. Hur får man en apostille stämpel?
 3. Hur mycket kostar en apostille stämpel?
 4. Hur ser en apostille ut?
 5. Vem gör apostille?
 6. När behövs en apostille?
 7. Hur lång tid tar det att få apostille?
 8. Hur lång tid tar apostille?
 9. Vilka länder är med i apostille?

Vad är en apostille stämpel?

 • ^ Konvention om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar, Haag den 5 oktober 1961. Sveriges överenskommelser, SÖ 1999:1. Utrikesdepartementet. Läst 2015-08-16
 • ^ Juridiska expeditionen Arkiverad 24 september 2015 hämtat från the Wayback Machine.. Regeringskansliet. Läst 2015-08-16.
 • Hur får man en apostille stämpel?

  Vi hjälper till med legaliseringar, apostille-stämpel och notariseringar. Det gäller oavsett vilket ambassad, myndighet eller annan aktör som du ska visa dokumenten för.

  Vi behandlar din beställning snabbt, enkelt och säkert. För att förstå ditt legaliseringsbehov arbetar vi med att genomföra legaliseringar på ett korrekt sätt så att du får dina dokument i rätt tid.

  Hur mycket kostar en apostille stämpel?

  En Notarius Publicus är en auktoriserad jurist som har rätt att bevittna och verifiera dokument och handlingar. En Notarius Publicus är en avgörande person i processen med att legalisera dokument för internationellt bruk. Läs vidare för att lära dig vad en Notarius Publicus är, vad de gör och hur vi kan hjälpa dig.

  Här har vi svar på en del vanliga frågor om Apostille och Notarius Publocis

  Framförallt är en Apostille en särskild form av stämpel. Apostille-stämpeln är auktoriserad genom att den som utfärdar stämpeln har ett förordnande för att kunna utfärda Apostille-stämpeln. Sammanfattningsvis är det en s.k. Notarius Publicus som kan utfärda en Apostille. Läs mer här.

  En Apostille kan behövas i många olika sammanhang. Huvudsakligen handlar det om när äktheten på dokument som är utfärdade av en svensk myndighet behöver bestyrkas. Det är då oftast utländska myndigheter eller företag som kräver ett intygande av myndighetsdokumentet. Läs mer här.

  Hur ser en apostille ut?

  Behöver du en apostille? Då hjälper vi dig snabbt och effektivt. Du kommer då till vårt kontor med handlingen varefter vi stämplar den med apostille. Nedan ser du exempel på vilka handlingar som kan erhålla apostille samt hur dessa ska vara utformade. De vanligast handlingarn som behöver apostille är personbevis, handlingar som är legaliserade av en notarius publicus samt handlingar från Bolagsverket. 

  Enligt en internationell överenskommelse kan en apostille utfärdas på handlingar som ska uppvisas i ett annat konventionsland. När handlingen fått en apostille-stämpel är den undantagen från varje annan form av bestyrkande. Detta innebär att det normalt inte krävs ytterligare godkännande från utländsk ambassad. 

  Vem gör apostille?

  The Apostille/Certificate of Authentication Request Form was updated to request a CVV for all credit card payments. Due to system changes, a CVV (a three- or four-digit security code) is required for all credit card payments. Please be sure to use the newest request form and include this information for all apostille credit card payments to avoid rejection of your payment and return of your documents.

  At this time, New York State Department of State Apostille services may be obtained by mail, or---in the case of a priority request as described below---by appointment for in-person service within our Albany or New York City locations. In-person services are by prior appointment-only, and walk-in services will not be provided without an appointment. Customers are allowed to drop off Apostille requests at our Albany and New York City locations only. Drop off requests will not be treated as a priority and will be processed according to receipt date. Once completed, the documents will be returned in the return enveloped provided by the customer or by first class mail. Please read the following instructions regarding the Apostille process. If you have questions, please contact us at: 518-474-4429.

  When a document is to be used in another country, it may be necessary to have the document authenticated.  This is known either as an “apostille” or “certificate of authentication.” Examples of documents that are frequently authenticated by the Department of State are birth, marriage and death certificates.

  När behövs en apostille?

  Apostille är en auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att en signatur är äkta. Auktoriseringen är giltig i de länder som skrivit under konventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar, Haag den 5 oktober 1961. Enligt den internationella överenskommelsen kan en apostille utfärdas på handlingar som skall uppvisas i ett annat konventionsland.

  I Sverige har från och med den 1 januari 2005 enbart Notarius Publicus rätt att utfärda apostille. När en handling försetts med apostille-stämpel är den undantagen från varje form av bestyrkande, det vill säga inget ytterligare godkännande/legalisering krävs från utländsk ambassad. En förteckning över länder som har anslutit sig till Apostillekonventionen finns på Haag-konventionens hemsida. I Sverige är det länsstyrelserna som utser notarius publicus.

  Hur lång tid tar det att få apostille?

  Fråga: Bestyrker ni namnteckningar på fullmakter? Svar: Ja. Medtag giltig legitimation.

  Fråga: Gör ni fullmakter? Svar: Nej, vi bestyrker namnteckningar på fullmakter. Du behöver själv ha med Dig den fullmaktshandling Du vill underteckna.

  Fråga: Bestyrker ni namnteckningar på fullmakter? Svar: Ja. Medtag giltig legitimation.

  Fråga: Gör ni fullmakter? Svar: Nej, vi bestyrker namnteckningar på fullmakter. Du behöver själv ha med Dig den fullmaktshandling Du vill underteckna.

  Fråga: Måste en fullmakt vara på svenska eller engelska?Svar: Nej, inte om Notarius Publicus endast ska bestyrka namnteckningen.

  Hur lång tid tar apostille?

  En notarius publicus utses av länsstyrelsen med uppdraget att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter. Vanligt förekommande uppdrag är att bestyrka underskrifter samt kopior av dokument såsom betyg eller examina vid studier eller arbete utomlands. Vi utfärdar även apostille.

  Hos oss är det advokaten Jennifer Jankevics som är förordnad notarius publicus i Sollentuna och Sundbybergs kommun. Vi hjälper dock till i hela Västerort (Hässelby, Vällingby, Blackeberg) Norrort (Solna, Kista), Ekerö  samt Stockholm med omnejd. Vi kan även vara behjälpliga vid våra mottagningskontor i Norrtälje, Uppsala och Västerås. Så söker du Notarius Publicus i Hässelby, Vällingby, Tensta, Rinkeby, Kista, Bromma, Ekerö, Sundbyberg, Solna så har du  kommit rätt.

  Vilka länder är med i apostille?

  Apostille är en auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att en signatur är äkta. Auktoriseringen är giltig i de länder som skrivit under Haagkonventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar, den 5 oktober 1961.

  Apostillekonventionen är ett internationellt fördrag som syftar till att förenkla förfarandet för att en handling ska bestyrkas för juridiska ändamål i alla andra avtalsslutande länder. En certifiering enligt konventionen kallas en Apostille eller Haag Apostille.