:

Hur gör man en SEPA-betalning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man en SEPA-betalning?
 2. Vad menas med SEPA?
 3. Vad kostar en SEPA-betalning?
 4. Hur lång tid tar en SEPA-betalning?
 5. Är SEPA betalning gratis?
 6. Finns SEPA i Sverige?
 7. Är SEPA-betalning gratis?
 8. Varför SEPA betalning?
 9. Vilka länder är med i SEPA?
 10. Vad är SEPA Transfer?
 11. Är Sverige i SEPA?
 12. Är Sverige med i SEPA?
 13. Vad är EU betalning SEPA?

Hur gör man en SEPA-betalning?

SEPA är en viktig del i att förverkliga EU:s vision om att skapa en gemensam inre marknad för Europa och att göra det lika enkelt och bekvämt för medborgare och företag att betala över hela Europa som det är att betala i hemlandet. Anpassningen till SEPA har inneburit att vi idag kan skicka och ta emot kontantlösa betalningar i euro till vilken mottagare som helst i Europa med enhetliga betaltjänster och med samma grundläggande villkor, rättigheter och skyldigheter som det fungerar på nationell nivå idag. Med SEPA är det inte längre någon skillnad mellan nationella och gränsöverskridande betalningar i euro.

SEPA-projektet lanserades av den europeiska bank- och betalningsindustrin representerad av European Payments Council (EPC). EPC har lett arbetet med att ta fram standarder och regler för SEPA-betalningar, enligt vilka bankerna kan utveckla nya betaltjänster. Europeiska centralbanken (ECB) är ordförande för Euro Retail Payments Board som sammanför industri-, myndighets- och konsumentrepresentanter och ansvarar bland annat för styrning av SEPA-processen.

Vad menas med SEPA?

SEPA är en viktig del i att förverkliga EU:s vision om att skapa en gemensam inre marknad för Europa och att göra det lika enkelt och bekvämt för medborgare och företag att betala över hela Europa som det är att betala i hemlandet. Anpassningen till SEPA har inneburit att vi idag kan skicka och ta emot kontantlösa betalningar i euro till vilken mottagare som helst i Europa med enhetliga betaltjänster och med samma grundläggande villkor, rättigheter och skyldigheter som det fungerar på nationell nivå idag. Med SEPA är det inte längre någon skillnad mellan nationella och gränsöverskridande betalningar i euro.

SEPA-projektet lanserades av den europeiska bank- och betalningsindustrin representerad av European Payments Council (EPC). EPC har lett arbetet med att ta fram standarder och regler för SEPA-betalningar, enligt vilka bankerna kan utveckla nya betaltjänster. Europeiska centralbanken (ECB) är ordförande för Euro Retail Payments Board som sammanför industri-, myndighets- och konsumentrepresentanter och ansvarar bland annat för styrning av SEPA-processen.

Vad kostar en SEPA-betalning?

För att göra en utlandsbetalning behöver du fylla i följande information. För att vi ska kunna garantera att betalningen kommer fram i tid är det viktigt att informationen är korrekt ifylld. Vilka uppgifter som krävs kan variera från land till land. Kontakta mottagaren eller mottagarens bank om du saknar viss information.

Hur lång tid tar en SEPA-betalning?

Du har kanske hört talas om SWIFT-betalningar, eller i alla fall sett namnet i förbifart. För att vi alla ska lyckas flytta våra pengar runt om i världen finns det en rad olika system på plats för att möjliggöra detta. Ett av dessa systemen kallas för SWIFT och nyttjas dagligen för att flytta miljoner över hela världen.

Nedan följer en kort sammanställning av den ungefärliga tid det tar att utföra en SWIFT-betalning med någon av de största bankerna i Sverige:

Systemet fungerar i stort som ett nätverk av meddelanden, där SWIFT-koder i representation av pengar, utbytes av banker runt om i Europa, för att sedan avräknas individuellt via större transaktioner, mellan bankerna själva. På grund av detta behöver bankerna inte skicka faktiska pengar vid varje transaktion, men till följd av detta gör det också att överföringarna tar längre tid då det hela måste gå igenom en process vid slutet av dagen istället.

När du ska göra en betalning inom EU och i euro används istället det så kallade SEPA-systemet. SEPA står för Single Euro Payments Area och används i samtliga EU/EES-länder, inklusive Storbritannien. Den huvudsakliga fördelen med en SEPA-betalningär hastigheten vid vilken den utförs. Under arbetsdagar tar nämligen dessa betalningar normalt inte mer än 24 timmar att nå mottagaren och är många gånger dessutom kostnadsfria – eller i alla fall betydligt billigare än vanliga internationella överföringar⁶.

Nedan följer en kort sammanställning av överföringstiderna för de svenska bankerna då du utför en SEPA-betalning.

(Tiderna granskade från ovanstående bankernas hemsidor. Tiderna kan variera beroende på transaktion. Kontrollera alltid före du skickar iväg pengar den aktuella tidtabellen för din transaktion.)

Är SEPA betalning gratis?

Tack vare EU:s regler om betalningar kan du och dina kunder lättare utföra och ta emot elektroniska transaktioner. Reglerna innebär att bankerna inte får ta ut en högre avgift för eurobetalningar inom EU än för motsvarande transaktion inom landet.

Även banker i EU-länder utanför euroområdet (Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tyskland och Österrike.) måste följa den här regeln och får inte ta ut en högre avgift för en eurobetalning till eller inom ett annat EU-land än för en inhemsk betalning i den nationella valutan.

Du får inte ta ut några extra avgifter när dina kunder betalar med kort. Det gäller alla kortköp i hela EU, både i butiker och på nätet.

Finns SEPA i Sverige?

* EES är ett samarbete som omfattar alla EU:s medlemsländer (för närvarande Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike) samt Norge, Island och Liechtenstein och Storbritannien. EES är en förkortning för Europeiska Ekonomiska Samarbetsrådet.

Är SEPA-betalning gratis?

En SEPA-betalning är en betalning som görs till ett bankkonto i ett annat EU/EES land via din bank i euro.

SEPA står för Single Euro Payment Area och är ett samarbete som standardiserades år 2014-2016 och där alla europeiska banker ingår.

Syftet med samarbetet är att göra utlandsbetalningar inom området smidigare och lika enkla som en vanlig inhemsk banköverföring.

För att göra en SEPA-betalning över din nätbank behöver du inte göra något extra - det enda du behöver göra är att logga in på din internetbank med ditt BankID, välja “utlandsbetalning” och fylla i belopp samt mottagarens uppgifter (IBAN, BIC, namn, address).

Eftersom en SEPA-betalning alltid är nominerad i euro, väljer du euro som valuta. Sedan är det bara att godkänna överföringen för att den ska skickas iväg.

Om du vill skicka pengar utomlands utanför SEPA-samarbetet via din bank så blir det en så kallad SWIFT-betalning, som är lite mer komplicerad och har fler, dyrare avgifter. Dessutom kan det ta upp till en vecka innan pengarna når mottagaren.

Varför SEPA betalning?

Direktdebiteringstjänsten SEPA kan användas för eurobetalningar i hela SEPA-området.

SEPA-direktdebitering för betalare består av två tjänster: grundläggande SEPA-direktdebitering och SEPA-direktdebitering mellan företag. Tjänsterna kan användas för eurobetalningar i hela SEPA-området.

Den grundläggande direktdebiteringstjänsten är avsedd för både privat- och företagskunder. Direktdebiteringstjänsten mellan företag är däremot avsedd endast för företag.

Vilka länder är med i SEPA?

Europeiska centralbanken, europeiska bankerna i samarbete har upprätta en hemmamarknad för betalningar inom hela det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Du kan betala och få betalt i Euro, gäller i alla EU länder och Efta länder.

SEPA, ett välkänt namn bland européer och de med anknytning till Europa, står för Single Euro Payments Area och SEPA-överföringar är ett EU-initiativ från EU-länderna och regeringarna som förenklar banköverföringar i euro.

Vad är SEPA Transfer?

SEPA står för Single Euro Payments Area. Syftet med SEPA är att skapa en gemensam betalmarknad för euro. Det ska vara enkelt att skicka pengar. Lika enkelt mellan länder som inom det egna landet. EU och bankerna i Europa har gjort det möjligt.

SEPA omfattar de 28 EU-länderna; EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge; samt Monaco, San Marino och Schweiz.

Är Sverige i SEPA?

SEPA står för Single Euro Payments Area. Syftet med SEPA är att skapa en gemensam betalmarknad för euro. Det ska vara enkelt att skicka pengar. Lika enkelt mellan länder som inom det egna landet. EU och bankerna i Europa har gjort det möjligt.

SEPA omfattar de 28 EU-länderna; EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge; samt Monaco, San Marino och Schweiz.

Är Sverige med i SEPA?

The SEPA zone makes it faster, easier, and more cost-effective to conduct transfers and direct debits within Europe. The standardized SEPA credit transfers and SEPA Direct Debits help businesses work more effectively by reducing costs for cross-border transactions and increasing transparency for customers and banks.

The SEPA zone also ensures that each recipient has the correct bank details so that the amount is transferred on time and without redirections. There are also stricter guidelines for customer complaints and chargeback options, and there are no longer different national regulations, which makes it easier for businesses to grow. Transfers can be processed within one banking day. There are also standardized account numbers and bank codes: the International Bank Account Number (IBAN) and Bank Identifier Code (BIC). The IBAN can be used for all national and international credit transfers, eliminating the need to fill out different forms for each country and currency.

The single payment zone will also increase competition among banks. Because banks in the SEPA zone have to meet the same standard, customers can freely choose between different banks, creating a broader choice of products and services at competitive prices. Plus, customers and businesses will no longer have to pay cross-border transfer fees within the SEPA zone. Another upside is the increased security of transactions. All members of the SEPA zone must adhere to strict security standards to prevent fraud, and all transactions within the SEPA zone are protected by the same legal framework set out in the SEPA Regulation.

Vad är EU betalning SEPA?

Med den här tjänsten kan du skapa ett eget mottagarregister. Du registrerar dina betalningar när det passar dig och de utförs sedan på det datum som du angivit som betalningsdag. Om betalningen registreras på kvällen eller på en helg så utförs den nästa bankdag. Du kan när som helst, innan angivet betalningsdatum, makulera betalningen och när betalningen utförts får du omedelbart en uppdatering i din historik över utförda betalningar. Under perioden mellan registrering och betalningsdatum kan du se hur många väntande betalningar du har och vilka belopp som kommer att skickas till utlandet.

Du måste kunna ange din mottagares konto i form av ett IBAN (International Bank Account Number) och banken i form av BIC/SWIFT-id. Informationen om IBAN och BIC måste du kräva att få av dina betalningsmottagare.

En EU-betalning kan skickas vid betalning i euro till alla länder inom EU och EES samt till Schweiz.

Om du får betalningar från utlandet har du skyldighet att ge ditt konto i form av ett IBAN och bankens BIC (SWEDSESS) till dina uppdragsgivare i utlandet. På den avi du får vid betalning från utlandet anges det i betalningen angivna kontot som IBAN och bankens BIC (SWEDSESS). Vid en betalning från EU/EES samt Schweiz gäller det lägre priset för euro, svenska kronor, oavsett belopp. Vi har gjort en tabell för att göra detta tydligare.