:

Vilka gåvor är avdragsgilla?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka gåvor är avdragsgilla?
 2. Får man göra avdrag för gåvor?
 3. Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2022?
 4. Hur stor summa får man ge bort?
 5. Vad är avdragsgillt för privatpersoner?
 6. Är lämnade bidrag och gåvor avdragsgilla?
 7. Hur mycket kan man ge i gåva skattefritt?
 8. Hur mycket pengar får man ge i gåva till sina barn?
 9. Hur mycket pengar kan man ge till någon?
 10. Hur mycket får man ge i gåva till privatperson?
 11. Vad är avdragsgill och ej avdragsgill?
 12. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 13. Är gåvor skattefria?
 14. Måste man ta upp en gåva i deklarationen?
 15. Hur mycket pengar kan man få i gåva utan skatt?

Vilka gåvor är avdragsgilla?

Svenska Röda Korset och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Dessa cookies behövs för att webbplatsen ska fungera tekniskt och funktionellt och måste därför accepteras för att kunna besöka sidan.

Får man göra avdrag för gåvor?

Skattereduktionen redovisas i inkomstdeklarationen för det år då du lämnat gåvan. Det innebär att gåvor som du gett under år 2023 redovisas i den inkomstdeklaration som du lämnar år 2024. Vi som gåvomottagare skickar in alla underlag till Skatteverket och det avdragsgrundande beloppet kommer att finnas förtryckt på din skattedeklaration.

Det enda du behöver göra är att vid gåvotillfället se till att vi har dina personuppgifter, det vill säga namn, adress, personnummer och gärna även e-postadress.

 • Varje gåva måste uppgå till minst 200 kronor.

 • Du måste totalt skänka minst 2 000 kronor under året.

 • Gåvomottagaren måste vara godkänd av Skatteverket (Hjärt-Lungfonden är en godkänd gåvomottagare från och med januari 2020.)

 • Gåvomottagaren måste få dina personuppgifter.

 • Gäller endast privatpersoner som fyllt 18 år vid beskattningsårets utgång.

Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2022?

En skattefri gåva vars värde understiger 5 000 euro kan ges till samma person med tre års mellanrum.

Gränsen för skattefrihet gäller per gåvogivare. Samma gåvogivare kan ge flera skattefria gåvor så länge som gränsen inte överskrids och gåvotagarna är olika personer.

Hur stor summa får man ge bort?

Penninggåvor är vanligt förekommande i Sverige, framförallt ger svensken pengar i gåva till sina barn och anhöriga men givandet till välgörenhet av olika slag är också stort. Den som ger bort pengar som gåva behöver inte betala någon skatt under förutsättning att man skänker beloppet utan förbehåll eller förväntan på motprestation.

Att man kan ge bort en kapitaltillgång är skattefritt för både givare och mottagare och kräver inte gåvobrev. Mindre summor kan alltid ges bort utan gåvobrev. Vid större penninggåvor kan ett gåvobrev upprättas, men det är inte ett krav, såvida du inte vill ställa upp något villkor för gåvan. Ett sådant villkor kan exempelvis vara att man vill att gåvan skall räknas som enskilda egendom i ett äktenskap. I regel behöver inte gåvor registeras hos skatteverket, men i vissa fall skall överlåtanden inom äktenskap registeras som gåva mellan makar för att vinna juridisk giltighet.

Vad är avdragsgillt för privatpersoner?

Deklarationstips 14 avdrag inför deklarationsdagen. Det är det många som stressar upp sig inför 2 maj. Accountors skatteexperter har tagit fram några tips på avdrag att uppmärksamma, avdrag som kan påverka den slutliga skatten.

Om din arbetsgivare inte betalar för ett arbetsredskap som du anser att du behöver för att kunna utföra ditt jobb, till exempel en mobiltelefon, kan du få avdrag i deklarationen om du själv köper in det.

En av förutsättningarna för avdrag är dock att arbetsredskapet är nödvändigt för jobbet. Det ställs i detta fall högre krav än om arbetsgivaren istället hade köpt redskapet. Då krävs bland annat att redskapet är av väsentlig betydelse för att du ska kunna göra ditt jobb. I skattesammanhang är detta en gradskillnad till individens nackdel vid eget inköp.

Är förutsättningarna för avdrag uppfyllda kan du få direktavdrag för anskaffningsutgiften, under förutsättning att denna inte överstiger ett halvt prisbasbelopp (24 150 kr för inkomståret 2022).

Om du har betalat trängselskatt för egen bil som avser inkomståret 2022 och dessutom uppfyller reglerna för avdrag för resor till och från arbetsplatsen kan du få avdrag för trängselskatten. Du får avdrag för den del av dina sammanlagda utgifter för resor och trängselskatt som överstiger 11 000 kr. För hjälp att räkna ut se här. 

Du får dock inget avdrag om du har förmånsbil och fått betala trängselskatt kontant eller via nettolöneavdrag. Arbetsgivaren ska här istället ha reducerat bilförmånsvärdet med det belopp som du har betalat.

Om du kör minst 3 000 mil i tjänsten under ett år kan byte av arbetsgivare medföra att du inte kör fullt antal mil hos respektive arbetsgivare, men att du sammanlagt gör det under kalenderåret. Vardera arbetsgivaren har då redovisat fullt förmånsvärde på kontrolluppgifterna.

I ett sådant fall kan du i inkomstdeklarationen yrka justering av det sammanlagda förmånsvärdet till 75 %. Denna begäran gör du under övriga upplysningar på deklarationen.

Är lämnade bidrag och gåvor avdragsgilla?

Hej Maud!

Vid bokföring av gåvor så beror det på vilken typ av gåva det är som styr vilket konto du ska använda.

Hur mycket kan man ge i gåva skattefritt?

Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor till anställda är under vissa förutsättningar skattefria (11 kap. 14 § IL).

Skatteverket anser att även uppdragstagare kan omfattas av reglerna om skattefrihet för gåvor till anställda.

Gåvobeloppen är så kallade gränsbelopp, vilket innebär att gåvan ska beskattas från första kronan om värdet överstiger de angivna beloppen (SKV A 2022:39).

Hur mycket pengar får man ge i gåva till sina barn?

 • den ska vara överlämnad, eller traderad som det heter på juristspråk.
 • det ska finnas en gåvoavsikt, alltså att man ger utan att kräva något tillbaka. 
 • det ska vara en förmögenhetsöverföring från givaren, det vill säga gåvotagaren ska bli berikad. 

Hur mycket pengar kan man ge till någon?

19 december, 2016

Enligt svensk lag behöver du inte betala skatt för en gåva. Detta gäller oavsett hur mycket gåvan är värd. Däremot kan gränsen mellan vad som är en gåva och vad som anses vara skattepliktig ”tjänsteinkomst” ibland vara hårfin. Det har en man i Karlstad fått erfara efter att ha tagit emot fem miljoner kronor från sin bror som han nu tvingas skatta för.

Hur mycket får man ge i gåva till privatperson?

19 december, 2016

Enligt svensk lag behöver du inte betala skatt för en gåva. Detta gäller oavsett hur mycket gåvan är värd. Däremot kan gränsen mellan vad som är en gåva och vad som anses vara skattepliktig ”tjänsteinkomst” ibland vara hårfin. Det har en man i Karlstad fått erfara efter att ha tagit emot fem miljoner kronor från sin bror som han nu tvingas skatta för.

Vad är avdragsgill och ej avdragsgill?

Böter och viten är två exempel som tillhör de ej avdragsgilla kostnaderna. Ett vite är en summa pengar som en myndighet, exempelvis en domstol, kan föreskriva en deltagande att betala. Detta görs när en part inte har följt besluten som myndigheten tagit.

Det kan alltså vara svårt att hålla koll på skillnaderna mellan avdragsgilla och ej avdragsgilla kostnader. Avdragsgilla kostnader innefattar alltså de kostnader som reducerar det skattemässiga resultatet.

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

Har du någon som sköter din ekonomi? I e-tjänsten Ombud och behörigheter kan du enkelt lägga till en person som ombud för att lämna dina deklarationer och hantera ditt skattekonto. Observera att du har automatiskt behörighet att använda många av Skatteverkets e-tjänster för ditt företags räkning om du är registrerad hos Bolagsverket som vd eller ensam firmatecknare.

Är gåvor skattefria?

This website contain information relating to real estate investments in Sweden and Finland This information may not be accessed by residents of certain countries based on applicable securities law regulations. No investments are directed, directly or indirectly, to persons resident, registered and / or taxable outside of the EEA (European Economic Area). Persons resident, registered and / or taxable persons outside of the EEA may neither sign up to Tessin Nordic AB (publ)'s investment network nor complete an investment.

NOT FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES OF AMERICA (INCLUDING ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA, THE “UNITED STATES”), CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, HONG KONG, SWITZERLAND, NEW ZEALAND, SINGAPORE OR SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW.

Måste man ta upp en gåva i deklarationen?

Du ska lämna en gåvoskattedeklaration och betala gåvoskatt när

 • du får en gåva värd 5 000 euro eller mer
 • du inom tre år får gåvor av samma gåvogivare till ett sammanlagt värde på 5 000 euro eller mer.

För mindre gåvor behöver du inte lämna en gåvoskattedeklaration. I vissa situationer lönar det sig dock att deklarera även om gåvans värde underskrider den beskattningsbara gränsen.

Hur mycket pengar kan man få i gåva utan skatt?

 • den ska vara överlämnad, eller traderad som det heter på juristspråk.
 • det ska finnas en gåvoavsikt, alltså att man ger utan att kräva något tillbaka. 
 • det ska vara en förmögenhetsöverföring från givaren, det vill säga gåvotagaren ska bli berikad.