:

Hur mycket pengar får man ta emot från utlandet utan att skatta?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket pengar får man ta emot från utlandet utan att skatta?
 2. Hur mycket pengar kan man överföra från utlandet till Sverige?
 3. Är det olagligt att ta emot pengar från utlandet?
 4. Kan Skatteverket se mitt bankkonto utomlands?
 5. Kan Skatteverket kolla på alla dina bankkonton?
 6. När frågar banken om transaktioner?
 7. Vad kostar det att ta emot pengar från utlandet?
 8. Har banken rätt att neka Utlandsbetalning?
 9. Vad behövs för att ta emot pengar från utlandet?
 10. Hur beskattas pengar från utlandet?
 11. Vad händer om jag sätter in för mycket pengar på skattekontot?
 12. Kan Skatteverket se transaktioner?
 13. Kan banken kontakta Skatteverket?
 14. Får banken fråga var pengarna kommer ifrån?
 15. Har banken koll på Swish?

Hur mycket pengar får man ta emot från utlandet utan att skatta?

När du ska ta emot pengar från utlandet vill du säkrast få dem skickade till ditt svenska bankkonto och då kan det så klart vara så att du först måste förbereda detta inför överföringen.

Vi kommer i detta avsnitt att kolla lite närmare på kostnaderna när du vill ta emot pengar utomlands och jämföra de stora bankerna – och Wise – för att du kan se vad det rör sig om i stora svängar. I exemplet nedan tar en svensk emot 200 USD från USA:

(Priserna granskade 7.3.2023. Priserna ovan kan ändras och kanske inte stämmer med de aktuella priserna. Granska alltid aktuella priser innan du skickar iväg pengar utomlands eller tar emot pengar från utlandet.)

Hur mycket pengar kan man överföra från utlandet till Sverige?

Diagram: Kostnaden för att skicka pengar utomlands har sjunkit över tid

Diagrammet visar att kostnaden att skicka pengar utomlands har sjunkit över tid. Under 2022 är det dyrast att skicka pengar till Afrika.

Är det olagligt att ta emot pengar från utlandet?

Tjänsten Betalningar från utlandet innebär en enkel och snabb behandling av dina inbetalningar från utlandet.

Du kan välja mellan att få dina inbetalningar på följande sätt:

Kan Skatteverket se mitt bankkonto utomlands?

I tjänsten för att räkna om utländska tjänsteinkomster kan du som fått pension från Finland, Norge eller Danmark, få hjälp med att räkna om dina utländska inkomster till svenska kronor och se om du kan få avräkning. Tjänsten hjälper dig även med om du ska deklarera pensionen och hur du ska fylla i den i inkomstdeklarationen

Tjänsten för att räkna om utländska kapitalinkomster kan just nu bara hjälpa dig som har ränteinkomster eller utdelningar.

Fyll i den utländska inkomsten i rätt ruta på deklarationen. Tänk på att alla belopp ska vara omräknade till svenska kronor. Om det redan finns ett belopp tryckt i rutan ska du fylla i det nya totalbeloppet.

Kan Skatteverket kolla på alla dina bankkonton?

Du som har e-legitimation kan anmäla kontonummer på något av dessa sätt:

 • på Mina sidor
 • i e-tjänsten Skattekonto
 • i samband med att du deklarerar i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 eller appen Skatteverket. Om du redan har deklarerat kan du anmäla ditt bankkonto på Mina sidor eller i e-tjänsten Skattekonto.

Du hittar mer information om hur du anmäler ett konto i en utländsk bank på sidan Anmäla konto:

När frågar banken om transaktioner?

Vad tjänar du? Var kommer dina pengar ifrån? Har du underlag som visar det? Det är frågor som konsumenter ofta får av banken och ibland försäkringsbolaget. Andra har stött på praktiska problem och blivit nekade att öppna konton eller sätta in kontanter när de saknar svenska ID-handlingar eller inte kan redogöra för varifrån pengarna kommer.

Bakgrunden till sådana frågor och kontroller är den så kallade Penningtvättslagen. Enligt den lagen är banker, försäkringsbolag och många andra företag, tvungna att motverka att deras system missbrukas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Vad kostar det att ta emot pengar från utlandet?

Du kan även ringa vår kundservice på 033-47 47 90, vardagar 8–20 och helger 10–16 för att göra en utlandsbetalning, men då tillkommer en kostnad på 75 kr utöver eventuell kostnad för vald typ av utlandsbetalning.

När du ska skicka pengar utomlands behöver ta reda på följande uppgifter innan du kan göra betalningen:

 • BIC/SWIFT-adress till mottagande bank för betalningar utanför EU/EES
 • IBAN nummer eller kontonummer, beroende på vilket land det är
 • Betalningsmottagarens namn och adress
 • Eventuellt meddelande till betalningsmottagare

När du ska skicka pengar utomlands, kan du välja mellan två typer av utlandsbetalningar

Har banken rätt att neka Utlandsbetalning?

Innan du öppnar ett konto ska du få ett dokument av banken som beskriver de viktigaste tjänsterna som hör till kontot och eventuella avgifter som du måste betala. Detta kallas ett "dokument med avgiftsinformation". Du kan använda det för att jämföra kostnaderna för konton hos olika banker.

Din bank måste också ge dig en redogörelse för avgifterna för ditt bankkonto minst en gång om året. Denna "redovisning av avgifter" ska också ange vilka räntesatser som gäller för ditt konto.

Vad behövs för att ta emot pengar från utlandet?

Vi ska börja med att titta lite på kostnaderna. Har du utfört internationella betalningar tidigare vet du med säkerhet att det ofta också kostar en liten slant i överföringsavgifter, men hur är det egentligen när man ska ta emot pengar?

Titta i tabellen nedan så ska vi gå igenom lite snabbt hur mycket dessa avgifter ligger på med Swedbank¹.

(Avgifterna granskad 16.9.2021. Valutakursen är rörlig och kan därför avvika från ovanstående.)

När du gör en utlandsbetalning med Swedbank får du stå för en del avgifter - det samma gäller även när du ska ta emot pengar från utlandet. Vi går du igenom dessa i detalj.

Hur beskattas pengar från utlandet?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Vad händer om jag sätter in för mycket pengar på skattekontot?

Räntan på skattekontot, den så kallade basräntan, höjdes i november 2022 från 1,25 procent till 2,5 procent. Det var första gången på nästan tio år. Skatteverket höjde sedan räntan ytterligare den 1 februari 2023 till hela 3,75 procent. I och med denna förändring kan det vara läge att justera kvarskatten.

Räntan utgår på kvarskatt som överstiger 30 000 kronor från och med 12 februari 2023 för privatpersoner och företag med kalenderår som räkenskapsår och på belopp som understiger 30 000 kronor från och med 4 maj 2023. För att minska räntekostnaden bör en insättning ske på skattekontot som täcker den förväntade skattekostnaden. 

Kan Skatteverket se transaktioner?

Du som har e-legitimation kan anmäla kontonummer på något av dessa sätt:

 • på Mina sidor
 • i e-tjänsten Skattekonto
 • i samband med att du deklarerar i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 eller appen Skatteverket. Om du redan har deklarerat kan du anmäla ditt bankkonto på Mina sidor eller i e-tjänsten Skattekonto.

Du hittar mer information om hur du anmäler ett konto i en utländsk bank på sidan Anmäla konto:

Kan banken kontakta Skatteverket?

Bestämmelserna om kontrolluppgifter för betalningar till och från utlandet finns i 23 kap. 1 § SFL. Uppgifterna lämnas i första hand för Skatteverkets kontrolländamål. Regeringen anser att uppgifterna är ett bra hjälpmedel i Skatteverkets granskningsverksamhet (prop. 2008/09:44 s. 20). Uppgifterna som uppgiftslämnarna ska lämna skiljer sig åt vad det gäller betalningar till och från utlandet. Skillnaderna beror på att uppgiftslämnandet ska bli mindre betungande.

Den som förmedlar en betalning är kontrolluppgiftsskyldig och ska lämna en kontrolluppgift. Någon egentlig definition vad förmedla innebär finns inte. Regeringen anger att den som har varit mellanhand i en valutatransaktion får anses ha förmedlat en betalning (prop. 1992/93:65 s. 31). Det här innebär att det är den som, faktiskt genomför själva betalning till ett annat land eller tar emot pengar från ett annat land som är uppgiftsskyldig. I många fall innebär detta en bank eller annat betaltjänstföretag.

Får banken fråga var pengarna kommer ifrån?

För ca 2 månader sedan tog jag ett privatlån för min frus räkning för ett brådskande ärende. Vi lyckades sedan få ihop till lösen av lånet. Jag ringde då banken och bad om att få betala tillbaka hela summan. Detta har jag gjort innan smidigt och utan några problem. Men denna gång blev jag överrumplad av frågor gällande pengarnas ursprung.

Jag gav då ett icke-genomtänkt svar och sa att jag hade fått pengarna från vänner och att jag inte hade förbrukat hela lånet. Nu insisterar banken att få papper som visar att jag har lånat från vänner och att jag inte hade förbrukat hela lånet. Som svar har jag förklarat att det hela är ett missförstånd och redovisat transaktionerna mellan mitt konto, min frus konto och banken som jag har lånat ifrån. Dessa visar tydligt hur pengarna har överförts och till vem. Jag misstänker dock att min redovisning inte kommer att räcka och att banken kommer att fortsätta att vara motsträvig.

Har banken koll på Swish?

Ofta, när man för över pengar, sker ju det till redan fördefinierade konton. Men ska man skriva in kontonumret själv för första gången, är det förstås lätt hänt att en siffra kan bli fel eller att man råkar välja fel swishmottagare ur sitt kontaktregister i telefonen.

Vi har inte rätt att föra tillbaka pengarna Första tanken går ju säkert till banken, och att de kan hjälpa till att föra tillbaka pengarna. Men någon sådan juridisk rättighet har inte banken, varken för banköverföringar eller Swish. Det innebär att det inte går att ”ångra sig” när du väl signerat en överföring.