:

Vem har rätt till omställningsstöd?

Innehållsförteckning:

 1. Vem har rätt till omställningsstöd?
 2. Hur mycket får man i omställningsstöd?
 3. Hur mycket får man i Omställningsstudiestöd?
 4. Vilka utbildningar ger rätt till omställningsstöd?
 5. Är det svårt att få omställningsstöd?
 6. När kan man få omställningsstöd?
 7. Hur räknar man ut omställningsstöd?
 8. När får man veta om man får Omställningsstudiestöd?
 9. Vilka utbildningar får man betalt för att gå?
 10. När vet jag om jag får Omställningsstudiestöd?
 11. Kan arbetsgivaren neka omställningsstöd?
 12. Har jag rätt till Omställningsstudiestöd?
 13. Hur mycket bidrag får man per månad?
 14. Vilka utbildningar är godkända för Omställningsstudiestöd?
 15. Vilka utbildningar kan man få Omställningsstudiestöd för?

Vem har rätt till omställningsstöd?

Tidigare har CSN uppgett att handläggningstiderna är minst 10-12 veckor men nu uppger Stefan Tärnhuvud att de kommer att bli ännu längre.

– Det beror på att det rör sig om så pass stora volymer ansökningar. Hur mycket längre handläggningstiderna kommer att bli är svårt att säga i dagsläget. Men i och med att varje utredning är individuell och att det rör sig om ett omfattande och komplext regelverk kring stödet och att det är många krav som den sökande ska uppfylla, så tar det tid.

Somliga sökande kommer inte att få besked förrän terminen redan har börjat, enligt Stefan Tärnhuvud.

Hur mycket får man i omställningsstöd?

för utbildningar som startar hösten 2023 går att söka från CSN med start den 1 april. Om du söker till våren 2024 är 1 oktober första ansökningsdag. Ta kontakt med din i god tid innan så ökar dina chanser att få ansökan beviljad. Det underlättar även för CSN att snabbare fatta beslut om din ansökan*.

 • Ta kontakt med din omställningsorganisation. De kan ge studie- och karriärvägledning och hjälpa dig att hitta utbildningar som kan stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden. De ger också en rekommendation (ett yttrande) till CSN om din ansökan om omställningsstudiestöd.
 • Ansök om omställningsstudiestöd hos CSN. Om din arbetsplats omfattas av ansöker du också om ett kompletterande studiestöd hos din omställningsorganisation.
 • Hur mycket får man i Omställningsstudiestöd?

  • vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd.
  • vara minst 27 år och maximalt 62 år.
  • ha jobbat minst 8 år de senaste 14 åren (arbetad tid i ett land inom EES, i Storbritannien och i Schweiz tillgodoräknas samt att upp till två år med föräldrapenning, sjukskrivning mm jämställs med arbete). 
  • arbetat minst 12 månader de senaste 24 månaderna i Sverige (arbetad tid i ett land inom EES, i Storbritannien och i Schweiz tillgodoräknas)
  • arbetet måste ha varit på minst halvtid (16 h/vecka).

  Grunden är att du själv som anställd ska göra en bedömning av vilken utbildning som skulle leda till att du stärker din framtida ställning på arbetsmarknaden. När du har kommit på det är följande steg bra att ta:

  Vilka utbildningar ger rätt till omställningsstöd?

  Något stort är på gång på den svenska arbetsmarknaden. En reform som ger utökade möjligheter till omställning, kompetensstöd och studiestöd för alla arbetstagare. Har du koll på vad det innebär? Vi guidar dig!

  Arbetsmarknaden är i snabb förändring. Yrken försvinner och skapas i takt med digitaliseringen och den snabba teknikutvecklingen. Kompetenser som är högaktuella idag kan vara irrelevanta imorgon. Det här ställer krav på flexibilitet från både arbetstagare och arbetsgivare. Arbetsgivare behöver i hög grad prioritera kompetensutveckling för sina anställda och arbetstagare behöver i sin tur vara beredda på att ställa om.

  Är det svårt att få omställningsstöd?

  Det är väldigt svårt att uppskatta hur lång väntetiden på beslut blir. Vissa ansökningar går fortare att utreda och andra tar längre tid, men du behöver räkna med att det tar flera månader från det att du ansöker tills du får ett besked. En del kommer hinna få sitt besked innan studiestarten, men många kommer inte att få det.

  Det var många som sökte direkt när ansöknings­omgången öppnade; den 1 april kom det in 11 000 ansökningar och CSN håller fortfarande på att handlägga ansökningar från det datumet. Om du skickade in din ansökan efter den 1 april kommer du troligtvis inte att få ditt beslut före studiestarten.

  Vi beklagar att vi inte kan ge närmare besked om handläggnings­tiden än så. Vi förstår att det ställer till problem för dig som ska studera.

  Du får räkna med att väntetiden kommer att vara minst lika lång som den är nu. Du kan alltså inte förvänta dig att få besked innan studiestarten och får vara beredd på att det kan ta många månader innan ditt beslut kommer.

  När kan man få omställningsstöd?

  I juni 2022 infördes ett nytt statligt omställningsstudiestöd till den som vill studera och som redan har ett jobb. Stödet ger dig möjlighet att studera mitt i karriären och få ekonomiskt stöd under tiden. Studiestödet kan vara upp till 80 procent av din lön (beroende på kollektivavtal och lön) i 44 veckor.

  Möjligheten till omställnings­studiestöd är en del av den så kallade Trygghets­överenskommelsen mellan arbetsmarknadens parter.

  Hur räknar man ut omställningsstöd?

  Hem > H > Hur Räknar Man Ut Täckningsbidrag Omställningsstöd?

  För stödperioderna maj-september 2021 och december 2021-februari 2022. För att räkna ut täckningsbidraget utgår du från periodens nettoomsättning och minskar den med periodens: kostnader för handelsvaror, legoarbeten och underentreprenader. inköp av råvaror och förnödenheter.

  När får man veta om man får Omställningsstudiestöd?

  Här kan du läsa om Försäkringskassans del i handläggningen av din ansökan om omställnings­studiestöd hos CSN.

  Omställnings­studiestöd är ett studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Med omställnings­studiestödet kan du studera och bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­marknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

  Vilka utbildningar får man betalt för att gå?

  30 januari 2023

  I dag erbjuder allt fler företag och arbetsgivare att betala utbildningen för sina framtida anställda. I många fall garanteras anställning efter godkänd examen /utbildning. Det rapporterar TT.

  När vet jag om jag får Omställningsstudiestöd?

  Tidigare har CSN uppgett att handläggningstiderna är minst 10-12 veckor men nu uppger Stefan Tärnhuvud att de kommer att bli ännu längre.

  – Det beror på att det rör sig om så pass stora volymer ansökningar. Hur mycket längre handläggningstiderna kommer att bli är svårt att säga i dagsläget. Men i och med att varje utredning är individuell och att det rör sig om ett omfattande och komplext regelverk kring stödet och att det är många krav som den sökande ska uppfylla, så tar det tid.

  Somliga sökande kommer inte att få besked förrän terminen redan har börjat, enligt Stefan Tärnhuvud.

  Kan arbetsgivaren neka omställningsstöd?

  • Om du sägs upp på grund av arbetsbrist, även om du därefter erbjuds en tjänst med färre timmar.
  • Om du sägs upp på grund av sjukdom.
  • Om du avslutat en tidsbegränsad anställning.
  • Om du kommit överens med chefen om att sluta på grund av arbetsbrist eller sjukdom.
  • Den som arbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i minst 12 av de senaste 24 månaderna.
  • Är yngre än 65 år.
  • Arbetar på ett företag med kollektivavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde. Då är det Trygghetsfonden ,TSL, som sköter omställningsstödet.
  • Arbetar på ett företag som saknar kollektivavtal. Då är det den offentliga omställningsorganisationen vid Kammarkollegiet, som sköter stödet.

  Har jag rätt till Omställningsstudiestöd?

  Omställnings­­studiestödet är ett studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Med omställnings­­studiestödet kan du studera och bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­marknaden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

  Omställnings­studiestödet består dels av ett bidrag på 80 procent av din lön (upp till ett maxbelopp), dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill. Du kan få stödet i 44 veckor; längre om du studerar på deltid.

  Du kan studera med omställningsstudiestöd på heltid (100 procent) eller på deltid (75, 60, 50, 40 och 20 procent).

  För att få omställningsstudiestöd måste du uppfylla olika villkor. Här kan du testa om du uppfyller några av de mest grundläggande villkoren. Sedan kan du läsa om alla villkor genom att klicka på rubrikerna.

  Hur mycket bidrag får man per månad?

  • du är vårdnadshavare för ett barn som är yngre än 16 år, eller ett barn som är äldre och går i grundskolan eller i anpassad skola.
  • både du och barnet är försäkrade i Sverige.

  Du och barnet är normalt försäkrade i Sverige om ni bor här och har svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd.

  Du får automatiskt flerbarnstillägg om du får barnbidrag eller studiebidrag för två barn eller fler. Du behåller flerbarnstillägget även efter att ett barn har fyllt 18 år och får studiebidraget utbetalt till sig själv.

  Vilka utbildningar är godkända för Omställningsstudiestöd?

  Fördelningar görs efter kön, ålder, sektor (privat eller offentlig), utbildningsnivå och skolform. Dessutom visas de 20 vanligaste skolorna respektive utbildningarna som de som sökt om omställningsstudiestöd har blivit beviljade till.

  Statistik om omställningsstudiestödet på CSN:s webbplats., Öppna i nytt fönster

  Vilka utbildningar kan man få Omställningsstudiestöd för?

  Här kan du läsa om villkoren och hur mycket du kan få i bidrag och lån. Du kan också se vad som gäller om du ska kombinera studier med arbete eller andra ersättningar.

  Varför är det viktigt att kontakta sin omställningsorganisation? När kan jag ansöka? Vilka uppgifter behöver jag förbereda? Det kan du läsa om här. Du hittar även en checklista och en film om ansökan.