:

Vad betyder att på en faktura?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder att på en faktura?
 2. Vad gäller vid faktura?
 3. Hur länge kan man vänta med att fakturera?
 4. Hur man skriver en faktura?
 5. Måste jag betala en faktura?
 6. Måste man ha faktura?
 7. Måste man betala en faktura på 10 dagar?
 8. Måste man betala en faktura?
 9. Hur sent kan ett företag skicka en faktura?
 10. Vad händer om man är sen med en faktura?
 11. Hur ser en bra faktura ut?
 12. Måste man skicka faktura?
 13. Vad händer om man inte betalar en faktura?
 14. Kan man vägra betala faktura?
 15. Vad händer om en faktura inte betalas i tid?

Vad betyder att på en faktura?

Utan att det påverkar tillämpningen av de särskilda bestämmelserna i detta direktiv skall endast följande uppgifter vara obligatoriska för mervärdesskatteändamål på fakturor som utfärdas i enlighet med artiklarna 220 och 221:

Vad gäller vid faktura?

Spelreglerna i den här linjedragningen är allmänna och berör ursprungligen all betalningstrafik, där konsumenten betalar ett företag eller ett företag debiterar konsumenten. Vi rekommenderar att principen också tillämpas på fakturor eller betalningar av kommuner eller övriga offentliga samfund. Linjedragningen grundar sig på lagstiftning, konsumentombudsmannens ställningstaganden och konsumenttvistenämndens beslut.

Det finns bland annat separata förordningar om betalningar och fakturor som gäller tele-, el- och försäkringsbolag. Betalning av kredit kännetecknas också av egna särdrag. God indrivningssed, följderna av försenade betalningar och dröjsmål beskrivs i konsumentombudsmannens linjedragning  ”God sed vid indrivning av konsumentfördringar”. Dröjsmålsräntan behandlas i stället i den här anvisningen.

Hur länge kan man vänta med att fakturera?

 • Du är ansvarig för att betala fakturan i tid.

 • Om du inte betalar i tid kan företaget ta ut en påminnelseavgift, skicka ditt ärende till ett inkassoföretag eller Kronofogden.

 • Om du har fått en felaktig faktura, påminnelseavgift eller krav från inkasso, måste du protestera till företaget skriftligen.

Hur man skriver en faktura?

Om du vill skriva ut en faktura som du redan har skickat till din kund, gör så här:

Måste jag betala en faktura?

Vill du undvika att stå i kö för att betala dina räkningar och dessutom slippa betala en avgift för varje räkning? Läs mer om fakturanummer, ocr-nummer, samt olika sätt att betala dina räkningar i internetbanken och appen. Enkelt, snabbt och billigt!

Måste man ha faktura?

På sidan om fakturering beskrivs de svenska reglerna. Utgångspunkten är att reglerna gäller för svenska beskattningsbara personers försäljningar. I vissa situationer kan det bli aktuellt för svenska beskattningsbara personer att använda utländska faktureringsregler och i vissa situationer kan det bli aktuellt för utländska företag att använda svenska faktureringsregler.

Oavsett vilket belopp du säljer för måste du utfärda en faktura när du säljer varor eller tjänster till beskattningsbara personer och juridiska personer som inte är beskattningsbara personer. Faktureringsskyldigheten gäller även för betalningar i förskott och a conto.

Även om du inte är skyldig att fakturera enligt momslagen måste du alltid ha ett underlag för din bokföring. Det innebär att du ska ha en verifikation för varje affärshändelse.

Måste man betala en faktura på 10 dagar?

Förfallodatum betyder ”datum då fakturan förfaller”. Med andra ord det datum som fakturabeloppet ska vara mottagaren tillhanda. Det innebär att beloppet ska finnas hos mottagarens konto. Det är därmed viktigt att veta hur lång tid olika betalningsalternativ tar så att betalningen hinner nå mottagaren senast på förfallodatumet. Vanlig tid för en banköverföring mellan olika banker är en bankdag.  

Måste man betala en faktura?

Mervärdesskattelagen anger vilka uppgifter som ska framgå av en handling för att den ska kunna betecknas som en faktura.

I normalfallet ska en s.k. fullständig faktura utfärdas. I vissa fall får i stället en förenklad faktura utfärdas. En sådan faktura behöver inte innehålla lika många uppgifter som en fullständig faktura.

Hur sent kan ett företag skicka en faktura?

Redan på ett tidigt stadium bör dröjsmålsränta

, förfallodag och eventuell påminnelseavgift specificeras i offert eller avtal. Det går att avtala bort rätten till dröjsmålsränta när du säljer till konsument men det går inte att avtala bort rätten till dröjsmålsränta mellan näringsidkare.

Dröjsmålsräntan ska beräknas på faktureringsbeloppet inklusive moms

Vad händer om man är sen med en faktura?

Redan på ett tidigt stadium bör dröjsmålsränta

, förfallodag och eventuell påminnelseavgift specificeras i offert eller avtal. Det går att avtala bort rätten till dröjsmålsränta när du säljer till konsument men det går inte att avtala bort rätten till dröjsmålsränta mellan näringsidkare.

Dröjsmålsräntan ska beräknas på faktureringsbeloppet inklusive moms

Hur ser en bra faktura ut?

Jag vill ha ett förslag!

Effektiva rutiner för faktura och påminnelse förbättrar likviditeten. När ni väljer att ta hjälp av Visma med fakturering ser vi till så att era kunder får sin faktura på det sätt som kunden vill ha den.

Måste man skicka faktura?

En faktura ska innehålla viss information, klicka på bilden nedan för att se ett exempel på hur det kan se ut. När du klickar på ett nummer i fakturan får du lära dig mer om just den uppgiften.

Vad händer om man inte betalar en faktura?

Om du inte betalar fakturan följer NSVA nedanstående steg.

Om du inte betalar din faktura i tid skickar vi ut en påminnelse. Den skickas ut runt tio dagar efter fakturans förfallodatum och du har åtta dagar på dig att betala den. Kostnadsersättning för påminnelsen, utöver dröjsmålsränta, är 60 kronor och debiteras på nästkommande faktura.

Kan man vägra betala faktura?

Skälet till varför bestridande av en faktura bör ske skriftligt och inte muntligt beror på bevisning. Det är viktigt att ha dokumentation på att ett bestridande skett, ifall det skulle behöva bevisas vid ett senare tillfälle. En faktura kan exempelvis bestridas genom att du mailar företaget och berättar för personen som skickat den felaktiga fakturan att du bestrider den. Se till att spara mailet med ditt bestridande.

Vad händer om en faktura inte betalas i tid?

Påminnelseavgiften brukar vara 60 till 80 kronor. Men enligt lag får företag kräva mycket mer än så. Om du missar påminnelsen, som oftast ger dig ytterligare åtta dagar, går ärendet vidare till inkasso. Företag kan själva sköta sina inkasso-ärenden, men de allra flesta använder sig av inkassobolag. I princip alla inkassoföretagen ger den som är betalningsskyldig åtta dagar att betala skulden. En vanlig inkassoavgift är ytterligare 160 kronor. Därefter, om du inte betalar skulden, går ärendet vidare till Kronofogden.

I regel är B2B-fakturor, eller fakturering från företag till företag, snällare och mindre strikt än mot privatpersoner. Företag kan få ett par veckor till en månad extra betalningstid, ibland mer. Det är svårare att få respit som privatperson.