:

Vad gäller för hemarbete?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gäller för hemarbete?
 2. Varför 51% på kontoret?
 3. Hur mycket får man arbeta på distans?
 4. Vad har man för skyldigheter som anställd?
 5. Vilka regler gäller för hemmakontor?
 6. Kan man kräva att få jobba hemifrån?
 7. Är man skyldig att svara i telefonen när man är ledig?
 8. Får en chef pratar om anställda?
 9. Får man dra av för hemmakontor på skatten?
 10. Hur mycket får man dra av för kontor i hemmet?
 11. Hur många dagar i veckan får man jobba hemifrån?
 12. Får ej jobba hemifrån?
 13. Får chefen ringa mig när jag är ledig?
 14. Får man spela in ett samtal med sin chef?
 15. Vad får en anställd inte göra?

Vad gäller för hemarbete?

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att anställda – om möjligt – ska jobba hemifrån för att minska smittspridningen, gäller ännu ett tag till. För arbetsgivare innebär det att fortsatt organisera arbetet så att det kan utföras hemifrån. Det handlar också om att kontinuerligt arbeta förebyggande för en god och säker arbetsmiljö.  

Arbetsgivaren är den part som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Det gäller oavsett var arbete utförs. För att säkerställa att arbetsmiljön är god och säker ska riskbedömningar göras. Dessa är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och kan ses som ett verktyg för arbetsgivaren för att hitta och arbeta bort risker i arbetsmiljön. 

Varför 51% på kontoret?

Huvudregeln är att titta på var du har din arbetsplats. Skiftar du mellan olika kontor och sitter exempelvis två dagar i veckan på ett ställe och tre dagar i veckan på ett annat? Då är det där du tillbringar mest tid som utgör ditt tjänsteställe. I vissa situationer kan du även ha hemmet som tjänsteställe – men då ska det i normalfallet finnas ett avtal som tydligt reglerar att du ska jobba minst halva din arbetstid från ditt hemmakontor. Därutöver kan även anställda som inte har någon fast arbetsplats, t ex byggnadsarbetare, ha tjänsteställe i hemmet.

När det gäller tjänsteställe kan du bara ha det på en plats. Däremot kan du ha flera anställningar, men i en och samma anställning kan du bara ha ett tjänsteställe.

Hur mycket får man arbeta på distans?

Arbetsledningsrätten är en grundläggande princip inom arbetsrätten som innebär att arbetsgivaren leder verksamheten och fördelar arbetet.

Du som chef är arbetsgivarens företrädare. Därför ingår arbetsledningsrätten i din roll som chef.

Att leda och fördela arbetet betyder att arbetsgivaren bland annat kan bestämma:

Vad har man för skyldigheter som anställd?

Arbetsledningsrätten är en grundläggande princip inom arbetsrätten som innebär att arbetsgivaren leder verksamheten och fördelar arbetet.

Du som chef är arbetsgivarens företrädare. Därför ingår arbetsledningsrätten i din roll som chef.

Att leda och fördela arbetet betyder att arbetsgivaren bland annat kan bestämma:

Vilka regler gäller för hemmakontor?

Har du en enskild firma kan du välja att göra ett schablonavdrag för arbetsrum i bostaden under förutsättningen att du under beskattningsåret arbetat minst 800 timmar där, för verksamhetens räkning. Observera att gränsen på 800 timmar är en absolut gräns. Arbetar du bara 799 timmar får du inte dra av något alls för hemmakontoret med den här metoden.

Du får göra ett schablonavdrag med 2000 kr per år om arbetsrummet finns i en fastighet som ägs av dig, din maka, din make eller din registrerade partner. Har du arbetsrummet i en bostadsrätt eller en hyresrätt får du göra ett avdrag med 4000 kr per år. I detta schablonavdrag ingår samtliga merkostnader för arbetsrum i bostaden som kostnader för värme, vatten, el, internet/bredband, med mera.

Observera även att makes arbete får räknas med om makarna driver verksamheten gemensamt eller barns arbete om barnet fyllt 16 år. Du behöver vidare inte ha någon avskild del av lägenheten eller villan som arbetslokal. Du kan t.ex. arbeta i vardagsrummet eller vid köksbordet.

Kan man kräva att få jobba hemifrån?

"Jag och mina kollegor har jobbat hemifrån under hela pandemin. Restriktionerna har nu släppts totalt och vår arbetsgivare vill att vi ska vara tillbaka på kontoret till hösten. Men vi är fortsatt oroliga och undrar om chefen kan kräva det? På andra arbetsplatser fortsätter många jobba hemifrån" frågar en läsare. Experterna på Vision Direkt svarar.

Svar från Vision Direkt:

Är man skyldig att svara i telefonen när man är ledig?

Det är så sjukt tröttsamt att telefonen hela tiden ska vibrera pga samtal, sms, snaps, osv. Jag brukar alltid lägga undan telefonen efter jobbet men efter typ 10 minuter måste jag slå igång "stör ej" läget, då folk fan aldrig ger sig.

Sen om man inte svarar den kvällen så kan det hända att man blir """konfronterad""" angående detta, och jag har på riktigt haft polare som blivit arga och riktigt otrevliga över att jag "inte svarade igår." Nej men jag svarar väl fan när jag känner för det, det var ju inte direkt en nödsituation, utan snarare frågor om man ville vara med på CS.

Får en chef pratar om anställda?

Ett bra medarbetarsamtal är en utmärkt möjlighet att ostört kunna prata igenom sin arbetssituation. Syftet med medarbetarsamtal är att utveckla sig själv och organisationen, en utveckling som bara kan ske i samspel mellan chef och medarbetare.

För medarbetaren är samtalet ett tillfälle att uttrycka sina tankar, idéer och önskemål om samarbetsklimatet, arbetsmiljön, kompetensutveckling, arbetsuppgifter och relationen till kollegor och chef. Här finns möjlighet att prata igenom hur arbetssituationen känns just nu och vad man skulle vilja göra i framtiden. I bästa fall kan samtalet leda till utveckling och nya arbetsuppgifter.

Får man dra av för hemmakontor på skatten?

För dig som är anställd i ditt eget aktiebolag (eller har annan arbetsgivare) kan det vara svårt att få göra avdrag för arbetsrum. Alternativet kan vara att istället ta ut en hyra från bolaget. Det du behöver göra är att kunna ange rummets läge och storlek när du hyr ut det. Precis som du skulle göra om du hyrde ut till en extern aktör. En grundläggande förutsättning för att du ska få göra det här avdraget är att ditt företag verkligen har behov av utrymmet, det vill säga att bolaget inte har någon annan liknande lokal för sin verksamhet. Det är också viktigt att du upprättar ett hyresavtal där hyresvillkoren framgår. Tänk på att om du och din make/maka/partner äger bostaden tillsammans ska båda två stå som hyresvärdar. 

När du ser över möjligheterna att hyra ut en del av hemmet till bolaget måste du se över vilken nivå hyran ska ligga på. Här lönar det sig att göra en del research på din ort, du måste nämligen sätta en hyra som är marknadsmässig. Med marknadsmässig menas den hyra som bolaget skulle få betala för en liknande lokal på din ort. En hyra som överstiger en marknadsmässig hyra, så kallad överhyra, kommer att beskattas som lön. Du kommer med andra ord inte att vinna på att ta ut en hyra som inte är skälig.

Bolaget får avdrag för hyreskostnaden och du som hyresvärd kapitalbeskattas med 30 procent. När uthyrning sker till eget bolag/arbetsgivare finns ingen skattefri del, så som vid annan uthyrning av din bostad. Avdrag får enbart göras för de ökade kostnader du fått för exempelvis el, uppvärmning, slitage och liknande som uppkommit på  grund av uthyrningen. Merkostnaden för uthyrning av ett kontorsrum brukar normalt bli ungefär 1 000–3 000 kronor per år.

Hur mycket får man dra av för kontor i hemmet?

Har du en enskild firma kan du välja att göra ett schablonavdrag för arbetsrum i bostaden under förutsättningen att du under beskattningsåret arbetat minst 800 timmar där, för verksamhetens räkning. Observera att gränsen på 800 timmar är en absolut gräns. Arbetar du bara 799 timmar får du inte dra av något alls för hemmakontoret med den här metoden.

Du får göra ett schablonavdrag med 2000 kr per år om arbetsrummet finns i en fastighet som ägs av dig, din maka, din make eller din registrerade partner. Har du arbetsrummet i en bostadsrätt eller en hyresrätt får du göra ett avdrag med 4000 kr per år. I detta schablonavdrag ingår samtliga merkostnader för arbetsrum i bostaden som kostnader för värme, vatten, el, internet/bredband, med mera.

Observera även att makes arbete får räknas med om makarna driver verksamheten gemensamt eller barns arbete om barnet fyllt 16 år. Du behöver vidare inte ha någon avskild del av lägenheten eller villan som arbetslokal. Du kan t.ex. arbeta i vardagsrummet eller vid köksbordet.

Hur många dagar i veckan får man jobba hemifrån?

Kraven från både arbetsgivaren och honom själv i kombination med långväga dryg pendling gjorde att hans ork till slut tröt. Petter Kärrlander gick in i väggen.

En kollega till honom, som jobbade som inhyrd HR-chef på företaget, peppade Petter Kärrlander att tänka i nya banor. Kollegan övertygade Petter om att han skulle passa utmärkt som egenföretagare och att han som inhyrd konsult skulle få bättre möjlighet att styra över sin tid.

– Han var en bra människokännare och hade gjort en liknande resa själv. Min egna tanke var att starta eget efter att just ha gått in i väggen låter som den sämsta kombination man kan tänka sig.

Får ej jobba hemifrån?

Nyheter

ARBETSRÄTT En vill tillbaka till kontoret, men arbetsgivaren önskar fortsatt hemarbete för att spara lokalkostnader. En annan vill fortsätta jobba hemifrån för hälsans skull, men får inte. Arbetsrättsjuristen Björn Alquist reder ut vad som gäller.

Får chefen ringa mig när jag är ledig?

Han vill prata jobb, planera lite för morgondagen, eftersom han inte är på plats på morgonen. Lösa lite logistik, kanske diskutera en vikarie, påminna om några viktiga papper. Och lite annat.

Jag känner människor som stolt säger att då skulle de minsann stå på sig, hävda sin ledighet, eller bara frankt säga att det här kommer jag att skriva en timmes arbetstid för. Eller bara strunta i att svara.

Får man spela in ett samtal med sin chef?

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om inspelning av ljud där Brottsbalken är tillämplig.

Vad får en anställd inte göra?

Arbetsgivaren brukar hänvisa till lojalitets­plikten. Det är en så kallad ”allmän rätts­princip”, en slags oskriven del av anställningsavtalet. Lojalitets­plikten innebär att du som anställd inte får orsaka din arbets­givare skada, exempelvis genom att skriva nedlåtande om företaget i sociala medier. Det ­gäller även på din fritid.

Ja, företaget kan ge dig en varning och säga upp dig om du fortsätter skriva nedsättande saker. Det kan också bli avsked direkt om förseelsen anses tillräckligt grov, men företagets agerande ska stå i proportion till skadan det lidit.