:

Vad menas med bokförd?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med bokförd?
 2. Hur gör man när man bokför?
 3. Vad bokför företag?
 4. Vad bokför man?
 5. Vad gör man om man bokfört fel?
 6. Vad händer om man inte bokför i tid?
 7. Hur man bokför kostnader?
 8. Hur bokför man en kontant betalning?
 9. Hur bokför man inköp?
 10. Hur bokför man ett köp?
 11. Hur bokför man en skuld?
 12. Kan man bokföra utan kvitto?
 13. Vem är ansvarig för att bokföringen stämmer?
 14. Måste man bokföra varje månad?
 15. Vilket konto bokför man kaffe på?

Vad menas med bokförd?

Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, 10:e upplagan 2010

Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex ”negativ”.

Hur gör man när man bokför?

Vad är bokföring? Varför ska man bokföra? Alla företag börjar med en budget Vad behöver du för att bokföra? Dags att börja bokföra 7 vanliga bokföringsexempel Bokföra och deklarera moms Bokföra periodiseringar Avstämningar och uppföljning av bokföring Följ upp företagets resultat i bokföringen   Avsluta bokföringsåret Spara räkenskapsinformationen

Det finns områden som vi inte berör eftersom reglerna är omfattande och det finns många undantag och specialregler. Det gäller t ex lön. Det finns billiga och bra löneprogram som det ofta lönar sig att köpa även om du bara har några få anställda. På så sätt får du hjälp med regler för t ex frånvaro och semestrar, och bokföringsunderlagen skapas automatiskt.

Ett annat område med många regler är anläggningstillgångar. Det kan t ex vara maskiner, inventarier, bilar och fastigheter. Om du bara har några få anläggningstillgångar räcker det med att du samlar kopior av leverantörsfakturorna du fick när du köpte tillgången i en särskild pärm. Annars lönar det sig ofta att köpa ett anläggningsregister så att du får kontroll på vilka tillgångar du har. Då får du också automatiska bokföringsunderlag med avskrivningar per månad och underlag för bokföring av resultat om du säljer eller skrotar en anläggningstillgång.

Bokföring är helt enkelt en sammanställning av de inkomster och utgifter som en verksamhet har. I bokföringstermer brukar man främst prata om intäkter och kostnader. Intäkter och kostnader kan utgöras av pengar, varor, arbete utfört av personal, skatter med mera. Varje affärshändelse som sker i en bokföringsskyldig verksamhet ska bokföras. Affärshändelser inkluderar till exempel köp, försäljningar, utbetalning av lön, skatter, när verksamheten tar ett lån eller ger en kund kredit. För varje affärshändelse ska det finnas ett dokument som styrker att en transaktion har genomförts, till exempel ett kvitto eller en faktura. Denna handling kallas i bokföringstermer för verifikation. 

Alla företag ska bokföra enligt Bokföringslagen. Men det är inte bara för att följa lagen du ska bokföra. Bokföring utgör en av grunderna i att driva företag och har varit så ända sedan människan började göra affärer. Med ordning och reda på siffrorna kan du som företagare hela tiden följa hur din verksamhet mår och utvecklas. Bokföringen är också till för att andra som vill ha inblick i verksamheten ska få det på ett sätt som går att förstå. Det kan t ex vara Skatteverket som behöver underlag till inkomstdeklarationen eller momsdeklarationen, banken som vill ha underlag för att kunna bevilja lån eller aktieägare som vill ha insyn. På Skatteverkets hemsida finns en kort och bra sammanfattning av bokföringskravet.

Vad bokför företag?

I företagets bokföring införs alla företagsverksamhetens utgifter och inkomster. Alla företag är bokföringsskyldiga. Det är du som företagare som bär ansvaret för att bokföringen ordnas. Det lönar sig oftast att lägga ut bokföringen till en professionell bokförare eller en revisionsbyrå, särskilt om ditt företag har en mer omfattande verksamhet.

Se relaterade tjänster och servicekanaler.

Vad bokför man?

fungerar och hur du får koll på ditt företags ekonomi (2:18 min).

Bokföring är det praktiska arbetet med att löpande registrera olika händelser, till exempel inköp och försäljning, på olika konton. Det är ett system för att ordna och behandla ekonomiska händelser (affärshändelser) i ett företag.

Innan du bokför ordnar du dina underlag till affärshändelserna som kvitton, fakturor och andra underlag så att du kan registrera och redovisa affärshändelserna.

Vad gör man om man bokfört fel?

Bokföringen ska löpande stämmas av för att företaget i ett tidigt skede ska upptäcka avvikelser. Avstämningarna ska göras enligt fasta rutiner. Hur ofta företaget ska göra avstämningar får bedömas med hänsyn till förhållandena i det enskilda företaget (BFNAR 2013:2 punkt 2.15). Av kommentaren till punkten framgår det att avstämningar kan behöva göras med tätare intervaller i ett företag med omfattande verksamhet än i en verksamhet av mindre omfattning.

Om man identifierar en avvikelse ska man dokumentera hur avvikelsen hanterats av företaget. En avvikelse som identifieras när bankkontot stäms av och som beror på att leverantörsbetalningar är bokförda, men ännu inte har belastat bankkontot kan dokumenteras genom en notering på kontoutdraget eller i ett annat avstämningsdokument (BFNAR 2013:2 punkt 2.16 med kommentar). En avvikelse kan också leda till att man måste göra en rättelse.

Vad händer om man inte bokför i tid?

En viktig sak att komma ihåg är att du aldrig kommer undan ansvaret för att din bokföring är laglig oavsett om du lämnar bort bokföringen till en redovisningsbyrå eller gör den själv.

Sköter du som företagare inte din bokföring på det sätt som lagen säger kan du göra dig skyldig till bokföringsbrott. Ett bokföringsbrott innebär att bokföringen är bristfällig eller helt saknas. Det är då omöjligt att bedöma resultat och ställning. 

Men alla brister i bokföringen behöver självklart inte vara brottsliga. Småfel tillåts ofta, men är det grövre fel finns det risk att du kan misstänkas för brott och kanske i slutändan straffas.

Bokföringsbrott är ett av de vanligaste ekonomiska brotten enligt Ekobrottsmyndigheten som bekämpar ekobrott i Sverige.

Enligt Ekobrottsmyndigheten finns det tre olika bokföringsbrott som är vanligast bland mindre företag:

 • Det saknas årsredovisning eller årsredovisningen har upprättats och inkommit för sent.  
 • Hur man bokför kostnader?

  Vissa funktioner kräver en betalplan

  Tjänsteresa är resa som anställd gjort i sitt arbete och som är ett annat ställe än där arbetsuppgifterna vanligtvis utförs.

  Hur bokför man en kontant betalning?

  Du köper in diverse kontorsmaterial för 500 kronor inklusive moms till företaget. Momsbeloppet är 100 kronor. Du betalar med företagets bankkort.

  Hur bokför man inköp?

  Vid inköp av varor från en momsregistrerad person i Sverige är försäljningen normalt momspliktig och den ingående momsen är avdragsgill för en momsregistrerad redovisningsenhet.

  Varor är fysiska produkter som måste transporteras från en säljare till en köpare och detta innebär att utgifter för frakt och transport normalt tillkommer vid ett varuinköp. Leveransvillkoren i ett köpeavtal avgör vem som skall stå för frakt och försäkring och vanligast vid varuförsäljning i Sverige är att säljaren ordnar med frakten men låter köparen betala den. Ett inköp via nedladdning från Internet räknas som inköp av tjänst då ingen fysisk vara levereras.

  Hur bokför man ett köp?

  Inköp av varor bokförs normalt under kontogrupp 40 Inköp av varor och material. Momspliktiga belopp vid inköp av varor utanför EU kan bokföras under kontogrupp 45 Övriga momspliktiga inköp.

  När ett företag köper varor från ett land utanför EU betalas normalt ingen moms till leverantören. Moms på import ska redovisas i företagets momsdeklaration till Skatteverket. Tullavgifter, moms och eventuellt andra skatter redovisas i en importdeklaration till Tullverket i Sverige. Den vanligaste momssatsen för import är 25 procent, men även import av varor med momssats 12 procent och 6 procent förekommer. Tänk på att valutakursen kan ändra sig mellan fakturadagen och betaldagen. Därför är det bra att bokföra redovisningsvalutan och när leverantörsfakturan betalas bokas även eventuella valutadifferenser.

  Hur bokför man en skuld?

  En skuld kan beskrivas som en förpliktelse som är bestämd när det gäller belopp och tid då den ska vara betald. Skulder som antas vara osäkra ska alltid värderas enligt högsta värdets princip, alltså att skulden ska antas ha ett högt värde. Detta görs för att det inte ska antas att skulden är mindre än vad den är, vilket kan påverka företaget negativt om kunden inte klarar av att betala hela skulden vid förfallodatumet eller inte kan betala alls.

  Den som har en skuld kallas för gäldenär, och den som gäldenären har en skuld till kallas för borgenär.

  Skulder kan vara antingen kortfristiga eller långfristiga. Kortfristiga skulder är skulder som ska betalas inom ett år. Vanliga kortfristiga skulder är leverantörsskulder, skatteskulder, moms och interimsskulder. Långfristiga skulder är skulder som förfaller först efter ett år. Exempel på långfristiga skulder är långfristiga lån och checkräkningskredit.

   Relaterad läsning: Checkkredit 2.0 – bered plats för framtidens företagskredit

  Kan man bokföra utan kvitto?

  Prenumerera

  Kan man bokföra utgifter man har betalat med kort och inte fått något kvitto för. Räcker det med betalningen man kan få fram på bankkontot?

  Vem är ansvarig för att bokföringen stämmer?

  En företagsbot är ingen påföljd i egentlig mening utan en annan särskild rättsverkan av brott som kan användas vid brott i näringsverksamhet.

  Företagsbot är något som åklagaren kan föra talan om i ett mål om exempelvis bokföringsbrott och/eller skattebrott. Det är näringsidkaren som ska betala företagsboten som kan sägas utgöra en sorts böter för företag. Företagsboten är lägst 5 000 kronor och högst 10 miljoner kronor.

  En förutsättning för företagsbot är att näringsidkaren inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten eller att brottet begåtts av en person som haft en ledande ställning eller haft ett särskilt tillsyns- eller kontrollansvar i förhållande till näringsidkaren.

  Måste man bokföra varje månad?

  bokföras senast påföljande arbetsdag och övriga affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske. 

  Det finns dock flera möjligheter att senarelägga bokföringen.

  Vilket konto bokför man kaffe på?

  Att fika är ett svenskt fenomen som tagit världen med storm. Och oh boy, vad vi älskar fika. Eller GGG (Glädje Gemenskap Gott), som vi brukar kalla det här på Pleo. 

  Fikastunden är själva kärnan i varje välfungerande organisation. En rykande het kopp kaffe, en uppiggande rawboll (eller kanelbulle för den delen) och några trevliga kollegor att spendera en helt oproduktiv kvart av arbetsdagen med – det är vad vi kallar arbetslivskvalitet.

  Och finns det egentligen någon stund på dagen du är så laddad för effektivt jobb som efter fikarasten? Den där kvarten betalar sig snabbt.

  Det kan vara snårigt när du är ute och söker svar på hur du bokför fika korrekt enligt Skatteverkets regler. Bokmärk det här blogginlägget så kan du återkomma för faktakoll när du vill. 

  Eller så besöker du Skatteverket. Det beror lite på vilken typ av person du är – den som vill ha svar på det viktigaste direkt, eller den som gärna går igenom spaltmeter efter spaltmeter av information för att verkligen kunna vara säker på att ingenting missas. Vi gillar båda typerna.