:

Hur beskattas livförsäkringar?

Innehållsförteckning:

 1. Hur beskattas livförsäkringar?
 2. Vilka försäkringar är det löneskatt på?
 3. Är livförsäkring avdragsgill?
 4. Är försäkringar skattepliktiga?
 5. Hur ska man tänka kring livförsäkring?
 6. Hur fungerar en livförsäkring?
 7. När ska man Förmånsbeskattas?
 8. Hur mycket kostar en livförsäkring?
 9. Hur konteras livförsäkring?
 10. Vilka försäkringar är ej avdragsgilla?
 11. Vilka försäkringar är avdragsgilla?
 12. Hur bokför man en livförsäkring?
 13. När gäller inte en livförsäkring?
 14. Hur mycket bör man ha i livförsäkring?
 15. Borde man ha livförsäkring?

Hur beskattas livförsäkringar?

Om du har någon av nedanstående försäkringar ska det försäkringsbolag du har pensionsavtal med betala avkastningsskatt för din försäkring:

Du ska inte själv ange något i din inkomstdeklaration. Försäkringsbolaget sköter skatteinbetalningen, och tar ut motsvarande belopp av dig genom det försäkringsavtal du tecknat.

Vilka försäkringar är det löneskatt på?

Om du som arbetsgivare betalar premie för en tjänstepensionsförsäkring är det ingen skattepliktig förmån för den anställda. Den anställda beskattas i stället vid den framtida utbetalningen av pensionen från försäkringen. Du som arbetsgivare ska därför inte ta med värdet av förmånen (premien) i underlaget för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter. Du ska däremot ta med försäkringspremien i underlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) i inkomstdeklarationen.

Om du betalar en premie för en anställds privata pensionsförsäkring är premien en skattepliktig förmån för den anställda som ska tas med i underlaget för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter.

Är livförsäkring avdragsgill?

Livförsäkringar och grupplivförsäkringar ger ekonomisk ersättning till efterlevande förmånstagare om den försäkrade avlider före en viss ålder.

Livförsäkringar kan vara individuella försäkringar som tecknas för enskilda personer eller grupplivsförsäkringar som tecknas av en redovisningsenhet. En grupplivsförsäkring innebär att en redovisningsenhet tecknar ett försäkringsavtal med försäkringsbolaget och att anställda eller delägare kan välja att ansluta sig till grupplivsförsäkringen.

Är försäkringar skattepliktiga?

Det har sedan sommaren 2018 varit oklart hur stor andel av premien till en sjukvårdsförsäkring som ska anses skattepliktig. Egentligen har detta behövts bedömas för varje enskild försäkring. Skatteverket har nu i ett ställningstagande angett att man kan använda en schablonuppdelning där 60 procent av premien är en skattepliktig förmån.

Privat sjukvård blev generellt en skattepliktig förmån efter en lagändring som trädde i kraft 1 juli 2018. Emellertid är vissa vårdrelaterade förmåner, framför allt förebyggande vård, fortfarande skattefria. Erhåller en anställd en sjukvårdsförsäkring så avser den ofta både skattepliktiga och skattefria förmåner.

Hur ska man tänka kring livförsäkring?

Likt frågor om pensionen brukar tankar kring livförsäkring dyka upp någonstans efter 30. Det kan vara en förändrad livssituation eller ett dödsfall i din närhet som skapar den där gnagande känslan att "detta borde jag ta tag i". Som din livskamrat i försäkringsvärlden tänker jag därför guida dig igenom denna dal av dåligt samvete och fram till fältet av avklarade ärenden. Låt oss början!

Livförsäkring, eller dödsfallsförsäkring som den kanske borde ha hetat, skyddar kort och gott någon, din förmånstagare, rent ekonomiskt ifall du skulle dö. Antingen betalas en klumpsumma ut eller så är det ett månadsbelopp. Oftast är det din man/fru/registrerade partner/sambo som kommer få pengarna, men det går att styra beroende på livssituation.

Hur fungerar en livförsäkring?

Det som avgör om du ska teckna en livförsäkring är dels hur dina efterlevande skulle klara sig ekonomiskt om du dör och vilka andra försäkringar du redan har.

Börja med att fundera på hur dina nära anhöriga skulle klara sig ekonomiskt om du dör och vilka som är beroende av din försörjning. Fundera därefter på hur du på bästa sätt kan täcka upp det behovet. Glöm inte bort att det kan finnas ekonomiskt skydd i flera försäkringar.

När ska man Förmånsbeskattas?

Den senaste tiden har massmedias granskning av bolag, både inom den privata och offentliga sektorn, fullkomligt exploderat vad gäller resor och representation. Det rör både den skattemässiga hanteringen av bolagets avdragsrätt, frågan om förmånsbeskattning och den etiska aspekten.

En felhantering kan påverka förtroendet för bolaget och skada varumärket, vilket i sig kan bli mycket mer kostsamt än det förlorade avdraget. Den massmediala uppmärksamheten kan även öka risken för en skatterevision vilket i sig kan få betydande konsekvenser.

KPMG:s specialister är experter på förmåner och hantering av anseenderisker. Vi ger er svar på frågor kring förmånsbeskattning gällande representation, resor och gåvor samt utför genomlysning av anseenderisker.

Hur mycket kostar en livförsäkring?

Livförsäkring ger en ersättning till familjemedlemmar ifall det värsta skulle hända och du avlider. Livförsäkringen ger en trygghet att veta att ett engångsbelopp betalas ut till förmånstagaren (vanligt är barn, maka eller make) som du har valt. Den bästa livförsäkringen hittar du genom att jämför villkor och prisexempel via Försäkringsguiden.

Livförsäkringar är samma sak som riskförsäkringar och de finns till för att säkra familjens ekonomiska trygghet när försäkringstagaren avlider i förtid. Ersättningen är ett engångsbelopp som tillfaller förmånstagarna och det är förutbestämt hur stort beloppet blir. Om någon är ekonomiskt beroende av dig ser en livförsäkring till att sorgen inte behöver förvärras av ekonomiska problem om du går bort. Det går att teckna en livförsäkring privat och det finns flera alternativ att välja mellan. Här jämför vi och rankar olika livförsäkringar.

Den bästa livförsäkringen enligt Försäkringsguidens test är JustInCase eftersom de är prisvärd, användarvänligheten på hemsidan är utmärkt, moderna och du kan teckna en livförsäkring för 1 miljon för enbart 48 kronor per månad.

Hur konteras livförsäkring?

De vanligaste är att försäkringar betalas en gång per år. En försäkring betalar man dessutom i förskott så därför brukar kostnaden periodiseras. Detta gäller även försäkringar på mindre belopp, trots att premierna betalas i förväg. När du betalar i förväg och periodiserar försäkringen, så delas betalningarna upp. Vid det första tillfället bokförs dock hela beloppet, första månadskostnaden och den förutbetalda premien. Ett tips är att alltid bokföra per månad om kostnaden per månad är högre än 1000 kronor. Ett exempel: Företaget X betalar en årlig premie på 6000 kr för sin företagsförsäkring via plusgirot. Då ska försäkringen bokföras på debet och Plusgirot på Kredit.

Vilka försäkringar är ej avdragsgilla?

Om arbetsgivare betalar anställds premie för sjukvårdsförsäkring (eller om den anställde betalar premien genom bruttolöneavdrag) är 60 procent av premien för sjukvårdsförsäkringen skattepliktig förmån för den anställde.

Arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter på det skattepliktiga beloppet vilket är avdragsgillt för arbetsgivaren som lönekostnad.

Vilka försäkringar är avdragsgilla?

Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta.

Läs mer

Hur bokför man en livförsäkring?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

När gäller inte en livförsäkring?

Afa Försäkring använder kakor för att hjälpa oss att förstå användningen av vår webbplats och förbättra vår webbplatsprestanda. Du har möjlighet att göra egna inställningar för kakor nedan.

Dessa kakor behövs för att webbplatsen ska fungera tekniskt och funktionellt och måste därför accepteras för att kunna besöka sidan.

Hur mycket bör man ha i livförsäkring?

Med vår livförsäkring får dina närmaste det lättare att klara den ekonomiska situationen om du skulle gå bort i förtid. I en redan jobbig tid kan det vara skönt för dem att inte behöva oroa sig för ekonomin och kanske känna sig pressad att flytta från bostaden.

Om du har hemmavarande barn eller om du har bostadslån tillsammans med din partner är det extra viktigt att ha en livförsäkring. Utbetalningen från livförsäkringen är ett skattefritt engångsbelopp som inte inkluderas i dödsboet, utan betalas ut till den som du valt som förmånstagare.

Livförsäkringens försäkringsbelopp tas inte upp i dödsboet som en tillgång, utan det betalas ut direkt till den eller de som du har bestämt ska vara förmånstagare. Utbetalningen är ett skattefritt engångsbelopp.

Om mottagaren av pengarna är ett barn under 18 år sätts pengarna in på ett spärrat konto som kontrolleras av överförmyndarförvaltningen. Den spärren försvinner när barnet fyller 18 år.

Borde man ha livförsäkring?

Ofta skaffar man livförsäkring för att skydda närstående från att drabbas ekonomiskt om man skulle avlida i förtid. Livförsäkringen betalas ut i ett engångsbelopp till dina efterlevande om du avlider. Fördelar med att skaffa livförsäkring:

 • Du väljer förmånstagare själv.
 • Ekonomisk trygghet till dina närstående om du skulle dö i förtid.
 • Ett engångsbelopp betalas ut, pengarna är inte bundna till något och kan användas hur förmånstagaren vill, till skillnad från bolåneskydd.
 • Låg månadskostnad på försäkringen.

Du kan skaffa en livförsäkring hos oss om du är mellan 18 och 64 år. Försäkringen gäller fram tills du fyller 75. Du väljer belopp själv, mellan 500 000 och 2 miljoner kronor.

Ett bolåneskydd täcker den valda månadskostnaden för amortering och ränta för ditt bolån om du exempelvis skulle bli sjuk, skadad eller arbetslös. Så funkar försäkringen:

 • Ersätter ditt valda månadsbelopp för ränta och amortering i upp till 12 månader om du eller din medlåntagare exempelvis blir sjuk eller skadad.
 • Om ni är två låntagare omfattas båda av försäkringen.
 • Du väljer själv om du vill försäkra hela eller delar av din månadskostnad för bolånet.
 • Många kunder väljer bolåneskydd om man har höga bolån.

Bra att veta! För att försäkringen ska gälla behöver du ha haft den under en viss period, det kallas kvalificeringstid. Kvalificeringstiden är sex månader om du blir arbetslös, och en månad om du drabbas av en olycka.