:

När kan man bekräfta faderskap?

Innehållsförteckning:

 1. När kan man bekräfta faderskap?
 2. Hur bekräfta faderskap?
 3. Måste man fastställa faderskap?
 4. När blir pappan vårdnadshavare?
 5. Kan pappan avsäga sig faderskap?
 6. Kan pappan neka faderskapstest?
 7. Måste jag berätta för pappan att jag är gravid?
 8. Kan mamma vägra faderskapstest?
 9. Kan jag ansöka om föräldrapenning innan barnet är fött?
 10. Kan mamman neka delad vårdnad?
 11. Måste mamman godkänna faderskapstest?
 12. Kan man göra faderskapstest innan barnet är fött?
 13. Vilken vecka berätta gravid familj?
 14. Får man säga upp någon som är gravid?
 15. Hur maximerar man föräldraledigheten?

När kan man bekräfta faderskap?

När barnet är fött kan ni som föräldrar bekräfta föräldraskapet digitalt via Skatteverkets e-tjänst, föräldraskapsbekräftelse Länk till annan webbplats.. Det kan ni göra de första 14 dagarna efter barnets födelse. Du som ska bekräfta föräldraskapet behöver vara folkbokförd i Sverige och ha bank-id för att signera digitalt. I samband med att du bekräftar föräldraskapet kan du också anmäla gemensam vårdnad i e-tjänsten.

Ni kan skriva bekräftelsen innan barnet är fött, men tidigast i graviditetsvecka 30. Ni som föräldrar tar då själva kontakt med Varberg direkt på telefon 0340 – 880 00

Hur bekräfta faderskap?

Om du som är kvinna föder ett barn blir du automatiskt registrerad som barnets mamma. Det kallas moderskapspresumtion. Om du är man och föder ett barn blir du barnets far. Det kallas faderskapspresumtion.

Du som är man och gift eller registrerad partner med den som föder barn blir registrerad som barnets far. Om du är en kvinna blir du barnets förälder. Att på detta sätt automatiskt anses som förälder kallas faderskapspresumtion respektive föräldraskapspresumtion.

Måste man fastställa faderskap?

Nu kan du bekräfta att du blivit förälder i Skatteverkets e-tjänst Digital föräldraskapsbekräftelse.

Om du är gift med någon som har fött barn fastställs du automatiskt som förälder. Om ni som blivit föräldrar inte är gifta behöver ert föräldraskap fastställas. Föräldraskap kan fastställas genom bekräftelse eller genom domslut.

När blir pappan vårdnadshavare?

Filmen handlar om vårdnadstvister och vad barnets bästa betyder när domstolen dömer i en vårdnadstvist. En medelålders kvinna framför en kamera. Hon är i en förhandlingssal på domstolen.

Barnets bästa i fokus - en film om vårdnadstvist.

Kan pappan avsäga sig faderskap?

Det slår mig hur typiskt det känns att man kan vara med så länge det är kul, sedan så fort det blir jobbigt så sticker man...

Jag är i nästan exakt samma situation. Jag fick min son i början av sommaren och pappan har inte träffat honom en endaste gång eller ens smsat eller ringt och frågat hur det har gått eller något.

Kan pappan neka faderskapstest?

Om du som är kvinna föder ett barn blir du automatiskt registrerad som barnets mamma. Det kallas moderskapspresumtion. Om du är man och föder ett barn blir du barnets far. Det kallas faderskapspresumtion.

Du som är man och gift eller registrerad partner med den som föder barn blir registrerad som barnets far. Om du är en kvinna blir du barnets förälder. Att på detta sätt automatiskt anses som förälder kallas faderskapspresumtion respektive föräldraskapspresumtion.

Måste jag berätta för pappan att jag är gravid?

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Det är snarare så att barnet har rätt att få veta vem dennes pappa är. Regler om faderskap finns i föräldrabalken (FB). Om personen som är gravid är gift, förutsätts att mannen i förhållandet är barnets far, se 1 kap. 1 § FB. Är den gravida kvinnan inte gift, har socialnämnden i varje kommun en skyldighet att arbeta för att faderskapet fastställs, se 2 kap. 1 § och 2 § FB. Faderskapet ska i regel vara fastställt senast när barnet fyllt ett år, se 2 kap. 8 § 2 st. FB. Även om modern inte vill uppge vem pappan är, har socialnämnden en skyldighet att verka för att barnet får reda på vem dennes pappa är. Under utredningen har socialnämnden rätt att fråga ut både modern och andra som kan lämna värdefull information om vem den potentiella pappan är, se 2 kap. 4 § FB. De män som under utredningen framstår som potentiella pappor till barnet kan påkalla att modern och barnet genomgår en blodundersökning. Mannens, moderns och barnets blodprover kommer då att jämföras för att se om det finns någon genetisk koppling dem sinsemellan, se 2 kap. 6 § FB. Finns det en koppling kan domstol fastställa faderskapet genom dom, se 1 kap. 5 § FB. Om socialnämnden under utredningen inte med säkerhet kan fastställa vem som är pappa ska ändå den potentiella pappan ges möjlighet att bekräfta faderskapet, se 2 kap. 5 § FB. En bekräftelse sker genom att pappan skriftligen bekräftar att denne är pappa. Underskriften av pappan bevittnas av två personer och sedan måste både mamman och socialnämnden godkänna bekräftelse, se 1 kap. 4 § 1 st. FB.

Kan mamma vägra faderskapstest?

Om du som är kvinna föder ett barn blir du automatiskt registrerad som barnets mamma. Det kallas moderskapspresumtion. Om du är man och föder ett barn blir du barnets far. Det kallas faderskapspresumtion.

Du som är man och gift eller registrerad partner med den som föder barn blir registrerad som barnets far. Om du är en kvinna blir du barnets förälder. Att på detta sätt automatiskt anses som förälder kallas faderskapspresumtion respektive föräldraskapspresumtion.

Kan jag ansöka om föräldrapenning innan barnet är fött?

Du som är gravid kan börja ta ut föräldrapenning 60 dagar innan din beräknade förlossning.

Båda föräldrarna kan också ta ut föräldrapenning för att delta i föräldrautbildning innan barnet föds. Det gäller även när ni besöker mödravården och det är 60 dagar kvar till den beräknade förlossningen och fram till förlossningsdagen.

Du kan få föräldrapenning om du eller din partner väntar barn och du är försäkrad i Sverige. Du är normalt försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här.

Kan mamman neka delad vårdnad?

Jag undrar över min dotters, som är 6 månader, umgänge. Pappan har inte varit närvarande under graviditeten eller hennes första fyra månader. Han bor 11 mil ifrån oss. Vårt förhållande var kort och pappan har sedan tidigare problem med droger och alkohol. Vår dotter har lunginflammation och magproblem.

Pappan kräver nu gemensam vårdnad och växelvis boende trots ett oregelbundet umgänge. Han vill att vår dotter, som aldrig varit ifrån mig, ska ha umgänge med honom tre timmar vid tre tillfällen i veckan.

Måste mamman godkänna faderskapstest?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer dela upp svaret i två delar där den första besvarar frågan om du och din son kan göra ett faderskapstest utan moderns medgivande och den andra delen kommer fokusera på vad ett negativt utslag får för betydelse juridiskt.

Kan man göra faderskapstest innan barnet är fött?

Allt fler väljer att genomföra ett faderskapstest för att slå fast att det verkligen är de som är far till barnet. Idag finns faderskapstest enkelt att hitta på nätet, test där du dessutom får lov att vara anonym.

Att privat genomföra ett faderskapstest är idag snabbt, diskret och enkelt. Till skillnad från en kvinna så kan en blivande pappa aldrig vara helt säker på om han är biologisk far åt barnet. Antalet test som genomförs ökar och enligt tillgänglig statistik är runt 13 procent av de som testas inte pappa till barnet. Innan man genomför ett test ska man vara medveten om att det kan bli en smärtsam process. Tänk igenom innan hur du ska förhålla dig till kvinnan och barnet om det visar sig att barnet inte är ditt.

Vilken vecka berätta gravid familj?

Visar graviditetstestet positivt? Grattis! Nu kommer livet att få en helt annan vändning. Redan nu kan du ringa barnmorskemottagningen eller mödravårdscentralen för att boka tid för inskrivning. Självaste inskrivningen brukar vanligtvis vara mellan vecka åtta och tretton, beroende på vart i landet du bor.

Så, vilken vecka ska du berätta för släkten? Många väljer att vänta tills de är i vecka tolv, eftersom den största risken för missfall då är över. Men har du svårt att hålla dig kan du berätta den stora nyheten redan nu.

Får man säga upp någon som är gravid?

Tänkte bara fråga en sak. Jag är fast anställd på en livsmedelsaffär med kollektivavtal och har varit det sen 2011. Nu är det så att jag är gravid. Riskerar jag att få sparken? 

Maria

Hur maximerar man föräldraledigheten?

För att få föräldradagar på sjukpenningnivå ska du ha arbetat 240 dagar innan beräknad förlossning – och det gäller att ha jobbat dessa dagar i följd. Blir du arbetslös bör du anmäla det till Arbetsförmedlingen. Den nivå som klubbas för föräldrapenningen är sedan skyddad fram till barnets tvåårsdag.

– Det är också alltid klokt att kontrollera hur olika beslut, som deltidsjobb, studier eller arbetslöshet, påverkar SGI:n, säger Frida Bratt.