:

Hur mycket är momsen på restaurangmat?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket är momsen på restaurangmat?
 2. När är det 25 moms på mat?
 3. Hur mycket moms på livsmedel?
 4. Vad är det 6% moms på?
 5. Hur räknar man 6% moms baklänges?
 6. Får man äta egen mat på restaurang?
 7. Är moms alltid 25%?
 8. Är moms 20 eller 25?
 9. Kan man sälja utan moms?
 10. Är moms 20 eller 25 procent?
 11. Vad är momsen på 250 kr?
 12. Vad är det 12 moms på?
 13. Får piloter äta samma mat?
 14. Får man gratis mat om man jobbar på restaurang?

Hur mycket är momsen på restaurangmat?

Mat som serveras i samband med en konferens uppfyller inte kraven för den nya lägre momssatsen på 12 procent. Nu råder stor förrvirring hos restauranger som även har konferenser. "Vi vet inte hur vi ska hantera momsen", säger Ulf Mannestig, vd på Långholmen.

Vid årsskiftet sänktes restaurangmomsen från 25 till 12 procent. Men den lägre momssatsen gäller inte all restaurangmat. Om maten ingår i ett ”konferenspaket” gäller fortfarande 25 procents moms, enligt ett ställningstagande från Skatteverket. Företaget Långholmen, som driver hotell, restaurang och konferens, anser att det råder stor förvirring i branschen.

När är det 25 moms på mat?

När du säljer vissa varor och tjänster ska du inte ta ut 25 procents moms utan i stället 12 eller 6 procent. I vissa fall ska du inte ta ut någon moms alls.

Här kan du läsa om vilka varor och tjänster det inte är 25 procents moms på.

Hur mycket moms på livsmedel?

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N   T I L L R I K S D A G E N B E S L U T A D : 2 0 1 8 - 0 9 - 1 2   D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 7 - 1 1 7 5   R I R 2 0 1 8 : 2 5

Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport:

Vad är det 6% moms på?

Behöver du snabbt och enkelt räkna ut moms baklänges på ett kvitto som skall redovisas vill vi rekommendera vår momskalkylator.

När du skall göra en snabb & enkel momsberäkning, använd vår momskalkylator, välj momssats som du vill räkna ut och fyll i priset inklusive eller exklusive moms. Klart!

Hur räknar man 6% moms baklänges?

Sätt in priset utan moms och välj momssats för att räkna ut priset med moms. Du kan även räkna ut momsen baklänges dvs. genom att räkna bort momsen från ett pris med moms. Börja i så fall istället med att sätta in priset med moms.

Lägg till eller ta bort moms Lägg till moms Ta bort moms

Får man äta egen mat på restaurang?

På miljöförvaltningen i Göteborg finns avdelningen för livsmedelskontroll. De ansvarar för att livsmedelsföretagare i kommunen följer lagens regler och levererar säker mat till konsumenterna, och de säger så här om medhavd förpackning:

”Det finns inga regler i livsmedelslagstiftningen som förbjuder livsmedelsverksamheter, varken restauranger eller butiker, att lägga den mat du köper och tar med dig i en medhavd förpackning. Däremot har verksamheten ett ansvar att den mat du köper är säker att äta och inte innehåller några ingredienser som de inte kan upplysa om. När du köper i egen låda har du själv ansvar för att lådan är tillräckligt ren. Om företaget vill sälja mat i sina egna förpackningar eller i kundens medhavda förpackning bestämmer de själva.”

Är moms alltid 25%?

Moms – mervärdesskatt eller mervärdesomsättningsskatt – är en skatt som ska betalas till staten vid köp av varor och tjänster. 

Både privatpersoner och företag betalar moms, men det är du som driver företag som märker av att den existerar. För privatpersoner är momsen alltid inkluderad i priset och man behöver inte göra någonting mer än att betala totalsumman för sin vara eller tjänst.

Själva momsinbetalningen – och hur stor den blir – tar nämligen du som företagare, eller näringsidkare, hand om i samband med din momsdeklaration. Företagare kan nämligen kvitta momsen på sina inköp mot momsen på sin försäljning. Därför brukar man ofta presentera priset exklusive moms när man vet att det är företag som ska handla.

I Sverige använder vi oss av olika momssatser beroende på vilken typ av vara eller tjänst som avses. På de allra flesta varor eller tjänster gäller 25 % moms, det vill säga att du som näringsidkare lägger på 25 % på ditt pris. Det finns dock undantag.

För till exempel livsmedel, restaurangbesök, hotell samt konstverk som köps direkt från konstnären gäller istället 12 % moms, medan tidningar, böcker, konserter samt  taxi-, buss-, flyg- och tågresor inom Sverige enbart beläggs med 6 % moms. 

Vissa branscher är dessutom undantagna från momsplikt helt och hållet. För sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster betalas exempelvis ingen moms alls.‍

Är moms 20 eller 25?

När du säljer vissa varor och tjänster ska du inte ta ut 25 procents moms utan i stället 12 eller 6 procent. I vissa fall ska du inte ta ut någon moms alls.

Här kan du läsa om vilka varor och tjänster det inte är 25 procents moms på.

Kan man sälja utan moms?

Fråga: Jag har börjat slöjda och det som jag tillverkar säljer jag via sociala medier. Detta gör jag som privatperson och inte via mitt konsultbolag. I år kommer jag kanske att sälja för cirka 60 000 kr totalt. Måste jag lägga på moms?

Svar från juristen: Du är så kallad beskattningsbar person enligt mervärdesskattelagens regler eftersom du självständigt bedriver ekonomisk verksamhet. Men om du har en årsomsättning som är högst 80 000 kronor är leveranser av varor och tillhandahållanden av tjänster undantagna från skatteplikt för mervärdesskatt (moms) om du inte heller de två närmaste beskattningsåren haft en årsomsättning på över 80 000 kronor. Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader, ska beloppet justeras i motsvarande utsträckning. 

Är moms 20 eller 25 procent?

Här kan du räkna ut momsen både framlänges och baklänges genom kalkylatorn här nedan. Kalkylatorn anger även hur stor del som momsen är. Du kan välja mellan momssatserna 6%, 12% och 25%. Förinställt är det på 25% då det är den vanligaste momssatsen. Om du vill lära dig mer om moms kan du läsa sammanställningen nedanför momsuträknaren.

Du kan välja att fylla i vilket fält som helst så räknas de andra ut. Du kan välja momssatsen i rullistan. Där finns alternativen 6 %, 12 % och 25 % OBS! Notera att ingen avrundning sker i räknaren, vid prissättning och fakturering bör det göras.

Vad är momsen på 250 kr?

Välj momskalkylator nedan efter vad du vill räkna ut och vilka värden du redan har på ditt kvitto eller faktura. Ange de två värden du har i rätt kalkylator och kalkylatorn räknar direkt ut de andra två. Vill du till exempel räkna ut moms baklänges så använd första kalkylatorn nedan, där du anger pris inkl. moms samt momssats.

En del av kalkylatorerna nedan är samma, men de är dubblerade för att du enklare ska kunna hitta rätt kalkylator utifrån vad du vill räkna ut och de kända värdena du har.

Vad är det 12 moms på?

Välj momskalkylator nedan efter vad du vill räkna ut och vilka värden du redan har på ditt kvitto eller faktura. Ange de två värden du har i rätt kalkylator och kalkylatorn räknar direkt ut de andra två. Vill du till exempel räkna ut moms baklänges så använd första kalkylatorn nedan, där du anger pris inkl. moms samt momssats.

En del av kalkylatorerna nedan är samma, men de är dubblerade för att du enklare ska kunna hitta rätt kalkylator utifrån vad du vill räkna ut och de kända värdena du har.

Får piloter äta samma mat?

Alla som någon gång flugit har lagt märke till hur ytterst petig flygpersonalen är med att fönsterluckorna inte ska vara neddragna när planet lyfter och landar. Orsakerna är flera:

Om något skulle gå fel måste personalen snabbt kunna se hur förhållandena utanför planet är när de förbereder en nödlandning.

Fönster med full sikt innebär att alla passagerare också kan ha koll på läget när personalen är upptagen med alla sina arbetsuppgifter. Passagerarna ger ett extra skydd eftersom de ofta är mer nyfikna än luttrad personal och inte tvekar om att rapportera eventuella konstigheter bums.

Allra störst chans att överleva en krasch har du i mittsätena längst bak. 

En amerikansk undersökning har man kollat flygolyckor där en eller flera passagerare överlevt kraschen. Du har störst chans att överleva om du sitter i den bakre tredjedelen av planet. Mittenpartiet var något farligare än den främre tredjedelen (dödligheten om 32 procent längst bak, 39 i mitten och 38 längst fram).  De två sätesraderna närmast nödutgångarna är jämförelsevis säkrare då de som sitter där har bästa chans att snabbt ta sig ut vid en nödlandning. Allra farligast är säten vid gången i mitten av planet. Allt beror på omständigheterna runt kraschen, exempelvis om planet dimper ned med nospartiet eller bakre delen först. 

Fyrkantiga fönster var mycket vanliga i flygets barndom och det fungerade bra.

Det var först när de kommersiella flygningarna med jetplan kom i gång på 50-talet som det uppkom problem.

Med högre hastigheter och höjd blev de fyrkantiga fönstren farliga – men det krävdes flera på sin tid förbryllande flygolyckor innan man lokaliserade problemet. 

Det lilla rundade fönstret i änden av varje flygstolsrad har glasrutor i tre skikt. Mellan den yttre rutan och den mellersta är det ett hål. Hålen är till för att reglera lufttrycket.

När planet lyfter faller lufttrycket utanför planet jämfört med det reglerade luftrycket inuti. 

Skillnaden i lufttryck skapar spänningar i flygplansfönstren – det är där hålen kommer in i bilden. De fungerar som andningshål och reglerar trycket mellan kabin och utrymmet mellan rutorna. Hålet har även en annan funktion: den hindrar fönstret från att imma igen.

Får man gratis mat om man jobbar på restaurang?

Obegränsat med dryck, mat och snacks – hela dagen lång. Nej, det är inte ett ”all inclusive”-hotell vid medelhavet som vi beskriver utan många arbetsplatser i San Fransisco. Genom att erbjuda medarbetarna en helhetslösning med allt från egen transport till jobbet, gym, fritidsaktiviteter och alla måltider behöver ingen lämna kontoret på hela dagen.

Är det bara positivt? Inte enligt lokalpolitiker och näringslivet som i början av augusti protesterade mot utvecklingen. Stora globala techbolag som Google, Twitter, Uber fick kritik för att de isolerar sina medarbetare från resten av samhället, skriver Dagens Nyheter.