:

När blir man kallad till bouppteckning?

Innehållsförteckning:

 1. När blir man kallad till bouppteckning?
 2. Vem skickar ut kallelse till bouppteckning?
 3. Vad händer om man inte kommer till bouppteckning?
 4. Vilka Efterarvingar ska kallas till bouppteckning?
 5. Får man röra dödsbo innan bouppteckning?
 6. Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?
 7. Vad ska stå i kallelse till bouppteckning?
 8. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 9. Måste Bouppgivare närvara vid bouppteckning?
 10. Måste man ange lösöre i bouppteckning?
 11. Vad får man inte göra innan bouppteckning?
 12. Får man slänga kläder innan bouppteckning?
 13. Vilka problem kan uppstå vid bouppteckning?

När blir man kallad till bouppteckning?

Juridik vid dödsfall

Det är så att jag såg dödsannons att min farfar Som avlidit 28 maj i år. Med tanke på att det gått en tid och jag inte blivit kontaktad av någon undrar jag därför hur det fungerar. Om jag förstått det rätt är jag arvinge då min far inte är i livet. Han är gift men har inga nya barn. Blir jag automatiskt kontaktad vid bodelning eller hur fungerar det. Jag har alltså ingen kontakt med hans fru så jag räknar inte med att hon kontaktar mig. Hur skall jag gå tillväga elle sköts all automatiskt?

Vem skickar ut kallelse till bouppteckning?

 • En bouppteckningsförrättning ska hållas inom tre månader efter inträffat dödsfall.
 • Syftet och avsikten med bouppteckningsförrättningen är att gå igenom dödsboets tillgångar och skulder. Det görs för att de närvarande ska få information av vad som ingår i den avlidnes dödsbo.
 • En förutsättning för att bouppteckningsförrättning ska kunna ske är att en kallelse skickas inom god tid innan tillfället för bouppteckningsförrättningen.
 • Vad händer om man inte kommer till bouppteckning?

  Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

  När en person har dött ska en bouppteckning göras senast tre månader efter dödsfallet (20 kap. 1 § första stycket ärvdabalken). Därefter ska bouppteckningen skickas in till Skatteverket inom en månad efter att bouppteckningen gjordes (20 kap 8 § första stycket ärvdabalken). Denna bouppteckningsskyldighet ligger hos dödsbodelägaren/delägarna.

  Om bouppteckningsskyldigheten inte följs ska Skatteverket se till att en bouppteckning görs (20 kap. 9 § första stycket ärvdabalken). Skatteverket kan då t.ex. skicka ut en påminnelse till de ansvariga om att en bouppteckning måste göras. Om bouppteckningsskyldigheten fortfarande inte följs får Skatteverket förelägga den/dem som är ansvariga för att en bouppteckning görs att vid vite lämna in bouppteckningen inom en viss tid (20 kap. 9 § första stycket ärvdabalken). Om en bouppteckning fortfarande inte skickats in till Skatteverket trots vitesföreläggandet får Skatteverket ansöka hos förvaltningsrätten om att vitet döms ut (6 § första stycket viteslagen). Om bouppteckningen fortfarande inte skickats in till Skatteverket efter att vitet dömts ut får Skatteverket i sista hand besluta om att utse en särskild bouppteckningsförrättare som ser till att en bouppteckning görs och skickas in till Skatteverket (20 kap 9 § första stycket ärvdabalken).

  Vilka Efterarvingar ska kallas till bouppteckning?

  Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

  LagrumArv regleras genom Ärvdabalken (1958:637), som förkortas ÄB.

  Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

  När en person går bort omvandlas den avlidnes tillgångar och skulder till ett dödsbo, som är en egen juridisk person. Det som ingår i ett dödsbo kan till exempel vara en bostad, tillgångar på bankkonton och eventuella lån. Dödsboet ägs och företräds av dödsbodelägarna.

  Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?

  En bouppteckning måste inte göras av dyra jurister. Enkla fall klarar du lätt själv – och sparar tusenlappar på köpet.

   En person kan ha flera roller i en bouppteckning. Ett barn till den avlidna kan till exempel vara både bouppgivare, döds­bodelägare och ingivare.

  Bouppgivare: Den som bäst känner till dödsboet, det vill säga vilka skulder och tillgångar som finns.

  Dödsbodelägare: De som ärver direkt från dödsboet.

  Vad ska stå i kallelse till bouppteckning?

  En kallelse till en bouppteckning är ett dokument som skickas ut till en avlidens samtliga dödsbodelägare. Kallelsen innehåller tid och plats för när bouppteckningen ska genomföras och fungerar alltså som en inbjudan till dödsbodelägarna att infinna sig.

  Vad är det för nåt?

  Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

  Från det att ett dödsfall inträffat brukar det ta åtminstone 3 månader att göra en bouppteckning – men ofta tar det längre tid än så. 

  Senast 3 månader efter dödsdagen ska bouppteckningsförrättningen hållas. Detta är ett möte där alla som ärver den avlidne har rätt att närvara tillsammans med två förrättningsmän. Inom en månad efter förrättningen ska bouppteckningen lämnas in till Skatteverket. Alltså ska den lämnas in senast 4 månader efter dödsdagen. 

  Det är vanligt att det tar längre tid än så innan bouppteckningen kan skickas in, och i dessa fall måste anstånd begäras från Skatteverket. Att samla in alla uppgifter är ofta den mest tidskrävande delen av bouppteckningen eftersom banker, myndigheter och försäkringsbolag har olika långa hanteringstider för att skicka ut all information.  

  Måste Bouppgivare närvara vid bouppteckning?

  Juridik vid dödsfall

  Hej! Min pappa gick nyss bort. Jag, min syster och min mamma är de ända som står på släktutredningen. Inget testamente finns. Min mamma och pappa skilde sig för 18 år sen.

  Måste man ange lösöre i bouppteckning?

  Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

  För att förstå vad lösöre är, är det viktigt att först veta att all egendom som inte är fast egendom betraktas som lös egendom (se 1 kap. 1 § jordabalken motsatsvis). Begreppet lös egendom har alltså en mycket vid definition. Den vida definitionen har gjort det nödvändigt att dela in lös egendom i ytterligare underkategorier: lösöre, pengar, värdepapper och andra immateriella tillgångar. Till underkategorin lösöre räknas alla lösa saker som inte är pengar, värdepapper eller andra immateriella tillgångar. Porslin räknas alltså som lösöre. Husgeråd, möbler, kläder, smycken, datorer, bilar, vapen och tavlor är andra exempel på lösören.

  Vad får man inte göra innan bouppteckning?

  Trots att det finns en bouppteckningsskyldighet kommer det ibland inte in någon bouppteckning. Då ska Skatteverket se till att en bouppteckning förrättas och lämnas in om inte en dödsboanmälan lämnats in.

  När det finns en bouppteckningsskyldighet ska Skatteverket se till att en bouppteckning förrättas och lämnas in till Skatteverket (20 kap. 9 § första stycket ÄB). Läs mer om bouppteckningsskyldigheten på sidan När ska en bouppteckning förrättas?

  Får man slänga kläder innan bouppteckning?

  Vi ska strax kika på de olika stegen för hur man avvecklar ett dödsbo, men innan vi gör det så finns det en sak som är bra att känna till. Ni som dödsbodelägare kan göra i princip vad som helst – så länge som ni är överens.

  De steg som anges nedan motsvarar alltså inte en turordning som måste följas. Det finns dock två saker som ni bara kan göra i en viss ordning och det är följande:

  • Vad gäller bostad (fastighet och bostadsrätt, inte hyresrätt) så kan den nya ägaren inte få tillträde förrän bouppteckningen är klar och registrerad hos Skatteverket. Däremot är det möjligt att tömma bostaden och lägga ut den för försäljning innan bouppteckningen är registrerad. Det är alltså bara själva tillträdet som måste vänta.
  • Vad gäller bankmedel så kan ingen få tillgång till dessa förrän bouppteckningen är klar och registrerad hos Skatteverket.

  Det första som kan vara bra att ta tag i är att säga upp olika typer av avtal. Detta för att slippa extra kostnader. Vanliga avtal att hålla koll på är följande:

  • Värt att känna till är att en månads uppsägningstid gäller vid dödsfall för hyreslägenheter, under förutsättning att ni säger upp lägenheten inom en månad från dödsdagen.
  • IT och telefoni.
  • El, vatten och värme. Dessa ska dock sägas upp till avflyttningsdagen. Detta för att det ska vara möjligt att städa m.m.

  Vilka problem kan uppstå vid bouppteckning?

  När någon dör uppstår ett dödsbo som ska utredas och avvecklas. Det sker genom en bouppteckning, ett efterföljande arvskifte och de åtgärder som man kommer fram till under boutredningen.

  Bouppteckningen är ett juridiskt dokument som utgör dödsboets legitimationshandling.

  En bouppteckning är en skriftlig rättshandling som upprättas för att skydda dödsbodelägare, efterarvingar och testamentstagare. Bouppteckningen är en sammanfattande dokumentation av den avlidnes samtliga tillgångar och skulder. I förekommande fall även efterlevande makes eller sambos.