:

Måste man momsregistrera skogsfastighet?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man momsregistrera skogsfastighet?
 2. Måste man ha momsregistrering?
 3. Måste man ha enskild firma om man äger skog?
 4. Hur får man momsregistreringsnummer?
 5. När räknas det som skogsfastighet?
 6. Vilka avdrag skogsfastighet?
 7. Vad händer om man inte är momsregistrerad?
 8. Kan man vara momsregistrerad utan F-skatt?
 9. Måste man ha företag för att äga skog?
 10. Hur ansöker man om momsregistrering?
 11. Hur beskattas skogsfastighet?
 12. När behöver man inte redovisa moms?
 13. Hur mycket skatt betalar man på en avverkning av skog?

Måste man momsregistrera skogsfastighet?

En skogsägare kan vara momsskyldig i egenskap av primärproducent. En skogsägare som idkar momsskattepliktig verksamhet ska anmäla sig till registret över momsskyldiga. Anmälan behöver ändå inte göras ifall omsättningen under räkenskapsperioden (12 månader) är under 15 000 euro. Frivillig anmälan till registret över momsskyldiga kan vara befogat eftersom skogsbruket ofta innebär momsbelagda utgifter. Att driva verksamhet utanför momsbeskattningen är till fördel bara om företagets produkter säljs direkt till konsumenterna och det finns väldigt lite inköp. 

När en skogsägare har anmält sig som momsskyldig och upptagits i momsregistret säljs produkterna och tjänsterna med skatt, det vill säga på virkespriset tillkommer mervärdesskatt. Den moms som ingår i priset på förnödenheter och tjänster som anskaffats för affärsverksamheten (skogsbruket) är avdragsgill. 

Måste man ha momsregistrering?

Moms är en skatt som vi alla betalar när vi köper varor och tjänster. Om du har ett företag där du säljer varor eller tjänster som är momspliktiga ska du anmäla dig för att bli momsregistrerad. När ditt företag har registrerats för moms hos Skatteverket får du ett momsregistreringsnummer som anges på fakturor och kvitton. Du lägger på momsen på fakturan till din kund och betalar sedan in den på ditt skattekonto i samband med din momsdeklaration. Du får sedan kvitta ingående och utgående moms.

Måste man ha enskild firma om man äger skog?

Ungefär hälften av Sveriges skog ägs av privatpersoner. Ändå ägs ingen skog av privatpersoner. Hur går det ihop? Jo, för att alla som vill köpa och förvalta skog per definition blir näringsidkare. Det innebär att du kommer att bedriva ditt skogsbruk i enskild firma (eller en annan bolagsform om du skulle vilja det). Om du då samtidigt är anställd kommer du av Skatteverket ses som både anställd och egen vilket innebär att du varje år får fylla i en FA-sedel.

När man köper en skogsfastighet betalar man generellt för två saker: dels själva skogen, dels marken den står på. Detta är viktigt att komma ihåg eftersom båda två är lika viktiga för värdet på fastigheten. Eftersom markens kvalitet är avgörande för hur snabbt träden kan växa spelar bördigheten, eller boniteten, stor roll. Fuktighet, klimat och jordmån spelar stor roll för boniteten, och därmed också för fastighetens värde. Det är därför skogsfastigheter i södra Sverige oftast är dyrare än i vårt lands norra delar: det växer helt enkelt bättre där nere.

Hur får man momsregistreringsnummer?

Om man bedriver verksamhet och har för avsikt att sälja varor eller tjänster som är momspliktiga ska man anmäla sig till Skatteverket för att bli momsregistrerad.

Momsregistrering ska ske senast 14 dagar innan man påbörjar sin verksamhet.

När räknas det som skogsfastighet?

Äger du skog tillsammans med någon annan? I så fall kan det vara bra att känna till vilka regler som gäller för samägande av skogsfastighet. Här får du en kort sammanfattning av två lagar som styr samägandet och några goda råd om samägande från en av Södras skogsekonomer.

Samägande av fastighet är en vanlig ägandeform bland skogsägare. Två av tre medlemmar i Södra äger skog tillsammans med andra. I tidigare nummer av Södrakontakt har vi presenterat olika former av samägande och gett dig lite tips för ett lyckat samägande. Nu är det dags att dyka ner i de regler som styr samägande av skogsfastighet.

Vilka avdrag skogsfastighet?

Enligt 54 § i inkomstskattelagen (30.12.1992/1535, nedan ISkL) har den skattskyldige rätt att från sin kapitalinkomst dra av utgifterna för inkomstens förvärvande eller bibehållande. Enligt 56 § 1 mom. 3 punkten i ISkL är utgifter som hänför sig till kapitalinkomst av skogsbruk bland annat anskaffnings- och driftsutgifter för maskiner och anläggningar för skogsbruket.

En central fråga med tanke på avdraget av skogsbrukarens anskaffningsutgift för maskiner och anordningar är om dessa huvudsakligen används just för förvärvande av skattepliktig kapitalinkomst av skogsbruk eller om användningen av en maskin huvudsakligen hänför sig till något annat än inkomstförvärvande, förvärvande av skattefri inkomst eller hushåll.

Om anskaffningsutgiften för en maskin är avdragsgill i beskattningen av skogsbrukets kapitalinkomster, ska dessutom periodiseringsfrågan lösas, dvs. om anskaffningsutgiften ska dras av som en årsutgift eller som avskrivningar.

Maskiner och anordningar som används för skogsbruk kan i allmänhet också användas i ett privat hushåll, i förvärvandet av skattefri skogsbruksinkomst eller i förvärvandet av inkomster av jordbruk, renskötsel eller näringsverksamhet så att den huvudsakliga användningen av dessa kan anknyta till något annat än förvärvande av skattepliktig kapitalinkomst av skogsbruk.

Av denna anledning berättigar inte enbart ägande eller besittning av skog direkt till en bokning av maskiner och anordningar i skogsbrukets materiel eller avdrag av anskaffningsutgiften för dessa som årsutgifter i beskattningen av kapitalinkomster. För att kunna dra av anskaffningsutgiften förutsätts det att maskinen de facto används i förvärvandet av skattepliktig kapitalinkomst av skogsbruk.

Vad händer om man inte är momsregistrerad?

Sedan 2017 gäller en omsättningsgräns för moms på 30 000 kr. Den innebär att beskattningsbara personer vars omsättning beräknas vara högst 30 000 kr kan välja om man vill redovisa moms eller inte. Den som väljer att bli momsbefriad behöver i så fall inte lämna några momsdeklarationer eller periodiska sammanställningar. Någon utgående moms får inte anges i fakturorna.

Riksdagen har nu beslutat att omsättningsgränsen höjs från 30 000 kr till 80 000 kr. Anledningen är att man vill förenkla för ännu fler av de minsta företagen.

Kan man vara momsregistrerad utan F-skatt?

Momsregistrering utan F-skatt. Kan man registrera sig för moms men strunta i att registrera f-skattesedel? Ja, du kan faktiskt få ett momsregistreringsnummer utan f-skattebevis. Detta gäller dock normalt endast om du bara säljer varor. Men säljer du tjänster måste du i princip ha f-skattesedel, det kommer annars bli väldigt svårt att sälja tjänster eftersom dina kunder då måste betala dina egenavgifter om du ej har f-skattesedel. Kunder kan också drabbas om det sker en olycka eftersom kunden då kan hamna i en situation där den har ett arbetsgivaransvar då säljaren inte har f-skatt. Men det är lagligt och möjligt att sälja både varor och tjänster utan f-skatt.

Du kan också strunta i momsregistrering om du har liten omfattning på det du säljer och det inte är din huvudsakliga inkomstkälla samt att det inte rör sig om återkommande försäljningar. Du kanske har ärvt ett "prylsamlarförråd" från en släkting och börjat sälja av lite saker då och då. Säljer du för under 50000 Kr behöver du inte skatta för vinsten vid den här typen av försäljning. Men Skatteverket har ett riktmärke på 30000 Kr och säljer du för mer än detta kan Skatteverket anse att det är fråga om yrkesmässig verksamhet och att du måste momsregistrera dig för att lägga på moms på dina försäljningar. Numera använder inte Skatteverket termen yrkesmässig verksamhet längre. Beteckningarna beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet infördes 2013-07-01 i Mervärdesskattelagen (1994:200) ML och dessa nya termer ersätter de tidigare benämningarna yrkesmässig verksamhet och näringsidkare.

Måste man ha företag för att äga skog?

Starta Företag|Driva Företag|Bokföring|19 februari 2020|Uppdaterad: 5 juli 2022

Så länge ska kvitton sparas – och så gör du det enklast

Hur ansöker man om momsregistrering?

Sedan 2017 gäller en omsättningsgräns för moms på 30 000 kr. Den innebär att beskattningsbara personer vars omsättning beräknas vara högst 30 000 kr kan välja om man vill redovisa moms eller inte. Den som väljer att bli momsbefriad behöver i så fall inte lämna några momsdeklarationer eller periodiska sammanställningar. Någon utgående moms får inte anges i fakturorna.

Riksdagen har nu beslutat att omsättningsgränsen höjs från 30 000 kr till 80 000 kr. Anledningen är att man vill förenkla för ännu fler av de minsta företagen.

Hur beskattas skogsfastighet?

mån 10 aug 2015, 13:56#338860

Skatten är ju 30% av vinsten vid försäljning av fastighet om jag inte missminner mig. (Det värde du får minus det din förfader betalat och minus underhåll under åren betäckas som vinst)

När behöver man inte redovisa moms?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

Hur mycket skatt betalar man på en avverkning av skog?

Företagande14 mars 2020

Går det att sprida ut intäkterna efter en avverkning på flera år? Redovisningsspecialisten Åsa Westin Öberg, som gör ett inhopp i rollen som ATL:s ekonomicoach, reder ut.