:

När sätts statslåneräntan?

Innehållsförteckning:

 1. När sätts statslåneräntan?
 2. Hur mycket är statslåneräntan 2023?
 3. Hur mycket är statslåneräntan?
 4. Vilken Statslåneränta ska man använda?
 5. När lönar sig ISK 2023?
 6. Hur mycket skatt på 100 000 ISK?
 7. Vad påverkas av statslåneräntan?
 8. Hur påverkar styrräntan statslåneräntan?
 9. Hur mycket kan banken höja räntan?
 10. Är räntan på krediten i regel fast över tid?
 11. Hur mycket skatt på 100 000 ISK 2023?
 12. När slutar ISK vara lönsamt?
 13. Vad är nackdelen med ISK?
 14. Vad blir nya ISK skatten 2023?
 15. När kommer bolåneräntan gå ner?

När sätts statslåneräntan?

Över tre miljoner svenskar sparar i så kallade ISK-konton. ISK är schablonbeskattat, vilket innebär att du betalar en årlig skatt på det sammanlagda värdet av tillgångarna på kontot, oavsett hur mycket du handlar. Det kan jämföras med aktie- och fondkonton där man betalar 30 procent på vinsten.

Nu rapporterar DI att skattehöjningen på sparande i ISK och kapitalförsäkringar mer än dubbleras nästa år. Detta efter att Riksgälden fastställde statslåneräntan under torsdagen, till 1,94 procent.

Hur mycket är statslåneräntan 2023?

Nu är det klart hur mycket skatt du får betala på ISK år 2023. Skatten blir totalt 0,88%, att jämföra med 0,375% som var årets skatt. Det är den högsta skatten någonsin på ISK.

Den här artikeln framgår ursprungligen på Aktiespararnas webbplats

Hur mycket är statslåneräntan?

SLR är den genomsnittliga räntan för statsobligationer som löper på minst fem år. SLR fastställs av Riksgälden varje torsdag och gäller en vecka framåt, från fredagen till och med torsdag nästa vecka.

Just SLR den 30 november varje år styr många skatteberäkningar nästa år. Ibland uttrycks det också som SLR ”i slutet av november”, men det är samma sak.

Den 24 november 2022 fastställde Riksgälden SLR till 1,94 %. Det är 1,71 procentenheter högre än de 0,23 % som gäller för 2022. SLR 1,94 % kommer att styra många skattevärden under år 2023.

Från och med 2017 gäller ett golv på 0 % eller 0,50 %, om SLR skulle vara lägre.

2023 är SLR så hög att golvreglerna inte kommer att användas. Effekten blir därför en höjning för samtliga värden i exemplen på den här sidan.

Vilken Statslåneränta ska man använda?

Med ett investeringssparkonto betalar du ingen skatt på de vinster du gör när du säljer aktier, fonder och andra tillgångar, och inte heller på räntor och utdelningar. Du kan inte heller göra avdrag i deklarationen om du gör förlust när du säljer värdepapper. Istället betalar du en schablonskatt på hela kapitalet varje år. Schablonskatten baseras på statslåneräntan och för 2023 är schablonskatten 0,882 %. 

Skatten på ISK baseras på en så kallad schablonintäkt. Det är en tänkt årlig avkastning som redovisas med automatik i deklarationen. Schablonintäkten beräknas genom att ett kapitalunderlag räknas fram (läs mer nedan) som sedan multipliceras med statslåneräntan den 30 november året innan, plus ett tillägg. Schablonintäkten får inte vara lägre än 1,25 % av kapitalunderlaget.

När lönar sig ISK 2023?

Investeringssparkontot, ISK, infördes i Sverige den 1 januari 2012. Sparformen erbjöds till privatpersoner och skulle stimulera sparande i aktier och fonder. Med ett ISK sköts deklarationen automatiskt, och framför allt har skatten på investeringssparkontot varit väsentligt lägre än för en traditionell aktiedepå. 

Sedan införandet av ISK har sparformen seglat upp i popularitet bland spararna. Hela hälften av alla svenskar sparar på ISK, och framför allt är det för det långsiktiga pensionssparandet. 

Under ISKs tioåriga liv har flertalet förändringar gjort att beräkningsunderlaget för skattenivån ändrats. Det har resulterat i att trots att statslåneräntan inte är på en rekordnivå landar ändock ISK-skattenivån för 2023 rekordhögt. Mer om detta kan du läsa här. 

Hur mycket skatt på 100 000 ISK?

I exemplet så uppgår kapitalunderlaget på ett investeringssparkonto (ISK) till 100 000 kronor år 2023.

Eftersom statslåneräntan den 30 november 2022 var 1,94 procent beräknas schablonintäkten till 2,94 procent* av kapitalunderlaget = 2 940 kronor. Med 30 procent skatt på kapitalinkomst blir skatten för innehavet på investeringssparkontot 882 kronor för 2023.

Vad påverkas av statslåneräntan?

Skatteverket räknar fram statslåneräntan med ett genomsnitt över året. Den genomsnittliga statslåneräntan används för att beräkna skattesatsen för pensionsförsäkringar, kapitalförsäkringar och investeringssparkonto. När man använder statslåneräntan för att beräkna skatten för olika sparformer eller andra finansiella produkter använder man den genomsnittliga statslåneräntan för föregående år.

Hur påverkar styrräntan statslåneräntan?

Ränta är kostnad för att låna pengar eller den avkastning långivaren får för att låna ut pengar.

Det finns flera olika typer av ränta. Kostnaden för att låna pengar kallas för utlåningsränta medan den ränta långivaren får kallas inlåningsränta. Följande räntor är exempel på olika typer som används frekvent:

Hur mycket kan banken höja räntan?

Vi erbjuder rörlig ränta på våra lån och kreditkort. Det innebär att räntan kan förändras. Men det innebär inte att den kan höjas hur som helst.

Vi som bank kan inte bestämma oss för att höja räntan på ditt lån eller kreditkort bara för att vi vill tjäna mer pengar. I ditt avtal finns den ränta som vi kommit överens om. 

Men det finns omständigheter som gör att vi måste höja räntan, till exempel när Riksbanken höjer styrräntan och våra upplåningskostnader ökar. Upplåningskostnad är kostnaden vi har för pengarna vi lånar ut. När Riksbanken höjer styrräntan höjs även den marknadsränta som vi som bank betalar när vi lånar.

Är räntan på krediten i regel fast över tid?

När du tar ett lån betalar du ränta på lånet. Räntan är det pris du betalar för att få låna. Ibland tillkommer också avgifter, till exempel uppläggningsavgift och aviavgift.

Den ränta som står i ditt låneerbjudande eller ditt låneavtal är en årsränta, alltså vad du i procent betalar på skulden per år. För att få fram vad du betalar i ränta per månad delar du räntekostnaden för hela året med 12.

Hur mycket skatt på 100 000 ISK 2023?

Den som säljer aktier eller fonder behöver normalt sett betala 30 procent av vinsten i skatt. Med ett ISK slipper du det, eftersom du istället skattar en liten procentsats varje år. Hur hög procent du får betala i skatt beror på statslåneräntan, som länge varit låg – vilket varit fördelaktigt för ISK-spararen. I år har statslåneräntan skjutit i höjden, vilket gör att ISK-skatten nästa år kommer göra detsamma. 

– Systemet med statslåneräntan skapar en märklig situation. När ekonomin går bra, räntorna går ner och börsen är uppumpad, då blir skatten på ISK väldigt låg. När det sen vänder, ekonomin går dåligt och räntorna stiger, då blir skatten på ISK högre, säger Kalle Sundin, utredare på den fackliga tankesmedjan Katalys.

När slutar ISK vara lönsamt?

Investeringssparkontot (ISK) gjorde entré med buller och bång i januari 2012 och firar i år 10 år. Aktiespararna var initiativtagare till ISK. Ambitionen var att stimulera till ökat sparande genom att göra det enklare och billigare att spara långsiktigt.

I stället för en fast skatt på realiserade vinster kunde man nu utgå från en fast schablon som är baserad på kontots genomsnittliga värde.

Vad är nackdelen med ISK?

06 dec 2022

Skatt på ISK för 2023 – hur ser det ut? När investeringssparkontot (ISK) lanserades som sparform i Sverige i början av 2012 blev det snabbt populärt, då själva syftet med ISK är att göra det både enklare och billigare att spara långsiktigt i aktier och fonder.

Vad blir nya ISK skatten 2023?

Nästa år kommer skatten på ISK mer än fördubblas. Det är därmed hög tid att rulla tillbaka tidigare års försämringar som infördes i en tid med låg inflation, låga räntor och stigande börs. Skatten 2023 landar på 0,882% jämfört med 0,375% som vi haft senaste två kalenderåren.

Statslåneräntan (SLR) som ligger till grund för schablonbeskattningen på investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring (KF) fastställts och nivån landade på 1,94%. Det är en bra bit över golvnivån om 1,25% som infördes för ett antal år sedan. Som lök på laxen dras vi fortfarande med 1%-enhet pålaga från en svunnen tid då politikerna ville säkerställa skatteintäkterna, fullt rimligt.

När kommer bolåneräntan gå ner?

Styrräntan, även kallad reporäntan, är den ränta som Riksbanken i Sverige sätter när den lånar ut pengar till bankerna.

Under 2022 och början på 2023 har Riksbanken höjt styrräntan rejält på grund av inflationen. Genom att höja bankernas ränta höjer man också indirekt räntan för bankens kunder – vilket gör att investeringar och konsumtion minskar och inflationen bromsas.

Det är för att bankerna måste behålla en viss marginal – och när reporäntan höjs blir bankens pengar dyrare. På så sätt har man historiskt sett hur bankernas bolåneräntor följer styrräntans svängningar, vilket också skett det senaste året.