:

Är egenavgifter avdragsgilla?

Innehållsförteckning:

 1. Är egenavgifter avdragsgilla?
 2. Måste man göra avdrag för egenavgifter?
 3. Vad är beräkna och utnyttja maximalt avdrag för egenavgifter och särskild löneskatt?
 4. Är egenavgifter och sociala avgifter samma sak?
 5. Vad ingår i särskild löneskatt?
 6. Är löneskatt avdragsgill?
 7. Hur fungerar egenavgifter?
 8. Vad beräknar man särskild löneskatt på?
 9. Hur beräknar man särskild löneskatt?
 10. Vad ska man betala särskild löneskatt på?
 11. På vilket underlag ska egenavgifter beräknas?
 12. Hur redovisas särskild löneskatt i årsredovisning?
 13. Vad är särskild löneskatt enskild firma?
 14. Vad ingår i underlaget för särskild löneskatt?
 15. Hur räknar man ut egenavgifter?
 16. Vad är nedsättning av egenavgifter?
 17. Hur ska man betala egenavgifter på näringsverksamheten?
 18. Vad krävs för regional nedsättning av egenavgifter?
 19. Vad innebär tillfälligt sänkta egenavgifter 2020?

Är egenavgifter avdragsgilla?

Den som bedriver passiv näringsverksamhet betalar inte egenavgifter på nettoinkomsten utan istället s k löneskatt, som är ca 24 %.

I det fallet sker ett schablonavdrag med maximalt 20 % av inkomsten före avdraget.

Avstämning mot verkligt påförd löneskatt sker året därpå på motsvarande sätt som för egenavgifter och belopp för avstämning måste i programmet anges på samma sätt som för egenavgifter.

Måste man göra avdrag för egenavgifter?

Egenavgifter är ett samlingsnamn för de lagstadgade avgifter du som enskild näringsidkare betalar in till staten. Avgifterna finansierar bland annat socialförsäkringen, som omfattar sjukpenning, arbetslöshetsersättning och pension.

Varför socialavgifter för enskilda firmor kallas för egenavgifter beror på att du som driver firman har ansvar för att betala in avgifterna. Detta eftersom enskilda firmor inte är juridiska personer som exempelvis ett aktiebolag är.

Egenavgifter är ett samlingsnamn för de lagstadgade avgifter du som enskild näringsidkare betalar in till staten. Avgifterna finansierar bland annat socialförsäkringen, som omfattar sjukpenning, arbetslöshetsersättning och pension.

Varför socialavgifter för enskilda firmor kallas för egenavgifter beror på att du som driver firman har ansvar för att betala in avgifterna. Detta eftersom enskilda firmor inte är juridiska personer som exempelvis ett aktiebolag är.

När det gäller aktiebolag agerar bolaget arbetsgivare och ansvarar därmed för att betala in socialavgifter (främst arbetsgivaravgifter) för sina anställda, inklusive för dig som driver företaget. Detta eftersom du som startat ett aktiebolag automatiskt blir anställd, vilket du inte är om du driver enskild näringsverksamhet.

Vad är beräkna och utnyttja maximalt avdrag för egenavgifter och särskild löneskatt?

Enskilda näringsidkare brukar nästan alltid använda kalenderår som räkenskapsår. Alltså omfattar räkenskapsåret för majoriteten av alla näringsidkare 12 månader från 1 januari till den 31 december. I vissa fall, exempelvis om verksamheten påbörjas under slutet av det första verksamhetsåret, får räkenskapsåret förlängas till högst 18 månader.

Är egenavgifter och sociala avgifter samma sak?

Egenavgifter är sociala avgifter för dig som driver en enskild näringsverksamhet med ett överskott på över 1 000 kronor. Avgifterna, som är avdragsgilla i deklarationen, finansierar socialförsäkringen som bland annat betalar din sjuk- och föräldraförsäkring samt din framtida pension.

När du driver en enskild firma är företaget inte en juridisk person, vilket till exempel ett aktiebolag eller handelsbolag är. Juridiska personer är arbetsgivare och bär därmed ansvaret för att betala in arbetsavgifter för sina anställda, inklusive personen som driver företag.

Som enskild näringsidkare har du däremot personligt ansvar för att betala in alla skatter och avgifter till staten i tid.

Normalt sett ligger full egenavgift på 28,97 procent för alla som är födda år 1955 eller senare.

Precis som F-skatten beräknas egenavgifterna på överskottet i din verksamhet. Detta innebär att du måste göra en uppskattning av årets resultat för att ta reda på hur mycket du kommer att betala i egenavgifter. Därefter gör du ett schablonavdrag på 25 procent för egenavgifter.

Det är förstås svårt att förutse hur det kommer att gå för verksamheten under året. Du kan dock alltid rätta till överskottsbeloppet i efterhand genom att skicka in en ny preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket. På så sätt undviker du att få kvarskatt eller att betala för mycket i skatt.

Vad ingår i särskild löneskatt?

Något som ofta dyker upp i samband med deklarationen är det som heter särskild löneskatt. Och det är egentligen vad det det låter som – en skatt på vissa typer av transaktioner. Främst handlar det om särskild löneskatt på pensionskostnader eller särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. Särskild löneskatt är inte heller detsamma som skatt på lön, och ersätter i de fall den används egenavgifter och sociala avgifter när det kommer till skatt på pension. Detta gäller dig som har tjänstepension, där 24,26% av tjänstepensionen skall beskattas. Det finns två olika typer av särskild löneskatt: särskild löneskatt på pensionskostnader och särskild löneskatt på förvärvsinkomster. 

Om du har ett handelsbolag eller en enskild firma som bedriver en passiv näringsverksamhet kan du bli skyldig att betala särskild löneskatt på förvärvsinkomster.

Om du som företagare har utfäst tjänstepension skall du också betala särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP). Skatten betalas genom att fylla i underlag för särskild löneskatt i inkomstdeklaration 2. Har du exempelvis betalat in 200 000 kr för tjänstepension för dina anställda skall företaget betala 200 000 * 0,2426 (det vill säga 24,26%)= 48 520 kr i särskild löneskatt på pensionskostnader. 

Är löneskatt avdragsgill?

Utöver den allmänna pensionen finns tjänstepension. Den som har utfäst en tjänstepension är skyldig att betala särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP). Likaså kan svenska företag med filialer utomlands och utländska företag som bedriver näringsverksamhet från ett fast driftställe i Sverige vara skattskyldiga till SLP.

Den som har utfäst en tjänstepension är skyldig att betala särskild löneskatt på pensionskostnader.

SLP betalas med 24,26% på ett särskilt beräknat beskattningsunderlag. Det särskilda beskattningsunderlaget är summan av ett flertal plusposter och minusposter. Betalning av SLP sker vid tryggandet av pensionsutfästelsen eller, i de fall pensionsutfästelserna inte ska tryggas, när företaget/arbetsgivaren betalar ut pensionen.

Hur fungerar egenavgifter?

Egenavgifterna beräknas på företagarens nettointäkt, det vill säga verksamhetens överskott. För att räkna fram den beräknade vinsten gör man en uppskattning av intäkterna och de avdragsgilla kostnaderna för året. Från det beloppet räknar man som huvudregel av 25 procent, vilket är ett schablonavdrag som ska motsvara de egenavgifter företagaren ska betala. Det belopp man får fram benämns nettointäkt efter schablonavdrag och motsvarar den skattemässiga nettointäkten. Egenavgifter ska endast betalas på inkomst av aktiv näringsverksamhet. På inkomster av passiv näringsverksamhet betalas istället särskild löneskatt.

Med anledning av coronaviruset och dess ekonomiska följder sänktes egenavgifterna tillfälligt under beskattningsåret 2020. Därför måste två beräkningar göras: schablonavdrag medges med 10 procent upp till ett överskott om högst 111 111 kronor. På överskott som överstiger 111 111 kronor får avdrag med 25 procent göras.

Vad beräknar man särskild löneskatt på?

Använder ni schabloner för att beräkna hur stor del av den särskilda löneskatten blir av de anställdas pensionsförmåner? Det finns många fördelar med att beräkna den faktiska löneskatten.

Arbetsgivare betalar 24,26 procent i särskild löneskatt på företagets kostnader för de anställdas pensionsförmåner. För att kunna beräkna löneskatten behöver arbetsgivaren utgå från ett löneskatteunderlag, det vill säga en sammanställning av de pensionsförmåner som ska beskattas.

Hur beräknar man särskild löneskatt?

Använder ni schabloner för att beräkna hur stor del av den särskilda löneskatten blir av de anställdas pensionsförmåner? Det finns många fördelar med att beräkna den faktiska löneskatten.

Arbetsgivare betalar 24,26 procent i särskild löneskatt på företagets kostnader för de anställdas pensionsförmåner. För att kunna beräkna löneskatten behöver arbetsgivaren utgå från ett löneskatteunderlag, det vill säga en sammanställning av de pensionsförmåner som ska beskattas.

Vad ska man betala särskild löneskatt på?

Särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) ska betalas av arbetsgivare som har utfäst tjänstepension och av enskilda näringsidkare som gör avdrag för pensionssparande i näringsverksamheten.

På vilket underlag ska egenavgifter beräknas?

SFS nr: 2000:980 Departement/myndighet: Finansdepartementet S1 Utfärdad: 2000-11-23 Ändrad: t.o.m. SFS 2023:347 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I denna lag finns bestämmelser om avgifter för finansiering av systemen för social trygghet (socialavgifter).

Hur redovisas särskild löneskatt i årsredovisning?

Den särskilda löneskatten på pensionskostnader bokförs normalt inte löpande under året. Utgifter för särskild löneskatt på pensionskostnader kan bokföras på konto 7530 Särskild löneskatt eller på konto 7532 Särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost/7533 Särskild löneskatt på pensionskostnader.

Vad är särskild löneskatt enskild firma?

SFS nr: 2000:980 Departement/myndighet: Finansdepartementet S1 Utfärdad: 2000-11-23 Ändrad: t.o.m. SFS 2023:347 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I denna lag finns bestämmelser om avgifter för finansiering av systemen för social trygghet (socialavgifter).

Vad ingår i underlaget för särskild löneskatt?

För de kostnader företaget har för Avtals­pension SAF-LO och kompletterande pensions­premier betalas en särskild löneskatt, SLP.

SLP redovisas i inkomstdeklarationen och skatten fastställs av Skatteverket när den slutliga skatten beslutas.

Hur räknar man ut egenavgifter?

SpeedLedger e-bokföring det mest omtyckta bokföringsprogrammet på marknaden enligt Trustpilot. Nu ger de dig som nystartad 50% rabatt första året. 

Bokföring och fakturering så enkel att du kan klara det själv

 • Bokföringen skapas automatiskt från din bank
 • Färdiga förslag - godkänn med ett klick!
 • Gratis rådgivning och steg-för-steg guider

Vad är nedsättning av egenavgifter?

 • Nedsättning av egenavgifter. För dig som betalar hela egenavgiften medges nedsättning med 7,5 % av inkomster upp till 200 000 kr om du har mer än 40 000 kr i inkomst från ditt företag. Du kan max få 15 000 kr i nedsättning.

Hur ska man betala egenavgifter på näringsverksamheten?

 • Egenavgifter Sidan blev senast uppdaterad: 2020-07-21. Du som har enskild näringsverksamhet får själv betala in socialavgifterna i form av egenavgifter. Egenavgifter ska betalas på inkomst av aktiv näringsverksamhet. På inkomster av passiv näringsverksamhet betalas särskild löneskatt.

Vad krävs för regional nedsättning av egenavgifter?

 • Regional nedsättning av egenavgifter. För att ha rätt till regional nedsättning av egenavgifter krävs det att du betalar egenavgifter utöver ålderspensionsavgiften på 10,21 procent.

Vad innebär tillfälligt sänkta egenavgifter 2020?

 • Tillfälligt sänkta egenavgifter 2020. Det har tagits beslut om en tillfällig nedsättning av egenavgifterna. Nedsättningen innebär att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften ska betalas för inkomster som uppbärs under perioden den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2020.