:

Kan man köpa premieobligationer?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man köpa premieobligationer?
 2. Hur mycket kostar en premieobligationer?
 3. Kan privatpersoner köpa statsobligationer?
 4. Finns premieobligationer kvar?
 5. Kan man förlora pengar på obligationer?
 6. Hur handlas premieobligationer?
 7. Är det bra att spara i obligationer?
 8. Hur tjänar man pengar på obligationer?
 9. Är statsobligationer riskfria?
 10. Vad är risken med obligationer?
 11. Vad händer med obligationer när räntan går upp?
 12. Hur mycket kan man förlora på obligationer?
 13. Hur kommer räntorna se ut 2023?
 14. Är det bra att investera i obligationer?
 15. Kan räntan stiga till 7 procent?

Kan man köpa premieobligationer?

En premieobligation är ett slags skuldebrev som ges ut av riksgälden. Den största fördelen med att spara i premieobligationer är att det ger dig ett riktigt tryggt sparande, du kan aldrig gå back på premieobligationer. Den stora nackdelen är att avkastningen inte är något vidare om du inte har turen att vinna i premieobligationslotteriet.

Hur mycket kostar en premieobligationer?

Varje premieobligation kostar 5 000 kronor. Om du köper tio obligationer i följd, en så kallad "äkta 10-följdserie" (ordningsnummer 1001-1010, 1011-1020, etc.), får du, utöver chansen att vinna miljonen och de andra vinsterna, en garanterad vinst på 150 kr, som motsvarar en avkastning på 0,30 % per år skattefritt. Det motsvarar en bankränta på 0,30 procent före skatt och garantivinsten utfaller 7 gånger under lånets löptid.

Kan privatpersoner köpa statsobligationer?

Statsobligationer passar dig som söker en placering på 2 till 25 år med lägsta möjliga kreditrisk och en fast årlig avkastning.

Avkastningen på statsobligationer varierar beroende på löptiden som normalt varierar mellan två och tio år, men kan vara längre. Räntan på statsobligationer används ofta som riktmärke för den långa marknadsräntan.

Finns premieobligationer kvar?

Premieobligationer är sparformen som av Riksgälden utmålas som ett säkert och tryggt sparande. Varje år köper svenskarna premieobligationer för ett par miljarder kronor. Men nu får sparformen hård kritik av Dagens Industri som konstaterar att den som köper premieobligationer gör en riktig förlustaffär.

Under oktober försöker Riksgälden att locka nya sparare att köpa premieobligationer, med namnet 13:2, genom att utlova skattefria garantivinster på 0,7 procent om året för den som köper tio obligationer för 5 000 kronor. Detta motsvarar en beskattningsbar ränta på 1 procent.

Kan man förlora pengar på obligationer?

En obligation är ett sorts lån där obligationsinnehavaren lånar ut pengar till ett företag eller en regering. Låntagaren betalar regelbundna räntor till ett bestämt datum i framtiden, efter vilket de betalar tillbaka den ursprungliga lånesumman.

Denna slutgiltiga summa som betalas tillbaka av obligationsutfärdaren till obligationsinnehavaren kallas "kapitalet" och räntan är en serie betalningar som kallas "kuponger".

Kapitalet kan också kallas värdet eller parivärdet på obligationen. Kuponger betalas vid bestämda intervall (alltså halvårsvis, årsvis, eller i vissa fall, månatligt) och är en procentuell del av startbetalningen. Summan för kupongerna är ofta bestämd, men på samma sätt som för indexrelaterade obligationer kan dessa variera då obligationen anpassar sina betalningar för att följa ett index – som inflationsnivån.

Hur handlas premieobligationer?

Premieobligationer är sparformen som av Riksgälden utmålas som ett säkert och tryggt sparande. Varje år köper svenskarna premieobligationer för ett par miljarder kronor. Men nu får sparformen hård kritik av Dagens Industri som konstaterar att den som köper premieobligationer gör en riktig förlustaffär.

Under oktober försöker Riksgälden att locka nya sparare att köpa premieobligationer, med namnet 13:2, genom att utlova skattefria garantivinster på 0,7 procent om året för den som köper tio obligationer för 5 000 kronor. Detta motsvarar en beskattningsbar ränta på 1 procent.

Är det bra att spara i obligationer?

Statsobligationer passar dig som söker en placering på 2 till 25 år med lägsta möjliga kreditrisk och en fast årlig avkastning.

Avkastningen på statsobligationer varierar beroende på löptiden som normalt varierar mellan två och tio år, men kan vara längre. Räntan på statsobligationer används ofta som riktmärke för den långa marknadsräntan.

Hur tjänar man pengar på obligationer?

En obligation är kort förklarat ett lån. Staten eller ett företag kan utfärda och sälja obligationer istället för att låna pengar av en bank. Staten/företaget betalar sedan ränta till den som äger obligationen. När en stat lånar pengar kallas det statsobligationer, och när ett företag gör det kallas det företagsobligationer.

Obligationer handlas i procent av sitt ursprungliga lånevärde, som kallas för nominellt belopp. Obligationer har en viss löptid och när de förfaller får långivaren i normalfallet tillbaka 100 % av sin investering. Lånet blir med andra ord återbetalt.

Är statsobligationer riskfria?

När du köper en statsobligation lånar du ut en specifik summa pengar till staten under en bestämd tidsperiod. I gengäld betalar staten dig regelbundet en fast ränta som kallas för kupong. Man kan alltså säga att obligationer är värdepapper med fast avkastning.

När obligationen löper ut kommer din ursprungliga investering – kallat kapitalet – betalas tillbaka till dig. Dagen då du får tillbaka din investering kallas förfallodatum. Olika obligationer har olika lång löptid – du kan köpa en obligation som löper ut inom ett år, eller en som löper ut om 30 år eller mer.

Vad är risken med obligationer?

En obligation är enkelt uttrycket ett lån. Du lånar ut pengar till ett bolag eller till staten. Obligationer är värdepapper som vanligen ger avkastning i form av ränta. En obligation har en löptid som kan vara flera år och normalt får du som ägare avkastning i form av ränta under tiden. 

Ett bolag eller en stat kan utfärda obligationer i stället för att låna pengar av en bank. Utställaren betalar sedan normalt ränta till dig som ägare av obligationen, precis som ränta på ett vanligt lån. När en stat lånar pengar kallas det statsobligationer, och när ett bolag gör det kallas det företagsobligationer.

Vad händer med obligationer när räntan går upp?

När räntorna går upp innebär det att investerare kan köpa en nyemitterad obligation med högre ränta, vilket innebär att tidigare emitterade obligationer med lägre avkastning är mindre värda.

Men investerare som köper enskilda obligationer och håller dem till förfall kommer så småningom bli återbetalda när de löser in sina innehav till pari. De kan sedan investera intäkterna till en högre ränta, vilket leder till bättre avkastning för framtida obligationsinnehav. Bevittna det faktum att det är relativt sällsynt att obligationer drabbas av två eller flera år av förluster i följd, även under perioder med stigande räntor.

En fondförvaltare som innehar obligationer med många olika förfallodatum kommer att återinvestera intäkterna när de förfaller. Det gör det möjligt att landa mer generösa kuponger under perioder med stigande räntor, vilket leder till bättre framtida avkastning.

Hur mycket kan man förlora på obligationer?

Premieobligationerna är en speciell variant. Det är statens eget sätt att låna pengar av allmänheten. På en premieobligation får du inte en garanterad ränta utan en chans att vinna pengar på ett lotteri. Ju fler obligationer du har, desto större blir sannolikheten att du vinner. Men till skillnad från ett lotteri så förlorar du inte insatsen om du inte vinner. Du får fortfarande dina pengar tillbaka, om du satsat 10 000 får du 10 000 vid löptidens slut. Det du går miste om är den ränta du skulle ha fått om du i stället satsat på en vanlig obligation eller en annan sparform. Det är vad du betalar för att få chansen att vinna på lotteriet.

Realränteobligationer är obligationer som garanterar dig en viss avkastning, oavsett inflationen. Om realränteobligationens ränta är 2 procent och inflationen ligger på 2,5 procent kommer din ränta att bli 2 2,5, det vill säga 4,5 procent.

Hur kommer räntorna se ut 2023?

Styrräntan (tidigare reporäntan) bestäms av Riksbanken. Riksbanken styr Sveriges penningpolitik och är oberoende av vilket parti som styr Sverige, det ska alltså ej förväxlas med finanspolitik, som beslutas av regeringen. Sverige är en liten ekonomi i ett världssammanhang. Det innebär att världens centralbanker har stor påverkan på Sverige. Till exempel är det svårt för Riksbanken att sänka räntan eller behålla den oförändrad om stora centralbanker som Europeiska centralbanken (ECB) och USA:s centralbank (FED) höjer räntorna.

För bostadsägare med bolån är styrräntan intressant eftersom den, förenklat, påverkar kostnaden för banker att låna pengar. Det kan i sin tur spilla över på ditt bolån. Men, en höjning av styrräntan betyder inte att din bolåneränta nödvändigtvis ökar med lika mycket som styrräntan höjs. Banker sätter själv räntan och har möjlighet att höja med både mer eller mindre än styrräntans förändring. Dock betyder höjd styrränta med stor sannolikhet att bankerna kommer höja räntan i någon grad.

Det är inte helt lätt att hålla koll på alla datum där besked ges om hur vår ekonomiska situation kommer se ut framöver. Här samlar vi alla datum för räntebesked 2023. Räntebesked ges något oregelbundet fem-sex gånger per år, men vid behov kan det sättas in extra möten.

Är det bra att investera i obligationer?

Med våra låga avgifter och breda handelsmöjligheter gör vi investeringar i obligationer tillgängliga för alla.

Kostnader för valuta, koppling eller externa produkt-avgifter samt spread kan tillkomma. Läs mer på vår prissida.

En obligation är en finansiell produkt med fast avkastning som gör det möjligt för en investerare att låna ut pengar till en emitterande enhet, vanligtvis staten eller företag. I gengäld får köparen av en obligation (långivaren) vanligtvis regelbundna betalningar, så kallade kuponger, tills emittenten betalar tillbaka kapitalet, även kallat nominellt värde eller parivärde, på förfallodagen. Vill du veta mer? Läs vår artikel om obligationer för allt du behöver veta.

Kan räntan stiga till 7 procent?

Historiskt har rörliga boräntor följt Riksbankens styrränta ganska väl och man bör därmed räkna med att boräntorna höjs i takt med att styrräntan höjs.

Med dagens räntehöjning ligger den svenska styrräntan nu på 3 procent. Senast vi var uppe på de nivåerna var 2008. Bedömning är nu att räntan ska fortsätta att höjas under våren. Mest troligt, utifrån Riksbankens perspektiv, är i så fall en höjning med 0,25 procentenheter i april, med viss sannolikhet för ytterligare en höjning därefter.

– Det som avgör ifall Riksbankens ränteprognos kommer hålla är utvecklingen för inflationen under våren, säger vår makroekonom Johan Lundqvist. Läs hans kommentar om räntehöjningen här.

Som bolånetagare får man ha med sig att högre räntor hör till det nya ekonomiska landskapet. För bolånetagare blir det viktigt att förbereda sig genom att stresstesta den egna plånboken.

När du beviljas bolån kan du känna dig trygg med att banken alltid räknar med att låntagaren ska klara ett tuffare ränteläge. Osäkerhet kring ränteläget samt stora svängningar i energikostnader innebär att många behöver ta ställning till hur det påverkar ekonomin i övrigt, som fritidsaktiviteter och semestrar. Det kan vara en bra idé att redan nu börja rusta sig med en sparbuffert. Hitta rätt sparande för dig här.