:

När har man rätt till reseersättning?

Innehållsförteckning:

 1. När har man rätt till reseersättning?
 2. Får man ledigt för att gå på anställningsintervju?
 3. Vad ingår i resekostnader?
 4. Vad menas med reseersättning?
 5. Måste arbetsgivaren betala reseersättning?
 6. Kan man få ersättning för resor till jobbet?
 7. Har man rätt att gå på arbetsintervju på arbetstid?
 8. Vad ska man inte säga på en anställningsintervju?
 9. Vad är rimligt att ta ut i milersättning?
 10. Kan man få reseersättning från jobbet?
 11. Är reseersättning skattefri?
 12. Hur får jag reseersättning?
 13. Kan man fråga om lön på arbetsintervju?
 14. Kan man ha jeans på arbetsintervju?
 15. Vilka misstag ska man inte göra på en anställningsintervju?

När har man rätt till reseersättning?

När du ska på en anställningsintervju kan du få ersättning för rese- och boendekostnader om du uppfyller alla följande villkor. Du

 • har fyllt 20 år och är eller riskerar att bli arbetslös
 • är inskriven hos oss som arbetssökande
 • har svårt att få jobb i närheten av där du bor
 • kan visa att arbetsgivaren har kallat dig till ett besök hos dem.

Får man ledigt för att gå på anställningsintervju?

Jag har hamnat i en okänd situtation för mig. Jag har tackat ja till ett jobb iochmed jag måste ha ett jobb, samt kan tänka mig arbeta som det (hade inte sökt annars). MEN samtidigt så sökt och gått bra i rekryteringsprocess på ett jobb som nästintill drömjobbet. De kommer kalla på intervju de veckorna jag börjar på det andra jobbet.

Vad ingår i resekostnader?

När man kör bil i tjänsten medges avdrag med schablonbelopp. Avdragsschablonen gäller även för resor med bil i tjänsten som görs helt eller delvis utanför Sveriges gränser.

Av lagstiftningen eller förarbetena framgår inte närmare vilken typ av bilar som ska omfattas av avdragsschablonen, men Skatteverkets uppfattning är att det är personbilar. En personbil är en bil som är inrättad huvudsakligen för personbefordran, dock för högst åtta passagerare plus förare (2 § lag [2001:559] om vägtrafikdefinitioner).

Skatteverket anser att även husbil innefattas i begreppet personbil, vilket innebär att avdragsschablonen innefattar husbilar. Schablonbeloppen är olika för egen bil och förmånsbil.

Avdrag medges med 12,50 kr per mil för körning med motorcykel i tjänsten. Det är samma belopp som medges för arbetsresor (SKV A 2022:38). Avdrag för tjänsteresor med mopedbil kan medges med belopp motsvarande schablonbeloppet för motorcykel.

Avdrag medges med 6 kr per mil för körning med moped i tjänsten. Det är samma belopp som medges för arbetsresor (SKV A 2022:38).

Alternativt kan avdrag medges med faktiska styrkta kostnader för drivmedel, reparation och underhåll hänförliga till milen körda i tjänsten.

Vad menas med reseersättning?

Eftersom kostnaden per körd mil anses vara högre än 25 kronor kan det vara värt att fakturera kunden för bilkostnaderna i ett specifikt uppdrag. Att köra en ny bil kan kosta uppemot 80 kronor per mil när man även räknar in kostnader för skatt, försäkring, reparationer och värdeminskning. Av dessa 80 kronor kan du fortfarande ta ut 25 kronor från ditt företag som en skattefri milersättning om du kör med egen privat bil. Nettot, det vill säga övriga 55 kronor, räknas som en intäkt i företaget. 

Måste arbetsgivaren betala reseersättning?

Om jag eller anställda använder egen bil i tjänsten. Vad ska vi få för ersättning för det?

Hur mycket som ska betalas kan antingen framgå av arbetsgivarens policy, allmänna anställningsvillkor eller liknande eller ha avtalats i anställningsavtalet eller kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av. Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal är det lämpligt att ha tydliga regler om vad som gäller för användande av egen bil i tjänsten både vad gäller ersättningsbelopp och rutiner för redovisning och utbetalning.

Kan man få ersättning för resor till jobbet?

När du ska på en anställningsintervju kan du få ersättning för rese- och boendekostnader om du uppfyller alla följande villkor. Du

 • har fyllt 20 år och är eller riskerar att bli arbetslös
 • är inskriven hos oss som arbetssökande
 • har svårt att få jobb i närheten av där du bor
 • kan visa att arbetsgivaren har kallat dig till ett besök hos dem.

Har man rätt att gå på arbetsintervju på arbetstid?

Kan jag bli uppsagd bara sådär?

– Det krävs saklig grund för . Det är vanligtvis  eller personliga skäl, där personliga skäl handlar om brister hos den anställda som olovlig frånvaro, samarbetsproblem eller att man misskött sig. Den här våren har uppsägningarna framförallt handlat om arbetsbrist, säger förbundsjuristen Björn Alquist.

Vad ska man inte säga på en anställningsintervju?

Det är kanske uppenbart men även avgörande. Jag vill arbeta tillsammans med människor jag kan lita på och som även kan lita på mig. Så jag vill gärna att du ler, har ögonkontakt och är entusiastisk. Du får gärna ha bra kvalifikationer men om jag inte upplever en glädje i att arbeta tillsammans med dig vill jag heller inte anställa dig.

Jag vill gärna att du tackar ja till jobbet men inte förrän du vet vad arbetet innebär. Kanske vill jag att du arbetar 60 timmar i veckan, eller reser 80 procent av tiden, eller att du måste rapportera till någon som har mindre erfarenhet än du. Så lyssna först in vad jobbet innebär.

Vad är rimligt att ta ut i milersättning?

När du avtalar om arbete på löpande räkning har du ofta ett timpris och ett materialpris som du utgår ifrån. Många hantverkare vill också ha ersättning för resor till och från din byggarbetsplats, sk milersättning eller reseersättning. Ser du inte upp så kan du få betala fullständigt orimliga belopp som 42 kr per kilometer, värre än en taxiresa.

Många hantverkare lägger på en milersättning eller reseersättning på fakturan, som är tänkt att motsvara kostnaden som uppstår då de reser till och från byggplatsen, dels i form av tid, dels i form av kostnader som rör bilen: bränsleförbukning, slitage, försäkring, utrustning mm. Ersättningen grundar sig vanligen på antalet mil som hantverkaren reser och tiden detta tar. 

Hur hantverkaren sedan väljer att ta betalt för detta varierar och är ibland också en källa till konflikt mellan kunden och hantverkaren. Vissa bakar in det i sitt timpris och tar ingen separat milersättning, andra tar betalt för resor separat. Konflikter uppstår ofta när man i förväg inte kommit överens om storleken på milersättning, eller om priset inte kommit på tal i samband med att man diskuterat priset för tjänsten i övrigt.

Kan man få reseersättning från jobbet?

Reseavdraget är ett skatteavdrag du kan göra för resor till och från arbetet och för resor i tjänsten. För att ha rätt till reseavdraget 2023 krävs att dina resekostnader överstiger 11 000 kronor per år och att sträckan du reser till och från jobbet är minst fem kilometer.

Reseavdraget är en skattereduktion för resor till, från och i jobbet och finns i ett flertal länder. Hur reseavdraget är utformat skiljer sig mellan olika länder. Det svenska reseavdraget gäller resor till och från arbetet och för tjänsteresor och kan göras om den totala kostnaden för resorna överstiger 11 000 kronor per år. Du ansöker om avdrag för resor i samband med din årliga inkomstdeklaration till Skatteverket.

Är reseersättning skattefri?

Milersättning är en form av ersättning för dig som kör privat bil i tjänsten. Oavsett om det gäller dig som anställd eller dig som egenföretagare så finns det möjligheter att få ersättning för sin tjänstebilskörning i den privata bilen. Däremot kan det vara svårt att veta hur man som bilförare ska gå tillväga för att få denna milersättning. Vad säger egentligen Skatteverket om milersättning? Och vad är det som gäller vid utbetalning?

Enligt skatteverket har du som kör bil till och från jobbet rätt att få den så kallade milersättningen. Detta kan exempelvis vara vanligt för de som jobbar som försäljare, eller även i andra yrkesroller där man vanligtvis är i behov av att ta sig till olika platser och kunder. 

Har du som anställd, eller egenföretagare, då inte en specifik företagsbil kan det i många fall vara nödvändigt att man tar sig fram med sin egen privata bil. Det är just i sådana situationer som det kan bli tal om milersättning, även kallat bilersättning. Gäller det en företagsbil kan det även där finnas rättigheter för milersättning. 

Med en elektronisk körjournal från MiniFinder registreras din milersättning automatiskt. Luta dig tillbaka och fokusera på det du är bra på – MiniFinder löser resten. Begär en offert från MiniFinder eller skaffa elektronisk körjournal direkt.

Hur får jag reseersättning?

Reseavdraget är ett skatteavdrag du kan göra för resor till och från arbetet och för resor i tjänsten. För att ha rätt till reseavdraget 2023 krävs att dina resekostnader överstiger 11 000 kronor per år och att sträckan du reser till och från jobbet är minst fem kilometer.

Reseavdraget är en skattereduktion för resor till, från och i jobbet och finns i ett flertal länder. Hur reseavdraget är utformat skiljer sig mellan olika länder. Det svenska reseavdraget gäller resor till och från arbetet och för tjänsteresor och kan göras om den totala kostnaden för resorna överstiger 11 000 kronor per år. Du ansöker om avdrag för resor i samband med din årliga inkomstdeklaration till Skatteverket.

Kan man fråga om lön på arbetsintervju?

Lästid: 4 minuter

Att söka jobb och bli inbjuden på intervju är ofta förknippat med förväntningar men också nervositet. Tänk om rekryteraren frågar om löneanspråk, vad ska du svara då? Lön kanske känns privat för dig men för arbetsgivare är löneförhandling vardagsmat och ett självklart ämne som behöver avverkas. Men hur svarar du på frågan om lön på ett snyggt sätt? Lugn. Vi hjälper dig!

Kan man ha jeans på arbetsintervju?

Det finns dessvärre ingen outfit som fungerar på alla företag. Alla företag har sin egen dresscode, oavsett om den är uttalad eller outtalad. På advokatfirman är förmodligen slips standard, medan jeans är vanligt på förskolan. Det finns såklart inga rätt eller fel när det kommer till klädsel, men en bra utgångspunkt är att klä sig i likhet med de anställda på företaget. Du kan naturligtvis fråga rekryteraren du haft kontakt med om det finns någon klädkod att förhålla dig till – det visar bara att du tar intervjun seriöst. Ett annat tips är att spana in företagets konton i sociala medier. Kanske hittar du en bild eller två på medarbetare från kontoret och kan bedöma klädkoden efter det!

Tips! Även om din klädsel aldrig är i närheten av så viktig som din personlighet, erfarenheter och kompetens så kan klädseln givetvis påverka helhetsintrycket. Klä dig därför som om du hade tjänsten redan idag!

Vilka misstag ska man inte göra på en anställningsintervju?

Det finns en del klassiker de allra flesta av oss redan lärt sig att inte säga: att börja prata om lönen direkt, prata illa om din tidigare arbetsplats eller chef och den oförlåtliga “Ursäkta, jag måste ta det här samtalet”. Här har du ytterligare fem saker att lägga till på listan över saker du aldrig ska säga.

 • Undvik “jag behöver bara ett jobb” i en intervjusituation. Detta är något karriärcoachen Gaye Weintraub får höra allt oftare eftersom fler och fler söker jobb för tillfället. “Detta är bland det värsta en kandidat kan säga till en potentiell arbetsgivare, även om det är sant!”. Arbetsgivare letar efter kandidater som har ett genuint intresse för såväl tjänsten i fråga som företaget. “De vill hitta kandidater som kommer växa i sin roll och förbli lojala mot företaget”, fortsätter hon.
 • Ställa frågor som “vad skulle jag få ut av det?”. Att fråga detta rakt ut under en intervju är naturligtvis någonting du alltid ska undvika. Men om du skulle ställa frågan, linda in den något? Chefskonsulten Barry Maher var nyligen med om en oturlig intervju. “De tre första frågorna kandidaten ställde var: ’Hur mycket semester kommer jag få? Hur länge måste jag jobba innan jag får ta ut semester? När kan jag börja få ytterligare semesterdagar?’ Vad som verkade vara en riktigt bra kandidat såg nu istället ut som någon som redan längtade efter att inte behöva jobba”. Det samma gäller frågor kring förmåner, när du skulle kunna bli befordrad eller andra liknande scenarion där det framstår som du vill få ut mer av jobbet än du är villig at ge.
 • Att berätta att man är involverad i andra intervjuprocesser. Enligt grundare och Vd:n av ResuMAYDAY, Lauren Milligan, bör du aldrig nämna vilka andra intervjuer du har inbokat, eller företag du gärna vill jobba på. “Genom att säga att du är i kontakt med flera andra företag kommer en rekryterares intresse för dig med stor sannolikhet att minska. Företag vill inte tävla om din uppmärksamhet med andra. Om det är så att du faktiskt går på intervjuer hos andra; få personen som intervjuar dig att känna att ditt fokus ligger på dem och ingen annan”. Att nämna dina andra intervjuer får dig inte att verka eftertraktad, utan snarare oprofessionell.
 • Att inte ställa några frågor till personen som håller intervjun. Det finns inga ursäkter till att inte ställa några frågor till den som intervjuar dig. “Ni båda ska bidra på en intervju. Företaget vill, precis som du, veta om du kommer att passa in hos dem. “Det är när intervjuaren undrar om du har några frågor som du har chansen att ta reda på det”, säger Mic Fleming på YESShr. Han föreslår frågor som: Vad gillar du mest med företaget? Finns det någonting mer du undrar om min ansökan? Eller frågor som lyfter fram företagets framgångar. “Visa åtminstone att du gjort din research”, tillägger Fleming.
 • Ta reda på namnet på rekryteraren. Ta dig tid och förbered dig inför intervjun så du kan lite om företaget och har koll på vad personen heter som ska intervjua dig. Du vill inte börja med att fråga receptionisten att du ska träffa “kanske David? Eller var det Erik?”. Tills hon har hunnit hitta rätt person kommer alla veta att du kommit oförberedd. Detta är en otroligt viktig punkt som många struntar i.