:

Får man lön i en ideell förening?

Innehållsförteckning:

 1. Får man lön i en ideell förening?
 2. Vilka inkomster är skattefria ideell förening?
 3. Kan man vara anställd i en ideell förening?
 4. Hur finansieras en ideell förening?
 5. Vilka regler gäller för ideella föreningar?
 6. Vem är betalningsskyldig i en ideell förening?
 7. Vad händer om en ideell förening inte deklarerar?
 8. Hur mycket skatt betalar en ideell förening?
 9. Måste man ha ett årsmöte i en ideell förening?
 10. Vad kan en förening göra för att tjäna pengar?
 11. Hur mycket tjänar föreningar?
 12. Kan en ideell förening betala ut lön?
 13. Vem kontrollerar ideella föreningar?
 14. Måste en ideell förening ha medlemsavgift?
 15. Får en ideell förening gå med vinst?

Får man lön i en ideell förening?

Ni behöver inte betala arbetsgivaravgifter eller dra skatt på ersättningar under 26 250 kronor per idrottsutövare under år 2023 och 24 150 kronor 2022. Det gäller för ideella föreningar som främst ägnar sig åt idrottslig verksamhet. Föreningen ska ha ett syfte som är till nytta för allmänheten, en öppen medlemsantagning och en verksamhet som bidrar till att stödja föreningens syfte.

Ni ska alltså betala arbetsgivaravgifter och dra skatt på hela beloppet om ersättningen, per idrottsutövare, sammanlagt är 26 250 kronor eller mer under 2023.

Traktamenten, bilersättningar eller andra kostnadsersättningar som idrottsutövaren får göra avdrag för ska inte räknas med i beloppet.

Vilka inkomster är skattefria ideell förening?

Ett syfte som är till nytta för allmänheten kan till exempel vara idrott, kultur, politik eller religion. Det kallas för ett allmännyttigt ändamål. Föreningar vars syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen har inte ett allmännyttigt ändamål.

Kan man vara anställd i en ideell förening?

En enkel regel att utgå ifrån är att en ideell förening inte kan bedriva näringsverksamhet

som ger medlemmarna ekonomisk vinst. Men föreningen kan bedriva näringsverksamhet om pengarna går tillbaka till exempelvis idrottsverksamheten som finns för ungdomarna på orten.

Hur finansieras en ideell förening?

Hösten 2022 genomförde SKR en webbsändning kring bidrag till föreningslivet. Detta är en sammanfattning av frågor som togs upp direkt i sändningen eller i chatten.

Svaren är lämnade av SKRs förbundsjurist Staffan Wikell, som också kan svara på andra frågor på samma tema.

Vilka regler gäller för ideella föreningar?

Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska vara utformad eller hur den ska verka. Det finns dock en stark tradition och praxis i Sverige om hur en ideell förening bör vara uppbyggd. Det som främst kännetecknar denna tradition är att föreningen ska vara uppbyggd i enlighet med demokratiska principer. Detta innebär att årsmötet är det högst beslutande organet som väljer en styrelse som leder arbetet mellan föreningsstämmorna. En annan central princip är att föreningen ska vara öppen. Personer som delar föreningens intresse ska ha möjlighet att bli medlem, delta i och påverka föreningens verksamhet.

För ekonomiska föreningar finns det en lag som kallas Föreningslagen. Skillnaden mellan en ideell förening och en ekonomisk förening är att en ekonomisk förening har syftet att verka för sina medlemmars ekonomiska intressen genom en ekonomiskt inriktad verksamhet. Det är delvis ändamålsbeskrivningen i stadgarna men även verksamheten som avgör om föreningen kan betraktas som ideell.

Vem är betalningsskyldig i en ideell förening?

En rättskapabel ideell förening anses enligt rättspraxis och doktrin föreligga under förutsättning att den

 • bildats av ett visst antal personer (åsikterna varierar mellan minst två eller tre; fler än tre krävs ej),[2]
 • antagit stadgar som reglerar namn, syfte och beslutsgång,[3] samt
 • tillsatt företrädare (vanligen styrelse).[4]

Registrering är inte nödvändig för att föreningen ska bli ett rättssubjekt, till skillnad från vad som gäller för ekonomiska föreningar och aktiebolag.

Vad händer om en ideell förening inte deklarerar?

Moms och skatter Moms är ett annat ord för Mervärdesskatt. Moms är en skatt som näringsidkare tillför kostnaden för en vara eller tjänst. I Sverige är momsen 25 procent av priset på de allra flesta varor. Det vill säga att en näringsidkare lägger på 25 procent av kostnaden av en vara eller tjänst, på priset. De 25 procent av varan eller tjänsten går sedan till staten.

Föreningar med ideell verksamhet har inkomster som inte är skattepliktiga. Sådana inkomster är medlemsavgifter, bidrag och gåvor som avser den ideella verksamheten. Allmännyttiga ideella föreningar beskattas bara för fastighets- och rörelseinkomster. Förutom den ideella verksamheten är även kapitalinkomster som räntor, utdelningar och kapitalvinster skattefria.

Hur mycket skatt betalar en ideell förening?

Idrottsföreningen Höjdarna BK har haft följande inkomster under beskattningsåret:

Loppmarknad: 15 000 kronorFörsäljningskampanjer: 35 000 kronorEnklare servering: 20 000 kronorBingolotter: 10 000 kronorButiksinventering: 10 000 kronorBemanning vid parkering:10 000 kronor

Måste man ha ett årsmöte i en ideell förening?

Folkhälsomyndigheten har presenterat råd som bl.a. säger att årsmöten och föreningsstämmor bör ske digitalt.

Föreningar har en gång per år ett årsmöte. Det är något som alla ideella föreningar måste ha för att kunna fungera som förening.

Årsmötet är det tillfälle då alla medlemmar i föreningar får vara med och påverka vad som ska hända under det år som ligger framför. Det är då man väljer styrelse för året som kommer. Årsmötet är också det tillfälle då man tittar på vad som hänt under året som gått och ser så att allt har gått rätt till.

Vad kan en förening göra för att tjäna pengar?

Hos oss har ni en personlig kontakt som hjälper er hela vägen för att tjäna pengar för föreningar – från att organisera och starta en försäljning till sortering och leverans.

Att administrera försäljning för en hel förening kan vara en ordentlig utmaning. Vi på Newbody Family har lång erfarenhet av att hjälpa föreningar att tjäna pengar. Och har jobbat i många år för att göra processen så enkel och problemfri som möjligt.

Som kanslist eller klubbordförande får man ofta i uppgift att starta och organisera en försäljning. Från dag 1 kommer ni att ha en enda kontaktperson som hjälper dig hela vägen. Han eller hon åker gärna ut och träffar dig, ledare och föräldrar, hjälper er att organisera och sätta upp försäljningen för alla lag – inklusive webbsidor - så att ni kommer igång och inte har frågetecken. Vill ni tjäna pengar till klassen så har vi lösningar även där.

Hur mycket tjänar föreningar?

Är ni trötta på att knacka dörr för att sälja lotter, strumpor eller något annat? Nu kan ni på ett mer miljövänligt och värdefullt sätt tjäna ihop pengarna till föreningen.

Att tjäna pengar till laget eller föreningen utan att behöva sälja något kan vara en stor fördel. För det första slipper man det jobbiga arbetet med att försöka sälja något som kanske inte ens är så populärt. Istället kan man fokusera på att städa sin omgivning och göra en insats för miljön samtidigt som man tjänar pengar till lagkassan eller föreningskassan. Dessutom är det ett bra sätt att engagera laget eller föreningen i en gemensam aktivitet och bygga laganda samtidigt som man arbetar för ett gott syfte. Vi på Städa Sverige ger er möjligheten att hjälpa vår miljö och samtidigt tjäna in pengarna till ert mål. Anmäl er förening redan idag!

Kan en ideell förening betala ut lön?

Vissa föreningar väljer att betala ut arvode till sina ledare eller förtroendevalda. Om föreningen bestämmer sig för att ge ekonomisk ersättning till någon av sina utövare, ledare eller förtroendevalda så måste föreningen förhålla sig till de regler som finns om skatteavdrag och arbetsgivaravgifter. Läs mer om vilka villkor som finns under rubriken Arbetsgivare och anställd.

Förr i tiden fanns varken investeringssparkonto (ISK) eller bra (kapitalförsäkring) KF utan bara värdepapperskonto och aktiedepå. Alla reavinster och all utdelning beskattar med 30 procent i kapitalskatt. Sedan 00-talet någon gång har först KF och sen ISK tagit över allt mer.

Vem kontrollerar ideella föreningar?

Den eller de som driver en ideell förening i Sverige saknar – till skillnad från företag och stiftelser – skyldighet att redovisa vilka som sitter i dess styrelse. Är omsättningen lägre än 80 miljoner ställs heller inga krav på någon årsredovisning.

– De är skyldiga att deklarera skattepliktig verksamhet och ska även lämna in uppgifter om skattefri verksamhet. Även om de inte är bokföringsskyldiga måste de ha ordnade räkenskaper. Men i övrigt är de inte skyldiga att underkasta sig offentlig kontroll eller upprätta årsredovisning, säger Gunnar Högberg, rikssamordnare för Skatteverkets specifika insats mot föreningar och stiftelser, till DN.

DN: En förening blir ju då som en kontrollfri zon för att ta emot och hantera pengar?

Måste en ideell förening ha medlemsavgift?

I 8 kap. 1 § Riksidrottsförbundets (RF) stadgar anges att ideell förening, som består av enbart fysiska personer, får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i specialidrottsförbund (SF) om ett antal villkor är uppfyllda. I 4. anges därvid att föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening.

Får en ideell förening gå med vinst?

Det några olika sorters förening, men den vi vanligtvis tänker på när vi pratar om föreningar är ideell förening. En ideell förening är en bolagsform, precis som enskild firma och aktiebolag är bolagsformer. Skillnaden är att om du startar en har du inte tänkt dig att gå med vinst och alla pengar som kommer in ska återinvesteras i verksamheten. En ideell förening är, som det så fint heter, en icke vinstdrivande verksamhet.

Det innebär alltså att flera personer startar och bedriver, till skillnad från en enskild firma, en icke vinstdrivande verksamhet. En förening får alltså inte vara grundad eller ämnad för att medlemmar ska kunna tjäna några egna pengar på föreningen. Grunden bygger på att personer samlas i någon form för att gemensamt utöva sina intressen.