:

Är alkohol representation?

Innehållsförteckning:

 1. Är alkohol representation?
 2. Får företag bjuda anställda på alkohol?
 3. Vilka regler gäller vid representation?
 4. Är alkohol avdragsgill?
 5. Kan man köpa alkohol på företaget?
 6. Är alkohol ett gift?
 7. Får man ge bort alkohol till anställda?
 8. Får man vara onykter på jobbet?
 9. Hur bokför man inköp av alkohol?
 10. Hur mycket får man dra av för representation?
 11. Hur bokför man representation med alkohol?
 12. Får man dricka alkohol på arbetsplatsen?
 13. Får man ge alkohol i present?
 14. Får man ge bort alkohol i present?
 15. Kan arbetsgivaren kräva alkoholtest?

Är alkohol representation?

Representationsutgifter är i många fall bara delvis eller inte alls avdragsgilla. Vi reder ut begreppen och visar hur beräkningarna ska göras när du har ett representationskvitto.

För att slippa göra beräkningarna på avdragsgill och icke avdragsgill representation för kvitton kan du istället låta Skovik göra jobbet: Gå till Skovik för att hantera representation »

Får företag bjuda anställda på alkohol?

@scalare 60291 wrote:

Hej på er E-handlare. Jag driver ett eget AB, där det inte finns några anställda. Inte ens jag själv är anställd.

Vilka regler gäller vid representation?

Representation är ett samlingsbegrepp för de omkostnader ett företag har i samband med sin verksamhet. Hit hör utgifter för exempelvis mat, dryck, teaterbesök och hotellrum. Även utgifter som uppstår vid olika evenemang som informationsmöten och personalfester räknas i regel som representation. För att få göra avdrag för representation krävs att utgiften har ett omedelbart samband med näringsverksamheten.

Är alkohol avdragsgill?

Det måste finnas ett omedelbart samband mellan representationen och den verksamhet som företaget bedriver för att kostnaderna ska kunna betraktas som avdragsgilla. Det gäller både tidpunkten och platsen för representationen och vilka personer den riktar sig mot.

Avdragsrätten för representationsmåltider (lunch, middag, supé och annan förtäring) slopades 1 januari 2017. Utgifter för förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde kan dock fortfarande vara avdragsgill, läs mer om detta nedan.

Kan man köpa alkohol på företaget?

Tillstånd för att bedriva partihandel med alkohol (ansökan) - Lämna uppgifter och sök tillstånd - verksamt.se

Gå vidare till sidans innehåll

Är alkohol ett gift?

Alkohol finns i till exempel vin, öl och olika spritsorter. Den alkohol som finns i alkoholhaltiga drycker heter etanol. Alkohol tillverkas oftast genom jästning av olika grödor och har används under århundraden i många kulturer. Alkohol har beroendeframkallande egenskaper (1).

Olika personer reagerar olika på alkohol. Den som använder alkohol kan bli lugn, glad, trött, aggressiv, eller labil (1).

Alkoholkonsumtion kan leda till flera olika sjukdomar och skador på kroppen, men också sociala och ekonomiska konsekvenser – för den som dricker, för andra och för samhället (2). Om man dricker mycket alkohol under en längre tid ökar risken för att bli beroende (1).

Det är svårt att veta innan hur en person kommer att reagera på att bli berusad. Det skiljer sig från person till person. Det kan också vara olika från gång till gång och kan bero på till exempel hur mycket man druckit, om man ätit eller inte. En person som vissa gånger känner sig avslappnad av att dricka alkohol, kan andra gånger bli mer aggressiv eller nedstämd av alkohol (1, 4).

När alkoholhalten stiger i blodet reagerar de flesta med att bli mer pratsamma och röra sig mer med fler och större rörelser. Många känner att grundstämningen blir högre, de slappnar av och mår allmänt bra. Många upplever att de får bättre självförtroende. Alkohol kan vara ångestlindrande (1).

Omdömet kan bli sämre av alkohol och man kan få kortare mellan tanke och handling. Det kan leda till att den som druckit alkohol till exempel:

Får man ge bort alkohol till anställda?

Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Snart är julen här, högtiden då vi äntligen har möjlighet att umgås med barnen och andra personer som är viktiga i våra liv. Men alla barn i Sverige längtar inte till jullovet. När december närmar sig får de en klump i magen. Efter decembers personalfester och glöggmingel kommer en längre ledighet som kan innebära att en förälders alkoholkonsumtion går från hanterbar till okontrollerad, vilket ibland innebär fara för både barnet och föräldern.

Får man vara onykter på jobbet?

Enligt Alna, som är experter på skadligt bruk i arbetslivet, är alkoholmissbruk den allra vanligaste typen. Därefter kommer läkemedel följt av spel och droger.

Det finns förstås tydliga tecken på alkoholmissbruk som att någon luktar alkohol, ofta är bakfull på jobbet, eller blir väldigt berusad på personalfester.

En missbrukande person kan också visa ett eller flera mindre tydliga tecken på sitt problem:

 • En tendens att isolera sig.
 • Rastlös, irriterad, nervös eller nedstämd.
 • Hyperaktiv.
 • Rödögd.
 • Svårt att fokusera och prestera och gör fler misstag.
 • Sen ankomst, särskilt på måndagar.
 • Kommer sent, går tidigt och tar längre pauser.
 • Ansöker om semester eller kompensationsledighet utan förvarning, eller till och med i efterskott.
 • Är sjukfrånvarande i samband med helger och/eller löneutbetalning.

Hur bokför man inköp av alkohol?

En personalfest är att betrakta som intern representation och är en skattefri förmån för anställda, uppdragstagare och delägare under förutsättning att sammankomsten är kortvarig och tillfällig.

Personalfester är skattefria för anställda, uppdragstagare och delägare om sammankomsten är kortvarig och tillfällig. En kortvarig sammankomst får pågå i maximalt 1 vecka och med tillfällig menas att personalfester inte anordnas regelbundet med korta mellanrum (varje vecka eller varannan vecka).

Hur mycket får man dra av för representation?

Representation, representation fees på engelska, är ett samlingsbegrepp för avdragsgilla utgifter som görs för att gynna verksamheten. Det kan vara kostnader för enklare förtäring, teaterbesök eller dylikt som har använts för att främja företagets verksamhet. Visst känns det trevligt?

Dessa utgifter är ofta avdragsgilla, så kallad avdragsgill representation. Dock gäller det att de har ett direkt samband med verksamheten och ingår i ledet för affärsförhandlingar för att de ska vara avdragsgilla. Tidigare har man även kunnat dra av för måltider, men denna avdragsrätt slopades vid årsskiftet 2017. Mer om detta senare. Nu drar vi igång förklaringen av alla regler. 

 Gå direkt till avsnitt:Vad är representation?Avdragsgill representation – det här säger Skatteverket

Det är Skatteverkets regler som styr vad som räknas som avdragsgill representation och vilka belopp som är aktuella. Här anger vi Skatteverkets regler för representation.

Hur bokför man representation med alkohol?

Representation var tidigare en avdragsgill kostnad upp till ett visst värde. Men i och med att nya representationsregler trädde i kraft 2017 får du inte bokföra representation som en kostnad i företaget.

De nya reglerna omfattar nästan alla typer av representationsutgifter. Men du får fortfarande göra kostnadsavdrag i en del fall:

Får man dricka alkohol på arbetsplatsen?

Det kan finnas missbruk och beroende av alkohol och droger på arbetsplatsen. En drog- eller alkoholpåverkad person kan vara en arbetsmiljörisk för sig själv och andra. Problem med alkohol och droger innebär väsentliga kostnader för företag och organisationer.

Det finns ingen klar gräns för när ett alkoholbruk övergår i missbruk och beroende. Varningssignaler på missbruk kan till exempel vara koncentrationsproblem, kraftiga humörsvängningar eller upprepad korttidsfrånvaro. Men det kan även vara signaler på annat som behöver åtgärdas. Exempel på det är krav på alkoholkonsumtion i jobbet, stress, ensamarbete och när det inte finns klart uttalade mål.

Frånvaro och produktionsbortfall kan vara mycket kostsamt för företag och organisationer. Förhindra det genom att ha ett väl fungerande förebyggande arbete och en tydlig organisation för arbetsanpassning och rehabilitering.

Får man ge alkohol i present?

En flaska vin eller champagne är en populär julklapp i arbetslivet, både att ge och ta emot. Men att ge alkoholhaltiga drycker som present är inte alltid lika smart. Konsekvenserna kan bli väldigt tråkiga.

»Det är aningslöst att ge bort alkohol. Människor som man bara träffar i konferensrum eller talar med i telefon känner man på sätt och vis inte alls. Man vet inte om de dricker alkohol eller om de tillhör de hundratals som försöker låta bli«, säger Ann-Therése Enarsson, vd för IQ-initiativet.

Får man ge bort alkohol i present?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I alkohollagen stadgas att alkoholdrycker inte får lämnas som gåva till den som inte har fyllt 20 år (i fråga om folköl gäller motsvarande 18 år). Motsatsvis innebär detta att du får ge bort alkohol som gåva till den som fyllt 20 år.

Kan arbetsgivaren kräva alkoholtest?

Allt fler arbetsgivare väljer att drogtesta sina anställda. Hos Avonova, som är en av de största aktörerna på företagshälsa, ser man en rejäl ökning. På bara ett år har antalet tester ökat med 50 procent. Och trenden har sett likadan ut i flera år, 2022 genomfördes drygt 8000, att jämföra med 1500 år 2014.